ข่าวย้อนหลัง ส.ปชส.ลำพูน
18 มี.ค. 61 / 15:34:06
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนสร้างเครือข่ายรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์และต้านภัยการค้าประเวณีเด็ก
18 มี.ค. 61 / 14:54:10
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ จัดกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
18 มี.ค. 61 / 00:04:09
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็ก เยาวชน ที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
17 มี.ค. 61 / 20:20:02
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
17 มี.ค. 61 / 11:54:22
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
17 มี.ค. 61 / 10:46:58
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง ประจำปี 2561
16 มี.ค. 61 / 10:32:17
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
15 มี.ค. 61 / 16:07:48
จังหวัดลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไย(ในฤดู) ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2561
15 มี.ค. 61 / 14:04:41
จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันอนุรักษ์มรดกไทย
15 มี.ค. 61 / 13:48:37
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
15 มี.ค. 61 / 11:54:56
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี ในยุคไทยแลนด์ 4.0
15 มี.ค. 61 / 11:16:43
จังหวัดลำพูนมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงาน
14 มี.ค. 61 / 16:38:27
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ
14 มี.ค. 61 / 12:52:02
จังหวัดลำพูน หนึ่งใน 21 จังหวัด ไม่มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า
14 มี.ค. 61 / 12:37:37
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
14 มี.ค. 61 / 10:55:00
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน ออกติดตามและพบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
14 มี.ค. 61 / 09:59:34
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามดูแลและตรวจสอบข้อมูลคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ราย
14 มี.ค. 61 / 09:32:14
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ลงพื้นที่ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
13 มี.ค. 61 / 18:37:09
รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน
13 มี.ค. 61 / 16:34:19
กรมพลศึกษา มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะกีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นำด้านการกีฬาและการออกกำลังกายในพื้นที่ จังหวัดลำพูน
13 มี.ค. 61 / 15:09:06
จังหวัดลำพูน จัดประชุมชี้แจงผลสำรวจ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13 มี.ค. 61 / 10:56:27
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาจังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน
13 มี.ค. 61 / 10:36:09
จังหวัดลำพูนนำทีมระดับตำบล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
13 มี.ค. 61 / 09:09:49
ลำพูนเร่งให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดรีบไปลงทะเบียนประวัติก่อนหมดเขต 31 มีนาคม นี้
12 มี.ค. 61 / 21:01:14
จังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้สนใจ ชมและเลือกซื้อสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
12 มี.ค. 61 / 14:31:24
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน
12 มี.ค. 61 / 13:46:45
จังหวัดลำพูน แจ้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561
11 มี.ค. 61 / 23:46:43
จังหวัดลำพูนเชิญชวน ผู้สนใจเยี่ยมชมหมู่บ้าน ศีล 5 บ้านป่าบุก อำเภอป่าซาง
11 มี.ค. 61 / 23:44:59
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชผ้าไตรทอดถวายพระภิกษุในพิธีสมโภชพระอารามหลวงวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
10 มี.ค. 61 / 09:49:03
ผู้รักสุขภาพร่วมการแข่งขัน "เดิน วิ่งบ้านธิมินิมาราธอน" เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
9 มี.ค. 61 / 16:15:00
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
9 มี.ค. 61 / 15:54:33
แรงงานต่างด้าว ที่บัตรหมดอายุ 31 มีนาคม นี้ เร่งเข้าศูนย์ OSS ด่วน
9 มี.ค. 61 / 15:08:09
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9 มี.ค. 61 / 14:39:46
จังหวัดลำพูน จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561
9 มี.ค. 61 / 10:41:39
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มุ่งสร้างเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
8 มี.ค. 61 / 15:30:54
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำคู่มือ การท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านสมุนไพรที่ถูกต้องและหลากหลาย
8 มี.ค. 61 / 13:34:04
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561
8 มี.ค. 61 / 13:23:23
จ.ลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียนจัดทำประวัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
8 มี.ค. 61 / 13:17:52
จังหวัดลำพูนจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561
8 มี.ค. 61 / 10:05:46
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน จัดการแข่งขัน EMS Rally สำหรับทีมปฏิบัติการกู้ชีพระดับต้น (EMR)
7 มี.ค. 61 / 17:08:40
จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม / หอมแดง มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตที่หลากหลาย
7 มี.ค. 61 / 16:22:14
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 นี้
6 มี.ค. 61 / 14:49:46
จ.ลำพูนจัดชุดการแสดงเล่าขานตำนานหริภุญชัยเมืองบุญ หละปูนล้านนา สู่สายตา นักท่องเที่ยว ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
5 มี.ค. 61 / 15:20:28
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย
5 มี.ค. 61 / 15:00:28
จังหวัดลำพูน ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ หลังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นใน 5 อำเภอ
