ข่าวย้อนหลัง ส.ปชส.ลำพูน
20 มี.ค. 62 / 14:00:27
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งผลงานร่วมประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2562
20 มี.ค. 62 / 10:14:21
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา
19 มี.ค. 62 / 22:34:39
ผู้ว่าฯ ลำพูน ลุยเดินตลาดนัด เชิญชวนคนลำพูนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ให้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศอีกครั้ง
19 มี.ค. 62 / 14:42:40
จังหวัดลำพูน เร่งสำรวจ เก็บข้อมูลแหล่งเก็บกักน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ตรงตามความเป็นจริง เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ สำหรับเกษตรกรและประชาชนในหน้าแล้ง
19 มี.ค. 62 / 11:44:15
จังหวัดลำพูน เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562
19 มี.ค. 62 / 09:48:28
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ จัดขบวน เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 62 / 09:33:00
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ต่อยอด โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
19 มี.ค. 62 / 09:26:58
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
18 มี.ค. 62 / 11:39:00
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
18 มี.ค. 62 / 10:03:41
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ จัดกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
18 มี.ค. 62 / 09:20:01
รัฐบาล มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒
18 มี.ค. 62 / 09:12:37
ครม. อนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
17 มี.ค. 62 / 15:44:16
บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ช่วงบ่ายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยังเป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า ต่างเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
17 มี.ค. 62 / 12:25:24
ประชาชนเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งล่วงหน้า นอกเขต ที่จังหวัดลำพูน อย่างต่อเนื่อง
17 มี.ค. 62 / 08:41:32
ประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง”อบจ.ลำพูน มินิมาราธอน 2019” จำนวนกว่า 2,000 คน
15 มี.ค. 62 / 20:06:47
จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานและเลือกซื้อสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
15 มี.ค. 62 / 17:27:05
จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดพระธาตุแสงแก้ว ที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
15 มี.ค. 62 / 17:24:35
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในเขตตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
15 มี.ค. 62 / 15:22:54
กกต.ลำพูน ให้ความรู้การออกเสียงเลือกตั้ง แก่ รด.จิตอาสา ที่จะปฏิบัติการ สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
15 มี.ค. 62 / 13:19:20
จังหวัดลำพูนเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
15 มี.ค. 62 / 12:23:40
ธอส.ลำพูน จัดงาน GHB Home Loan Fair เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรรให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย
14 มี.ค. 62 / 23:08:28
จังหวัดลำพูน ปฏิบัติการระดมฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
14 มี.ค. 62 / 13:35:12
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) จำนวน 3 คน ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มีนาคม 2562
14 มี.ค. 62 / 13:33:56
จังหวัดลำพูน เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดรับรางวัล Prime Minister Road Safety Awardsในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14
14 มี.ค. 62 / 13:25:14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ให้บริการทำหมัน , ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
13 มี.ค. 62 / 16:17:48
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ปี 2562
13 มี.ค. 62 / 15:59:47
จังหวัดลำพูน มุ่งพัฒนากำลังคนในสถานประกอบกิจการ เข้าสู่ยุคดิจิตัล
13 มี.ค. 62 / 15:44:51
จังหวัดลำพูนสั่งปิดป่าห้ามคนเข้าเด็ดขาด
13 มี.ค. 62 / 15:21:50
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จับมือภาคเอกชน เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน
13 มี.ค. 62 / 14:50:50
สำนักก่อสร้างสะพานและแขวงทางหลวงลำพูนกำหนดจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 114 ตอน ดอยติ-ลำพูน
13 มี.ค. 62 / 13:26:17
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ประจำปี 2562
12 มี.ค. 62 / 16:46:01
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอัคคีภัย ในช่วงฤดูร้อน
12 มี.ค. 62 / 14:32:14
จังหวัดลำพูน เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”
12 มี.ค. 62 / 14:09:19
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อบรมให้ความรู้การจัดทำคลิปวิดีโอ
11 มี.ค. 62 / 16:41:23
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวอำลา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องจากหมดวาระดำรงตำแหน่ง
11 มี.ค. 62 / 11:02:50
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ.2562
11 มี.ค. 62 / 10:58:05
ประชาชนนักวิ่งนับ 1,200 คน ร่วมวิ่งเพื่อการกุศล Run ยอง Run for Life ที่จังหวัดลำพูน
11 มี.ค. 62 / 09:16:40
รัฐบาล จัดทำ"แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพ.ศ. 2558-2565" เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่งของประเทศ ในระยะ 8 ปี
11 มี.ค. 62 / 08:56:30
รัฐบาล ตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)” เพื่อช่วยแก้ไขและยกระดับการประมงไทยสู่มาตรฐานสากล
8 มี.ค. 62 / 16:16:12
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “แม่สู้ชีวิต” ในงาน“มหิดล – วันแม่ ” ประจำปี 2562
8 มี.ค. 62 / 16:16:07
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษก
8 มี.ค. 62 / 15:55:56
จังหวัดลำพูนจัดค่ายบำบัดพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
8 มี.ค. 62 / 14:45:24
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562
8 มี.ค. 62 / 14:29:17
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คุมเข้ม และตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันการเกิด PM 2.5 ทั่วประเทศ
8 มี.ค. 62 / 14:26:43
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ( กพร. ) ยันพร้อมเดินหน้าสู้คดีเพื่อผลประโยชน์ชาติ
8 มี.ค. 62 / 13:30:30
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 สำหรับ"ครงการเหมืองแร่
8 มี.ค. 62 / 12:23:05
สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563
8 มี.ค. 62 / 11:25:57
จังหวัดลำพูนมอบกระเป๋าเป้สัมภาระ “ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา” แก่ 8 อำเภอ
7 มี.ค. 62 / 17:55:49
จังหวัดลำพูนเตรียมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ เพื่อนำไปร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
7 มี.ค. 62 / 11:16:07
กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562
7 มี.ค. 62 / 10:47:37
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด "สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ" ประจำปีงบประมาณ 2562
7 มี.ค. 62 / 08:53:16
สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
6 มี.ค. 62 / 15:44:39
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือ
6 มี.ค. 62 / 15:39:54
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ให้บริการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบประปา กปภ.สาขาลำพูน ภายใต้"โครงการ " ถึงบ้านถึงใจ....กปภ. ห่วงใยประชาชน "
6 มี.ค. 62 / 12:57:47
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา รัฐ อย่างยั่งยืน ที่จังหวัดลำพูน
6 มี.ค. 62 / 09:49:51
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6 มี.ค. 62 / 09:00:27
ป.ป.ช. ลำพูน จัดเวทีชุมชน STRONG ขยายผล การสร้างจิตสำนึก พอเพียงต้านทุจริต อย่างเข้มแข็ง ( Strong ) สู่เครือข่ายและชุมชน
5 มี.ค. 62 / 15:43:11
มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค และชมรมกอล์ฟ 100 ปี ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟมณฑลกวางตุ้งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแข่งขันกอล์ฟมิตรภาพไทย-จีน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
5 มี.ค. 62 / 15:07:30
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดรับสมัครนนักเรียนศิลปาชีพ ประจำปี 2562
5 มี.ค. 62 / 14:58:58
จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวัน “วันสตรีสากล” ประจำปี 2562
5 มี.ค. 62 / 14:06:07
สื่อมวลชน จังหวัดลำพูน ทำบุญ และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
5 มี.ค. 62 / 14:05:51
จังหวัดลำพูน จับ ปรับ จริง ผู้กระทำความผิด ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจุดไฟเผาป่า จะมี "โทษตามกฎหมาย"
5 มี.ค. 62 / 10:09:35
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดกิจกรรมศัลยกรรมตัดแต่งต้นไม้ “"ครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร”
4 มี.ค. 62 / 22:45:09
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดลำพูน ( War Room ) ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
4 มี.ค. 62 / 16:02:59
สำนักงานขนส่งลำพูน กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถทั่วไทย
4 มี.ค. 62 / 10:18:05
สำนักงานขนส่งลำพูน ประกาศทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี เจ้าของรถต้องส่งคืนป้ายทะเบียนรถและบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียน
4 มี.ค. 62 / 09:14:00
ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ SMEs ผ่าน"โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
4 มี.ค. 62 / 09:08:06
ครม. อนุมัติการก่อสร้าง"โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
3 มี.ค. 62 / 17:07:14
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน จัดกีฬามวลชนยิ่งใหญ่ ต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมMOUส่งมอบสนามกีฬาระดับอำเภอ สู่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง
3 มี.ค. 62 / 01:22:04
จังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม การประกวดวง"โยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256
2 มี.ค. 62 / 12:02:10
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร " พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2562
1 มี.ค. 62 / 16:18:59
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอเชิญสถานีวิทยุกระเสียงทุกแห่ง ร่วมประชาสัมพันธ์ นโยบายการลดความต้องการยาเสพติด
1 มี.ค. 62 / 16:09:42
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 2562
1 มี.ค. 62 / 16:06:19
กรมควบคุมมลพิษมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการขยะพลาสติก และลดการเลิกใช้ โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1 มี.ค. 62 / 13:16:31
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ถุงผ้าใส่ผัก ผลไม้เมื่อไปตลาด
28 ก.พ. 62 / 20:05:44
โครงการบ้านล้านหลังเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง
28 ก.พ. 62 / 15:52:52
จังหวัดลำพูน สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์บนยอดดอยขะม้อเตรียมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษก
27 ก.พ. 62 / 16:46:40
จิตอาสาชาว ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า อำเภอลี้ ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้
27 ก.พ. 62 / 16:40:00
ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรม ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา ประจำปี 2562
27 ก.พ. 62 / 10:35:28
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นแบบอย่างนำหน่วยงานราชการร่วมกันงดนำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัดในสัปดาห์ที่ 3
26 ก.พ. 62 / 11:49:14
จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
25 ก.พ. 62 / 16:20:02
จังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
25 ก.พ. 62 / 15:44:06
จังหวัดลำพูนมอบเกียรติบัตรการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา อสม. ประจำปี 2562
25 ก.พ. 62 / 15:07:43
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
25 ก.พ. 62 / 14:54:03
จังหวัดลำพูนมอบเกียรติบัตรยกย่องเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ก.พ. 62 / 13:32:38
จังหวัดลำพูนมอบเกียรติบัตรให้แก่ตำบลต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานในการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
25 ก.พ. 62 / 11:39:36
จังหวัดลำพูนมอบรางวัลวิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัดลำพูนและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2562
25 ก.พ. 62 / 10:31:37
รัฐบาล เห็นชอบแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2561/2562 เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562
25 ก.พ. 62 / 10:30:51
ครม. เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562
25 ก.พ. 62 / 10:26:49
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
23 ก.พ. 62 / 13:33:42
จังหวัดลำพูน ประชุมชี้แจงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนหยุดการเผาในทุกพื้นที่
22 ก.พ. 62 / 16:00:09
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสื่อมวนชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 ก.พ. 62 / 13:54:06
จังหวัดลำพูน เปิดนิทรรศการอาเซียน เพื่อสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
21 ก.พ. 62 / 15:46:47
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวงเพิ่มเติม ณ ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
21 ก.พ. 62 / 12:33:59
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.พ. 62 / 11:08:43
กกต.ลำพูน เผยจำนวนประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตคึกคัก รวมทั้ง 2 เขต 20,666 คน
21 ก.พ. 62 / 10:50:59
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
20 ก.พ. 62 / 17:02:49
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน เข้าดับไฟป่าที่ยังมีควันหลงเหลืออยุ่ ในพื้นที่ดอยขะม้อ จังหวัดลำพูน
20 ก.พ. 62 / 16:58:21
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)
20 ก.พ. 62 / 16:40:34
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน
20 ก.พ. 62 / 15:30:03
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขัน กีฬา และนันทนาการ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2562
20 ก.พ. 62 / 15:08:24
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เชิญประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
20 ก.พ. 62 / 14:39:50
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำพูน (อปพร.) จัดประชุมประชาคมระดับจังหวัด ประจำปี 2562
20 ก.พ. 62 / 11:33:50
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือประชาชน งดเผาและสอดส่องเหตุไฟไหม้ป่า รวมถึงบริเวณริมถนนสายต่าง ๆ และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดับไฟ ลดมลภาวะทางอากาศ
20 ก.พ. 62 / 10:40:17
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2562
20 ก.พ. 62 / 10:08:27
หน่วยงานราชการจังหวัดลำพูนร่วมกันงดนำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัดในสัปดาห์ที่ 2
19 ก.พ. 62 / 21:14:40
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียน และห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี เนื่องในวันมาฆบูชา
19 ก.พ. 62 / 14:05:17
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระธาตุสุวัณมงคลเจดีย์ วัดบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
