ข่าวย้อนหลัง ส.ปชส.ลำพูน
16 ม.ค. 61 / 17:22:27
จังหวัดลำพูนจัดงานวันครูอาชีวะศึกษา ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61 / 17:19:40
จังหวัดลำพูนจัดงานวันครูอาชีวะศึกษา ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61 / 16:07:02
อบจ.ลำพูน จัดงานวันครู 2560 เชิดชูครูผู้พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
16 ม.ค. 61 / 14:23:16
อบจ.ลำพูน กำหนดจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61 / 12:48:38
จังหวัดลำพูน จัดงานวันครูประจำปี 2561
15 ม.ค. 61 / 17:10:09
น้องต๊อกแต๊ก ศิริณภา เลสัก สาวประเภทสองจากตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน คว้าตำแหน่งเทพีจามจุรี ประจำปี 2560
15 ม.ค. 61 / 16:48:46
ลำพูนจัดแข่งขันจักรยาน " ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม ครั้งที่ 4 "
15 ม.ค. 61 / 15:59:15
" สวนสามแสน " ความภูมิใจของชาวอำเภอลี้ ซึ่งได้ดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยประชาชนได้รวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน
15 ม.ค. 61 / 15:41:24
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐบาลที่จังหวัดลำพูน
14 ม.ค. 61 / 19:45:31
จังหวัดลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภาวะอากาศหนาวในพื้นที่ อำเภอลี้
13 ม.ค. 61 / 23:45:48
หลายภาคส่วนในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
13 ม.ค. 61 / 10:43:00
จังหวัดลำพูน หลายภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
12 ม.ค. 61 / 16:59:09
ลำพูน เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
12 ม.ค. 61 / 10:20:02
จังหวัดลำพูน ชมรมนักปั่นจักรยานลำพูน มอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลป่าซาง
11 ม.ค. 61 / 13:38:47
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดงานนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา"ครั้งที่ 2/2561
11 ม.ค. 61 / 13:02:25
จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำกิจการของตน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry )
11 ม.ค. 61 / 12:05:01
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมให้บริการออกหนังสือ รับรองการ ส่งออก-นำเข้าสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
11 ม.ค. 61 / 11:50:49
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11 ม.ค. 61 / 11:18:26
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำทีมส่วนราชการและสื่อมวลชน ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
11 ม.ค. 61 / 10:37:56
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ แจ้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11 ม.ค. 61 / 10:10:18
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพบปะสื่อมวลชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน
10 ม.ค. 61 / 10:40:08
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ม.ค. 61 / 09:25:51
ขนส่งลำพูน เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร บม
10 ม.ค. 61 / 00:00:43
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
9 ม.ค. 61 / 15:08:33
พาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เกษตร เรียลไทม์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณคงเหลือสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลำพูนที่แท้จริง
9 ม.ค. 61 / 13:31:21
จังหวัดลำพูน กำหนดแผนการดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และโทษจากการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน
8 ม.ค. 61 / 16:39:16
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน กำหนดแผนการเก็บข้อมูลโครงการประจำเดือน มกราคม 2561
5 ม.ค. 61 / 16:10:42
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
5 ม.ค. 61 / 15:55:24
แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
5 ม.ค. 61 / 15:54:36
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยจะมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่
5 ม.ค. 61 / 15:08:34
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดลำพูนลดลง
5 ม.ค. 61 / 14:38:46
เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนร่วม งานวันเด็กแห่งชาติประจำ ปี 2561
5 ม.ค. 61 / 14:38:25
เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนร่วม งานวันเด็กแห่งชาติประจำ ปี 2561
5 ม.ค. 61 / 14:05:55
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
4 ม.ค. 61 / 15:34:22
จังหวัดลำพูนมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 7 วันอันตราย ) มีการเกิดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
3 ม.ค. 61 / 14:31:39
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 ของจังหวัดลำพูน ผ่านไป 6 วัน เกิดอุบัติเหตุสะสมเพิ่มเป็น 54 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
3 ม.ค. 61 / 11:33:42
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจฝึกอบรมวิชาชีพ สร้างอาชีพและช่วยเพิ่มรายได้อีกหนึ่งทางเลือก
2 ม.ค. 61 / 18:49:02
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางกลับไปทำงานหลังเทศกาลปีใหม่ 2561
2 ม.ค. 61 / 12:51:43
จังหวัดลำพูน สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ผ่านไป 5 วันเกิดอุบัติเหตุสะสม 45 ครั้งลดลงจากปีที่แล้ว
1 ม.ค. 61 / 15:41:18
จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
1 ม.ค. 61 / 15:41:11
จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
1 ม.ค. 61 / 15:38:45
จังหวัดลำพูน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเผยมียอดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 80 เทียบกับปีที่ผ่านมา
1 ม.ค. 61 / 15:38:39
จังหวัดลำพูน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเผยมียอดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 80 เทียบกับปีที่ผ่านมา
1 ม.ค. 61 / 15:36:03
จังหวัดลำพูน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเผยมียอดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 80 เทียบกับปีที่ผ่านมา
1 ม.ค. 61 / 12:15:17
พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ในงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย - ต้อน รับปีใหม่วิถีพุทธ และ วิถีธรรม ( ลำพูน ลานบุญล้านนา ครั้งที่ 5 )
31 ธ.ค. 60 / 18:26:07
ผวจ.ลำพูน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
31 ธ.ค. 60 / 09:46:39
วันที่สามของการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต
30 ธ.ค. 60 / 21:20:40
จังหวัดลำพูน แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30 ธ.ค. 60 / 16:49:10
จังหวัดลำพูน วันที่สองของการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
30 ธ.ค. 60 / 15:51:04
ลำพูน เกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ช่วงหวัดหยุดเทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 60 / 15:48:40
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วอุโมงค์ หละปูน ครั้งที่ 15
29 ธ.ค. 60 / 23:58:08
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำพูน
29 ธ.ค. 60 / 12:43:36
วันแรกของการรณรงค์ 7 วัน อันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุรวม 10 ครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
29 ธ.ค. 60 / 11:41:16
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่
29 ธ.ค. 60 / 01:32:09
จ.ลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ธ.ค. 60 / 17:07:53
จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยและศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
28 ธ.ค. 60 / 16:54:05
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน
27 ธ.ค. 60 / 16:06:41
องคมนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดลำพูน
27 ธ.ค. 60 / 13:29:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผย 14 โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ด้วยความห่วงใยสู่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
27 ธ.ค. 60 / 10:16:06
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เตือนประชาชนระมัดระวังแก๊งตุ้มตุ๋นหลอกลวง
27 ธ.ค. 60 / 10:01:09
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
26 ธ.ค. 60 / 14:59:01
ปภ.ลำพูน ร่วมกับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย ในจังหวัดลำพูน ให้ความรู้แก่นักเรียน ในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
26 ธ.ค. 60 / 13:15:11
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจัดงาน " วันพัฒนาการศึกษา โรงเรียนประตูลี้ OPEN HOUSE ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ"
25 ธ.ค. 60 / 13:56:52
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภาวะอากาศหนาว ที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.ป่าซาง
25 ธ.ค. 60 / 13:18:52
สภากาชาดไทยมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
25 ธ.ค. 60 / 12:59:27
ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 วันที่ 25 มกราคม 2561
25 ธ.ค. 60 / 12:53:22
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในวันหยุดราชการ
25 ธ.ค. 60 / 11:51:54
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Fiberry (ไฟเบอร์รี่)ปลอม
25 ธ.ค. 60 / 11:41:35
สภาวะอากาศในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยังมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
25 ธ.ค. 60 / 11:26:46
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่
25 ธ.ค. 60 / 11:16:36
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองครั้งที่ 1-2561
25 ธ.ค. 60 / 11:02:41
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนชาวลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ในงาน สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึด คนฮักหละปูน
25 ธ.ค. 60 / 11:00:15
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ และห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
25 ธ.ค. 60 / 09:48:29
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมให้กำลังใจสาวประเภทสอง ที่เข้าประกวด เทพีจามจุรี 2560 ชิงมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
24 ธ.ค. 60 / 14:19:56
จังหวัดลำพูนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2561
24 ธ.ค. 60 / 13:51:58
ภาคีหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม และองค์กรชุมชนต่างๆ ร่วมกัน จัดงาน "สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึด คนฮักหละปูน" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและ เกษตรกร
23 ธ.ค. 60 / 15:18:51
เยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันแก้ไข หมอกควันไฟป่า
22 ธ.ค. 60 / 23:34:54
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 33 ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน
22 ธ.ค. 60 / 14:45:26
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดงานแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558 และปี 2559
21 ธ.ค. 60 / 23:39:41
มจร.ลำพูนขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบูชาพระพุทธรูป พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญชัย
21 ธ.ค. 60 / 16:47:20
ทหาร , ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จังหวัดลำพูน จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างหน่วยงาน
21 ธ.ค. 60 / 16:19:15
จังหวัดลำพูนจัดพิธีบวงสรวงพร้อมอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลง และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
21 ธ.ค. 60 / 09:00:05
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายสินค้าชุดกระเช้า ของขวัญ ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่แสดงราคาจำหน่าย ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2561
21 ธ.ค. 60 / 08:50:58
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ส่งมอบฝายตามโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรของชุมชน
20 ธ.ค. 60 / 14:28:46
จ.ลำพูนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ
20 ธ.ค. 60 / 14:25:16
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
20 ธ.ค. 60 / 11:03:10
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่
19 ธ.ค. 60 / 23:44:19
ชาวลำพูน รวมพลังกันจัดกิจกรรม คนละก้าวจากชาวลำพูน รวมพลังใจ ส่งให้พี่ตูน
19 ธ.ค. 60 / 16:39:17
พี่น้องประชาชนชาวลำพูน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเงินสมทบ โครงการ ก้าวคนละก้าว ชาวลำพูนรวมพลังใจให้พี่ตูน
19 ธ.ค. 60 / 16:17:45
บ้านใหม่กาดเหนือ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เป็นหมู่บ้านนำร่องในการเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
19 ธ.ค. 60 / 13:06:40
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
19 ธ.ค. 60 / 12:33:33
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้ นายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวได้รับรู้และเข้าใจในข้อระเบียบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ
19 ธ.ค. 60 / 11:03:46
กพร. เดินหน้าผลักดันสถานประกอบการเหมืองแร่ ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบ ต่อสังคมภายใต้โครงการ CSR-DPIM โดยมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน จำนวน 91 แห่ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 88 ล้านบาท
19 ธ.ค. 60 / 10:57:03
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ การใช้เรือ และแพโดยสาร
19 ธ.ค. 60 / 10:38:02
จังหวัดลำพูน เตือนประชาชนเตรียมพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พ.ศ. 2560 - 2561
19 ธ.ค. 60 / 10:33:28
กพร.เร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีน้ำผุดในนาข้าว คาดรู้ผลโดยเร็ว
19 ธ.ค. 60 / 09:49:06
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน หนึ่งในสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
18 ธ.ค. 60 / 17:04:49
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นำเครือข่ายสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9
18 ธ.ค. 60 / 16:15:14
จังหวัดลำพูนส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุและคนพิการ สู่การเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดลำพูน
18 ธ.ค. 60 / 14:15:15
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
17 ธ.ค. 60 / 19:05:25
คณะนักศึกษา หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจยุคดิจิตอล รุ่น ที่ 1 ศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ฟาร์มนม บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม
16 ธ.ค. 60 / 15:33:14
ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน ชาวลำพูนและต่างจังหวัด ร่วม การแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยว "Lanna Bike Rally Tour Series 2017" สนาม 2 ที่ จังหวัดลำพูน
16 ธ.ค. 60 / 09:16:28
จังหวัดลำพูน สมาคมศิษย์เก่าจักรคำคณาทร จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน จักคำคณาธร มินิมาธอน 2017 ครั้งที่ 1
15 ธ.ค. 60 / 15:05:50
จ.ลำพูนเร่งพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายความมั่นคงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน
15 ธ.ค. 60 / 15:03:02
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมกรอกข้อมูล จปฐ. เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
15 ธ.ค. 60 / 13:16:12
จังหวัดลำพูนพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
15 ธ.ค. 60 / 10:46:52
คณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารแปรรูปที่ 1 (ฝาง) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9
14 ธ.ค. 60 / 17:53:17
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน "ตามรอยพระราชดำริ" ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
14 ธ.ค. 60 / 16:48:15
จังหวัดลำพูน จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ( SMEs )
14 ธ.ค. 60 / 16:46:30
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561
14 ธ.ค. 60 / 16:44:29
จ.ลำพูนเสริมสร้างความปรองดองระหว่างผู้ประกอบการและพนักงานให้ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจ ให้สอดคล้องกับยุค ไทยแลนด์ 4.0
13 ธ.ค. 60 / 13:24:30
จังหวัดลำพูน จัดโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุน สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่สถานประกอบกิจการภาคเอกชนในพื้นที่
13 ธ.ค. 60 / 13:13:59
จังหวัดลำพูนจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ ทสม. และ อปท.