4 มี.ค. 61 / 00:52:46
พุทธศาสนิกชน ชาวลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียงร่วมงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง "ครูบาอภิชัยขาวปี" ในงานวันครบรอบปีที่ วันครบรอบปีที่ 41 แห่งการมรณกรรมของครูบาอภิชัยขาวปี
2 มี.ค. 61 / 13:39:06
สคบ.เตือนผู้บริโภค ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
2 มี.ค. 61 / 10:27:23
จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561
2 มี.ค. 61 / 01:08:36
พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัด ลำพูน ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
1 มี.ค. 61 / 11:40:17
ธนาคารออมสิน เปิดกิจกรรม QR สาธุ แห่งแรกของภาคเหนือ ชวนทำบุญเข้าวัดผ่าน QR Code ที่จังหวัดลำพูน
1 มี.ค. 61 / 10:04:00
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
28 ก.พ. 61 / 23:00:18
จังหวัดลำพูนเตรียมการแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน สู่สายตา นักท่องเที่ยว ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
28 ก.พ. 61 / 17:10:28
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ก.พ. 61 / 11:40:40
พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงาน " ประเพณีเตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุสี่ครูบา " ประจำปี 2561 ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
28 ก.พ. 61 / 11:09:15
ปส.นำร่องออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม มีนาคม นี้
27 ก.พ. 61 / 15:40:23
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Taxi OK"
27 ก.พ. 61 / 15:38:17
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ชี้แจงการยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง (2551) เท่านั้น
27 ก.พ. 61 / 15:36:33
กรมการขนส่งทางบก ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound
26 ก.พ. 61 / 14:58:25
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
26 ก.พ. 61 / 14:12:29
ธ.ก.ส.ลำพูนเชิญชวน ประชาชนฝากเงินกับสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ฝาก 100 ลุ้น 10 ล้าน
26 ก.พ. 61 / 14:04:22
จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่สังคม
26 ก.พ. 61 / 14:00:04
จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน
26 ก.พ. 61 / 13:44:55
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญสนับสนุนสินค้า จากผู้สูงอายุและผู้พิการ ในงาน "กาดหมั้ว คัวฮอม ผญ๋าคนหละปูน"
26 ก.พ. 61 / 13:43:38
กรมควบคุมมลพิษ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal)
25 ก.พ. 61 / 08:32:31
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม" ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 ก.พ. 61 / 02:11:44
จ.ลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7
23 ก.พ. 61 / 15:04:41
กรมการขนส่งทางบก ชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ง่ายขึ้น
23 ก.พ. 61 / 15:02:23
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกันถ่ายทอดความรู้การเกษตรแก่เกษตรกร อำเภอบ้านธิ ที่เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561
23 ก.พ. 61 / 14:59:31
ขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สอบใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ของแพทยสภาเท่านั้น
23 ก.พ. 61 / 13:44:00
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง ให้บริการทำหมัน , ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง
23 ก.พ. 61 / 13:26:10
ขนส่งจังหวัดลำพูน ชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Taxi OK ทางเลือกใหม่ในการใช้บริการรถแท็กซี่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ทันสมัยในยุคดิจิทัล
23 ก.พ. 61 / 13:18:47
จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง
23 ก.พ. 61 / 09:10:02
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน
23 ก.พ. 61 / 09:03:17
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งเตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว
22 ก.พ. 61 / 23:34:39
จังหวัดลำพูนมุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนและประเทศไทย
22 ก.พ. 61 / 19:25:18
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดลำพูน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
22 ก.พ. 61 / 17:36:49
คณะแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมอัตลักษณ์ผ้าทอลำพูน ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ซึ่งช่างทอจะนำสีจากธรรมชาติมาเป็นสีของผ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
22 ก.พ. 61 / 14:00:50
ขนส่งลำพูน จัดโครงการ "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนปีที่ 2"
22 ก.พ. 61 / 00:49:14
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะทำงาน และวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
21 ก.พ. 61 / 16:27:43
คณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก ตามโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ที่จังหวัดลำพูน
21 ก.พ. 61 / 14:48:05
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทย์กำหนดเท่านั้น เริ่ม 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
21 ก.พ. 61 / 13:54:13
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อนุมัติหลักการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ 2561
21 ก.พ. 61 / 13:12:12
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
21 ก.พ. 61 / 11:24:37
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจ เรื่อง วาเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย รั
21 ก.พ. 61 / 09:32:56
ขนส่งลำพูน จัดกิจกรรม "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนปีที่ 2"
21 ก.พ. 61 / 09:23:31