19 ก.พ. 62 / 08:40:57
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
18 ก.พ. 62 / 15:24:36
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมวิ่งสะสมระยะทาง ระดมทุนบริจาคช่วยสภากาชาดไทยซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
18 ก.พ. 62 / 14:51:24
จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์(ปิดป่า) เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน
18 ก.พ. 62 / 13:57:49
ภาคเอกชนจังหวัดลำพูน ร่วมกับเครือข่ายโดรนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ฉีดพ่นละอองน้ำ สร้างความชุ่มชื้น ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
18 ก.พ. 62 / 11:30:03
รัฐบาล ยังเดินหน้าวางแนวทางและมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
18 ก.พ. 62 / 11:19:21
ครม. อนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
18 ก.พ. 62 / 09:51:24
ททท ลำปาง จับมือสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน จัดเทศกาลกอล์ฟ 3 ฤดู ยิ่งใหญ่ประจำปี 2562
17 ก.พ. 62 / 08:54:11
พาณิชย์ลำพูน จับมือหลายภาคส่วน เชื่อมโยงขยายช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
17 ก.พ. 62 / 08:12:56
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรมงานวิ่ง "แจ่มฟ้าวิ่งม่วนม่วน จวนกั๋นทำบุญ - Jampha Run For Charity 2019"
17 ก.พ. 62 / 00:59:37
จังหวัดลำพูน ระดมพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาฝุ่นละออง
16 ก.พ. 62 / 20:36:41
กรมการแพทย์แผนไทยฯจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคเหนือ ปีที่ 11 ที่จังหวัดลำพูน
16 ก.พ. 62 / 20:33:01
"จังหวัดลำพูนผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน "
16 ก.พ. 62 / 20:31:18
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมทักษะ ช่างตัดแต่งผมบุรุษ (Hairdresser) ให้แก่ข้าราชการตำรวจจังหวัดลำพูน
15 ก.พ. 62 / 22:06:27
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
15 ก.พ. 62 / 16:24:16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ให้บริการทำหมัน, ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
15 ก.พ. 62 / 16:10:05
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนมอบจักรยาน แก่นักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน ในเขตตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
15 ก.พ. 62 / 15:44:07
จังหวัดลำพูนจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 3/2562 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
15 ก.พ. 62 / 09:20:51
กศน. จังหวัดลำพูนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
15 ก.พ. 62 / 09:18:39
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนประชาชน ส่งภาพจิตรกรรม ร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ " เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย " และร่วมประกวดแต่งกลอน หัวข้อ " คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "
14 ก.พ. 62 / 14:48:04
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยันสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 62 ดีขึ้นแน่
14 ก.พ. 62 / 13:08:54
จังหวัดลำพูน ประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง
13 ก.พ. 62 / 21:41:32
เกษตรกรชาวอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และการบริการการเกษตร เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพการผลิต
13 ก.พ. 62 / 16:35:28
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในประเด็นความเดือดร้อนถนนเลี่ยงเมืองสายแยกเหมืองง่า – แยกท่าจักร
13 ก.พ. 62 / 14:59:31
จังหวัดลำพูน เดินหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62
13 ก.พ. 62 / 14:24:01
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมตำรวจไทย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยอาชีพ "Hairdresser"
13 ก.พ. 62 / 10:55:45
กระทรวงสาธารณสุข บังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "สถานที่ทำงานและยานพาหนะ ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561"
12 ก.พ. 62 / 17:23:28
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรณีการอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่จังหวัดลำพูน
12 ก.พ. 62 / 16:58:27
จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมระดมพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
12 ก.พ. 62 / 15:53:50
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "Voice of Governor – ผู้ฟังอยากรู้ ผู้ว่าฯอยากเล่า"
12 ก.พ. 62 / 14:45:33
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
11 ก.พ. 62 / 14:53:35
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรียกประชุมด่วน หลังพบว่าจังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สูงขึ้น
11 ก.พ. 62 / 12:37:03
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ประจำปี 2562
9 ก.พ. 62 / 18:41:02
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมลงคะแนนโหวต "โครงการเน็ตประชารัฐ" เพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes (WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY PRIZES) 2019
9 ก.พ. 62 / 10:19:49
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบจักรยานสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้าน CIV บ้านดอนหลวงและบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
8 ก.พ. 62 / 16:54:48
ผู้ตรวจราชการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน
8 ก.พ. 62 / 16:52:03
องคมนตรี ตรวจติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
8 ก.พ. 62 / 15:12:52
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ประจำปี 2562
8 ก.พ. 62 / 11:42:36
จังหวัดลำพูน เดินหน้าวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม
7 ก.พ. 62 / 17:09:47
สำนักงาน ก.พ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
7 ก.พ. 62 / 17:04:20
จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูนประจำปี 2561 "คนพิการหัวใจนักสู้ มุ่งสู่อาชีพ ใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้ง สส. ปี 2562"
7 ก.พ. 62 / 16:59:18
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เร่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้ใช้ถนนสายเลี่ยงเมือง ท่าจักร - เหมืองง่า เตรียมเปิดให้ใช้เส้นทาง 15 มีนาคม 2562
7 ก.พ. 62 / 16:54:47
เยาวชนจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดลำพูน
7 ก.พ. 62 / 15:26:45
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือ งดนำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเข้ามาในบริเวณศาลากลางจังหวัด ทุกวันพุธ
7 ก.พ. 62 / 12:38:53
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อม รับมือและปรับตัวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย
7 ก.พ. 62 / 10:53:52
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
7 ก.พ. 62 / 10:41:52
ครม. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
6 ก.พ. 62 / 17:25:15
ส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกันทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อลดฝุ่นละอองบนถนน
6 ก.พ. 62 / 15:35:50
จังหวัดลำพูน พัฒนาศักยภาพแรงงาน เพิ่มช่องทางในการทำการตลาด ด้วย MOBILE APPLICATION
5 ก.พ. 62 / 23:36:54
บรรยากาศการรับสมัครผู้รับเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดลำพูนในวันที่ 2 มีคนทยอยมาสมัครเพิ่มอีก 7 คน
5 ก.พ. 62 / 16:55:19
ชาวลำพูน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า
4 ก.พ. 62 / 16:59:14
จังหวัดลำพูนประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อนำข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในครั้งต่อไป
4 ก.พ. 62 / 16:39:14
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน
4 ก.พ. 62 / 16:26:16
จังหวัดลำพูน คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อสังคม
4 ก.พ. 62 / 14:31:16
บรรยากาศการรับสมัคร ผู้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ของจังหวัดลำพูน วันแรกเป็นไปด้วยความคึกคัก
4 ก.พ. 62 / 13:34:56
จังหวัดลำพูนคัดเลือกพลเมืองดี ประจำปี 2561
4 ก.พ. 62 / 11:42:34
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูนมอบหน้ากากอนามัยแก่จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันไฟป่า
3 ก.พ. 62 / 10:16:45
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานวิ่ง"มหาจุฬาฯลำพูน มินิมาราธอน 2019"
1 ก.พ. 62 / 16:20:06
สำนักงานขนส่งลำพูน กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถทั่วไทย
31 ม.ค. 62 / 17:26:36
จังหวัดลำพูน ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ให้ช่วยปรับปรุงคุณภาพฝุ่นที่เกิดจาก การประกอบกิจการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
31 ม.ค. 62 / 16:31:03
คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
31 ม.ค. 62 / 15:03:02
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนมาตรการ การบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
31 ม.ค. 62 / 14:50:06
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
31 ม.ค. 62 / 09:48:42
รัฐบาล มุ่งมั่นให้แรงงานต่างด้าวที่จะมาทำงานในประเทศไทย เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
31 ม.ค. 62 / 09:40:50
นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ที่เกินมาตรฐานและเริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
30 ม.ค. 62 / 18:56:57
จังหวัดลำพูน เร่งป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
30 ม.ค. 62 / 17:46:56
กองพลทหารราบที่ 7 ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
30 ม.ค. 62 / 17:14:21
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
30 ม.ค. 62 / 16:42:25
วัดดอยติ ร่วมกับ สมาคมชาวลำพูน ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือสิริชีวประวัติ " ครูบาเจ้าศรีวิชัย " และเสวนาหลักคำสอนของครูบาศรีวิชัย
30 ม.ค. 62 / 15:39:05
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวน สมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือกรุ่นที่ 11
30 ม.ค. 62 / 15:36:19
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เปิดเวทีเสวนา "ผลสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน"
30 ม.ค. 62 / 13:00:20
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนสิ่งของ เพื่อบริจาคแก่เด็กเยาวชน ในสถานศึกษาที่ยังขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
30 ม.ค. 62 / 12:31:46
จังหวัดลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562
30 ม.ค. 62 / 09:41:24
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
29 ม.ค. 62 / 17:24:51
จังหวัดลำพูน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล บ้านป่าแป๋
29 ม.ค. 62 / 16:28:11
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ" ประจำปี 2562
29 ม.ค. 62 / 10:51:21
จังหวัดลำพูน คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ประจำปี 2562
28 ม.ค. 62 / 16:58:21
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมผู้สูงอายุ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
28 ม.ค. 62 / 16:55:17
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ม.ค. 62 / 12:49:07
ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า และภาคีพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดลำพูนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว"
28 ม.ค. 62 / 11:39:05
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธสาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน เข้าวัดทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ(วันพระ)
28 ม.ค. 62 / 11:31:50
จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" และมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ทำงานดี มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์
28 ม.ค. 62 / 11:00:54
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2562
26 ม.ค. 62 / 15:02:52
ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ทำการเกษตรพอเพียง ปลูกเสาวรสเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม
25 ม.ค. 62 / 16:40:43
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมมือเครือข่ายภาคเอกชน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจในจังหวัดลำพูน
25 ม.ค. 62 / 16:34:16
เหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และจักรยานแก่ประชาชน นักเรียน ในเขตอำเภอบ้านธิ
25 ม.ค. 62 / 15:32:29
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประกาศหยุดกระจายน้ำชั่วคราว ในเขตอำเภอเมืองลำพูน
25 ม.ค. 62 / 15:30:13
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนส่งเสริม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
25 ม.ค. 62 / 14:27:30
จังหวัดลำพูนจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 2/2562 ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
25 ม.ค. 62 / 14:23:17
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ให้บริการทำหมัน , ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
25 ม.ค. 62 / 10:11:39
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันขึ้นปีใหม่ของเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562
24 ม.ค. 62 / 16:56:29
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
24 ม.ค. 62 / 16:04:00
จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา
24 ม.ค. 62 / 14:21:50
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ภายใต้แนวคิด"สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย"
24 ม.ค. 62 / 10:15:40
คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2562 จำนวน 52 รายการ
24 ม.ค. 62 / 09:39:16
พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒
23 ม.ค. 62 / 17:15:24
สำนักงานแขวงทางหลวงลำพูน เปิดจำหน่ายแผนที่ทางหลวง "เที่ยวทั่วไทย ด้วยแผนที่ทางหลวง"
23 ม.ค. 62 / 17:08:21
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวด ชิงตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประเทศอินเดีย
23 ม.ค. 62 / 16:41:51
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อพบปะและรับฟังปัญหา – อุปสรรคในการทำงาน
23 ม.ค. 62 / 16:33:28
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด
23 ม.ค. 62 / 11:11:17
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถในวันหยุดราชการ
23 ม.ค. 62 / 11:02:06
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)
22 ม.ค. 62 / 15:27:07
พาณิชย์ลำพูน ผลักดันพิจารณาคัดเลือกสินค้าลำพูน ให้ได้รับมาตรฐาน "ลำพูนแบรนด์"เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
22 ม.ค. 62 / 11:53:03
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๔๘
22 ม.ค. 62 / 11:36:09
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
22 ม.ค. 62 / 09:34:49
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2562
21 ม.ค. 62 / 16:50:15
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน หารือแนวทางแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าบริเวณเส้นหลังโรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน และตลาดสดหนองดอก
21 ม.ค. 62 / 16:18:13
เกษตรกรจาก 3 อำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
21 ม.ค. 62 / 15:35:33
จังหวัดลำพูน จัดประกวด "ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น"
21 ม.ค. 62 / 13:38:31
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม นี้
21 ม.ค. 62 / 09:25:00
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
20 ม.ค. 62 / 07:58:10
นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง"จามเทวีมินิ ฮาล์ฟมาราธอน 2019"
19 ม.ค. 62 / 19:26:12
จังหวัดลำพูน จัดงาน "สืบฮีตสานฮอย ฮ้อยกำกึ๊ด คนฮักหละปูน" งานบุญตานข้าวใหม่ ปู่จาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย
18 ม.ค. 62 / 17:29:40
การแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
18 ม.ค. 62 / 15:30:46
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโครงการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ประจำปี 2562
18 ม.ค. 62 / 13:02:05
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทย เขตตรวจที่ 15 พร้อมคณะตรวจติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดลำพูน
18 ม.ค. 62 / 10:44:03
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และการท่องเที่ยว การบริการของจังหวัดลำพูน
17 ม.ค. 62 / 17:10:59
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน เตรียมเปิด Street Art ล้านนา ถนนสายวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมความงามของวัด ในยามค่ำคืน
17 ม.ค. 62 / 16:49:46
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
17 ม.ค. 62 / 16:23:30
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
17 ม.ค. 62 / 16:15:16
กพร. ยืนยันมีการเปิดเผยข้อมูลการสำรวจแร่โพแทชอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
17 ม.ค. 62 / 13:50:06
ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน กว่าพันคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
16 ม.ค. 62 / 16:48:55
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คณะหลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 ส่งมอบเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังและคอ ให้แก่โรงพยาบาลป่าซาง
16 ม.ค. 62 / 16:09:20
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
16 ม.ค. 62 / 13:26:24
จังหวัดลำพูน จัดงานวันครูประจำปี 2562
16 ม.ค. 62 / 09:15:05
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมและติดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
15 ม.ค. 62 / 10:43:37
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนและในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 ม.ค. 62 / 09:51:21
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา ๙๐๔
15 ม.ค. 62 / 09:08:58
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครรับเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
14 ม.ค. 62 / 17:22:05
รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
14 ม.ค. 62 / 17:11:52
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่3
14 ม.ค. 62 / 16:25:19
รมช.มหาดไทย เยี่ยมชมการดำเนินโครงการหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ที่จังหวัดลำพูน
14 ม.ค. 62 / 15:46:51
กระทรวงสาธารณสุข ขยายการดำเนินโครงการ "1 วัด 1 รพ." ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
13 ม.ค. 62 / 00:21:00
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน CIV บ้านหนองเงือก บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
12 ม.ค. 62 / 16:42:50
รมช.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สร้างรายได้ให้ ชุมชนในพื้นที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
12 ม.ค. 62 / 10:26:16
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
11 ม.ค. 62 / 14:46:22
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
11 ม.ค. 62 / 14:21:38
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 ม.ค. 62 / 11:54:35
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กฟรี ที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ
11 ม.ค. 62 / 10:52:36
จังหวัดลำพูน อบรมเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ติดเชื้อ) เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายความยั่งยืน
11 ม.ค. 62 / 10:31:34
มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย (เทสโก้โลตัส) มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน
10 ม.ค. 62 / 15:09:57
จังหวัดลำพูน เตรียมเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในวาระที่ประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดลำปาง
10 ม.ค. 62 / 14:47:19
การเตรียมการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง
10 ม.ค. 62 / 14:41:47
สหภาพยุโรปประกาศปลด ใบเหลืองด้านการประมงของไทย
10 ม.ค. 62 / 14:35:42
รัฐบาลชู 2 มาตรการ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก
10 ม.ค. 62 / 13:46:17
จังหวัดลำพูน เชิญชวน จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดและกำจัดผักตบชวา
10 ม.ค. 62 / 12:56:05
โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญ ปล่อยปลา ประจำปี 2562
9 ม.ค. 62 / 23:36:13
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดลำพูน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
9 ม.ค. 62 / 17:11:43
จังหวัดลำพูนต่อยอดการเป็นจังหวัดสะอาดระดับประเทศโดยรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
9 ม.ค. 62 / 16:05:53
จังหวัดลำพูน ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 ม.ค. 62 / 15:23:05
จังหวัดลำพูน สร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่SME 4.0 (STME Workforce towards SME 4.0)
9 ม.ค. 62 / 11:03:47
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำพูน
8 ม.ค. 62 / 16:26:01
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดลำพูน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
8 ม.ค. 62 / 15:40:59
สำนักงาน ก.พ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา
7 ม.ค. 62 / 16:57:04
เยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
7 ม.ค. 62 / 15:06:29
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี เจ้าของรถต้องส่งคืนป้ายทะเบียนรถและบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียน
7 ม.ค. 62 / 14:26:27
หน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562
4 ม.ค. 62 / 15:18:31
อบต.หนองปลาสะวาย กำหนดให้เจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2565
4 ม.ค. 62 / 15:07:23
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ประจำปี 2562
4 ม.ค. 62 / 14:04:58
จังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
4 ม.ค. 62 / 12:55:34
จังหวัดลำพูน จัดประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเสาแขวนโคมและเสาไฟส่องสว่าง กีดขวางทางจราจร
4 ม.ค. 62 / 11:36:05
กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
4 ม.ค. 62 / 11:33:59
รัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
4 ม.ค. 62 / 11:20:38
จังหวัดลำพูน จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2562
4 ม.ค. 62 / 11:02:38
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณถนนเลี่ยงเมือง จากแยกเหมืองง่า – แยกโรงพยาบาลลำพูน
3 ม.ค. 62 / 23:22:13
จังหวัดลำพูน ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
2 ม.ค. 62 / 14:18:05
จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ การเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้จัดตั้งด่านตรวจชุมชนและรณรงค์ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ขับขี่อย่างปลอดภัย
1 ม.ค. 62 / 17:58:58
จ.ลำพูน จัดระเบียบสังคมลำพูนลงตรวจตรากวดขันตามนโยบายจัดระเบียบสังคม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
1 ม.ค. 62 / 17:24:00
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
1 ม.ค. 62 / 10:59:05
จังหวัดลำพูนติดตามและรับทราบปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงการรณรงค์ 7 วันสัญจรปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2562
1 ม.ค. 62 / 08:16:20
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนชาวลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2562
31 ธ.ค. 61 / 21:45:23
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนนับพันคน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย – ต้อน รับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม (ลำพูน ลานบุญล้านนา ครั้งที่ 7)
31 ธ.ค. 61 / 21:26:30
เทศกาลวัฒนธรรมทางดนตรี เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว
31 ธ.ค. 61 / 15:12:22
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรเทศกาลปีใหม่ 2562
30 ธ.ค. 61 / 11:43:23
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
29 ธ.ค. 61 / 13:04:45
จังหวัดลำพูน ติดตามผลการการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 วันที่ สองของการรณรงค์ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
28 ธ.ค. 61 / 16:49:29
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ธ.ค. 61 / 13:11:11
จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ การเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้จัดตั้งด่านตรวจชุมชนและรณรงค์ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ขับขี่อย่างปลอดภัย
28 ธ.ค. 61 / 09:36:31
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เดินทางด้วยความอุ่นใจ
27 ธ.ค. 61 / 20:04:44
ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเทศกาลไฟประดับตกแต่ง ในเทศกาล "แสง สี รัตติกาล เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน"
27 ธ.ค. 61 / 19:38:47
จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 พร้อมให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
27 ธ.ค. 61 / 14:42:42
จังหวัดลำพูนประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference System ) พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562
27 ธ.ค. 61 / 12:47:15
แขวงทางหลวงลำพูน เปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
27 ธ.ค. 61 / 10:22:09
กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ย้ำให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
27 ธ.ค. 61 / 10:03:48
ครม. เห็นชอบหลักการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 7 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินของตัวเองสามารถปลูกไม้มีค่าได้
26 ธ.ค. 61 / 17:05:40
หน่วยงานภาคเอกชน สนับสนุนอุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำด่านตรวจชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
26 ธ.ค. 61 / 15:16:04
จังหวัดลำพูน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561
26 ธ.ค. 61 / 14:53:59
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วไทยในเดือนมกราคม 2562
26 ธ.ค. 61 / 14:48:23
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนผ่านแอพพลิเคชั่น moi 1567 และ เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
25 ธ.ค. 61 / 17:57:59
จังหวัดลำพูนเชิญชวนผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์โอทอป วิสาหกิจชุมชน ร่วมขออนุญาตใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์ส่งเสริมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
25 ธ.ค. 61 / 15:10:15
เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 15/2561
25 ธ.ค. 61 / 15:04:03
จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่า เทศกาลโคม 100,000 ดวง ที่เมืองลำพูน ประจำปี 2561
24 ธ.ค. 61 / 17:58:10
ตำรวจ ,ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน , ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงวันคริสมาสต์ เทศกาล ปีใหม่ 2562 ใน พื้นที่จังหวัดลำพูน
24 ธ.ค. 61 / 17:08:54
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมกันยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ
24 ธ.ค. 61 / 16:51:20
นายทวี นฤพันธุ์ ชาวตำบลหนองช้างคืน รับรถยนต์ Honda BR-V มูลค่ากว่า 7.5 แสนบาท หลังร่วมซื้อสลากกาชาดการกุศลจังหวัดลำพูนประจำปี 2561
24 ธ.ค. 61 / 15:04:40
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2561
24 ธ.ค. 61 / 14:47:43
จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ภายใต้โครงการอาหารไทยต้อง Thai SELECT ประจำปี 2561
24 ธ.ค. 61 / 14:38:29
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)
24 ธ.ค. 61 / 14:33:52
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถในวันหยุดราชการ
24 ธ.ค. 61 / 13:40:40
จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่นายอำเภอบ้านธิ และมอบช่อดอกไม้ พร้อมเงินสนับสนุนแก่ทีม เดม่อน จากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
24 ธ.ค. 61 / 12:35:52
จังหวัดลำพูนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
24 ธ.ค. 61 / 12:01:07
จังหวัดลำพูนมอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561
24 ธ.ค. 61 / 09:03:53
รัฐบาล มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พร้อมออก 6 มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
24 ธ.ค. 61 / 08:53:49
มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0
23 ธ.ค. 61 / 08:57:58
ลำพูนปิดถนน เปิดเมืองรับนักวิ่งครึ่งหมื่นจากทั่วประเทศ ในงานวิ่ง"ลำพูน ฮาล์ฟ มาราธอน 2018"
22 ธ.ค. 61 / 23:25:58
ประชาชน นักท่องเที่ยว ชมการเดินแบบผ้าไหมยกดอกลำพูน ในเทศกาลสีสันแฟชั่น เสน่ห์ สีสันแห่งลำพูน
22 ธ.ค. 61 / 15:55:42
การคัดเลือก ผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
21 ธ.ค. 61 / 16:37:47
จังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมเสนอชื่อเมืองและจังหวัด ชิงรางวัล Lee Kuan Yew World City Prize 2020 จากประเทศสิงคโปร์
21 ธ.ค. 61 / 16:17:59
แขวงทางหลวงลำพูนประกาศปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
21 ธ.ค. 61 / 15:13:32
จังหวัดลำพูนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ภัยหนาว) เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
21 ธ.ค. 61 / 14:27:34
จังหวัดลำพูน สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและแรงงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว
21 ธ.ค. 61 / 12:44:25
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
21 ธ.ค. 61 / 10:17:56
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในเทศกาลปีใหม่ 2562
21 ธ.ค. 61 / 08:52:56
จังหวัดลำพูนเตรียมการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
21 ธ.ค. 61 / 08:10:36
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ และห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
20 ธ.ค. 61 / 09:32:05
จังหวัดลำพูน สานพลังประชารัฐ สร้างทักษะอาชีพผู้ต้องขังให้เป็นช่างฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษ
19 ธ.ค. 61 / 19:17:10
จังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าว เทศกาลสีสันแฟชั่น "เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
19 ธ.ค. 61 / 16:07:41
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
18 ธ.ค. 61 / 16:58:53
หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูนร่วมลงนามพัฒนาผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำพูน
18 ธ.ค. 61 / 16:23:45
จังหวัดลำพูน ประกาศวิสัยทัศน์"ลำพูนจังหวัดสะอาดปราศจากหมอกควัน" เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562
18 ธ.ค. 61 / 15:10:05
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน
18 ธ.ค. 61 / 13:36:02
คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการเยี่ยมชมการจัดกลุ่มให้สวัสดิการ แก่ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
18 ธ.ค. 61 / 09:52:10
จังหวัดลำพูน ร่วมค้นหาผู้กระทำความดีที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองดี คัดเลือกพลเมืองดีของจังหวัดลำพูน
18 ธ.ค. 61 / 09:06:02
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เชิญชวนตอบคำถามชิงรางวัล "ตอบได้…ให้เลยกับ ปส."