12 ธ.ค. 60 / 17:21:40
จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน หารือแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยแก่พนักงาน ในด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
12 ธ.ค. 60 / 16:16:45
จังหวัดลำพูนจัดประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2560
12 ธ.ค. 60 / 15:52:31
จังหวัดลำพูน เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
12 ธ.ค. 60 / 14:04:10
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ประกอบการที่ประสงค์เงินทุน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ สามารถยื่นขอขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ
12 ธ.ค. 60 / 13:40:15
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ออกหน่วยบริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
12 ธ.ค. 60 / 13:27:30
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
10 ธ.ค. 60 / 15:12:07
ผลการประกวดนางสาวลำพูน ในงานพระนางจามเทวี และ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
10 ธ.ค. 60 / 13:01:09
จังหวัดลำพูน จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ แรกของเดือน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ อ.เมืองลำพูน
10 ธ.ค. 60 / 02:44:04
จังหวัดลำพูนร่วมกับภาคเอกชน ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะในตลาดเทศบาลเมืองลำพูนตามนโยบาย ลำพูนจังหวัดสะอาด ประเทศไทยไร้ขยะ
9 ธ.ค. 60 / 16:34:33
ทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "
8 ธ.ค. 60 / 16:06:44
จ.ลำพูนส่งเสริมความภาคภูมิใจ การดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาว ปกาเกอะญอ ( กระเหรี่ยง ) แบบ ปวาทีสะคา ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้าทอปกาเกอะญอ ประจำปี 2560
8 ธ.ค. 60 / 15:17:33
จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุข ให้ประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง
8 ธ.ค. 60 / 12:33:59
จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้ประกอบการ Startup Business ร่วมฝึกอบรมหัวข้อ "หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน"
8 ธ.ค. 60 / 09:51:37
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน พฤศจิกายน 2560
8 ธ.ค. 60 / 09:50:52
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า
7 ธ.ค. 60 / 23:23:44
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนมุ่งนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
7 ธ.ค. 60 / 16:26:22
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
7 ธ.ค. 60 / 15:38:15
จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ในรอบตัดสิน ( 21 คนสุดท้าย )
7 ธ.ค. 60 / 15:05:23
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ย้ำ ไม่มีการตรวจพบโรคแอนแทรกซ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
7 ธ.ค. 60 / 13:31:52
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.แม่ทา จ.ลำพูน เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
6 ธ.ค. 60 / 16:50:50
จ.ลำพูนเชิญชมการประกวดนางสาวลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
6 ธ.ค. 60 / 14:15:48
ผลการประกวด Miss OTOP Lamphun 2017
6 ธ.ค. 60 / 13:59:26
จังหวัดลำพูน เตรียมประกาศให้ ถนนอินทยงยศ – ถนนเจริญราษฎร์ เป็นถนนควบคุมความเร็ว
6 ธ.ค. 60 / 11:14:48
PEA ลำพูน จับมือบริษัทสื่อสารและเคเบิ้ลทีวี จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ตามนโยบายของรัฐบาล
6 ธ.ค. 60 / 00:50:52
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชนเลือกชม เลือกซื้อสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดลำพูน ที่ตลาดประชารัฐ กรีนมาร์เก็ต ( ตลาดป่าเห็ว ) ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน
5 ธ.ค. 60 / 15:40:00
ลำพูน จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
5 ธ.ค. 60 / 13:52:42
ลำพูนเปิดกาดประชารัฐ "เก็บตะวัน" เพิ่มโอกาสจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้ประชาชน
5 ธ.ค. 60 / 12:21:56
จิตอาสาจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดวัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2560
5 ธ.ค. 60 / 12:17:42
ลำพูน เปิดการแข่งขันจักรยานทางไกล "Tour of Lanna 2017" สนามที่ 3- 4
5 ธ.ค. 60 / 09:57:25
จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
4 ธ.ค. 60 / 23:07:40
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนให้กำลังใจนักปั่นที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ล้านนา 4 จังหวัด ในโครงการ " ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา "
4 ธ.ค. 60 / 13:57:21
ชาวบ้านรวมตัวร้องทุกข์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน วอนแก้ไขปัญหาผลกระทบการดูดทรายในหมู่บ้าน
4 ธ.ค. 60 / 13:26:57
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนจัดพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิเศษประจำปี 2560 จำนวน 103 ทุน
4 ธ.ค. 60 / 12:10:01
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมทำความสะอาดปูชนียสถานของจังหวัดลำพูน ตาม โครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
2 ธ.ค. 60 / 01:40:13
จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงานงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว ประจำปี 2560
1 ธ.ค. 60 / 11:58:55
คณะครู นักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลา เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ประจำปี 2560
1 ธ.ค. 60 / 11:45:42
จังหวัดลำพูน เตรียมเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม Kick off ใน 8 อำเภอ (5 ธันวาคม 2560)
1 ธ.ค. 60 / 10:54:06
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ก่อนเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
30 พ.ย. 60 / 14:40:39
จังหวัดลำพูน งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
30 พ.ย. 60 / 13:15:08
จังหวัดลำพูนเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้
30 พ.ย. 60 / 13:08:04
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามข้อตกลงสัญญา (MOU)เชื่อมโยงการตลาด มันสำปะหลัง ปี 2560/61 จังหวัดลำพูน ไปตลาดปลายทางล่วงหน้ากว่า 10,000 ตัน
30 พ.ย. 60 / 09:11:32
จังหวัดลำพูนมีผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ยอดสะสมถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 851 ราย
29 พ.ย. 60 / 09:09:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมสนทนาใน รายการมองเมืองเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
28 พ.ย. 60 / 21:54:28
ชาวลำพูนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 พ.ย. 60 / 16:29:44
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน
28 พ.ย. 60 / 16:21:03
จังหวัดลำพูนจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Forest Fire ระบบแจ้งเหตุและเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน
28 พ.ย. 60 / 14:54:56
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
28 พ.ย. 60 / 14:13:33
จังหวัดลำพูนมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ระดับจังหวัดและระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง
28 พ.ย. 60 / 13:37:47
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลข้าวใหม่ ครั้งแรกของจังหวัดลำพูน
28 พ.ย. 60 / 11:12:54
จังหวัดลำพูน จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2561
28 พ.ย. 60 / 09:59:45
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"
27 พ.ย. 60 / 15:39:06
ขนส่งลำพูนออกหน่วยพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
27 พ.ย. 60 / 15:22:15
ขนส่งลำพูนงดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำพูนห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ในวันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560
26 พ.ย. 60 / 19:53:36
ลำพูน ช่างฟ้อนเล็บ 3,242 คน ฟ้อนถวายแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญชัย ในงานพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2560
25 พ.ย. 60 / 16:53:54
ขอแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างตัวเป็นอดีตผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน ขอเรี่ยไรเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
25 พ.ย. 60 / 15:38:14
จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2560
25 พ.ย. 60 / 10:45:54
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
23 พ.ย. 60 / 18:23:15
จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้
23 พ.ย. 60 / 11:14:17
จิตอาสาอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ร่วมทำความดี ในกิจกรรม สืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยลงเเขกเกี่ยวข้าว
23 พ.ย. 60 / 09:50:25
จังหวัดลำพูน ตรวจสอบการจำหน่ายเข็มที่ระลึกปลอม
22 พ.ย. 60 / 15:33:15
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมกับแจกอาหารน้ำดื่ม และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนชาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน
22 พ.ย. 60 / 12:47:51
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลำพูน มุ่งให้เกิดเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
22 พ.ย. 60 / 11:12:55
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
21 พ.ย. 60 / 21:41:53
จังหวัดลำพูนมุ่งขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
21 พ.ย. 60 / 15:22:34
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ประกันตนโหลด Application ออนไลน์โฉมใหม่ "SSO Connect" ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Digital SSO
21 พ.ย. 60 / 11:45:13
จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดทาสองท่า อำเภอแม่ทา
21 พ.ย. 60 / 11:32:07
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน ยังมีพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการที่สนใจยังมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง
21 พ.ย. 60 / 11:02:18
นางสาวบัณฑิตา ริบแจ่ม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
21 พ.ย. 60 / 10:04:32
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
21 พ.ย. 60 / 09:57:29
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
20 พ.ย. 60 / 13:17:11
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
20 พ.ย. 60 / 10:44:19
จังหวัดลำพูน จัดงาน "วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด" หารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
18 พ.ย. 60 / 13:16:12
ทหาร , ตำรวจ , ฝ่ายปกครอง จังหวัดลำพูน แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม มูลค่านับล้านบาท
17 พ.ย. 60 / 12:35:32
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จัดงาน เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจสานพลังร่วมกับภาครัฐ และชุมชน
17 พ.ย. 60 / 09:35:43
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่หารือเกษตรกร ผู้ประกอบการ วางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยนอกฤดูจังหวัดลำพูน
16 พ.ย. 60 / 15:06:36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แนะประชาชนตรวจหลักฐาน 4 ประการก่อนรับบริการทางการแพทย์ สร้างภูมิคุ้มกันอันตรายจากสถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า
16 พ.ย. 60 / 15:05:51
ผู้บริการนวดและร้านสปาในจังหวัดลำพูน ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้แล้ว ภายในวันที่ 22 ธันวาคม นี้
16 พ.ย. 60 / 14:07:23
จิตอาสาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ว่าการอำเภอ
16 พ.ย. 60 / 13:19:23
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงานฤดูหนาวและงานพระนางจามเทวี ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่
16 พ.ย. 60 / 09:32:32
ยอดสะสม 5 วัน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน มีพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 340 ราย
16 พ.ย. 60 / 09:24:20
ทหาร , ตำรวจ , ฝ่ายปกครอง ,อส. สนธิกำลัง ตรวจค้นเรือนจำ จังหวัดลำพูน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย หรือยาเสพติด
15 พ.ย. 60 / 22:25:19
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนข้าราชการ , ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
15 พ.ย. 60 / 14:22:42
เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
14 พ.ย. 60 / 14:28:23
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม นี้
14 พ.ย. 60 / 13:13:49
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
14 พ.ย. 60 / 10:18:52
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
13 พ.ย. 60 / 16:25:09
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์/เงื่อนไข แก่ผู้ประกอบการ ให้เข้าใจแนวปฏิบัติเดียวกัน
13 พ.ย. 60 / 14:45:05
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยือน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูนจ.ลำพูน
13 พ.ย. 60 / 11:37:34
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมเปิดให้บริการประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 6 ข้อของนายกรัฐมนตรี
10 พ.ย. 60 / 18:52:56
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ที่จังหวัดลำพูน
10 พ.ย. 60 / 16:06:34
จังหวัดลำพูนชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " พร้อมจัดกิจกรรมให้จิตอาสาฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
10 พ.ย. 60 / 14:46:09
จังหวัดลำพูน เชิญชวนส่งสาวงามร่วมประกวด นางสาวลำพูน ประจำปี 2560
10 พ.ย. 60 / 14:27:07
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม 2561
10 พ.ย. 60 / 14:14:06
จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ วันแรก มี พ่อค้า แม่ค้า มาลงทะเบียนอย่างคึกคัก
10 พ.ย. 60 / 13:53:56
จังหวัดลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
9 พ.ย. 60 / 16:35:31
จิตอาสาอำเภอเมืองลำพูนทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ "
9 พ.ย. 60 / 15:08:54
ลำพูน - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
9 พ.ย. 60 / 14:42:05
จ.ลำพูนประชุมตัดสินผลการประกวด คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
9 พ.ย. 60 / 13:37:57
ชาวอำเภอเมืองลำพูนร่วมสมัครเป็นชมคมรักในหลวง
8 พ.ย. 60 / 17:09:55
จังหวัดลำพูนกำหนดจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 1 – 10 ธันวาคม นี้
8 พ.ย. 60 / 16:24:36
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จำนวน 100 ผืน
8 พ.ย. 60 / 10:10:00
จังหวัดลำพูนประชุมซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน
8 พ.ย. 60 / 09:54:43
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤดูหนาว
8 พ.ย. 60 / 09:41:31
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเมืองลำพูน
8 พ.ย. 60 / 09:01:59
จิตอาสา อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ร่วมทำความสะอาดบริเวณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง ตามโครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
7 พ.ย. 60 / 11:27:11
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลี้ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง
7 พ.ย. 60 / 09:21:05
จัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับแรงงานไทย ผิดกฎหมายในมาเลเซีย
7 พ.ย. 60 / 09:16:43
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6 พ.ย. 60 / 18:37:57
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่องเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานตาม นโยบายของรัฐบาล
6 พ.ย. 60 / 15:05:15
จัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งผู้ที่จะเดินทางไปทำงานนวดสปาในคาซัคสถาน เสี่ยงถูกนายจ้างเอาเปรียบ
6 พ.ย. 60 / 13:37:51
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ตลาดประชารัฐ" ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายนนี้
6 พ.ย. 60 / 11:32:52
จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในจังหวัด
6 พ.ย. 60 / 11:13:04
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
5 พ.ย. 60 / 10:07:23
CPF ลำพูน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ตอบแทนคุณแผ่นดิน ถิ่นครูบา"
4 พ.ย. 60 / 01:55:08
บรรยากาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างคึกคัก
3 พ.ย. 60 / 14:43:05
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
3 พ.ย. 60 / 13:06:24
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ( บสส. ) หรือ SAM เชิญชวนประชาชนร่วมงานทรัพย์สวยเขตภาคเหนือ มหกรรมบ้านธนาคารที่ลำปาง วันที่ 3-5 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
3 พ.ย. 60 / 12:35:27
พาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม"
3 พ.ย. 60 / 10:46:39
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการต่อใบขับขี่ ต่อภาษีรถยนต์ จักรยานยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ
3 พ.ย. 60 / 10:37:54
ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
2 พ.ย. 60 / 22:16:49
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูนเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานตาม นโยบายของรัฐบาล
2 พ.ย. 60 / 16:55:12
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบาย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านธิ เตรียมจัดตั้งตลาดประชารัฐเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสิ้นค้าของชุมชน
2 พ.ย. 60 / 16:28:57
มาตรการการป้องกันภยันตรายในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560
2 พ.ย. 60 / 14:46:50
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบาย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอป่าซาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2 พ.ย. 60 / 11:43:13
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลใหม่ชุดใหม่
2 พ.ย. 60 / 11:42:27
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน รายงานเศรษฐกิจการแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2560
2 พ.ย. 60 / 11:41:47
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2560
2 พ.ย. 60 / 11:40:26
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก"
2 พ.ย. 60 / 11:39:39
สำนักงานขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
2 พ.ย. 60 / 11:38:20
สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำ ที่ได้บันทึกภาพไว้ตั้งแต่วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปจัดแสดงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยส่งได้ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้