พาณิชย์ลำพูน บูรณาการร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สหกรณ์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาด กระเทียม หอมแดง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมการป้องกันการแก้ไขปัญหาราคา ในช่วงผลผลิตกำลังอ
20 ก.พ. 61 / 10:30:51
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 ( ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย )
20 ก.พ. 61 / 09:43:46
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดโครงการสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ที่จังหวัดลำพูน
19 ก.พ. 61 / 15:44:04
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
19 ก.พ. 61 / 15:42:30
จังหวัดลำพูน คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
18 ก.พ. 61 / 23:27:19
จังหวัดลำพูนประชุมผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการจ้างแรงงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
16 ก.พ. 61 / 15:49:24
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด
16 ก.พ. 61 / 11:13:47
ขนส่งลำพูนบริการต่อใบขับขี่ ต่อภาษีรถทั่วไทย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
15 ก.พ. 61 / 15:36:29
จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ครบทุกตำบลแล้ว
15 ก.พ. 61 / 14:31:38
กลุ่มจิตอาสา และเครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำกวง
15 ก.พ. 61 / 10:44:42
กพร. ขานรับนโยบายมอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญแก่ประชาชน ภายใต้โครงการ เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน
15 ก.พ. 61 / 00:47:41
คู่รัก 46 คู่ จดทะเบียนสมรส ที่สะพานขาวทาชมภู สะพานประวัติศาสตร์ของ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
14 ก.พ. 61 / 17:48:21
จังหวัดลำพูน บูรณาการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน 2561
14 ก.พ. 61 / 16:45:05
อบต.บ้านเรือน จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อพระนางจามเทวี
14 ก.พ. 61 / 16:39:42
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือแก้ไขปัญหา การขุดดินและดูดทรายในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
14 ก.พ. 61 / 16:17:46
สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงการผลิตข้าวสู่ตลาดอย่างครบวงจร
14 ก.พ. 61 / 11:09:18
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการตรวจสอบน้ำผุดในนาข้าว ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายต้องเร่งระบายออก หวั่นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
14 ก.พ. 61 / 10:47:21
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"
14 ก.พ. 61 / 09:54:49
กพร. เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สมัครเข้าคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ชูต้นแบบสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
13 ก.พ. 61 / 17:46:55
จังหวัดลำพูน และ กฟผ .มุ่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3
13 ก.พ. 61 / 14:00:41
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม"จังหวัดลำพูนส่งความรัก รับวาเลนไทน์ Kick Off รักแท้แค่ไม่เผา" เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน
13 ก.พ. 61 / 11:26:06
จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ ONE Stop Service ขึ้นทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ถึง 31 มีนาคม 61
13 ก.พ. 61 / 09:39:42
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561
12 ก.พ. 61 / 14:51:06
จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2561 ณ ศูนย์ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน
12 ก.พ. 61 / 14:10:13
จังหวัดลำพูน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปีของการจัดตั้งหน่วย และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
12 ก.พ. 61 / 11:54:06
สำนักงานปศุสัตว์ และเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกันตรวจเยี่ยม ความสะอาดร้านค้า และคุณภาพก ผักและเนื้อสัตว์ที่จำหน่าย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
12 ก.พ. 61 / 10:02:31
จังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561
11 ก.พ. 61 / 17:51:33
จ.ลำพูนเชิญชวนนักท่องเที่ยว เยี่ยมชม , เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอปของจังหวัดลำพูน ภายในกาดม่วนใจ๋ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ อ.เมือง จ.ลำพูน
9 ก.พ. 61 / 15:58:57
ทหาร ตำรวจและ ฝ่ายปกครอง จังหวัดลำพูน ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่อง
9 ก.พ. 61 / 13:03:52
จังหวัดลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2561
9 ก.พ. 61 / 11:48:55
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าประจำหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยง
9 ก.พ. 61 / 11:17:11
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม KICK OFF ปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
9 ก.พ. 61 / 08:55:19
คุณภาพอากาศจังหวัดลำพูน อยู่ในระดับดีปานกลาง อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
8 ก.พ. 61 / 15:21:58
จังหวัดลำพูน จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8 ก.พ. 61 / 14:56:31
อบต.เวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนเชิญชวนผู้รักสุขภาพ เลือกซื้อพืชผักปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ " ตลาดนัดสีเขียว " ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก ( สุขภาพ )
8 ก.พ. 61 / 13:53:40
จังหวัดลำพูน มุ่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
8 ก.พ. 61 / 13:09:34
จิตอาสาอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดรมณียาราม ซึ่งเป็น ศาสนสถาน สำคัญของ ตำบลต้นธง ตามโครงการ จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "
8 ก.พ. 61 / 11:15:32
อำเภอป่าซาง มอบหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐชั่วคราว