18 ธ.ค. 61 / 09:03:44
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
17 ธ.ค. 61 / 16:15:56
จังหวัดลำพูน ตรวจเข้มชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ป้องกันผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา
17 ธ.ค. 61 / 14:16:00
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
17 ธ.ค. 61 / 12:11:42
คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของจังหวัดลำพูน
17 ธ.ค. 61 / 11:48:05
ครม. มีมติเห็นชอบ แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
17 ธ.ค. 61 / 11:39:35
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทําโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
17 ธ.ค. 61 / 11:05:09
จังหวัดลำพูน ออกแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
17 ธ.ค. 61 / 10:44:01
กกต.ลำพูน รับรายงานตัวของผู้สมัคร ส.ว. ในวันเลือกระดับอำเภอทุกอำเภอ รวม 43 คน
15 ธ.ค. 61 / 18:41:02
ช่างฟ้อนเล็บ 2,000 คน ฟ้อนถวายแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย ในงานพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2561
15 ธ.ค. 61 / 09:40:42
ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน กว่าพันคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"... "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี "
14 ธ.ค. 61 / 16:28:50
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อพบปะและรับฟังปัญหา – อุปสรรคในการทำงาน
14 ธ.ค. 61 / 10:36:55
ส.ปชส.ลำพูน สร้างเครือข่าย เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน
13 ธ.ค. 61 / 15:48:02
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างแรงงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2562
13 ธ.ค. 61 / 15:18:06
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ
13 ธ.ค. 61 / 15:00:15
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน เข้ารับการตรวจประเมิน กองร้อยอาสาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561
13 ธ.ค. 61 / 13:35:15
จังหวัดลำพูนพัฒนากำลังคนลำพูน "ผนึกกำลังเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน"
13 ธ.ค. 61 / 13:16:47
จังหวัดลำพูนพัฒนากำลังคนลำพูน "ผนึกกำลังเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน"
13 ธ.ค. 61 / 13:14:17
จังหวัดลำพูน นำส่วนราชการและระชาชนเที่ยวชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
13 ธ.ค. 61 / 13:09:54
จังหวัดลำพูน จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และงานวันดินโลก ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 61 / 16:00:48
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ธ.ค. 61 / 15:59:50
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
12 ธ.ค. 61 / 15:46:21
อาสาสมัครจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์ วันอาสาสมัครไทย และ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 61 / 14:24:14
กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขยายเวลาการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562
12 ธ.ค. 61 / 13:00:06
จังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ... "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
11 ธ.ค. 61 / 15:37:49
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน เชิญร่วมงาน " วันดินโลก "
11 ธ.ค. 61 / 15:01:24
รัฐบาลกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่และของขวัญปีใหม่
11 ธ.ค. 61 / 15:00:47
รัฐบาลกำหนด มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ( ระยะสั้น ) และสร้างความเข้มแข็ง ( ระยะยาว )
9 ธ.ค. 61 / 18:06:18
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวลำพูนในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
9 ธ.ค. 61 / 15:39:22
Bike อุ่นไอรัก จังหวัดลำพูน เริ่มแล้ว มีประชาชนหลายพันคน ร่วมปั่นจักรยานอย่างคึกคัก
9 ธ.ค. 61 / 11:06:25
ผู้รักสุขภาพร่วมการแข่งขันCHAK KHAM ALUMNI MINI MARATHON ครั้งที่ 2 (CKK RUN 2018)
9 ธ.ค. 61 / 11:03:31
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " ในช่วงบ่ายวันนี้
7 ธ.ค. 61 / 15:05:24
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมเป็น " หนึ่งพลัง ต้านทุจริต " ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลจังหวัดลำพูน
7 ธ.ค. 61 / 14:18:46
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน และภาคธุรกิจไทย โดยการขยายเวลา และเพิ่มวันทำการ ในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจ
6 ธ.ค. 61 / 16:57:55
จังหวัดลำพูนประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " ในส่วนภูมิภาค
6 ธ.ค. 61 / 15:26:02
จังหวัดลำพูนเตรียมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561
5 ธ.ค. 61 / 12:34:06
จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
5 ธ.ค. 61 / 11:47:18
ลำพูนเปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสั่งจองกระบอกน้ำจักรยาน"อุ่นไอรัก" ในราคาใบละ 59 บาท
5 ธ.ค. 61 / 10:53:09
จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
5 ธ.ค. 61 / 10:50:27
พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
4 ธ.ค. 61 / 15:55:04
จังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพาสติกหูหิ้ว
4 ธ.ค. 61 / 15:47:54
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ที่จังหวัดลำพูน
4 ธ.ค. 61 / 13:20:13
สคบ.เปิดโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดลำพูน
4 ธ.ค. 61 / 11:58:48
จังหวัดลำพูนจัดฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
3 ธ.ค. 61 / 16:52:34
จังหวัดลำพูนขยายเวลารับเสื้อพระราชทาน กิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก "
3 ธ.ค. 61 / 15:56:05
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มุ่งพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ "ฝีมือดี มีมาตรฐาน สร้างงาน สร้างรายได้"
3 ธ.ค. 61 / 15:10:10
จังหวัดลำพูนคัดเลือกครูดีเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562
3 ธ.ค. 61 / 14:26:59
สำนักงานขนส่งลำพูน ประกาศทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี เจ้าของรถต้องส่งคืนป้ายทะเบียนรถและบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียน
3 ธ.ค. 61 / 14:14:38
สำนักงานขนส่งลำพูน กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถทั่วไทย
3 ธ.ค. 61 / 13:58:08
ครม. ออกมาตรการแก้ไขการรุกล้ำที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
3 ธ.ค. 61 / 13:55:35
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนจัดพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิเศษประจำปี 2561 จำนวน 103 ทุน
3 ธ.ค. 61 / 13:48:42
ครม. อนุมัติ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1วงเงินลงทุนรวม 2.6 พันล้านบาท
2 ธ.ค. 61 / 15:28:12
จังหวัดลำพูน ซ้อมปั่นจักรยานเส้นทาง "Bike อุ่นไอรัก"
1 ธ.ค. 61 / 23:16:20
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวาง พวงมาลา พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ รำลึกถึงพระคุณ ที่ได้ส่งเสริมการเรียนการศึกษาของจังหวัดลำพูนให้เจริญก้าวหน้า
1 ธ.ค. 61 / 15:03:45
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
1 ธ.ค. 61 / 11:41:35
จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานแก่ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ " Bike อุ่นไอรัก "
1 ธ.ค. 61 / 01:07:37
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2561
30 พ.ย. 61 / 11:21:10
จังหวัดลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ก่อนเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
30 พ.ย. 61 / 10:57:58
จังหวัดลำพูน พัฒนาฝีมือแรงงานสู่แรงงานคุณภาพ (Super Worker) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต
30 พ.ย. 61 / 10:41:10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผนึกกำลังภาคเอกชน เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานคุณภาพ รับเทคโนโลยีสมัยใหม่
29 พ.ย. 61 / 16:07:50
กลุ่มผู้เสียหาย กรณีแชร์นมผงจังหวัดลำพูน ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
29 พ.ย. 61 / 14:32:17
สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (สอป.) ประกาศเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีแนวประชารัฐ
29 พ.ย. 61 / 13:47:34
ทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตามแนวทางส่วนกลางอย่างสมพระเกียรติ
28 พ.ย. 61 / 23:28:27
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 พ.ย. 61 / 17:05:19
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
28 พ.ย. 61 / 16:10:29
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2
28 พ.ย. 61 / 15:57:47
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
28 พ.ย. 61 / 15:32:07
คณะกรรมการการขายทอดตลาดทรัพย์สินสำนักงาน ป. ป. ส. ภาค 5 ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 5
28 พ.ย. 61 / 15:18:32
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา โดยจัดการประมูล
28 พ.ย. 61 / 14:44:42
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และ ทหาร หารือกับชาวบ้าน ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหา ต้านการดูดทราย บริเวณลำน้ำปิง
28 พ.ย. 61 / 09:56:39
จังหวัดลำพูนเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" มารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561
28 พ.ย. 61 / 09:37:09
จังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
28 พ.ย. 61 / 09:16:26
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)
28 พ.ย. 61 / 08:42:36
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถในวันหยุดราชการ
27 พ.ย. 61 / 16:19:47
จังหวัดลำพูนมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
27 พ.ย. 61 / 15:30:13
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมงาน " หนึ่งพลัง ต้านทุจริต " ในวันที่ 7 ธันวาคม นี้ ณ โรงภาพยนตร์ EGV สาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน
27 พ.ย. 61 / 14:50:10
จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ชนะการประกวดหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
27 พ.ย. 61 / 14:33:07
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. 61 / 13:45:03
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออนไลน์
26 พ.ย. 61 / 14:41:53
จังหวัดลำพูนเชิญชวนผู้สนใจร่วมซื้อสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561 เพื่อนำรายสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน
26 พ.ย. 61 / 13:36:24