2 พ.ย. 60 / 10:00:06
เทศบาลตำบลต้นธง จ.ลำพูน สืบทอดประเพณีลอย โขมด ของอาณาจักรหริภุญชัย หนึ่งเดียวในโลก อย่างยิ่งใหญ่
2 พ.ย. 60 / 01:11:01
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมงานประเพณียี่เป็ง ฟังเทศน์มหาชาติ ถวายทานโคมสามหมื่นดวง แด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2560
1 พ.ย. 60 / 17:02:13
ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ออกตรวจร้านค้า ที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงโดยผิดกฎหมาย
1 พ.ย. 60 / 16:19:34
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 " เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมพู" อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 60 / 15:21:44
จังหวัดลำพูน เตรียมยกระดับตลาดทาดอยแก้ว(ตลาดแม่ทา) เป็นตลาดประชารัฐของจังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 60 / 14:39:27
อำเภอบ้านโฮ่งเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมงาน ประเพณีแห่แค่หลวง และงานฉลอง 100 ปีอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 60 / 13:46:28
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ในอำเภอแม่ทา
1 พ.ย. 60 / 10:31:29
เทศบาลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง สืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของล้านนา
1 พ.ย. 60 / 10:27:22
ญาติและผู้ปกครอง ชาวจังหวัดลำพูนส่งบุตรหลานเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการ ผลัดที่ 2
31 ต.ค. 60 / 16:37:48
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ประกอบพิธี ทำบุญสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการในสังกัด
31 ต.ค. 60 / 15:10:44
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งครบ 57 ปี
31 ต.ค. 60 / 13:47:15
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งมียอดกฐิน รวมกว่า 6 ล้านบาท
31 ต.ค. 60 / 13:28:49
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อ-ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2560/61 ปริมาณ 51,000 ตัน
31 ต.ค. 60 / 12:13:30
จังหวัดลำพูนประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ เริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2560 นี้
30 ต.ค. 60 / 23:34:10
ผวจ.ลำพูนขอบคุณทุกหน่วยงาน ,จิตอาสาและประชาชนชาว จ.ลำพูน ที่ร่วมกันทำให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
30 ต.ค. 60 / 15:51:36
จังหวัดลำพูนมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณทำประโยชน์ด้านวัฒนธรรม และบุคคลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
30 ต.ค. 60 / 15:51:14
จังหวัดลำพูนมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณทำประโยชน์ด้านวัฒนธรรม และบุคคลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
30 ต.ค. 60 / 13:08:27
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)
30 ต.ค. 60 / 11:56:06
สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2560
30 ต.ค. 60 / 11:40:45
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี2560
30 ต.ค. 60 / 11:14:50
จังหวัดลำพูนเร่งพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ
29 ต.ค. 60 / 21:10:53
ตำรวจ ,ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาล ลอยกระทง ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
27 ต.ค. 60 / 16:42:17
ประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดี
27 ต.ค. 60 / 14:38:13
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
27 ต.ค. 60 / 11:58:05
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาประกอบพิธีลอยในแม่น้ำกวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
27 ต.ค. 60 / 11:31:35
พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วม ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
26 ต.ค. 60 / 17:43:25
พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนหลายหมื่นคน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
25 ต.ค. 60 / 23:16:40
จังหวัดลำพูนซักซ้อมการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
25 ต.ค. 60 / 16:19:49
กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรม Big cleaenning Day ทำความสะอาดรอบพระเมรุมาศจำลอง
25 ต.ค. 60 / 15:11:45
จังหวัดลำพูนปล่อยแถวรณรงค์จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน งานพิธีวางดอกไม้จันทน์จังหวัดลำพูนในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
24 ต.ค. 60 / 23:12:18
จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรจังหวัดลำพูนร่วมปฏิบัติการออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
24 ต.ค. 60 / 16:13:15
จ.ลำพูนเร่งเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 60 / 15:06:32
พาณิชย์ลำพูน ออกชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติของร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ พร้อมทั้งตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า
23 ต.ค. 60 / 10:24:46
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
22 ต.ค. 60 / 21:18:34
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ถวายผ้ากฐินสามัคคี และ ถวายธรรมศาลา แด่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
21 ต.ค. 60 / 16:12:31
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยือน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จังหวัดลำพูน
21 ต.ค. 60 / 15:04:39
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย ชาติชาย สุวิทย์ศักดานนท์ อัญเชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย แด่ พระสงฆ์ สามเณร ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมืองลำพูน
20 ต.ค. 60 / 23:02:27
จังหวัดลำพูน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
20 ต.ค. 60 / 15:47:38
จ.ลำพูนจัดพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่อำเภอเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
20 ต.ค. 60 / 15:35:35
จังหวัดลำพูน ประชาชนชาวอำเภอเมือง ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสารับมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
20 ต.ค. 60 / 13:09:23
พาณิชย์ลำพูน บูรณาการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับเกษตรกรแปลงใหญ่ กว่า 1,480 ตัน
19 ต.ค. 60 / 16:37:10
พาณิชย์ลำพูน ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และทำเข้าใจประชาชนในพื้นที่ถึงสินค้าที่สามารถซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้
19 ต.ค. 60 / 16:05:13
จ.ลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน
19 ต.ค. 60 / 15:22:45
จังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อการกุศลตอบแทนคุณแผ่นดินถิ่นครูบา
19 ต.ค. 60 / 13:17:07
จังหวัดลำพูนรับไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน
18 ต.ค. 60 / 22:05:49
จังหวัดลำพูนเตรียมรับไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน
18 ต.ค. 60 / 17:49:52
สถานการณ์อุทกภัยในเขต อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นมีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว
18 ต.ค. 60 / 16:15:45
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังภาวะอากาศในช่วงนี้ ยังมีฝนตกหนัก และสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
18 ต.ค. 60 / 15:36:19
จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานดอกไม้จันทน์อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ส่งมอบดอกไม้จันทน์
18 ต.ค. 60 / 14:47:12
จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอป่าซาง ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
18 ต.ค. 60 / 13:29:06
พาณิชย์จังหวัดลำพูน คุมเข้มสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ช่วงเทศกาลกินเจ
18 ต.ค. 60 / 11:09:47
จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอป่าซาง ร่วมกันทำความสะอาด รอบบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และสถานที่โดยรอบ วัดพระพุทธบาทตากผ้า เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
18 ต.ค. 60 / 09:58:59
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนจัดตกแต่งสถานที่ราชการและตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลองด้วยดอกดาวเรือง
18 ต.ค. 60 / 09:43:03
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนจัดตกแต่งสถานที่ราชการและตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลองด้วยดอกดาวเรือง
18 ต.ค. 60 / 09:32:58
ครม. มีมติขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
18 ต.ค. 60 / 09:32:20
เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
17 ต.ค. 60 / 23:00:41
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ และ ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
17 ต.ค. 60 / 18:42:03
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชาชนร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
17 ต.ค. 60 / 16:06:37
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเร่งเปิดทางน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
17 ต.ค. 60 / 14:47:09
จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอป่าซาง ร่วมกันประดับต้นดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั่วบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน
17 ต.ค. 60 / 14:30:05
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน แจ้งข้อปฏิบัติของสื่อมวลชนและผู้ที่จะบันทึกภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
17 ต.ค. 60 / 11:58:16
วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูนประกอบพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทให้แก่ ผู้ที่ร่วมบรรพชา อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
17 ต.ค. 60 / 09:21:23
สถานการณ์น้ำที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ยังวิกฤติ
16 ต.ค. 60 / 15:37:33
เกษตรจังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าว ผลสำเร็จโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
16 ต.ค. 60 / 15:35:16
วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูนประกอบพิธีปลงผมนาคให้แก่ ผู้ที่ร่วมบรรพชา อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
16 ต.ค. 60 / 14:37:55
จังหวัดลำพูนซ้อมเสมือนจริงพิธีถวายดอกไม้จันทน์
16 ต.ค. 60 / 14:23:36
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ค้ากักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภค
16 ต.ค. 60 / 14:06:53
ขนส่งลำพูน ห่วงใยการเดินทาง แนะให้ประชาชนใช้บริการรถเช่าเหมาหรือรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย ตรวจสอบสัญญาก่อนการว่าจ้างทุกครั้ง
16 ต.ค. 60 / 13:42:00
อบจ.ลำพูน กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
16 ต.ค. 60 / 13:34:16
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
16 ต.ค. 60 / 13:06:06
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
16 ต.ค. 60 / 12:51:35
จังหวัดลำพูนเร่งสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15 ต.ค. 60 / 21:46:58
จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนรับฟังรายการพิเศษ น้อมใจอาลัยพ่อหลวง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95.00 MHz
15 ต.ค. 60 / 15:15:55
พาณิชย์จังหวัดลำพูน ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดลำพูน
15 ต.ค. 60 / 11:24:11
จังหวัดลำพูน เร่งซ่อมแซมถนนบ้านห้วยฮ่อมนอก ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จากกรณีดินและหินสไลด์ปิดถนนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
14 ต.ค. 60 / 12:45:46
ชาวจังหวัดลำพูนจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ต.ค. 60 / 18:15:04
จังหวัดลำพูนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
13 ต.ค. 60 / 12:48:26
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองเพื่อการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
13 ต.ค. 60 / 09:25:56
พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต
12 ต.ค. 60 / 15:16:35
จังหวัดลำพูน มุ่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
12 ต.ค. 60 / 14:33:45
จังหวัดลำพูนจัดรถรับ – ส่ง อำนวยความสะดวกประชาชน พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคมนี้
12 ต.ค. 60 / 13:17:25
ประชาชนชาวอำเภอเมือง จ.ลำพูนรับมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 60 / 10:53:38
จังหวัดลำพูน ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
12 ต.ค. 60 / 10:33:27
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกว่า 1,600 เรื่อง
12 ต.ค. 60 / 01:19:13
ผวจ.ลำพูน ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุดินถล่ม ปิดเส้นทางระหว่าง หมู่บานห้วยฮ่อมนอก - ห้วยฮ่อมใน ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา
12 ต.ค. 60 / 00:35:36
รองนายกรัฐมนตรีมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
11 ต.ค. 60 / 16:44:36
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
11 ต.ค. 60 / 15:36:19
ชาว อ.ป่าซาง จ.ลำพูนรับมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11 ต.ค. 60 / 14:21:33
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการจราจร และด้านการรักษาความปลอดภัย
11 ต.ค. 60 / 13:03:03
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "ธ เสด็จแดนลำพูน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดเดือนตุลาคมนี้
11 ต.ค. 60 / 10:44:46
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน แจ้งหลักเกณฑ์การบันทึกภาพพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต้องได้รับอนุญาตก่อนบันทึกภาพ
11 ต.ค. 60 / 09:48:19
ตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมกันกำหนดจัดกิจกรรม "แสงสุดท้าย ณ ลำพูน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11 ต.ค. 60 / 09:31:43
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
11 ต.ค. 60 / 09:17:57
สมาคมศิษย์เก่าจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งสมาคมศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและจัดสร้างหอจดหมายเหตุ
10 ต.ค. 60 / 17:22:14
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชนประชาชนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร
10 ต.ค. 60 / 16:07:27
ชาว อ .บ้านธิ , เวียงหนองล่อง และ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูนรับมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับภูมิภาค
10 ต.ค. 60 / 14:03:43
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ
10 ต.ค. 60 / 08:56:05
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมและตกแต่งสถานที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
9 ต.ค. 60 / 18:35:41
ผู้พิการชาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
9 ต.ค. 60 / 15:15:32
ชาว อ .แม่ทา และ อ.ลี้ จ.ลำพูน รับมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับภูมิภาค
9 ต.ค. 60 / 15:14:43
จังหวัดลำพูนเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "จังหวัดสะอาด" ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
9 ต.ค. 60 / 12:11:32
สมาคมทหารผ่านศึกลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงจำอวดหน้าม่าน จากรายการคุณพระช่วย ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 นี้
9 ต.ค. 60 / 11:05:35
พาณิชย์ลำพูน เดินหน้าติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 6.3 หลังพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้
8 ต.ค. 60 / 12:38:01
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดกิจกรรม "ปั่นสองล้อ ผ่อสวนลำใย" นำผู้บริหาร บุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่จังหวัดลำพูน
7 ต.ค. 60 / 22:53:46
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขต อ.ป่าซาง , เวียงหนองล่อง และ อ.ลี้
6 ต.ค. 60 / 16:56:10
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.ลี้
6 ต.ค. 60 / 09:58:49
พุทธศาสนิกชนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันออกพรรษา
5 ต.ค. 60 / 17:51:09
จังหวัดลำพูนประชุมวีดีทัศน์ทางไกล แนวทางการจัดเตรียมงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ต.ค. 60 / 17:21:27
หลายอำเภอในจังหวัดลำพูน จัดอบรมซักซ้อมทำความเข้าใจและมอบหมายภารกิจให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์
5 ต.ค. 60 / 13:37:02
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
5 ต.ค. 60 / 09:40:59
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนสภาวะอากาศในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวัง
5 ต.ค. 60 / 09:17:53
ครม. แจ้งการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4 ต.ค. 60 / 17:31:47
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูน ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 80
4 ต.ค. 60 / 15:33:50
พาณิชย์จังหวัดลำพูน ติดตามการจำหน่ายต้นดอกดาวเรือง เพื่อป้องปรามการเอาเปรียบผู้บริโภค และจำหน่ายในราคาสูงเกินจริง
4 ต.ค. 60 / 11:17:47
จังหวัดลำพูนมอบสิ่งของพระราชทาน (รอบแรก) ให้แก่ตัวแทนทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ
4 ต.ค. 60 / 10:22:08
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศบัญชีรถที่ระงับทะเบียน เนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกัน ครบ 3 ปี
4 ต.ค. 60 / 09:22:24
จังหวัดลำพูน รายงานผลการดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
3 ต.ค. 60 / 18:57:47
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูน มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70
3 ต.ค. 60 / 18:56:12
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานตาม นโยบายของรัฐบาล
3 ต.ค. 60 / 14:38:56
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ประดับตกแต่งดอกดาวเรืองบริเวณโดยรอบสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
3 ต.ค. 60 / 13:31:54
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถะ (E to E)
3 ต.ค. 60 / 13:31:12
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
3 ต.ค. 60 / 13:30:10
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน รายงานเศรษฐกิจการแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2 ต.ค. 60 / 14:48:48