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ร่วมมอบสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัล ของร้านมัจฉากาชาด ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
26 พ.ย. 61 / 13:11:02
สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดลำพูนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
26 พ.ย. 61 / 13:07:16
สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
25 พ.ย. 61 / 16:07:00
นักกอล์ฟชาวไทย และต่างชาติร่วมแข่งขันกอล์ฟ " ฤดูหนาว ลำปางพลัสลำพูน "
24 พ.ย. 61 / 16:56:19
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการ ขับเคลื่อนให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
23 พ.ย. 61 / 13:42:28
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวสัมผัส กาดฮิมน้ำสายวัฒนธรรม ริมแม่น้ำกวงหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
23 พ.ย. 61 / 13:11:42
กนอ. เปิดศูนย์ให้บริการ SMEs-ITC นิคมฯ ลำพูน ผนึกเครือข่ายจังหวัด ปั้น เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพเข้มแข็ง
22 พ.ย. 61 / 16:28:53
พม. เผยผล "นิด้าโพล" สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในโครงการ "ความรุนแรงในสังคมไทยลดลงได้ด้วย (ใคร ?) คุณ"
22 พ.ย. 61 / 15:34:15
ทอท. ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
22 พ.ย. 61 / 15:32:10
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
22 พ.ย. 61 / 14:28:40
สานสัมพันธ์ 2 ประเทศไทย-จีน จังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนลำพูน ประชุมเจรจาร่าง MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
22 พ.ย. 61 / 14:06:47
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมหาแนวทางการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ในโครงการ MIS FOR SUSTANINABLE ROAD SAFETY ( เวทีถนนปลอดภัย 4.0 )
22 พ.ย. 61 / 13:58:05
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22 พ.ย. 61 / 12:04:17
จังหวัดลำพูน ยกระดับ MOU โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน สู่ระดับมณฑล มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
22 พ.ย. 61 / 11:31:49
ครม. เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง
22 พ.ย. 61 / 11:23:18
ครม.เห็นชอบ หลักการโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)
22 พ.ย. 61 / 11:12:56
จังหวัดลำพูนมุ่งจัดระเบียบการจราจร ให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
22 พ.ย. 61 / 11:01:08
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม วิ่งกับคนพิเศษ Special Run 2019
22 พ.ย. 61 / 09:53:12
เทศบาลตำบลต้นธง จ.ลำพูน สืบทอดประเพณีลอย โขมด ของอาณาจักรหริภุญชัย หนึ่งเดียวในโลก อย่างยิ่งใหญ่
21 พ.ย. 61 / 12:01:06
จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2561 ระหว่าง 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม นี้
21 พ.ย. 61 / 09:13:17
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561
20 พ.ย. 61 / 16:47:23
ความคืบหน้าการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลำพูน ในวันที่ 2 ยังมีประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ทยอยมาสมัครอย่างต่อเนื่อง
20 พ.ย. 61 / 15:23:25
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาธุรกิจ ให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
20 พ.ย. 61 / 15:08:26
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มุ่งสร้างแรงงานคุณภาพ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต
20 พ.ย. 61 / 14:21:25
จังหวัดลำพูนประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference System ) เพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค
20 พ.ย. 61 / 12:18:12
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำพูน จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับอำเภอ
19 พ.ย. 61 / 22:16:17
ตำรวจ ,ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาล ลอยกระทง ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
19 พ.ย. 61 / 17:07:36
ครม. เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลการท่องเที่ยว
19 พ.ย. 61 / 17:00:51
ครม. มีมติ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62
19 พ.ย. 61 / 16:11:55
จังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี2562
19 พ.ย. 61 / 14:52:58
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561
19 พ.ย. 61 / 14:46:26
เครือสหพัฒน์ลำพูน สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน "เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ" ครั้งที่ 2
19 พ.ย. 61 / 10:45:14
บรรยากาศวันแรก การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก " ของจังหวัดลำพูน มีประชาชนทยอยมาสมัครเป็นจำนวนมาก
17 พ.ย. 61 / 23:52:36
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ในหมวด " ก ฉ " โดย มีประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ให้ความสนใจร่วมประมูล เป็นจำนวนมาก
17 พ.ย. 61 / 23:51:27
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน จัดการประชุมเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีภาคเหนือ
16 พ.ย. 61 / 23:50:55
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยวถวายทานโคมแสนดวง แด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2561
16 พ.ย. 61 / 17:24:47
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เปิดอาคารเรียน ใต้ร่มธรรม
16 พ.ย. 61 / 17:16:01
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
16 พ.ย. 61 / 13:23:13
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางประชารัฐ บ้านแม่ลาน อ.ลี้
15 พ.ย. 61 / 20:09:32
จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2561 ระหว่าง 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม นี้
15 พ.ย. 61 / 19:54:17
จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา
15 พ.ย. 61 / 15:07:54
จังหวัดลำพูนประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ "คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว"
15 พ.ย. 61 / 10:13:31
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน ตรวจค้นเรือนจำ เพื่อกวาดล้างสิ่งต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมาย
15 พ.ย. 61 / 09:53:27
ปศุสัตว์อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ออกปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์เตือนภัยโรคปากและเท้าเปื่อย ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่
15 พ.ย. 61 / 09:01:10
จิตอาสาอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
14 พ.ย. 61 / 14:10:20
ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศ ในระดับฐานราก
14 พ.ย. 61 / 14:01:29
จังหวัดลำพูน เปิดกาดฮิมน้ำลำพูนแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน
14 พ.ย. 61 / 13:43:21
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอแม่ทาและอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
14 พ.ย. 61 / 13:23:32
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561
14 พ.ย. 61 / 10:44:15
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Lee Hospital Minimarathorn 2019"
13 พ.ย. 61 / 18:25:51
ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศ ในระดับฐานราก
13 พ.ย. 61 / 17:27:52
จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2561
13 พ.ย. 61 / 16:40:33
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ "Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ "
13 พ.ย. 61 / 14:36:31
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการ รองรับ Thailand 4.0
13 พ.ย. 61 / 12:36:36
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่งช่างแอร์สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2
13 พ.ย. 61 / 11:51:22
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง เริ่ม 10 พฤศจิกายน นี้
13 พ.ย. 61 / 11:28:43
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
13 พ.ย. 61 / 11:03:57
สื่อมวลชนเชียงใหม่ – ลำพูน เยี่ยมชมการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในกิจกรรม แอ่วเมืองลำพูน ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีล้านนา
13 พ.ย. 61 / 09:01:08
จังหวัดลำพูน เปิดกาดฮิมน้ำลำพูนแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน
11 พ.ย. 61 / 18:58:54
จังหวัดลำพูน เปิดโครงการหมอชวนวิ่ง รับมอบคฑาจากจังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ย. 61 / 18:49:21
จังหวัดลำพูน ตรวจการระบายขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ
9 พ.ย. 61 / 14:59:06
กกต.ลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจ"สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)" 10 กลุ่มอาชีพ
9 พ.ย. 61 / 14:41:55
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงาน และนัดพบแรงงานคนพิการ"
9 พ.ย. 61 / 14:39:34
จังหวัดลำพูนเชิญชวนสาวงาม ร่วมประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2561
9 พ.ย. 61 / 14:36:59
กกต. ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 436 องค์กร จาก 10 กลุ่มวิชาชีพ
9 พ.ย. 61 / 14:29:48
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9 พ.ย. 61 / 13:18:34
อบจ.ลำพูน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ แก่ สถานศึกษาในจังหวัดลำพูน
9 พ.ย. 61 / 10:13:00
ครม. เห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ Smart Visa
9 พ.ย. 61 / 10:04:58
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบหลักในการดำเนินงานที่ 2 คนไทย-ไม่ทิ้งกัน และกรอบหลักในการดำเนินงานที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข
8 พ.ย. 61 / 16:20:03
ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าว การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
8 พ.ย. 61 / 11:35:17
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School จังหวัดลำพูน
8 พ.ย. 61 / 10:51:25
ขนส่งจังหวัดลำพูน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวดอักษร กฉ เข้าพิธีเจิมป้ายเลขทะเบียนรถ ( เลขสวย ) เพื่อเสริมสิริมงคล ก่อนการประมูล
7 พ.ย. 61 / 16:50:00
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินทัพสนับสนุน และส่งเสริมการเพิ่มทักษะ ฝีมือแรงงาน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีคุณภาพ
7 พ.ย. 61 / 16:47:45
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนสร้างชาติ ด้วยฝีมือแรงงานคุณภาพ
7 พ.ย. 61 / 16:37:51
กกต.ลำพูน " ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั่วประเทศทั้งสิ้น 436 องค์กร
7 พ.ย. 61 / 14:13:11
จังหวัดลำพูน จัดทัวร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว " มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า" เพื่อส่งเสริมต่อยอดเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
7 พ.ย. 61 / 10:12:31
จังหวัดลำพูน เชิญชวนส่งภาพถ่ายเมืองลำพูน เพื่อจัดนิทรรศการภาพ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เมษายน 2562
6 พ.ย. 61 / 16:37:52
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ Value-Based Economy ด้วยการยกระดับผลิตภาพแรงงานอย่างมีมาตรฐาน
6 พ.ย. 61 / 16:14:08
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สู่การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
6 พ.ย. 61 / 14:10:52
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงพื้นที่พบประชาชน ชี้แจงแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียนกรณีชาวบ้านในตำบลประตูป่า ร้องขอให้เปิดทางแยกถนนสายเลี่ยงเมืองสายเหมืองง่า - ท่าจักร ที่ได้ปิดกั้นทางแยงเดิมเอาไว้
5 พ.ย. 61 / 15:38:24
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
5 พ.ย. 61 / 13:52:19
กรมกิจการผู้สูงอายุ แจง ข้อเท็จจริงกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5 พ.ย. 61 / 12:08:20
จังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
5 พ.ย. 61 / 09:12:00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มุ่งยกระดับฝีมือผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ให้มีศักยภาพ
5 พ.ย. 61 / 09:09:47
จังหวัดลำพูน รวมพลังคนวัยเก๋าลำพูน ต่อยอดองค์ความรู้ การตลาดดิจิทัล สามารถพึ่งพาตนเอง ขยายผลนำพาชุมชน คนรอบข้างค้าขายไร้พรมแดน
4 พ.ย. 61 / 00:34:32
ททท.ร่วมกับสนามกอล์ฟกัซซัน จัดกอล์ฟ "หน้าหนาว ลำปางพลัสลำพูน"
4 พ.ย. 61 / 00:26:40
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดอาคารสำนักงานอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
2 พ.ย. 61 / 15:06:32
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ขอเชิญชวนนักวิ่งร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง "MCU MINIMARATHON 2019" เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ของมหาวิทยาลัย
2 พ.ย. 61 / 10:19:45
จังหวัดลำพูน แจ้งให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อครบสามปี ให้นำส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ
1 พ.ย. 61 / 13:47:24
ญาติและผู้ปกครอง ชาวจังหวัดลำพูนส่งบุตรหลานเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561
1 พ.ย. 61 / 10:52:19
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่าเทศกาลโคม 1 แสนดวง ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท
1 พ.ย. 61 / 10:06:35
รัฐบาล กำหนดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
1 พ.ย. 61 / 09:55:32
รัฐบาล ชูมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
30 ต.ค. 61 / 23:49:11
น้องเนย กมลวรรณ ผู้เข้าประกวดจาก จังหวัดเชียงราย มิสทีนไทยแลนด์ 2018 รอบการประกวด ขวัญใจชาวลำพูน
29 ต.ค. 61 / 23:17:31
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมหมู่บ้าน โอทอปนวัตวิถี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน
29 ต.ค. 61 / 14:14:10
จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่ได้รับรางวัล ตามกิจกรรมการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
29 ต.ค. 61 / 12:07:13
จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และมอบใบประกาศ พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลหนองล่อง
29 ต.ค. 61 / 09:49:35
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและโครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
29 ต.ค. 61 / 09:38:33
ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. และ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
28 ต.ค. 61 / 16:57:37
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
26 ต.ค. 61 / 16:04:16
ชาวชุมชนบ้านท่าหลุก ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นำขยะจากยางรถยนต์มารีไซเคิล ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นจำนวนมาก
26 ต.ค. 61 / 14:25:51
ชาวจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ร่วมทอดผ้าป่ายกฉัตรศาลาสามัคคี เชียงใหม่ – ลำพูน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง เชียงใหม่ – ลำพูน
25 ต.ค. 61 / 23:51:17
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำท่วมขัง
25 ต.ค. 61 / 16:42:23
คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
25 ต.ค. 61 / 16:41:54
ผู้เข้าประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ 2018 เยี่ยมชมหมู่บ้านไม้แกะสลักทาทุ่งหลวงของดีจังหวัดลำพูน และชมมนต์เสห่น์ความงดงามของสะพานขาวทาชมพู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
25 ต.ค. 61 / 15:04:00
ทหาร และหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพ และสิ่งของอุปโภค - บริโภค แจกจ่ายให้แก่ประชาชน หลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
25 ต.ค. 61 / 14:47:06
ทหาร และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัคร ช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากปริมาณน้ำลดลง
25 ต.ค. 61 / 09:42:34
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
25 ต.ค. 61 / 09:05:30
จังหวัดลำพูน เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำกวงเอ่อล้นตลิ่งในเขตตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
24 ต.ค. 61 / 19:03:36
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย หลายพื้นที่ในจังหวัดลำพูน
24 ต.ค. 61 / 17:36:18
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูน
24 ต.ค. 61 / 13:49:13
ผู้เข้าประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ 2018 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน
24 ต.ค. 61 / 11:31:57
จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในลำน้ำสำคัญ และเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง
23 ต.ค. 61 / 20:03:27
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันประกอบพิธีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
23 ต.ค. 61 / 19:52:50
ชาวจังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
23 ต.ค. 61 / 09:47:46
จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ต.ค. 61 / 08:03:48
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
22 ต.ค. 61 / 20:00:55
จังหวัดลำพูน เปิดงาน "สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญานวัตวิถี" เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลำพูนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น
22 ต.ค. 61 / 16:35:20
จังหวัดลำพูน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด สร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
22 ต.ค. 61 / 15:49:53
กกต.ลำพูน เปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒติสภา 15 – 24 ตุลาคม 2561
22 ต.ค. 61 / 15:48:40
เกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
22 ต.ค. 61 / 15:46:36
สถาบันการศึกษาทางไกลเปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 6 หลักสูตร
22 ต.ค. 61 / 11:27:43
จังหวัดลำพูน จัดงาน "เปิดม่านเมืองลำพูน" หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชูผลงานผลิตภัณฑ์ของดี 33 หมู่บ้าน" ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
21 ต.ค. 61 / 12:27:54
จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้แห่งชาติ
18 ต.ค. 61 / 16:47:44
ครม. เห็นชอบแก้กฎหมาย ขายฝาก ขยายเวลาให้ผู้บริโภคอีก 1 ปี
18 ต.ค. 61 / 16:42:36
ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - 2564
18 ต.ค. 61 / 16:33:25
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
18 ต.ค. 61 / 16:27:32
ความคืบหน้าการขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
18 ต.ค. 61 / 14:48:44
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
18 ต.ค. 61 / 13:41:57
จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
16 ต.ค. 61 / 14:01:03
จังหวัดลำพูนดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ จำนวน 48 แห่ง สร้างรายได้แก่ประชาชน กว่า 30 ล้านบาท
16 ต.ค. 61 / 10:32:49
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปผลการดำเนินงาน 4 ปี (2557-2561)
16 ต.ค. 61 / 10:20:37
กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564)
14 ต.ค. 61 / 12:13:45
จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
13 ต.ค. 61 / 20:08:11
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันประกอบพิธีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
13 ต.ค. 61 / 19:32:15
ชาวจังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
13 ต.ค. 61 / 08:44:43
จังหวัดลำพูน เปิดงาน "ลอง...ลำพูน เมืองรองที่ต้องลอง"
13 ต.ค. 61 / 08:34:22
จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 61 / 14:32:03
เยาวชนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล การประกวดออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น ในงาน China World Fashion Design Contest 2018
12 ต.ค. 61 / 10:45:44
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 61 / 10:39:46
จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชมงาน " เปิดม่านเมืองลำพูน " งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการไทยนิยมยั่งยืน ส่งเสริมผ้าลำพูนสู่วิถีชีวิติสมัยใหม่
10 ต.ค. 61 / 16:54:22
กกต.ลำพูน เชิญชวนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
10 ต.ค. 61 / 16:32:03
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโครงการ "หมอชวนวิ่ง"
10 ต.ค. 61 / 14:44:25
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เข้ามารับการฝึกอบรม ฟรี
10 ต.ค. 61 / 09:36:35
สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20
9 ต.ค. 61 / 15:06:55
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ชมการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก "ศึกกำปั้นสะท้านโลก"
9 ต.ค. 61 / 09:26:40
จังหวัดลำพูนเตรียมการต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด มิสทีนไทยแลนด์ 2018
8 ต.ค. 61 / 15:24:29
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบราคาสินค้า ในช่วงเทศกาลกินเจ
8 ต.ค. 61 / 10:26:12
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการกุศล แจ่มฟ้าวิ่งม่วนม่วน จวนกั๋นทำบุญ 2019 รายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
8 ต.ค. 61 / 10:03:34
ตำรวจภาค 5 จับยาบ้าห้าหมื่นกว่าเม็ดกับยาไอซ์ 1 กิโลกรัม หลังถูกค้นพบได้ที่ด่านตรวจยาเสพติด อ.แม่ทา จ.ลำพูน
8 ต.ค. 61 / 08:56:55
ผลการแข่งขันกอล์ฟหน้าฝน สัมผัสธรรมชาติ เชียงใหม่-ลำปางพลัสลำพูน
7 ต.ค. 61 / 18:58:58