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
2 ต.ค. 60 / 14:38:33
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
2 ต.ค. 60 / 13:22:05
ชาวจังหวัดลำพูนทยอยไปใช้สิทธิ ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ
2 ต.ค. 60 / 09:39:20
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
1 ต.ค. 60 / 17:41:05
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่เดินทางถึงจังหวัดลำพูนแล้ว
29 ก.ย. 60 / 23:28:31
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูนมีความก้าวหน้ามาก
29 ก.ย. 60 / 23:27:04
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูนมีความก้าวหน้ามาก
29 ก.ย. 60 / 13:19:46
กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนกัลปพฤกษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต
29 ก.ย. 60 / 13:10:54
จังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
29 ก.ย. 60 / 11:18:17
เทศบาลเมืองลำพูน มุ่งส่งเสริมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ " ลำพูน 2020 "
29 ก.ย. 60 / 11:16:30
พาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ร้านธงฟ้าประชารัฐ" ที่สามารใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าเพื่ออุปโภค-บริโภคได้
28 ก.ย. 60 / 14:46:46
จังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
28 ก.ย. 60 / 13:16:59
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
28 ก.ย. 60 / 08:57:01
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและประชาชน ร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 ก.ย. 60 / 16:31:50
จังหวัดลำพูนเชิญชวน ข้าราชการ ประชาชน ร่วมร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30 - 08.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน
27 ก.ย. 60 / 14:31:05
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริม แก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงจากเดิมในปีที่ผ่านมา
26 ก.ย. 60 / 15:44:03
ชาวชุมชนคุ้ยขยะ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน รับมอบบ้านพอเพียง ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมกันก่อสร้างขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้อาศัยในชุมชนคุ้ยขยะให้ดีขึ้น
26 ก.ย. 60 / 10:21:06
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เชิญชวนประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017"
26 ก.ย. 60 / 10:19:35
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)
25 ก.ย. 60 / 14:38:19
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมตรวจสอบร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าบุหรี่และสุรา ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
25 ก.ย. 60 / 13:33:49
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำพูน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ รวม 24 วัน มียอดสะสมรวม 13,588 ราย
25 ก.ย. 60 / 13:25:31
สำนักงานพาณิชย์ลำพูน ออกสำรวจความพร้อม และแจกป้ายประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ธงฟ้าประชารัฐ" และประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงโครงการอย่างแท้จริง
22 ก.ย. 60 / 10:27:12
ความคืบหน้างานก่อสร้างส่วนยอดพระเมรุมาศจำลอง ที่จังหวัดลำพูน แล้วเสร็จกว่า 90 %
22 ก.ย. 60 / 08:43:13
จังหวัดลำพูน คว้าแชมป์ "จังหวัดสะอาด" อันดับที่ 1 ของประเทศ
21 ก.ย. 60 / 19:35:19
เกษตรกร อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอผลผลิตของตน หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ 9101
21 ก.ย. 60 / 15:27:37
จังหวัดลำพูน จัดงานฉลองเปรียญธรรมและปริญญาบัตร ให้แก่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 180 รูป
21 ก.ย. 60 / 10:45:34
จังหวัดลำพูนส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) ปี 2560 ให้กับประชาชนวันนี้เป็นวันแรก
20 ก.ย. 60 / 16:15:25
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
20 ก.ย. 60 / 15:00:56
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อมตาม โครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
19 ก.ย. 60 / 17:38:20
สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน และสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเรียกร้องให้รัฐบาลเพิกถอนทะเบียนสารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19 ก.ย. 60 / 16:05:32
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก หอม แดง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนถึงรัฐบาลขอให้ระงับการนำเข้าหอมแดงจากประเทศต่างเทศ
19 ก.ย. 60 / 13:31:48
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ
19 ก.ย. 60 / 13:26:10
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน สิงหาคม 2560
19 ก.ย. 60 / 13:24:39
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
19 ก.ย. 60 / 13:23:42
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกบางพื้นที่
19 ก.ย. 60 / 09:37:42
ประกันสังคมลำพูน แจ้งโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม พร้อมให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
18 ก.ย. 60 / 15:40:59
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
18 ก.ย. 60 / 13:27:31
นายอำเภอทุกอำเภออัญเชิญดอกไม้จันทน์มอบแก่จังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในการประกอบในงานพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ก.ย. 60 / 13:23:45
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
18 ก.ย. 60 / 13:16:50
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดลำพูน มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
17 ก.ย. 60 / 19:07:33
ชาวอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงเทพมหานครฯ
16 ก.ย. 60 / 14:38:23
จังหวัดลำพูน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
16 ก.ย. 60 / 12:11:14
ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธี บวงสรวง เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระนางจามเทวีประจำปี 2560
16 ก.ย. 60 / 10:53:02
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดกิจกรรม Academic Symposium 2017 ภายใต้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
15 ก.ย. 60 / 18:52:36
ประชาชนจังหวัดลำพูน ทั้ง 8 อำเภอต่างทยอยไปลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15
15 ก.ย. 60 / 17:21:37
จังหวัดลำพูนประชุม วีดีทัศน์ทางไกล แนวทางการจัดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 ก.ย. 60 / 13:06:23
การก่อสร้าง ฝายตามโครงการคนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ ในเขตตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีความก้าวหน้ามาก
15 ก.ย. 60 / 11:38:23
จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์แห่งเมืองหริภุญชัย
14 ก.ย. 60 / 16:04:41
สวท.ลำพูน ประกอบพิธีทำบุญเนื่องใน โอกาสเข้าสู่ปีที่ 33 ของการก่อตั้ง
13 ก.ย. 60 / 15:43:35
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่ ผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
13 ก.ย. 60 / 14:58:59
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดลำพูนให้ความรู้ด้านภาษี และการลงทุนแก่ประชาชน ในงาน " เดินหน้าธุรกิจยุค 4 . 0 "
13 ก.ย. 60 / 09:43:27
คปภ. ขับเคลื่อน 5 มาตรการเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย
13 ก.ย. 60 / 09:35:11
กพร. ยืนยันกฎหมายแร่ฉบับใหม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้การทำเหมืองแร่เป็นไปอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
13 ก.ย. 60 / 09:31:33
ม.44 ระงับเหมืองทองชั่วคราว เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยประชาชน และตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ผู้แทนรัฐบาล อยู่ระหว่างการเจรจากับคิงส์เกต ยังไม่มีข้อยุติใด ๆ
13 ก.ย. 60 / 09:21:28
กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำการพิจารณาอนุญาตคำขอตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน พ.ร.บ.แร่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม นี้
13 ก.ย. 60 / 09:17:45
กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำการพิจารณาอนุญาตคำขอตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน พ.ร.บ.แร่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม นี้
13 ก.ย. 60 / 09:09:44
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมเรื่องร้องทุกข์กว่า 1,500 เรื่อง
13 ก.ย. 60 / 09:08:51
สสว. เชิญเที่ยวงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน "รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย"
12 ก.ย. 60 / 19:39:33
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน " เดินหน้าธุรกิจยุค 4 . 0 "
12 ก.ย. 60 / 19:10:19
จังหวัดลำพูนติดตามการบริหารจัดการข้าวจังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2560 / 2561
12 ก.ย. 60 / 16:02:00
สคบ.ลำพูน แจงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลังปีงบประมาณ 2560 มุ่งให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า และบริการ
12 ก.ย. 60 / 14:46:23
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2560
11 ก.ย. 60 / 18:43:23
จังหวัดลำพูนมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อไปสู่การเป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน
11 ก.ย. 60 / 14:46:50
ขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งเจ้าของรถป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียน รีบดำเนินการจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย
11 ก.ย. 60 / 13:03:28
จังหวัด ลำพูน คัดเลือกพ่อตัวอย่าง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี ประจำปี 2560
11 ก.ย. 60 / 13:01:44
ธ.ก.ส.ลำพูน มอบทุนอาหารกลางวันและข้าวหอมมะลิให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
11 ก.ย. 60 / 11:17:09
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เดินหน้าขยายตลาดในจีน เน้นท่องเที่ยวเชิงกีฬา รุกฐานลูกค้ากลุ่มที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ
11 ก.ย. 60 / 10:40:06
ประชาชนจังหวัดลำพูน สนใจไปลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 10
10 ก.ย. 60 / 12:42:24
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 3/2560
10 ก.ย. 60 / 08:30:20
ชมรมนักวิ่งจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง สลากย้อม 1เดียวในโลก
8 ก.ย. 60 / 19:54:59
เยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ร่วมสวดมนต์และศึกษาพระธรรม ตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร จังหวัดลำพูน
7 ก.ย. 60 / 23:52:21
ชาวชุมชนบ้านปางกอตัน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนร่วมกันสร้างฝายพวงเสริมสร้างความสามารถให้แหล่งน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้ดีขึ้น
7 ก.ย. 60 / 23:41:49
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูนชี้แจงกรณีมีการลักลอบทิ้งขยะบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 11
7 ก.ย. 60 / 00:39:03
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมใจกันรักษาความสะอาดเพื่อให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดสะอาดระดับประเทศ
6 ก.ย. 60 / 17:14:56
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยอดรวม 6 วัน เกือบ 3 พันคน
6 ก.ย. 60 / 14:03:59
กศน.จังหวัดลำพูน จัดงาน "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต"เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2560
6 ก.ย. 60 / 13:00:52
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ย้ำสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ เสริมความงาม หรือสปา ต้องขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
6 ก.ย. 60 / 11:29:15
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจสั่งจองพระกริ่ง – เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60"
5 ก.ย. 60 / 22:11:33
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์ในเขตภาคเหนือ
5 ก.ย. 60 / 09:12:10
จังหวัดลำพูน มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 สะสม 4 วัน รวม 1,125 คน
4 ก.ย. 60 / 23:46:27
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ทำบุญงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2560
4 ก.ย. 60 / 17:07:28
จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
4 ก.ย. 60 / 16:04:39
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชาวลำพูนสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
4 ก.ย. 60 / 15:30:59
จังหวัดลำพูน ทบทวนแผนพัฒนากำลังคน ปี พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ และภาคเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
4 ก.ย. 60 / 11:54:23
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
4 ก.ย. 60 / 10:52:39
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชม และชิมอาหารที่มีลำไยเป็นส่วนประกอบ และ เยี่ยมชมต้นสลากย้อมในงานประเพณีทำบุญสลากย้อมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
3 ก.ย. 60 / 22:32:05
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ หมู่บ้านน้ำพุ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
3 ก.ย. 60 / 19:03:57
จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก จังหวัดแรกของประเทศไทย
3 ก.ย. 60 / 12:35:57
จังหวัดลำพูน เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี OBEC Young Soccer 2017 รับคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ
3 ก.ย. 60 / 01:05:07
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และจังหวัดลำพูน จัดหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน ชาวอำเภอลี้
2 ก.ย. 60 / 23:39:48
จังหวัดลำพูนร่วมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้
2 ก.ย. 60 / 19:03:41
ททท. จัดงาน Creative Lamphun Festival เทศกาลท่องเที่ยวลำพูน มิติใหม่สร้างสรรค์ 2-3 กันยายนนี้ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
1 ก.ย. 60 / 11:48:26
พิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จังหวัดลำพูนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
1 ก.ย. 60 / 09:35:16
จังหวัดลำพูน จัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ส.ค. 60 / 16:07:09
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) อนุมัติเงินกู้สนับสนุน ผู้ประกอบการ ลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูน จำนวน 106 ราย
31 ส.ค. 60 / 14:25:21
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2560
31 ส.ค. 60 / 11:56:13
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งมติที่ประชุมให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
31 ส.ค. 60 / 09:37:11
จังหวัดลำพูน มุ่งป้องกันกลุ่มเสี่ยงใช้สารเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง
31 ส.ค. 60 / 09:17:51
ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดี กับ นักกีฬา ชาวจังหวัดลำพูน ที่ คว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย
31 ส.ค. 60 / 09:17:08
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน แจ้งการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
31 ส.ค. 60 / 09:16:19
กศน. จังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"
31 ส.ค. 60 / 09:15:13
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 60 / 20:56:59
จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560
30 ส.ค. 60 / 18:03:41
จังหวัดลำพูน จัดเตรียมเพาะกล้าดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วจังหวัดในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
30 ส.ค. 60 / 16:43:59
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ชาวอำเภอลี้รับบริการ จากหน่วยบริการจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ 1 กันยายน นี้ ที่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้
30 ส.ค. 60 / 13:45:24
จังหวัดลำพูน ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีอุปสมบท ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 89 รูป
29 ส.ค. 60 / 17:35:45
พาณิชย์จังหวัดลำพูน สำรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ
29 ส.ค. 60 / 15:44:13
กพร. ชี้แจงการพิจารณาคำขออาชญาบัตร ประทานบัตรที่ค้างอยู่จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.แร่ใหม่ทันที ไม่สามารถผ่อนปรนได้
29 ส.ค. 60 / 15:41:45
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรีและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
29 ส.ค. 60 / 15:38:45
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนัก
29 ส.ค. 60 / 11:52:06
จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของกองทัพไทยกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ปี 2560
29 ส.ค. 60 / 10:34:47
จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
28 ส.ค. 60 / 12:21:45
ขอเชิญชวนประชาชนติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย
27 ส.ค. 60 / 15:03:31
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัด โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
25 ส.ค. 60 / 15:08:00
จังหวัดลำพูน สานพลังประชาชน ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
24 ส.ค. 60 / 23:02:32
จังหวัดลำพูน ชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ในอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมเวทีรับฟังขอคิดเห็น การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ไมน์ จำกัด
24 ส.ค. 60 / 19:38:05
ชาวตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
24 ส.ค. 60 / 19:01:56
จังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน ที่ ตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
24 ส.ค. 60 / 18:49:29
จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
24 ส.ค. 60 / 18:04:41
พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 และบุคคลไร้ที่พึ่ง อายุระหว่าง 18 – 60 ปี ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
24 ส.ค. 60 / 17:23:15
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จังหวัดลำพูน
24 ส.ค. 60 / 15:12:11
กพร. ประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 วันที่ 29 สิงหาคมนี้
24 ส.ค. 60 / 15:10:29
คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ทองคำ ครอบคลุม 7 ด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การกำกับดูแล การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแบ่งปันผลประโยชน์