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพ ระยะสั้น
5 ต.ค. 61 / 10:37:37
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….
5 ต.ค. 61 / 09:48:13
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
5 ต.ค. 61 / 09:42:56
บรรยากาศประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวี อย่างเนื่องแน่น
5 ต.ค. 61 / 09:39:47
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)
4 ต.ค. 61 / 21:25:20
ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ. ลำพูน จัดพิธีบวงสรวง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2561
4 ต.ค. 61 / 15:51:34
พช.ชวนคนไทย อัพเดตข้อมูล จปฐ.ลดความเหลี่อมล้ำ ก้าวข้ามความยากจน
4 ต.ค. 61 / 14:59:31
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้กำลังใจนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน หริภุญชัยอินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราทอน 2018
4 ต.ค. 61 / 14:23:34
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชน ในช่วงนี้ มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
4 ต.ค. 61 / 10:28:17
ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2561
4 ต.ค. 61 / 10:12:33
นายกรัฐมนตรี ประกาศ จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม (No FOAM)
4 ต.ค. 61 / 09:50:12
ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากประชาชน
3 ต.ค. 61 / 15:11:49
นายกรัฐมนตรี ชื่นชมชาวลำพูน ที่สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ได้อย่างเข้มแข็ง
3 ต.ค. 61 / 11:59:53
ประชาชนชาวลำพูน ชื่นมื่นพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่เดินทางมาจังหวัดลำพูนอย่างอบอุ่น
3 ต.ค. 61 / 11:46:05
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงจังหวัดลำพูนแล้ว
3 ต.ค. 61 / 07:32:36
กพร. ย้ำ ยังไม่มีการเปิดเหมืองทองในขณะนี้
2 ต.ค. 61 / 15:58:04
หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน ประชุมแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน
2 ต.ค. 61 / 15:55:01
จ.ลำพูน ขอเชิญนักท่องเที่ยว เที่ยวเมืองลำพูน เมืองแห่งวัฒนธรรม
2 ต.ค. 61 / 15:43:51
เชิญเที่ยว บ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมืองธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
2 ต.ค. 61 / 15:31:21
AMAZING THAILAND GO LOCAL ท่องเที่ยว 55 เมืองรอง
2 ต.ค. 61 / 15:23:54
ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( No Foam )
2 ต.ค. 61 / 10:26:47
นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่จังหวัดลำพูน ตามนโยบาย "ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน"
1 ต.ค. 61 / 21:32:43
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวี
1 ต.ค. 61 / 17:49:55
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะฯ สำรวจความพร้อมก่อนนายกฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน
1 ต.ค. 61 / 09:48:29
ผลการแข่งขันกอล์ฟหน้าฝน เชียงใหม่- ลำปางพลัสลำพูนแชมป์เปี่ยนชิพ 2018
30 ก.ย. 61 / 15:53:52
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ผู้ฝึกอาชีพ " เฮือนฮัก 072"
29 ก.ย. 61 / 11:31:13
จังหวัดลำพูน ชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละชุมชน โดยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในร้านค้า หริภุญญะ
28 ก.ย. 61 / 23:42:16
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ก.ย. 61 / 17:19:02
จังหวัดลำพูน ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติตคุณ เสด็จประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขั้น Hariphunchi international Half Marathon#1
27 ก.ย. 61 / 16:41:31
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
27 ก.ย. 61 / 14:47:49
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
27 ก.ย. 61 / 14:37:19
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษีทั่วไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2561
26 ก.ย. 61 / 15:54:00
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
26 ก.ย. 61 / 15:48:25
จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 61 / 15:34:41
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
26 ก.ย. 61 / 10:58:34
ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม-ที่อยู่อาศัย ป้องกันถูกเอาเปรียบ
26 ก.ย. 61 / 10:45:09
นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จ.เลย – จ.เพชรบูรณ์
25 ก.ย. 61 / 14:55:19
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
25 ก.ย. 61 / 13:54:59
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแข่งขัน Hariphunchai international Half Marathon 2018
24 ก.ย. 61 / 23:47:19
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ " สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ " มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน
24 ก.ย. 61 / 14:53:24
จังหวัดลำพูนออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ในพี้นที่อำเภอป่าซาง
24 ก.ย. 61 / 14:42:24
พุทธศาสนิกชน ร่วมงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกจังหวัดลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ประจำปี 2561
24 ก.ย. 61 / 09:22:58
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
24 ก.ย. 61 / 01:27:04
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน นำต้นสลากเข้าร่วมงานประเพณี สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
23 ก.ย. 61 / 08:56:47
ผู้รักสุขภาพร่วมการแข่งขัน " วิ่งสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 2 " เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน
22 ก.ย. 61 / 23:22:54
เครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัดลำพูน – เชียงใหม่ ร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน
22 ก.ย. 61 / 17:44:34
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ที่ได้ส่งเสริมนวัตกรรม การเพิ่มคุณภาพผลผลิตแก่เกษตรกร ในจังหวัดลำพูน
21 ก.ย. 61 / 15:38:53
กฟผ. เดินหน้าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 กับสื่อมวลชน จังหวัดลำพูน
21 ก.ย. 61 / 14:30:12
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน ประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย)
20 ก.ย. 61 / 16:50:54
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
20 ก.ย. 61 / 14:00:37
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดฝึกอบรมผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
20 ก.ย. 61 / 13:53:36
ขนส่งลำพูน ให้บริการต่อใบขับขี่ ต่อภาษีทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
20 ก.ย. 61 / 13:33:12
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม
19 ก.ย. 61 / 16:28:56
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
19 ก.ย. 61 / 11:20:37
กพร. ร่วมกับ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่ให้สูงขึ้น
19 ก.ย. 61 / 11:02:29
กระทรวงอุตสาหกรรม เดินเกมรุกเปิดศูนย์ ITC ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ ผลักดันผู้ประกอบการรีไซเคิลประกอบการตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19 ก.ย. 61 / 10:30:28
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562
19 ก.ย. 61 / 10:25:12
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี 2561 ระดับประเทศ
18 ก.ย. 61 / 15:37:15
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
18 ก.ย. 61 / 09:29:19
จังหวัดลำพูน นำคณะ Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ในพื้นที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
17 ก.ย. 61 / 15:32:15
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการฯ ข้าวระดับจังหวัดลำพูน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิตข้าว GAP ปริมาณการซื้อขาย 2 พันกว่าตัน
17 ก.ย. 61 / 15:10:29
พมจ.ลำพูน เตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ประกอบการสูงอายุ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อนำมาวางจำหน่าย ในร้านหริภุญะ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูน
17 ก.ย. 61 / 13:45:27
การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62
17 ก.ย. 61 / 12:12:15
จังหวัดลำพูน จัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
17 ก.ย. 61 / 12:07:24
ความคืบหน้าตลาดประชารัฐ
15 ก.ย. 61 / 18:59:18
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนจัดอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า
15 ก.ย. 61 / 17:48:24
ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูนร่วมกับทหาร ตรวจรักษาความเรียบร้อยสถานบันเทิงป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติด และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
14 ก.ย. 61 / 15:12:35
จังหวัดลำพูน ประชุมขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน (คพจ.ลำพูน)
13 ก.ย. 61 / 10:45:25
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มุ่งให้ทุกส่วนราชการทำงานด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง
12 ก.ย. 61 / 13:34:47
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน กรณีที่มีพ่อค้าคนกลาง นำเข้าหอมแดงจากต่างประเทศ
12 ก.ย. 61 / 11:27:52
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดลำพูนอย่างเป็นทางการ
11 ก.ย. 61 / 15:23:06
กอ.รมน.ลำพูน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมป์ ลำพูน
11 ก.ย. 61 / 12:41:06
สพป.ลำพูน เขต 1 เปิดงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
10 ก.ย. 61 / 18:15:34
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯจังหวัดลำพูนนำนักศึกษาและกลุ่มจิตอาสาทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส
10 ก.ย. 61 / 17:12:53
จังหวัดลำพูน เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อเป็นจังหวัดสะอาดของประทศไทย ปีที่ 2
10 ก.ย. 61 / 13:51:50
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
7 ก.ย. 61 / 15:15:02
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
7 ก.ย. 61 / 14:38:07
จังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน ที่ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
6 ก.ย. 61 / 17:57:48
ลำพูนประชุมเตรียมการจัดแข่งขันวิ่ง LAMPHUN HALF MARATHON 2018
6 ก.ย. 61 / 16:38:59
สำนักพาณิชย์ลำพูน จัดฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ" รุ่น 4
6 ก.ย. 61 / 16:06:58
จัดหางานจังหวัดลำพูนจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารและความมั่นคง การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและความมั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
6 ก.ย. 61 / 14:48:54
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561
6 ก.ย. 61 / 11:12:22
จังหวัดลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
5 ก.ย. 61 / 14:17:29
สนช.ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หมู่บ้านละสองแสนบาท ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
4 ก.ย. 61 / 15:53:06
จังหวัดลำพูนฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ด้านอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำท่วมขัง เป็นการฝึกซ้อมแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise)
4 ก.ย. 61 / 14:45:09
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เตรียมจัดกอล์ฟคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือแมท์ส่งท้าย
4 ก.ย. 61 / 14:29:10
ทหาร ตำรวจ ร่วมกันสนธิกำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่สวนลำไย ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีในพื้นที่ ว่ามีการลักลอบปลูกต้นกัญชาเป็นจำนวนมาก
3 ก.ย. 61 / 14:06:17
1
1 ก.ย. 61 / 23:10:55
1
31 ส.ค. 61 / 15:01:50
1
31 ส.ค. 61 / 14:42:03
1
31 ส.ค. 61 / 11:31:19
1
31 ส.ค. 61 / 10:39:54
1
31 ส.ค. 61 / 10:16:28
1
30 ส.ค. 61 / 17:10:29
1
30 ส.ค. 61 / 13:50:13
1
29 ส.ค. 61 / 15:14:55
1
29 ส.ค. 61 / 14:36:27
1
29 ส.ค. 61 / 13:37:12
1
28 ส.ค. 61 / 19:19:56
1
28 ส.ค. 61 / 15:33:28
1
28 ส.ค. 61 / 14:37:19
1
27 ส.ค. 61 / 15:45:03
1
27 ส.ค. 61 / 15:31:48
1
27 ส.ค. 61 / 14:29:44
1
27 ส.ค. 61 / 13:48:07
1
27 ส.ค. 61 / 12:41:44
1
27 ส.ค. 61 / 09:15:38
1
26 ส.ค. 61 / 17:09:10
1
25 ส.ค. 61 / 21:24:49
1
25 ส.ค. 61 / 09:08:13
1
24 ส.ค. 61 / 20:49:51
1
24 ส.ค. 61 / 15:52:37
1
24 ส.ค. 61 / 15:06:22
1
24 ส.ค. 61 / 13:13:25
1
23 ส.ค. 61 / 20:48:03
1
23 ส.ค. 61 / 20:47:11
1
23 ส.ค. 61 / 14:23:57
1
23 ส.ค. 61 / 14:14:48
1
23 ส.ค. 61 / 09:19:08
1
23 ส.ค. 61 / 09:06:20
1
22 ส.ค. 61 / 19:55:11
1
22 ส.ค. 61 / 15:00:39
1
22 ส.ค. 61 / 09:09:54
1
21 ส.ค. 61 / 10:55:19
1
21 ส.ค. 61 / 10:43:17
1
21 ส.ค. 61 / 10:02:34
1
20 ส.ค. 61 / 14:01:21
1
20 ส.ค. 61 / 10:39:03
1
20 ส.ค. 61 / 10:18:58
1
20 ส.ค. 61 / 10:10:45
1
20 ส.ค. 61 / 09:36:50
1
20 ส.ค. 61 / 08:50:29
1
20 ส.ค. 61 / 08:45:51
1
19 ส.ค. 61 / 10:10:27
1
18 ส.ค. 61 / 13:52:49
1
17 ส.ค. 61 / 12:42:34
1
17 ส.ค. 61 / 10:02:55
1
16 ส.ค. 61 / 18:54:50
1
16 ส.ค. 61 / 16:28:43
1
16 ส.ค. 61 / 16:14:52
1
16 ส.ค. 61 / 15:22:29
1
16 ส.ค. 61 / 13:59:27
1
15 ส.ค. 61 / 17:04:53
1
15 ส.ค. 61 / 13:33:17
1
15 ส.ค. 61 / 12:55:59
1
15 ส.ค. 61 / 12:21:07
1
15 ส.ค. 61 / 11:42:41
1
15 ส.ค. 61 / 11:35:12
1
15 ส.ค. 61 / 11:03:42
1
14 ส.ค. 61 / 15:53:42
1
14 ส.ค. 61 / 13:23:02
1
12 ส.ค. 61 / 19:29:43
1
12 ส.ค. 61 / 16:36:44
1
12 ส.ค. 61 / 13:22:01
1
12 ส.ค. 61 / 09:55:05
1
12 ส.ค. 61 / 09:31:25
1
10 ส.ค. 61 / 17:26:16
1
10 ส.ค. 61 / 17:07:35
1
10 ส.ค. 61 / 11:52:34
1
9 ส.ค. 61 / 22:37:12
1
9 ส.ค. 61 / 15:46:02
1
9 ส.ค. 61 / 15:21:17
1
9 ส.ค. 61 / 14:31:46
1
9 ส.ค. 61 / 13:52:37
1
8 ส.ค. 61 / 18:03:44
1
8 ส.ค. 61 / 16:10:02
1
8 ส.ค. 61 / 16:05:17
1
8 ส.ค. 61 / 16:03:11
1
8 ส.ค. 61 / 16:01:55
1
8 ส.ค. 61 / 10:25:27
1
8 ส.ค. 61 / 10:24:45
1
8 ส.ค. 61 / 10:23:48
1
7 ส.ค. 61 / 13:32:43
1
7 ส.ค. 61 / 13:25:38
1
6 ส.ค. 61 / 15:32:16
1
6 ส.ค. 61 / 14:00:49
1
6 ส.ค. 61 / 13:14:58
1
3 ส.ค. 61 / 18:12:54
1
2 ส.ค. 61 / 15:22:01
1
2 ส.ค. 61 / 12:20:55
1
2 ส.ค. 61 / 11:15:02
1
1 ส.ค. 61 / 21:33:13
1
1 ส.ค. 61 / 14:32:52
1
1 ส.ค. 61 / 14:27:33
1
1 ส.ค. 61 / 14:20:29
1
1 ส.ค. 61 / 14:17:15
1
1 ส.ค. 61 / 14:15:12
1
1 ส.ค. 61 / 14:01:05
1
1 ส.ค. 61 / 13:13:11
1
31 ก.ค. 61 / 14:29:55
1
31 ก.ค. 61 / 11:58:28
1
30 ก.ค. 61 / 01:15:14
1
29 ก.ค. 61 / 18:38:34
1
28 ก.ค. 61 / 19:23:49
1
28 ก.ค. 61 / 19:22:16
1
28 ก.ค. 61 / 19:21:51
1
28 ก.ค. 61 / 11:08:31
1
28 ก.ค. 61 / 10:49:29
1
28 ก.ค. 61 / 00:29:52
1
28 ก.ค. 61 / 00:00:51
1
27 ก.ค. 61 / 12:26:49
1
27 ก.ค. 61 / 11:12:49
1
27 ก.ค. 61 / 09:29:23
1
26 ก.ค. 61 / 16:02:15
1
26 ก.ค. 61 / 15:42:11
1
26 ก.ค. 61 / 11:03:58
1
26 ก.ค. 61 / 10:01:54
1
26 ก.ค. 61 / 09:55:03
1
25 ก.ค. 61 / 16:40:04
1
25 ก.ค. 61 / 14:05:06
1
25 ก.ค. 61 / 13:50:31
1
25 ก.ค. 61 / 13:28:20
1
24 ก.ค. 61 / 15:46:15
1
24 ก.ค. 61 / 15:15:24
1
24 ก.ค. 61 / 10:05:47
1
24 ก.ค. 61 / 09:49:26
1
23 ก.ค. 61 / 18:25:06
1
23 ก.ค. 61 / 18:22:40
1
23 ก.ค. 61 / 11:42:51
1
21 ก.ค. 61 / 18:03:14
1
20 ก.ค. 61 / 15:18:02
1
20 ก.ค. 61 / 14:46:59
1
19 ก.ค. 61 / 16:38:47
1
19 ก.ค. 61 / 16:17:37
1
19 ก.ค. 61 / 16:09:46
1
19 ก.ค. 61 / 15:43:23
1
19 ก.ค. 61 / 14:58:09
1
18 ก.ค. 61 / 15:11:41
1
18 ก.ค. 61 / 14:41:55
1
18 ก.ค. 61 / 12:37:56
1
17 ก.ค. 61 / 16:23:49
1
17 ก.ค. 61 / 15:47:02
1
17 ก.ค. 61 / 15:41:32
1
17 ก.ค. 61 / 15:36:58
1
17 ก.ค. 61 / 15:31:51
1
17 ก.ค. 61 / 15:25:48
1
17 ก.ค. 61 / 15:23:00
1
17 ก.ค. 61 / 10:39:18
1
16 ก.ค. 61 / 18:10:47
1
16 ก.ค. 61 / 11:03:26
1
16 ก.ค. 61 / 10:51:44
1
13 ก.ค. 61 / 16:00:01
1
13 ก.ค. 61 / 13:55:14
1
13 ก.ค. 61 / 12:21:17
1
12 ก.ค. 61 / 12:44:51
1
12 ก.ค. 61 / 10:19:02
1
12 ก.ค. 61 / 10:18:09
1
12 ก.ค. 61 / 10:17:10
1
12 ก.ค. 61 / 08:46:12
1
12 ก.ค. 61 / 08:45:05
1
11 ก.ค. 61 / 18:01:11
1
11 ก.ค. 61 / 15:41:39
1
11 ก.ค. 61 / 15:16:44
1
10 ก.ค. 61 / 17:55:53
1
10 ก.ค. 61 / 17:42:52
1
10 ก.ค. 61 / 17:28:40
1
10 ก.ค. 61 / 17:14:21
1
10 ก.ค. 61 / 16:14:12
1
10 ก.ค. 61 / 15:46:09
1
10 ก.ค. 61 / 10:56:12
1
10 ก.ค. 61 / 09:18:50
1
9 ก.ค. 61 / 15:04:05
1
9 ก.ค. 61 / 13:09:06
1
9 ก.ค. 61 / 10:53:48
1
9 ก.ค. 61 / 10:44:19
1
9 ก.ค. 61 / 09:47:20
1
7 ก.ค. 61 / 17:43:42
1
6 ก.ค. 61 / 16:20:31
1
6 ก.ค. 61 / 13:52:08
1
6 ก.ค. 61 / 13:38:24
1
6 ก.ค. 61 / 13:12:25
1
6 ก.ค. 61 / 10:41:17
1
6 ก.ค. 61 / 09:25:58
1
6 ก.ค. 61 / 09:21:32
1
5 ก.ค. 61 / 14:56:45
1
5 ก.ค. 61 / 12:44:26
1
5 ก.ค. 61 / 12:13:24
1
4 ก.ค. 61 / 16:58:07
1
4 ก.ค. 61 / 13:14:46
1
3 ก.ค. 61 / 16:22:03
1
3 ก.ค. 61 / 16:17:25
1
3 ก.ค. 61 / 10:20:46
1
3 ก.ค. 61 / 00:42:28
1
2 ก.ค. 61 / 17:29:24
1
2 ก.ค. 61 / 13:46:22
1
1 ก.ค. 61 / 22:50:08
1
1 ก.ค. 61 / 22:07:13
1
1 ก.ค. 61 / 10:47:56
1
29 มิ.ย. 61 / 14:29:56
1
29 มิ.ย. 61 / 10:49:43
1
29 มิ.ย. 61 / 09:48:00
1
29 มิ.ย. 61 / 09:40:32
1
28 มิ.ย. 61 / 16:46:45
1
28 มิ.ย. 61 / 16:42:55
1
27 มิ.ย. 61 / 17:10:41
1
27 มิ.ย. 61 / 14:11:41
1
27 มิ.ย. 61 / 13:16:32
1
27 มิ.ย. 61 / 13:06:53
1
27 มิ.ย. 61 / 12:54:48
1
26 มิ.ย. 61 / 17:27:57
1
26 มิ.ย. 61 / 14:45:53
1
26 มิ.ย. 61 / 14:24:31
1
26 มิ.ย. 61 / 14:24:26
1
26 มิ.ย. 61 / 14:20:17
1
26 มิ.ย. 61 / 10:52:45
1
26 มิ.ย. 61 / 10:17:59
1
25 มิ.ย. 61 / 17:31:39
1
25 มิ.ย. 61 / 15:36:08
1
25 มิ.ย. 61 / 11:32:07
1
25 มิ.ย. 61 / 11:31:20
1
24 มิ.ย. 61 / 07:45:31
1
23 มิ.ย. 61 / 08:46:14
1
22 มิ.ย. 61 / 20:14:45
1
22 มิ.ย. 61 / 14:31:01
1
21 มิ.ย. 61 / 16:07:38
1
21 มิ.ย. 61 / 15:18:46
1
21 มิ.ย. 61 / 13:31:42
1
21 มิ.ย. 61 / 13:24:01
1
20 มิ.ย. 61 / 15:47:53
1
20 มิ.ย. 61 / 14:55:32
1
20 มิ.ย. 61 / 14:51:30
1
19 มิ.ย. 61 / 19:28:01
1
19 มิ.ย. 61 / 15:11:03
1
19 มิ.ย. 61 / 14:22:54
1
19 มิ.ย. 61 / 10:48:42
1
19 มิ.ย. 61 / 10:47:28
1
19 มิ.ย. 61 / 10:42:01
1
18 มิ.ย. 61 / 18:14:27
1
18 มิ.ย. 61 / 11:53:53
1
14 มิ.ย. 61 / 13:49:22
1
14 มิ.ย. 61 / 13:32:10
1
14 มิ.ย. 61 / 11:32:23
1
14 มิ.ย. 61 / 11:23:28
1
14 มิ.ย. 61 / 10:49:07
1
13 มิ.ย. 61 / 18:23:30
1
13 มิ.ย. 61 / 15:18:54
1
13 มิ.ย. 61 / 09:54:11
1
12 มิ.ย. 61 / 16:02:49
1
12 มิ.ย. 61 / 15:35:14
1
12 มิ.ย. 61 / 14:31:35
1
12 มิ.ย. 61 / 14:15:39
1
12 มิ.ย. 61 / 14:12:20
1
12 มิ.ย. 61 / 11:58:17
1
11 มิ.ย. 61 / 19:21:35
1
11 มิ.ย. 61 / 16:27:01
1
11 มิ.ย. 61 / 15:50:32
1
11 มิ.ย. 61 / 15:45:10
1
11 มิ.ย. 61 / 14:49:07
1
11 มิ.ย. 61 / 09:52:52
1
10 มิ.ย. 61 / 00:33:15
1
9 มิ.ย. 61 / 21:08:50
1
8 มิ.ย. 61 / 16:41:37
1
8 มิ.ย. 61 / 15:06:21
1
8 มิ.ย. 61 / 10:55:17
1
8 มิ.ย. 61 / 10:03:00
1
7 มิ.ย. 61 / 16:27:43
1
7 มิ.ย. 61 / 11:37:03
1
7 มิ.ย. 61 / 11:32:48
1
7 มิ.ย. 61 / 10:05:03
1
6 มิ.ย. 61 / 22:39:54
1
6 มิ.ย. 61 / 17:04:17
1
6 มิ.ย. 61 / 13:31:09
1
5 มิ.ย. 61 / 17:06:58
1
5 มิ.ย. 61 / 16:12:20
1
5 มิ.ย. 61 / 15:37:33
1
4 มิ.ย. 61 / 16:29:51
1
4 มิ.ย. 61 / 09:11:15
1
3 มิ.ย. 61 / 11:41:58
1
1 มิ.ย. 61 / 17:12:23
1
1 มิ.ย. 61 / 14:24:36
1
1 มิ.ย. 61 / 00:08:55
1
31 พ.ค. 61 / 16:35:53
1
31 พ.ค. 61 / 16:27:54
1
31 พ.ค. 61 / 15:25:58
1
31 พ.ค. 61 / 11:45:13
1
30 พ.ค. 61 / 15:03:47
1
30 พ.ค. 61 / 13:53:32
1
30 พ.ค. 61 / 13:41:20
1
30 พ.ค. 61 / 12:17:27
1
30 พ.ค. 61 / 12:04:40
1
30 พ.ค. 61 / 11:54:20
1
29 พ.ค. 61 / 23:42:13
1
29 พ.ค. 61 / 20:50:35
1
29 พ.ค. 61 / 12:58:34
1
29 พ.ค. 61 / 09:00:43
1
29 พ.ค. 61 / 00:15:28
1
28 พ.ค. 61 / 16:58:00
1
28 พ.ค. 61 / 10:11:14
1
28 พ.ค. 61 / 09:59:42
1
26 พ.ค. 61 / 13:12:31
1
25 พ.ค. 61 / 17:02:29
1
25 พ.ค. 61 / 16:34:39
1
25 พ.ค. 61 / 15:11:37
1
25 พ.ค. 61 / 15:04:12
1
25 พ.ค. 61 / 13:42:11
1
24 พ.ค. 61 / 13:42:19
1
24 พ.ค. 61 / 13:41:40
1
24 พ.ค. 61 / 10:49:36
1
24 พ.ค. 61 / 10:49:02
1
24 พ.ค. 61 / 10:47:06
1
23 พ.ค. 61 / 20:16:41
1
23 พ.ค. 61 / 16:48:01
1
23 พ.ค. 61 / 16:26:32
1
23 พ.ค. 61 / 11:41:10
1
23 พ.ค. 61 / 09:18:12
1
22 พ.ค. 61 / 18:44:17
1
22 พ.ค. 61 / 18:38:43
1
22 พ.ค. 61 / 15:55:12
1
22 พ.ค. 61 / 14:50:54
1
21 พ.ค. 61 / 15:41:47
1
21 พ.ค. 61 / 12:31:29
1
21 พ.ค. 61 / 09:50:01
1
18 พ.ค. 61 / 10:33:03
1
18 พ.ค. 61 / 10:03:07
1
18 พ.ค. 61 / 09:09:42
1
18 พ.ค. 61 / 08:58:26
1
18 พ.ค. 61 / 08:47:01
1
18 พ.ค. 61 / 08:30:30
1
17 พ.ค. 61 / 17:31:31
1
17 พ.ค. 61 / 16:48:06
1
17 พ.ค. 61 / 16:44:19
1
17 พ.ค. 61 / 16:39:40
1
17 พ.ค. 61 / 16:26:46
1
16 พ.ค. 61 / 14:39:12
1
15 พ.ค. 61 / 16:47:55
1
15 พ.ค. 61 / 16:01:31
1
12 พ.ค. 61 / 21:37:19
1
12 พ.ค. 61 / 20:10:44
1
11 พ.ค. 61 / 15:34:07
1
11 พ.ค. 61 / 15:09:35
1
11 พ.ค. 61 / 14:21:53
1
11 พ.ค. 61 / 13:45:12
1
11 พ.ค. 61 / 13:12:43
1
11 พ.ค. 61 / 11:56:33
1
11 พ.ค. 61 / 11:56:29
1
11 พ.ค. 61 / 11:16:44
1
11 พ.ค. 61 / 11:15:10
1
11 พ.ค. 61 / 09:59:46
1
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