24 ส.ค. 60 / 15:08:21
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระวัง พายุ "ฮาโตะ"
24 ส.ค. 60 / 14:32:52
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ การบริหารจัดการพลังงาน Energy 4.0 และรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด
24 ส.ค. 60 / 08:59:19
ประชาชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ร่วมร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง
22 ส.ค. 60 / 23:08:33
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
22 ส.ค. 60 / 22:52:50
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ให้กำลังใจนักบาสเกตบอลระดับเยาวชน ที่ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2017
22 ส.ค. 60 / 16:47:23
ชาวอำเภอลี้ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปประกอบพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 ส.ค. 60 / 16:16:17
จังหวัดลำพูน ประกาศอำเภอปลอดขยะเปียกครบทุกอำเภอแล้ว
22 ส.ค. 60 / 16:13:04
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน "สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก" ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
22 ส.ค. 60 / 15:32:43
วัดป่าตึงงาม จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
22 ส.ค. 60 / 12:44:38
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
22 ส.ค. 60 / 10:17:23
กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
22 ส.ค. 60 / 09:22:09
จังหวัดลำพูน ประกาศยกย่องชื่นชม อป.พร. เทศบาลตำบลป่าสัก หลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างจริงจัง
22 ส.ค. 60 / 09:03:28
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
22 ส.ค. 60 / 08:58:18
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือปรับแผนปฏิบัติ (เพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
22 ส.ค. 60 / 08:42:59
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัย
21 ส.ค. 60 / 16:51:17
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ 3 ปี
21 ส.ค. 60 / 15:49:06
จังหวัดลำพูน เดินหน้าต่อเนื่อง ประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอ ที่ 6 ที่มีการจัดการกับขยะเปียกได้เป็นอย่างดี และเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
21 ส.ค. 60 / 15:26:58
นักกีฬาบาสเกตบอลจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย สพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2017 ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคมนี้ ที่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จังหวัดลำพูน
20 ส.ค. 60 / 09:11:23
สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ตามกฎหมาย
19 ส.ค. 60 / 15:12:03
ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งศึกษาการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต
18 ส.ค. 60 / 16:56:34
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชาวตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
18 ส.ค. 60 / 14:44:50
นักศึกษา ครูและบุคลากร สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน.ลำพูนเกมส์ ประจำปี 2560
18 ส.ค. 60 / 13:33:55
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560
18 ส.ค. 60 / 11:35:14
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่
17 ส.ค. 60 / 18:48:25
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน ถวายแด่พระสุพรหมยานเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
16 ส.ค. 60 / 10:30:59
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
16 ส.ค. 60 / 10:29:59
สำนักงานกองทุนยุติธรรม จัดกิจกรรมภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม
15 ส.ค. 60 / 17:51:05
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนติดตามรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่จะจัดรายการสถานีประชาชนสัญจร ในวันที่ 1 กันยายน นี้ ที่หอประชุมอำเภอลี้
15 ส.ค. 60 / 16:31:52
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน "เมืองผ้าฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" หมู่บ้าน CIV บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง
15 ส.ค. 60 / 12:42:18
ธ.ก.ส. ลำพูนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน
15 ส.ค. 60 / 11:03:51
ผลการประกวดร้องเพลงลำพูน ในงานลำไยไทยลำไยลำพูนประจำปี 2560 ประเภทเยาวชน
14 ส.ค. 60 / 22:44:25
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทุนกองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในจังหวัดลำพูน
14 ส.ค. 60 / 15:24:20
ผลการประกวด ธิดาลำไย ในงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560
12 ส.ค. 60 / 20:36:59
ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12 ส.ค. 60 / 17:10:14
จังหวัดลำพูน เดินหน้าต่อเนื่อง ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอ ที่ 4 ที่มีการจัดการกับขยะเปียกได้เป็นอย่างดี และเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
12 ส.ค. 60 / 15:41:59
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
12 ส.ค. 60 / 09:17:37
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพสกนิกรชาวลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรใน ‘วันแม่แห่งชาติ’ 12 สิงหาคม 2560
11 ส.ค. 60 / 15:51:35
จังหวัดลำพูน มอบบ้านพอเพียงชนบท ตามนโยบายประชารัฐ ภายใต้ " เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง จังหวัดลำพูน " จำนวน 239 หลัง
11 ส.ค. 60 / 15:10:08
คณะนักออกแบบมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน
11 ส.ค. 60 / 14:40:02
จังหวัดลำพูนเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
11 ส.ค. 60 / 14:34:34
ชาวอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11 ส.ค. 60 / 11:50:48
ปส. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย แนะสังเกตสัญลักษณ์ก่อนรับบริการทางรังสี
10 ส.ค. 60 / 16:38:28
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง
10 ส.ค. 60 / 14:02:48
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์(ศพอ.)ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์(ศพอ.) ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2560
10 ส.ค. 60 / 11:04:12
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน กรกฎาคม 2560
10 ส.ค. 60 / 11:02:45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 "การพัฒนาสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์"
10 ส.ค. 60 / 10:53:33
ผลการประกวดร้องเพลงลำพูน ในงานลำไยไทยลำไยลำพูนประจำปี 2560 ประเภทประชาชนทั่วไป
10 ส.ค. 60 / 09:42:39
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
9 ส.ค. 60 / 16:32:30
จังหวัดลำพูน เตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
9 ส.ค. 60 / 16:25:27
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งออกมาตรการด่วนฟื้นฟูเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน หลังพายุถล่มโรงงานอีสาน สั่งการหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ทันที
9 ส.ค. 60 / 16:15:02
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดลำพูนจับสลากมอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้แก่ลูกค้า ครั้งที่ 1 / 2560
9 ส.ค. 60 / 15:38:26
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศตามโครงการจัดเทศน์เพื่อการกุศล "77 จังหวัด รวมใจ..เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"
9 ส.ค. 60 / 14:25:10
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
9 ส.ค. 60 / 10:18:32
จังหวัดลำพูนมุ่งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9 ส.ค. 60 / 08:59:33
จังหวัดลำพูน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ
9 ส.ค. 60 / 08:58:29
ครม.เห็นชอบ เปลี่ยนการแสดงธงชาติในวันพิธีสำคัญ
9 ส.ค. 60 / 08:56:21
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน แจ้งข้อหารือในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในการจับสุนัขและแมวจรจัด
9 ส.ค. 60 / 08:55:33
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
9 ส.ค. 60 / 00:57:53
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560
8 ส.ค. 60 / 15:28:29
จังหวัดลำพูนเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกภายในเดือน กันยายน นี้
8 ส.ค. 60 / 15:19:57
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน มีเรื่องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส สถิติรวม 1,501 เรื่อง มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
8 ส.ค. 60 / 13:26:54
จ. ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ลานอนุสาวรีย์จามเทวี ก่อนเปิดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560
7 ส.ค. 60 / 16:55:57
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
7 ส.ค. 60 / 14:58:42
ศาลจังหวัดลำพูน จัดงานวันรพี ประจำปี 2560 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
6 ส.ค. 60 / 01:27:21
เทศบาลตำบลอุโมงค์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเชิญชวน ประชาชนเที่ยวชมกาดฮิมน้ำอุโมงค์ ทุกวัน ศุกร์เสาร์ และอาทิตย์ ( ทุกสัปดาห์ )
5 ส.ค. 60 / 16:28:06
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "มหัศจรรย์ลำไย ทำอะไรได้เยอะแยะ" เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องมากยิ่งขึ้น
4 ส.ค. 60 / 14:34:45
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560
4 ส.ค. 60 / 14:33:35
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
4 ส.ค. 60 / 13:36:04
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ที่ 15 ติดตามการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดลำพูน
4 ส.ค. 60 / 12:52:26
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
4 ส.ค. 60 / 12:51:41
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำลำพูน เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2560
4 ส.ค. 60 / 12:51:01
แนวทางการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนายา
4 ส.ค. 60 / 12:50:05
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งสร้างการรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 ส.ค. 60 / 12:49:08
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
4 ส.ค. 60 / 10:55:24
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยขบวนคาราวานรถลำไย เชียงใหม่-ลำพูน สู่ผู้บริโภคโดยตรงทั่วประเทศ
3 ส.ค. 60 / 15:14:30
อบจ.ลำพูน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 (พ.ศ.2561-2564)
3 ส.ค. 60 / 12:23:27
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดลำพูน
2 ส.ค. 60 / 18:42:18
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรที่จังหวัดลำพูน
2 ส.ค. 60 / 16:53:34
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน พุ่งเป้าส่งเสริม อปท. จัดทำแผนป้องกันกลโกง
2 ส.ค. 60 / 15:50:57
จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์รวบรวมจำหน่ายลำไยจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
2 ส.ค. 60 / 11:32:03
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส เนื่องในวันมหิดล 2560
2 ส.ค. 60 / 11:31:20
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมโครงการจัดเทศน์การกุศล "77 จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"
1 ส.ค. 60 / 20:03:02
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560
1 ส.ค. 60 / 19:23:45
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน นำลำไยสด ไปแลกเปลี่ยนกับกล้วยไข่ ของจังหวัดกำแพงเพชร เพิ่มช่องทางการกระจายลำไยสดให้กว้างขวางมากขึ้น
31 ก.ค. 60 / 11:22:06
จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2560
30 ก.ค. 60 / 19:56:01
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กด like PAGE IR เพื่อติดตามข่าวสารของรัฐบาล พร้อมเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนสู่รัฐบาล สร้างการสื่อสารแบบสองทาง
30 ก.ค. 60 / 18:45:53
ความหลากหลายทางชีวภาพ
30 ก.ค. 60 / 10:01:00
ยอดรวมสถิติของประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกฯ 34 วัน รวม 2,245 คน
28 ก.ค. 60 / 18:47:44
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตาเเละอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล
28 ก.ค. 60 / 14:39:04
ผู้ว่าฯ ลำพูน นำประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
28 ก.ค. 60 / 13:00:21
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
28 ก.ค. 60 / 12:51:25
ผู้ว่าฯ ลำพูน นำประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
27 ก.ค. 60 / 20:00:44
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
27 ก.ค. 60 / 19:29:43
ผู้ประกอบการจากสาธารณประชาชนจีน ลงนามการซื้อขายลำไย กับ เกษตรกรจังหวัดลำพูน
27 ก.ค. 60 / 18:24:16
คณะนักวิ่ง - ปั่น 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ถึงจังหวัดลำพูนแล้ว
27 ก.ค. 60 / 17:40:28
เกษตรกรจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
27 ก.ค. 60 / 12:37:15
จังหวัดลำพูน จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการรังวัดออกโฉนดที่ดินของประชาชน
26 ก.ค. 60 / 16:46:12
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคระบาดในสัตว์ปีก
26 ก.ค. 60 / 16:02:38
เครือข่ายผู้ประกอบการ พนักงานนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือจังหวัดลำพูนร่วมโครงการสร้างมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
26 ก.ค. 60 / 14:49:47
จังหวัดลำพูน ตั้งศูนย์เฉพาะกิจประชุมติดตามสถานการณ์ลำไยอย่างใกล้ชิด และได้รับข่าวดีจากอินโดนีเซีย แจ้งว่าเปิดโควต้ารับซื้อลำไยแล้ว คาดการณ์ว่าจะช่วยระบายผลผลิตลำไยของจังหวัดลำพูนได้มากขึ้น
26 ก.ค. 60 / 12:38:58
พาณิชย์จังหวัดลำพูน สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน (War Room) ติดตามสถานการณ์ลำไยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560
25 ก.ค. 60 / 20:50:26
จังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน ที่ ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง
25 ก.ค. 60 / 20:09:55
จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
25 ก.ค. 60 / 19:56:19
จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคและกระบือให้แก่เกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
25 ก.ค. 60 / 19:45:51
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดให้บริการทำหมันสัตว์และฉีดวัคซีน แก่สัตว์เลี้ยงในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
25 ก.ค. 60 / 15:40:29
PEA ลำพูน จัดกิจกรรมมอบแสงสว่างให้ผู้ยากไร้ ออกบริหารตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
25 ก.ค. 60 / 14:16:04
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
25 ก.ค. 60 / 13:41:48
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในโอกาสครบรอบปีที่ 88
25 ก.ค. 60 / 10:15:52
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ 3 ปี
25 ก.ค. 60 / 10:11:06
ขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งงดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำพูน ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ชั่วคราว
25 ก.ค. 60 / 09:59:36
ขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถไปชำระภาษี
25 ก.ค. 60 / 09:55:57
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งภาพร่วมประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
25 ก.ค. 60 / 09:45:29
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วง 24-27 กรกฎาคมนี้
24 ก.ค. 60 / 17:47:58
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนตรวจสอบพื้นที่ และพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคอหิวาต์ เป็ด,ไก่ไม่ให้แพร่กระจายในเขตตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
24 ก.ค. 60 / 14:29:21
จังหวัดลำพูนเชิญชวนนายจ้าง และผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน แล้วไม่มีเอกสารแสดงตนมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายใน วันที่ 7 สิงหาคม นี้
23 ก.ค. 60 / 14:49:39
ผู้เข้าประกวดธิดาลำไยลำพูน ประจำปี 2560 เดินสายทำกิจกรรมในสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน
22 ก.ค. 60 / 10:24:04
ชาวอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นอำเภอปลอดขยะเปียกอำเภอแรกของประเทศ
22 ก.ค. 60 / 00:47:38
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน "ไทยแลนด์ 4.0 OTOP ลำพูน สู่นวัตกรรม"
21 ก.ค. 60 / 17:25:54
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
21 ก.ค. 60 / 15:59:05
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการครบรอบ 3 ปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานห้วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
21 ก.ค. 60 / 13:14:51
สรรพากรพื้นที่ลำพูน แจงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
21 ก.ค. 60 / 12:34:17
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามให้ความช่วยเหลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่า
21 ก.ค. 60 / 10:39:09
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งพยากรณ์อากาศช่วง 18-24 ก.ค.นี้ ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และขอให้ประชาชนเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้
21 ก.ค. 60 / 10:25:19
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน แจ้งการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มหลักประกันชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิต
21 ก.ค. 60 / 09:45:53
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
21 ก.ค. 60 / 09:36:55
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
20 ก.ค. 60 / 15:48:48
เมืองซินโจว มณฑลซานซี สานความสัมพันธ์เมืองพี่น้องกับจังหวัดของไทย
20 ก.ค. 60 / 15:24:51
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ให้แก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
20 ก.ค. 60 / 14:54:43
จังหวัดลำพูนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
20 ก.ค. 60 / 13:31:56
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครื่องดื่มเกลือแร่ "สปอนเซอร์" ขอเชิญชมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
20 ก.ค. 60 / 13:31:15
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัด Day Camp ส่งเสริมเด็กบ้านกลาง "โตไปไม่โกง"
20 ก.ค. 60 / 13:06:22
จังหวัดลำพูน จัดสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
20 ก.ค. 60 / 11:01:35
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่จังหวัดลำพูน
19 ก.ค. 60 / 20:17:48
คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดลำพูนติดตามสอดส่องการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง และ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
19 ก.ค. 60 / 17:39:25
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชน
19 ก.ค. 60 / 16:51:07
กอ.รมน.ลำพูน ร่วมกับ สวท.ลำพูน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อขยายเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล
18 ก.ค. 60 / 18:18:53
จังหวัดลำพูนจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร ระหว่าง 24 ก.ค. – 7 ส.ค. นี้
18 ก.ค. 60 / 10:07:38
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝน
18 ก.ค. 60 / 09:41:37
สคบ.ออกประกาศคุมรถจักรยานยนต์ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการขับขี่
18 ก.ค. 60 / 09:35:17
กรมเจ้าท่า ขอให้ผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 ขอให้รีบแจ้งให้สำนักงานเจ้าท่าที่สะดวกทราบ ภายใน 60 วัน
17 ก.ค. 60 / 20:05:26
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนรับบริการตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
17 ก.ค. 60 / 19:59:09
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เปิดจองเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เริ่ม 14 กรกฎาคมนี้
17 ก.ค. 60 / 19:47:51
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
17 ก.ค. 60 / 17:17:56
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศบัญชีรถที่ระงับทะเบียน เนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกัน ครบ 3 ปี
17 ก.ค. 60 / 17:14:06
จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือน
17 ก.ค. 60 / 15:33:53
ขอเชิญร่วมร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
17 ก.ค. 60 / 15:33:09
พยาธิใบไม้ตับ ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี
17 ก.ค. 60 / 15:31:52
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
17 ก.ค. 60 / 10:20:23
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 และสามเณรบวชเรียน โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
16 ก.ค. 60 / 02:02:21
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
14 ก.ค. 60 / 18:49:28
จังหวัดลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมการใช้เครื่องหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจุสินค้าเกษตรหรือบนตัวสินค้าเกษตร
13 ก.ค. 60 / 14:53:16
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายลำไยอินทรีย์ เพื่อจัดหาตลาดรับซื้อลำไยในฤดูกาล และสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของรัฐบาล
13 ก.ค. 60 / 11:59:49
จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตร และสวดเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
12 ก.ค. 60 / 17:11:17
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้กำลังใจ และสนับสนุนคณะนักวิ่ง – นักปั่นจักรยานจากคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษา ในโครงการ วิ่ง- ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค
12 ก.ค. 60 / 16:38:43
เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักมุ่งเป็นหมู่บ้านตำบลปลอดขยะ ตามนโยบายของรัฐบาล
12 ก.ค. 60 / 13:49:04
ตำบลลี้ และตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก มุ่งเป็นหมู่บ้านตำบลปลอดขยะ ตามนโยบายของรัฐบาล
12 ก.ค. 60 / 13:09:25
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์การซื้อขายลำไยในฤดู ผลผลิตปี 2560 ของจังหวัดลำพูน
11 ก.ค. 60 / 17:35:39
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อม ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดรอบตัดสินระดับประเทศ 13 – 15 ก.ค. 2560
11 ก.ค. 60 / 16:05:33
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"
11 ก.ค. 60 / 16:01:12
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
11 ก.ค. 60 / 10:40:39
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมประกวดร้องเพลงลำพูน งานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9 ก.ค. 60 / 00:07:12
พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัด ลำพูน ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
8 ก.ค. 60 / 21:08:11
บริษัทเบทาโกร สาขาลำพูน รับมอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐที่บริษัทเอกชนได้ประมูลซื้อ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
8 ก.ค. 60 / 09:10:02
ผู้ว่าฯลำพูน นำพุทศาสนิกชนชาวลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
7 ก.ค. 60 / 23:43:52
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดลำพูน อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปถวายแด่วัดสวนดอก
7 ก.ค. 60 / 16:16:48
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พร้อมการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
7 ก.ค. 60 / 12:56:03
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำพูน
7 ก.ค. 60 / 12:04:42
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 91 ครอบครัว
7 ก.ค. 60 / 11:05:56
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6 ก.ค. 60 / 19:14:03
หมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน หมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดลำพูน ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยกันอย่างสงบสุข ห่างไกลจากอบายมุข
6 ก.ค. 60 / 17:17:37
จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะหรี่ยง ประจำปี 2561
6 ก.ค. 60 / 17:03:12
สสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2560
6 ก.ค. 60 / 13:48:52
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ Smart City for Aging Tourism โครงการวิจัยเรื่อง " เมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน 1 "
6 ก.ค. 60 / 10:58:34
จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด
5 ก.ค. 60 / 18:51:59
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย และเยี่ยมชมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน
5 ก.ค. 60 / 18:41:01
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 ก.ค. 60 / 16:44:28
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
4 ก.ค. 60 / 18:27:58
จังหวัดลำพูน จัดอบรมพัฒนาเครือขายมวลชนเฝ้าระวังสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4 ก.ค. 60 / 17:34:39
กลุ่มจิตอาสาพนักงาน สถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
4 ก.ค. 60 / 16:53:22
พาณิชย์ลำพูน นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
4 ก.ค. 60 / 16:33:55
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
4 ก.ค. 60 / 14:34:19
ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
3 ก.ค. 60 / 18:28:57
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปถวายแด่วัดแม่ยากดวงดี
3 ก.ค. 60 / 17:22:42
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำหนดคุณภาพเครื่องคัดลำไยให้ได้มาตรฐาน สร้างความเป็นธรรมในกระบวนการ ซื้อ - ขายลำไย
3 ก.ค. 60 / 11:39:49
จัดหางานจังหวัดลำพูน ชี้แจงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพิ่มโทษจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปรับ 4-8 แสนบาท
3 ก.ค. 60 / 10:53:55
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
3 ก.ค. 60 / 10:44:48
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
2 ก.ค. 60 / 08:37:48
คนพิการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1 ก.ค. 60 / 15:10:44
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนบ้านน้ำพุ
30 มิ.ย. 60 / 17:07:22
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำในพื้นที่
30 มิ.ย. 60 / 16:47:49
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
30 มิ.ย. 60 / 16:09:47
จังหวัดลำพูน ส่งเสริมให้ชาวตำบลศรีบัวบาน เป็นหมู่บ้านปลอดขยะเปียก โดยการนำมาทำปุ๋ยหมัก
30 มิ.ย. 60 / 15:35:08
เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดลำพูนร่วมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
30 มิ.ย. 60 / 15:25:51
ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ ร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
30 มิ.ย. 60 / 15:25:05
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กำหนดเขตเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช เป็นกิจการควบคุม
30 มิ.ย. 60 / 15:21:37
สำนักงานพาณิชย์ลำพูน จัดจุดจำหน่ายสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย หวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง
30 มิ.ย. 60 / 15:20:42
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ นายจ้างและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
30 มิ.ย. 60 / 15:20:08
กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ประชุมหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อย (รส.)
30 มิ.ย. 60 / 14:20:49
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา แบบ Face to Face ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
29 มิ.ย. 60 / 20:44:34
หมู่บ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน รับการตรวจประเมินให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ระดับภาค ประจำปี 2560
29 มิ.ย. 60 / 19:41:20
จังหวัดลำพูน เร่งรัดผู้รับเหมาให้ดำเนินการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ เขตรอยต่อ ต. เหมืองง่า – อุโมงค์ จ.ลำพูน ถึง อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่
29 มิ.ย. 60 / 16:26:10
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
29 มิ.ย. 60 / 16:20:58
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงตลาดซื้อขายล่วงหน้าข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2560/61
29 มิ.ย. 60 / 16:18:36
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561
29 มิ.ย. 60 / 16:17:31
จังหวัดลำพูน มอบรางวัลการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน และการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
29 มิ.ย. 60 / 16:08:58
สสจ.ลำพูน แจ้งเตือนประชาชนเลือกซื้อน้ำผึ้งหรือสินค้าประเภทอาหาร ที่มีฉลากและมีเครื่องหมาย อย.
28 มิ.ย. 60 / 16:49:45
จังหวัดลำพูน ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
28 มิ.ย. 60 / 16:00:30
โรงเรียน วชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมประกวดโรงเรียนสภาต้นแบบ ระดับประเทศ
28 มิ.ย. 60 / 15:31:11
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน สำรวจสถานที่เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 มิ.ย. 60 / 10:20:19
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีใจรักงานบริการ และมุ่งมั่นในการทำงาน สมัครเข้าทำงาน ตามโครงการพี่ใหญ่ ไฟแรง
27 มิ.ย. 60 / 17:33:46
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
26 มิ.ย. 60 / 16:04:22
คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนประชาชน เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนเข้ารับรางวัล เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560
26 มิ.ย. 60 / 15:52:12
กพร. เปิดฝึกอบรมขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ มุ่งผลักดันผู้ประกอบการใช้วัตถุระเบิดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสากล
26 มิ.ย. 60 / 15:47:23
กพร. สร้างพื้นที่สีเขียว ผุดสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
26 มิ.ย. 60 / 15:44:01
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค
26 มิ.ย. 60 / 15:32:52
ข้าราชการ เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
26 มิ.ย. 60 / 15:32:28
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดลำพูนสนธิกำลังร่วมจู่โจมค้นเรือนจำ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
24 มิ.ย. 60 / 18:42:53
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น 1 โดยไม่พึ่งยาเสพติด และ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ต้านภัยการค้าประเวณี
24 มิ.ย. 60 / 14:48:26
ยอดสะสม 10 วัน มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดลำพูน รวม 657 คน
24 มิ.ย. 60 / 10:12:16
โรงพยาบาลลำพูนเปิดอาคารหลังใหม่ สาขาเวียงยอง
23 มิ.ย. 60 / 23:47:40
กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายสร้างการรับรู้ประกอบแสง, สี และเสียง เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
23 มิ.ย. 60 / 18:49:12
ดอยช้าง จุดสูงสุดอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
23 มิ.ย. 60 / 14:28:11
ผู้ประกอบการแปรรูปลำไย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
23 มิ.ย. 60 / 12:40:52
จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
23 มิ.ย. 60 / 11:53:56
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญชวนร่วมประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก"
23 มิ.ย. 60 / 11:52:19
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
23 มิ.ย. 60 / 11:51:40
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12/2560
23 มิ.ย. 60 / 11:50:56
จังหวัดลำพูน แจ้งแก้ไขระเบียบว่าด้วยกองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูน
23 มิ.ย. 60 / 10:19:52
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน คนใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
22 มิ.ย. 60 / 23:58:06
บุคลากร โรงพยาบาลลำพูน ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 มิ.ย. 60 / 13:00:20
ชุมชนบ้านป่าพลู ต.ป่าพลู เป็นหมู่บ้านปลอดขยะแห่งแรก ของอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
22 มิ.ย. 60 / 12:50:55
โครงการคนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ ที่อำเภอลี้ ช่วยให้ประชาชนชาวอำเภอลี้ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ในช่วงหน้าแล้งและช่วยชะลอความแรงของกระแสน้ำในฤดูฝน
21 มิ.ย. 60 / 15:17:45
ข้อดีของการจ้างคนพิการเข้าทำงาน
21 มิ.ย. 60 / 14:15:58
ชาวชุมชนบ้าน ป่ารกฟ้า ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมลดปัญหาขยะเปียกโดยนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินในเกิดความอุดมสมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
20 มิ.ย. 60 / 15:36:08
หลายภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
20 มิ.ย. 60 / 09:14:27
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดตั้งเสียงตามสายและสถานีวิทยุ "Voice Radio Online SSO Lamphun"
20 มิ.ย. 60 / 09:13:52
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวน ผู้ว่างงาน ร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
20 มิ.ย. 60 / 09:13:14
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
19 มิ.ย. 60 / 15:37:47
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอม ในพื้นที่อำเภอป่าซาง
19 มิ.ย. 60 / 11:21:44
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในประชาคมอาเซียน
19 มิ.ย. 60 / 11:02:24
บรรยากาศการเปิดรับความคิดเห็นของคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดลำพูน มีประชาชนทยอยมาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
18 มิ.ย. 60 / 23:20:37
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งมอบเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
17 มิ.ย. 60 / 23:05:21
จังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหา ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ
16 มิ.ย. 60 / 13:44:22
จังหวัดลำพูน เชิญชวนสาวงามเข้าร่วมประกวดธิดาชาวสวนลำไย ประจำปี 2560
16 มิ.ย. 60 / 12:12:55
นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16 มิ.ย. 60 / 11:45:48
ชาวบ้านตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 มิ.ย. 60 / 23:52:01
ชมรม TO BE NUMER ONE ร.ร.ธีรกานท์ บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีเป้าหมายพัฒนาสู่ระดับยอดเพชรในปี พ.ศ. 2565
15 มิ.ย. 60 / 16:40:37
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
15 มิ.ย. 60 / 15:45:13
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย สิทธิของคนพิการ
15 มิ.ย. 60 / 15:41:18
การเรียนรู้เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความเข้าใจถึงสภาวะทางจิตสังคมของคนพิการ
15 มิ.ย. 60 / 15:40:14
พลังคนพิการ พลังทางสังคม พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
15 มิ.ย. 60 / 11:34:24
จังหวัดลำพูนส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
15 มิ.ย. 60 / 11:05:44
จังหวัดลำพูนมุ่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อไม่ให้มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
15 มิ.ย. 60 / 10:36:08
จังหวัดลำพูน ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
14 มิ.ย. 60 / 22:08:46
เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560
14 มิ.ย. 60 / 09:49:24
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
14 มิ.ย. 60 / 09:44:41
ประชาชนในจังหวัดลำพูน สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เป็นวันที่ 2
14 มิ.ย. 60 / 09:28:31
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน
14 มิ.ย. 60 / 09:23:31
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
14 มิ.ย. 60 / 09:21:14
กพร. แจงไม่มีการชะลอการพิจารณาประทานบัตร รอ พ.ร.บ.แร่ ใหม่
14 มิ.ย. 60 / 09:17:53
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
12 มิ.ย. 60 / 23:50:24
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมให้เร่งหามาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ
12 มิ.ย. 60 / 17:02:00
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกฯ วันเเรก
12 มิ.ย. 60 / 14:01:24
ขนส่งจังหวัดลำพูน เน้นย้ำการขอรับใบขับขี่รถ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam ผ่านการทดสอบขับรถตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องมาสอบด้วยตนเองเท่านั้น
12 มิ.ย. 60 / 13:48:29
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560
12 มิ.ย. 60 / 11:27:57
คณะครู นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดลำพูน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
12 มิ.ย. 60 / 10:04:34
จัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวัน
12 มิ.ย. 60 / 09:59:14
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนคนไทย ที่ไปทำงานในกาตาร์ โดยใช้วีซ่าผิดประเภท
11 มิ.ย. 60 / 23:58:04
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน
10 มิ.ย. 60 / 00:47:18
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
9 มิ.ย. 60 / 22:16:34
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดธนาคารสินค้าเกษตรสถานบันเกษตรกร (ธนาคารโคนมแทนฝูง) ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมลำพูน
9 มิ.ย. 60 / 17:37:00
จังหวัดลำพูนเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
9 มิ.ย. 60 / 16:07:25
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
9 มิ.ย. 60 / 15:27:46
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน นำหลักวิถีครูบาศรีวิชัยมาส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต
9 มิ.ย. 60 / 13:30:18
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
9 มิ.ย. 60 / 11:40:05
คณะครู , นักเรียนในจังหวัดลำพูน จำนวน 15 แห่ง ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันท์เพื่อถวายในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
9 มิ.ย. 60 / 09:56:36
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
9 มิ.ย. 60 / 09:42:27
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ผู้ปลูกลำไยลำพูน และพันธมิตรภาคเอกชน กระจายผลผลิตลำไยสหกรณ์ถึงมือผู้บริโภค
8 มิ.ย. 60 / 16:27:45
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล เพื่อนำไปประดิษฐานที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " หริภุญไชย " จังหวัดลำพูน
8 มิ.ย. 60 / 15:58:59
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจประเมินหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ที่ จังหวัดลำพูน
8 มิ.ย. 60 / 15:16:12
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 อย่างสมพระเกียรติ
8 มิ.ย. 60 / 11:31:18
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์
8 มิ.ย. 60 / 10:04:16
จังหวัดลำพูนขอเชิญประชาชน ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
7 มิ.ย. 60 / 16:39:28
จังหวัดลำพูน เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 บำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
7 มิ.ย. 60 / 16:28:51
ส่วนราชการ , ทหารและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
7 มิ.ย. 60 / 13:42:48
จังหวัดลำพูน จัดงานวัน สหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 มิ.ย. 60 / 17:34:06
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน "บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน"
6 มิ.ย. 60 / 16:07:45
จ.ลำพูนเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUNBER ONE ( TO BE NUNBER ONE FRIEND CORNER ) ที่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ.แม่ทา จ.ลำพูน
5 มิ.ย. 60 / 18:20:49
จังหวัดลำพูนเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน
5 มิ.ย. 60 / 16:49:31
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
4 มิ.ย. 60 / 23:04:24
กรมวิชาการเกษตรส่งเสริมความรู้การเพาะปลูกพืชผ่าน สมาร์ทบอกซ์
4 มิ.ย. 60 / 22:54:58
เกษตรกรชาว อ.แม่ทา จ.ลำพูนเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกลำไย นอกฤดูในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 2560
4 มิ.ย. 60 / 02:24:44
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน เชิญชวนประชาชน เลือกซื้อมะม่วง และผลผลิตการเกษตรในงาน เทศกาลมะม่วงหละปูน 3 – 4 มิถุนายน นี้ ที่ห้างบิ๊กซี ลำพูน
3 มิ.ย. 60 / 15:18:08
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองชุมชนทาสบเส้า อ.แม่ทา
3 มิ.ย. 60 / 13:49:24
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนเครื่องบินเพื่อปฏิบัติการเพิ่มเติม
3 มิ.ย. 60 / 00:24:06
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสืบสานแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
2 มิ.ย. 60 / 16:57:02
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ จัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุทาดอยแช่ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2 มิ.ย. 60 / 11:08:29
แขวงทางหลวงลำพูน ดำเนินการย้ายร้านขายผลไม้ ที่อยู่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11 ไปที่กาดจาวเหนือ
2 มิ.ย. 60 / 11:05:08
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ที่จังหวัดลำพูน
1 มิ.ย. 60 / 15:05:23
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
1 มิ.ย. 60 / 14:30:29
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมเรื่องร้องทุกข์กว่า 1,400 เรื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
1 มิ.ย. 60 / 11:13:47
จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยว งาน "11 มิถุนา" ครูบาเจ้าศรีวิชัย ไหว้สาบารมี 139 ปี
1 มิ.ย. 60 / 09:34:39
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2560
31 พ.ค. 60 / 22:41:34
จังหวัดลำพูน ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่ อ.แม่ทา
31 พ.ค. 60 / 14:54:54
ป.ป.ช ลำพูน ร่วมกับภาคประชาชน จัดเวทีเสวนา "วิถีครูบา นำพาความโปร่งใส สู่หริภุญชัย"
31 พ.ค. 60 / 14:54:02
จังหวัดลำพูน จัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ปี 2560 รุ่นที่ 2
31 พ.ค. 60 / 14:53:27
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จัดตั้งสำนักงานฯ
31 พ.ค. 60 / 14:52:46
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนัก
31 พ.ค. 60 / 14:16:25
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล
31 พ.ค. 60 / 13:50:02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนหลายแห่ง จัดฝึกอบรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 พ.ค. 60 / 13:12:06
ชาวอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 พ.ค. 60 / 12:09:02
จังหวัดลำพูน กำหนดเป้าหมาย เชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้าน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เบื้องต้น 290,000 ดอกและปลูกดอกดาวเรือง 100,000 ต้น
31 พ.ค. 60 / 11:02:24
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เดือนมิถุนายน 2560
30 พ.ค. 60 / 19:16:42
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี 2560
30 พ.ค. 60 / 17:00:39
จังหวัดลำพูนอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่ เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
30 พ.ค. 60 / 16:37:40
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
30 พ.ค. 60 / 16:28:32
ทหารและประชาชน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ตามโครงการ " ปลูกดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามเพื่อพ่อ "
30 พ.ค. 60 / 15:31:59
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 และโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน รุ่นที่ 2
30 พ.ค. 60 / 15:19:37
จังหวัดลำพูน มอบใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
30 พ.ค. 60 / 14:34:56
จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560
29 พ.ค. 60 / 16:25:14
จังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตอำเภอแม่ทา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 105 ทุน
29 พ.ค. 60 / 16:24:28
จังหวัดลำพูน ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน ตามโครงการกองทุนขยะ ที่ อำเภอบ้านโฮ่ง
29 พ.ค. 60 / 15:31:58
จังหวัดลำพูน เปิดรับฟังความคิดเห็นงานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการสำรวจและออกแบบของรายละเอียดโครงการต่อไป
29 พ.ค. 60 / 14:20:42
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจรวมโปรแกรมการท่องเที่ยวนำร่อง ตามเส้นทางสุดยอดอารยธรรมล้านนา (FAM Trip) ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายนนี้
29 พ.ค. 60 / 11:49:45
จังหวัดลำพูนมุ่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2561 -2564
28 พ.ค. 60 / 18:41:18
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มุ่งส่งเสริมการวางแผนการดำเนินชีวิตให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง แข็งแรง
27 พ.ค. 60 / 21:43:10
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูนร่วมกับองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยจัด "ตลาดนัดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา"
26 พ.ค. 60 / 17:29:01
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560
25 พ.ค. 60 / 15:30:16
จ.ลำพูนจัดหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้
25 พ.ค. 60 / 13:30:07
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
25 พ.ค. 60 / 13:28:23
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน เพื่อเข้ากระบวนการสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชน ภาคเหนือ เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพุทธศักราช 2560
25 พ.ค. 60 / 13:27:13
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน Thailand Rice Convention 2017 กระตุ้นตลาดข้าวไทย พร้อมร่วมงานแสดงสินค้าโปรโมทข้าวไทยต่อเนื่อง
25 พ.ค. 60 / 13:25:42
ขอเชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" และสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
25 พ.ค. 60 / 13:24:30
จังหวัดลำพูน กำหนดพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 พ.ค. 60 / 13:18:30
โครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง ( แม่น้ำลี้และแม่น้ำทา ) ช่วยให้ประชาชนชาว ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีน้ำเพียงพอสำหรับ อุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
24 พ.ค. 60 / 18:38:32
จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าขยะสมทบทุนจัดซื้อถังทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ลดปัญหาขยะเปียก
24 พ.ค. 60 / 18:30:20
จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
24 พ.ค. 60 / 18:06:26
กลุ่มจิตอาสา ชาวจังหวัดลำพูนร่วมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน
24 พ.ค. 60 / 16:07:17
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ติดตามผลการดำเนินงาน สอดส่องโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน
24 พ.ค. 60 / 14:58:53
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
24 พ.ค. 60 / 14:35:08
จังหวัดลำพูน มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจการเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
24 พ.ค. 60 / 13:58:29
จังหวัดลำพูน มุ่งป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเชิญชวนให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์ไปรับวัคซีนตามกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่อง
24 พ.ค. 60 / 13:04:06
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
24 พ.ค. 60 / 00:15:07
ข้าราชการ ,ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
23 พ.ค. 60 / 15:38:55
จังหวัดลำพูน จัดกำลังผสมร่วมระหว่าง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เฝ้าตรวจสถานที่สำคัญๆ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆ
23 พ.ค. 60 / 11:37:52
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางประชารัฐ โครงการคนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ 100 กว่าแห่งแล้ว
22 พ.ค. 60 / 23:30:08
ลำพูน ปล่อยแถวกองกำลังผสม ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญ ป้องกันผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดลำพูน
22 พ.ค. 60 / 15:11:21
ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมให้กับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
22 พ.ค. 60 / 13:35:15
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 เตรียมตรวจติดตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ที่จังหวัดลำพูน
22 พ.ค. 60 / 13:34:12
โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ หากแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น
22 พ.ค. 60 / 13:03:40
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดค่ายครอบครัว เพื่อส่งเสริมความรัก ความเข้าใจในครอบครัว นำสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
22 พ.ค. 60 / 11:44:14
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร
19 พ.ค. 60 / 23:31:00
องค์การคลังสินค้าตรวจเยี่ยมความพร้อม ของบริษัทเบทาโกร สาขาภาคเหนือ จ.ลำพูน ซึ่งจะทำการขนย้ายและแปรรูปข้าวสารที่ประมูลได้จากรัฐบาล
19 พ.ค. 60 / 16:15:47
จังหวัดลำพูนสร้างบ้านพอเพียงให้ชาวชุมชนคุ้ยขยะเฟสแรกเสร็จพร้อมให้เข้าอยู่อาศัยแล้ว 8 ครอบครัว
19 พ.ค. 60 / 15:32:49
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเสนอผลงาน เข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560
19 พ.ค. 60 / 15:18:02
จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70
19 พ.ค. 60 / 15:03:07
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกรรโชกแรง
19 พ.ค. 60 / 13:56:45
อาจารย์นันท์ นันท์ชัยศักดิ์ ครูผู้สอนภาษาและวรรณกรรมล้านนาชาวลำพูน ได้รับพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล "ครูขวัญศิษย์" ปี 2560 ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
19 พ.ค. 60 / 13:18:22
ข้าราชการ ,ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์อำนวย กลำพัด ศิลปินพื้นบ้านล้านนา
19 พ.ค. 60 / 13:00:27
จ.ลำพูนรณรงค์ให้ชาว อ.เวียงหนองล่อง ลดปัญหาขยะเปียกโดยนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินในเกิดความอุดมสมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
19 พ.ค. 60 / 11:42:07
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อำนวยการกำจัดเศษไม้ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณหน้าฝายห้วยตั้ง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง หลังน้ำป่าพัดพาเศษไม้ติดหน้าฝายอย่างหนาแน่น
19 พ.ค. 60 / 10:51:22
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถไปชำระภาษี
19 พ.ค. 60 / 10:45:59
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ฟรี
18 พ.ค. 60 / 22:10:36
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว รื้อถอนเศษไม้ที่ฝายป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง หลังเกิดน้ำป่าไหลหลาก
18 พ.ค. 60 / 17:27:35
จังหวัดลำพูน แนะนำวิธีการใช้สารคลอเรทอย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่เกษตรกรในการผลิตลำไยนอกฤดูกาล
18 พ.ค. 60 / 13:53:32
จังหวัดลำพูน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเป็นอยู่ที่ดี ยกร่างแผนพัฒนาฯ ระดับจังหวัด ฉบับที่ 3
18 พ.ค. 60 / 10:43:59
ประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่าหมื่นคนร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าห่มสรีระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ประจำปี 2560
17 พ.ค. 60 / 15:48:19
กรอ.จังหวัดลำพูน เสนอให้ปรับปรุงขยายเส้นทาง สาย 106 ลี้ – ลำพูน ตลอดสาย
17 พ.ค. 60 / 15:38:25
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยืนยันไม่มีการแช่แข็งการอนุญาตประทานบัตร ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
17 พ.ค. 60 / 14:00:43
จังหวัดลำพูนมีเป้าหมายมุ่งเป็นจังหวัดปราศจากขยะเปียกภายในเดือนกันยายน 2560
16 พ.ค. 60 / 17:28:50
จังหวัดลำพูน สรุปภาพรวมการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้นหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าคน
16 พ.ค. 60 / 15:22:40
จังหวัดลำพูน ส่งหมู่บ้านทาป่าเปา หมู่ 6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา เข้าประกวดหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 2560
16 พ.ค. 60 / 08:40:25
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบประชารัฐ ตามโครงการ " คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ"
15 พ.ค. 60 / 16:33:06
จังหวัดลำพูนคัดเลือกสตรีผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น " สตรีไทยดีเด่นจังหวัดลำพูน " ประจำปี 2560
14 พ.ค. 60 / 09:54:42
จังหวัดลำพูน นักปั่นจักรยาน กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมปั่นชมดอกเอื้องสามปอย แอ่วดอยขุนตาล และสะพานขาวทาชมภู
12 พ.ค. 60 / 13:45:16
จังหวัดลำพูน เชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560
12 พ.ค. 60 / 13:28:32
เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
12 พ.ค. 60 / 13:14:56
คปภ.สั่ง บริษัทสัจจะประกันภัย หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ย้ำยังต้องจ่ายค่าเคลมประกันสำหรับลูกค้าเดิม
12 พ.ค. 60 / 12:22:47
จังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560
12 พ.ค. 60 / 12:03:56
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
11 พ.ค. 60 / 18:02:23
รอง ผวจ.ลำพูนติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ อำเภอป่าซาง
11 พ.ค. 60 / 17:39:32
จ.ลำพูนรณรงค์ให้ชาวอำเภอป่าซางลดปัญหาขยะเปียกโดยนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินในเกิดความอุดมสมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
11 พ.ค. 60 / 15:19:16
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับทหารและชาวบ้านตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
10 พ.ค. 60 / 23:06:31
ผู้ว่าฯลำพูน นำพุทธสานิกชนชาวลำพูนและนักท่องเที่ยว ร่วมประกอบพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เนื่องในวันวิสาขบูชา
10 พ.ค. 60 / 20:22:24
พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ ต่างจังหวัดร่วมงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2560
10 พ.ค. 60 / 08:47:56
พุทศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2560
9 พ.ค. 60 / 23:09:39
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเมินผล การดำเนินงาน ฯ ที่ จังหวัดลำพูน
9 พ.ค. 60 / 22:17:52
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย
9 พ.ค. 60 / 16:01:11
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการฯ มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร
9 พ.ค. 60 / 14:59:12
รม ช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุรี ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
9 พ.ค. 60 / 14:58:32
เกษตรฯ จับมือ ศพก. 882 ศูนย์ฯ เชื่อมโยงแปลงใหญ่ เร่งสร้างเครือข่าย พัฒนาภาคเกษตรร่วมกัน
9 พ.ค. 60 / 14:57:34
ปลัดเกษตรฯ นำทีมลงพื้นที่ตรวจการดำเนินมาตรการบริหารจัดการเรือประมงที่สภาพเรือไม่ตรงกับทะเบียนเรือ
9 พ.ค. 60 / 14:56:54
รัฐมนตรี เกษตรฯ เผยสถานการณ์ภัยแล้งปี 60 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ล่าสุด ไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง ผลจากแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ
9 พ.ค. 60 / 14:56:11
กระทรวงเกษตรฯ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดพื้นที่ทำนาปรังรอบ 2 อดใจรอไปปลูกนาปีพร้อมกันทั้งระบบในช่วงฤดูฝนเดือน พ.ค. นี้
9 พ.ค. 60 / 14:55:20
กระทรวง เกษตรฯ เตรียมเปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 วันที่ 26 เม.ย.นี้ งบประมาณ 900 ล้านบาท เกษตรกร 3,600 ราย หวังสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
9 พ.ค. 60 / 14:54:17
กระทรวงเกษตร ฯ ร่วมกับ ศพก. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ทั่วประเทศ เน้น"ถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง"
9 พ.ค. 60 / 14:53:51
กระทรวงเกษตรฯ เน้นมาตรการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการกำจัดหนอนหัวดำ ป้องกันไม่ให้มีศัตรูพืชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดซ้ำ
9 พ.ค. 60 / 14:53:15
กระทรวงเกษตรฯ เร่งบรรเทาผลกระทบชาวประมงเครื่องมือโพงพาง หนุนช่วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ชวนชาวประมงให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ
9 พ.ค. 60 / 14:52:43
กระทรวงเกษตรฯ เผยคืบหน้าผลการดำเนินงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
9 พ.ค. 60 / 14:25:51
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมชี้ชะตา 3 สารเคมี พิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพิษตกค้างและสิ่งแวดล้อม ชงคณะกรรมการเฝ้าระวังวัตถุอันตราย ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักเกณฑ์ 12 ข้อตามมาตรฐาน FAO และ WHO
9 พ.ค. 60 / 14:24:53
กระทรวงเกษตรฯ มอบ "เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์" ให้เกษตรกรในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว เพื่อยกระดับสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ และตอบสนองผู้บริโภคสินค้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9 พ.ค. 60 / 14:23:47
กระทรวงเกษตรฯ ชูสหกรณ์ในจันทบุรีดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ ทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับห้าง
9 พ.ค. 60 / 14:23:00
กระทรวงเกษตรฯ ชู "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" ขึ้นทะเบียน GI ในEU ปูทางโอกาสข้าวไทยสู่อินเตอร์
9 พ.ค. 60 / 14:22:00
ก.เกษตรฯประกาศผลการประกวดแปลงใหญ่ต้นแบบ 30 เม.ย.นี้
9 พ.ค. 60 / 14:20:51
ครม. ไฟเขียว โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
9 พ.ค. 60 / 14:20:09
กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ" จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
9 พ.ค. 60 / 14:19:12
"ปลัด เกษตรฯ" มอบโอวาทให้แก่คณะเยาวชนเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2560 มุ่งหวังให้ตัวแทนเยาวชนเกษตรไทยกลับมาเป็น Young Smart Farmer
9 พ.ค. 60 / 13:05:29
จ.ลำพูนเชิญชมการแข่งขัน กลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
9 พ.ค. 60 / 10:24:12
จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลืองช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อออกดอกช่วงเดือนตุลาคม
8 พ.ค. 60 / 21:30:22
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ รวม 56 เรื่อง
8 พ.ค. 60 / 21:03:53
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2560
8 พ.ค. 60 / 20:28:25
สรรพากรพื้นที่ลำพูน กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2560
8 พ.ค. 60 / 20:18:14
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่
8 พ.ค. 60 / 20:02:50
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการจับปลาน้ำจืดที่กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน
8 พ.ค. 60 / 16:48:23
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานชมดอกเอื้องสามปอย แอ่วดอยขุนตาลและสะพานขาวทาชมภู สมัครฟรี
8 พ.ค. 60 / 15:12:38
จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
8 พ.ค. 60 / 14:17:01
จังหวัดลำพูนกำหนดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8 พ.ค. 60 / 09:12:01
สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ จัด Chaingmai Golf Festival 2017 หนุนตลาดกอล์ฟนอกฤดูท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
7 พ.ค. 60 / 16:20:53
พลังศรัทธาชาวจังหวัดลำพูน หลายพันคน ร่วมพิธีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ 1 ใน 7 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศ เพื่อนำมาร่วมในพิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูน
5 พ.ค. 60 / 20:45:09
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560
5 พ.ค. 60 / 20:31:08
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
5 พ.ค. 60 / 15:48:46
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมงานสืบฮีต..สานฮอย..เตียวขึ้นดอยขะม้อ..ตักบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์"
5 พ.ค. 60 / 14:51:39
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอป ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ในงานลำไยไทย ลำไยลำพูน 8 – 14 สิงหาคมนี้ ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
4 พ.ค. 60 / 22:57:31
ช่างฟ้อนเล็บ จังหวัดลำพูน จำนวน 1,120 คน ฟ้อนต้อนรับ น้ำสรงพระราชทาน ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานประเพณี สรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2560
4 พ.ค. 60 / 16:42:08
จังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2560
4 พ.ค. 60 / 15:23:03
จังหวัดลำพูน ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เครือข่ายการคุ้มครองเด็ก
4 พ.ค. 60 / 15:13:17
จังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานงานประเพณี "สืบฮีตสานฮอย เตียวขึ้นดอยขะม้อ"
4 พ.ค. 60 / 09:17:57
ผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส.สาขาบ้านแซม อ.ป่าซาง ร่วมกับประชาชนชาบ้านผาเงิบ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ป้องกันภัยแล้ง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า
3 พ.ค. 60 / 14:57:38
เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักอาศัย ประชาชน ในเขตชุมชนสันดอนรอม อ.เมือง จ.ลำพูน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 3 แสนบาท
3 พ.ค. 60 / 13:51:26
จังหวัดลำพูนส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน พื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
2 พ.ค. 60 / 22:26:20
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูนเป็นเครือข่ายนำร่องส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน
2 พ.ค. 60 / 19:33:42
จังหวัดลำพูน เชิญชวน พุทธศาสนิกชนที่เกิดปีระกา และนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย 2560
2 พ.ค. 60 / 16:43:00
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดทำแผนพัฒนากำลังคน ปี พ.ศ.2560 - 2564
2 พ.ค. 60 / 15:39:50
ขอเชิญร่วมสนับสนุนจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2 พ.ค. 60 / 15:38:57
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตร My Little Farm
2 พ.ค. 60 / 15:38:07
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
2 พ.ค. 60 / 15:37:39
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2560
1 พ.ค. 60 / 15:14:26
สถานประกอบการและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดลำพูน ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
1 พ.ค. 60 / 13:37:54
ญาติและผู้ปกครอง ชาวจังหวัดลำพูนส่งบุตรหลานเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการ ผลัดที่ 1
1 พ.ค. 60 / 11:23:02
กพร. เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA)
1 พ.ค. 60 / 11:21:55
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2560
1 พ.ค. 60 / 11:21:16
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
30 เม.ย. 60 / 21:45:19
จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไตยองและไตยวน
29 เม.ย. 60 / 23:07:29
ทหารร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ 3 อำเภอ
29 เม.ย. 60 / 22:20:32
เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน มอบกระเบื้องให้แก่ ประชาชนที่ถูกลมพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย
29 เม.ย. 60 / 18:33:41
พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดงานแสดงสินค้าโอทอป ที่ ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
29 เม.ย. 60 / 17:17:06
จังหวัดลำพูน จัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
28 เม.ย. 60 / 16:33:01
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
28 เม.ย. 60 / 11:02:29
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560
28 เม.ย. 60 / 10:56:40
การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูน ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 สามารถยึดยาเสพติดของกลางได้กว่า 1 ล้านเม็ด
28 เม.ย. 60 / 10:34:18
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน มอบเงินสนับสนุนการสร้างพอเพียงให้แก่ ชุมชนคุ้ยขยะตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน
27 เม.ย. 60 / 21:10:33
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจรับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 ( เรียนเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์)
27 เม.ย. 60 / 20:50:00
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตให้กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ที่เข้ารอบ 9 ทีมในระดับประเทศ โครงการ My Little Farm ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร
27 เม.ย. 60 / 16:24:30
จังหวัดลำพูน มอบรางวัลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ที่ชนะการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
27 เม.ย. 60 / 15:56:41
จังหวัดลำพูน มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และสภากาชาดไทย
27 เม.ย. 60 / 15:33:21
จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมโหวตผลงานที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
26 เม.ย. 60 / 17:01:37
จังหวัดลำพูน ออกตรวจให้คะแนนร้านอาหารราคาประหยัดยกระดับให้เป็นร้านหนูณิชย์"ติดตาว" ระดับจังหวัด
26 เม.ย. 60 / 13:57:07
จ.ลำพูนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนท้องถิ่น
26 เม.ย. 60 / 11:55:16
ชาวอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกันสร้างฝายโครงการ " คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ "
26 เม.ย. 60 / 11:52:37
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
26 เม.ย. 60 / 11:41:31
จังหวัดลำพูนส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน
25 เม.ย. 60 / 21:37:53
จังหวัดลำพูนมุ่งช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
25 เม.ย. 60 / 20:54:50
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีเนื่องใน วันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
24 เม.ย. 60 / 15:23:11
จ.ลำพูน ให้สถานศึกษาร่วมมือผู้ปกครองสอดส่องบุตรหลาน ให้ห่างไกลยาเสพติดในช่วงปิดเทอม พร้อมทั้งเร่งดำเนินการฟื้นฟูบำบัดผู้เสพในระบบสมัครใจ
24 เม.ย. 60 / 10:12:08
เทศบาลวังดิน จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2559
21 เม.ย. 60 / 15:32:57
จังหวัดลำพูน คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ของรัชกาลที่ 9 ด้านเรียงร้อยไมตรีและด้านหวังดีมีเมตตา
21 เม.ย. 60 / 15:18:01
กพร. กำชับดูแลการทำเหมืองไม่ให้กระทบถ้ำพระโพธิสัตว์ พร้อมประมวลข้อร้องเรียนประกอบการพิจารณาคำขอประทานบัตร
21 เม.ย. 60 / 15:16:11
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนจัด
21 เม.ย. 60 / 14:28:49
ชาวบ้านทากู่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้จัดหาครูมาสอนนักเรียนได้ตามเวลา
21 เม.ย. 60 / 10:25:49
จังหวัดลำพูน จัดงาน หัตถศิลป์แผ่นดิน สู่สากล ยกทัพสินค้าคุณภาพ อัตลักษณ์เมืองลำพูน สู่ตลาดกทม. ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
21 เม.ย. 60 / 10:16:44
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์สดรายการ GOOD LIFE ช่อง 9 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนสู่สากล
20 เม.ย. 60 / 16:19:36
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
20 เม.ย. 60 / 15:56:16
จังหวัดลำพูน จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2560
20 เม.ย. 60 / 15:42:39
ความคืบหน้า การก่อสร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
20 เม.ย. 60 / 14:59:29
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
20 เม.ย. 60 / 14:29:25
จังหวัดลำพูน แจ้งประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
20 เม.ย. 60 / 14:29:06
กยศ. ขยายเวลามาตรการจูงใจชำระหนี้ ถึง 30 เมษายน 2560
20 เม.ย. 60 / 14:26:41
จ.ลำพูนจัดหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
20 เม.ย. 60 / 14:05:51
จังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
19 เม.ย. 60 / 14:20:44
จ.ลำพูนมีผู้มาลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย ที่ ธ.ก.ส. แล้ว 31,449 คน
19 เม.ย. 60 / 13:48:15
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคนพิการฝึกอาชีพ
19 เม.ย. 60 / 13:48:03
จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณี สืบฮีตสานฮอย เตียวขึ้นดอยขะม้อ อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2560
19 เม.ย. 60 / 13:47:23
สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
19 เม.ย. 60 / 11:21:56
ผช.รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ฟังปัญหา ความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทำนาแปลงใหญ่
19 เม.ย. 60 / 11:21:24
รม ช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมการก่อนที่เกษตรกรจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่
19 เม.ย. 60 / 11:20:34
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ จับมือ NIA หนุนนวัตกรรมงานวิจัยยกระดับภาคเกษตร เน้นขยายผลใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกระดับการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
19 เม.ย. 60 / 11:19:35
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรม "เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" พร้อมคัดเลือกสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GAP/ออร์แกนิก พืช สัตว์ ประมง กว่า 100 ร้านค้า
19 เม.ย. 60 / 11:18:47
กระทรวงเกษตรฯ เผยผลความคืบหน้าแผนขับเคลื่อนแปลงใหญ่ เตรียมพร้อมสู่ฤดูกาลผลิตใหม่
19 เม.ย. 60 / 11:18:06
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อน ศพก.ทั่วประเทศ เชื่อมโยงสู่การทำเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมขยายเครือข่ายเพื่อรองรับสินค้าเกษตรทุกชนิด
19 เม.ย. 60 / 11:17:32
กระทรวงเกษตรฯ เผยผลตรวจสอบ บริษัท วินด์ ฟาร์ม 16 บริษัท 17 โครงการ แจง 4 ประเด็นหลัก หลังเข้มตรวจสอบข้อเท็จจริง 45 วัน
19 เม.ย. 60 / 11:16:36
กระทรวงเกษตรฯ เผย 1 เม.ย. นี้ เตรียมปล่อยน้ำสู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนบน บริเวณทุ่งบางระกำ เพื่อปลูกข้าว สำหรับที่ดอน 1.92 ล้านไร่
19 เม.ย. 60 / 11:15:47
กระทรวง เกษตรฯ โดยกรมประมง เปิดเวทีหารือระหว่างประเทศ ถกความคิดเห็นสมาชิกในภูมิภาค เตรียมความพร้อมก่อนจัดทำร่าง "นโยบายประมงร่วมประชาคมอาเซียน"
18 เม.ย. 60 / 16:04:37
จังหวัดลำพูน คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ของรัชกาลที่ 9 ด้านซื่อสัตย์สุจริตและด้านเศรษฐกิจพอเพียง
18 เม.ย. 60 / 15:22:28
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ล้านนา ประจำปี 2560
18 เม.ย. 60 / 15:18:22
ข้าราชการ , ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ ล้านนา
18 เม.ย. 60 / 14:48:26
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดลำพูน สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 11-17 เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุสะสม 59 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 65 คน เสียชีวิต 5 ราย
17 เม.ย. 60 / 10:49:29
จังหวัดลำพูน วันที่ 6 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย
16 เม.ย. 60 / 12:47:40
จังหวัดลำพูน วันที่ 5 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง
16 เม.ย. 60 / 12:35:31
งานประเพณีสงกรานต์ป่าซาง ประชาชนและนักท่องเที่ยว หลายพันคนร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาอย่างคึกคัก ตลอดทั้งวัน
15 เม.ย. 60 / 18:41:26
ผวจ.ลำพูน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
15 เม.ย. 60 / 18:37:02
จังหวัดลำพูน สรุปข้อมูลผลการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2560
14 เม.ย. 60 / 12:27:34
วันที่ 3 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุรวม 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
13 เม.ย. 60 / 22:44:40
ชาว จังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วม สรงน้ำ พระรอด และ พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ ใน งาน ปี๋ใหม่เมือง ลำพูน 2560
13 เม.ย. 60 / 22:41:14
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
13 เม.ย. 60 / 11:45:23
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุสะสม 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม 18 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย
12 เม.ย. 60 / 16:06:41
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกประกาศการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
12 เม.ย. 60 / 13:17:42
ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกัน ประกอบพิธีทำบุญสืบชาตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง หละปูน 2560
12 เม.ย. 60 / 13:11:16
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันสัญจรปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลำพูน (วันแรกของการรณรงค์)
12 เม.ย. 60 / 10:36:21
จังหวัดลำพูน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า จัดงาน "สืบสานตำนานไตลื้อ ครั้งที่ 4"
11 เม.ย. 60 / 16:32:31
จ.ลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมโหวตให้กำลังใจเยาวชนตัวแทน จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUNBER ONE IDOL 2017
11 เม.ย. 60 / 14:35:21
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จังหวัดลำพูน ทยอยลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐอย่างต่อเนื่อง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