8 ก.พ. 61 / 10:17:27
หลายอำเภอในจังหวัดลำพูน เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม จดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก
8 ก.พ. 61 / 09:59:14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง ให้บริการทำหมัน , ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง
8 ก.พ. 61 / 08:59:17
คุณภาพอากาศจังหวัดลำพูน อยู่ในระดับดีปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
7 ก.พ. 61 / 16:48:05
จ.ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
7 ก.พ. 61 / 15:47:27
จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
7 ก.พ. 61 / 11:39:37
จังหวัดลำพูน มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง
7 ก.พ. 61 / 10:13:26
รัฐบาล มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
6 ก.พ. 61 / 11:40:13
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้
6 ก.พ. 61 / 11:20:50
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น งานสำรวจ การออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดลำพูน
6 ก.พ. 61 / 10:53:02
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินบ้านหนองไซ หมู่ 14 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน
5 ก.พ. 61 / 19:57:57
ผู้ว่าราชการลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน พบปะสื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5 ก.พ. 61 / 16:49:56
หัวหน้าส่วนราชการ และชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน
5 ก.พ. 61 / 16:25:00
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 93 หมู่บ้าน
5 ก.พ. 61 / 13:53:31
จัดหางาน จ.ลำพูน เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
4 ก.พ. 61 / 12:30:30
ชมรมชาวไทยเชื้อสายมอญ ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษตรีย์แห่งนครหริภุญไชย
4 ก.พ. 61 / 00:43:39
จ.ลำพูนเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมเลือกชิม และเลือกซื้ออาหารเลิศรสจากผู้ประกอบการ ในงานมหกรรมอาหารอร่อย จ.ลำพูน 3 – 7 ก.พ. 2561 ที่เชิงสะพานท่าขาม อ.เมืองลำพูน
3 ก.พ. 61 / 13:56:32
จังหวัดลำพูนเปิดตลาดนัดภูมิปัญญา กาดหมั้ว คัวฮอม ผญ๋าคนหละปูน เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ และเกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง
3 ก.พ. 61 / 13:26:16
จังหวัดลำพูน เปิดตลาดประชารัฐ Mondern Trade
2 ก.พ. 61 / 14:50:55
เทศบาลตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในงานมหกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 8
2 ก.พ. 61 / 14:50:50
จังหวัดลำพูน แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม หัวใจลายผ้า วิถีวัฒนธรรมบ้านดอนหลวง
2 ก.พ. 61 / 13:26:29
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จังหวัดลำพูน
2 ก.พ. 61 / 13:20:33
จังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กรมการศาสนาโดยตรง
2 ก.พ. 61 / 13:05:39
พม.ลำพูน เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
2 ก.พ. 61 / 12:54:15
จังหวัดลำพูน แจ้งปิดเส้นทางเดินรถ บริเวณทางแยกเหมืองกวักด้านซ้ายทาง เพื่อก่อสร้างสะพาน Over Pass
2 ก.พ. 61 / 10:08:43
นายอำเภอเมืองลำพูน เชิญชวนคู่สมรสที่มีความประสงค์จดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ ให้มาลงทะเบียนและยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1 ก.พ. 61 / 15:11:03
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประชุมตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
1 ก.พ. 61 / 15:09:39
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประชุมตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
1 ก.พ. 61 / 15:03:51
ขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน รับชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
1 ก.พ. 61 / 13:00:39
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนคู่รักร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ณ สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา ในวันแห่งความรัก
1 ก.พ. 61 / 11:36:44
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแนะแนวทางปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
1 ก.พ. 61 / 10:57:34
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
1 ก.พ. 61 / 10:13:05
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในลำพูน 4 อำเภอ ร่วมแสดงอัตลักษณ์อันโดดเด่น ในงาน " ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง 2561 "
31 ม.ค. 61 / 11:56:40
ผู้ว่าฯ ลำพูน ร่วมออกรายการ "นารีกระจ่าง"ช่อง TPBS จุดเริ่มต้นแนวคิดการจัดการขยะของจังหวัดลำพูน
31 ม.ค. 61 / 11:21:06
รัฐบาลสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายยาไบโอฟาร์มา เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงยาได้มากขึ้น
31 ม.ค. 61 / 11:20:40
กรมการข้าว ส่งเสริมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
31 ม.ค. 61 / 10:06:06
รัฐบาล มุ่งพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
31 ม.ค. 61 / 10:03:00
กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้โดยสารสาธารณะ ภายใต้โครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS"
31 ม.ค. 61 / 10:01:03
จังหวัดลำพูน รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง มุ่งสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
31 ม.ค. 61 / 09:43:36
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเยาวชน ร่วมกิจรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
30 ม.ค. 61 / 15:59:55
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กผู้มีความประพฤติดี มีค่านิยม จังหวัดลำพูน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จำปี 2561
30 ม.ค. 61 / 15:06:55
เกษตรจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560
30 ม.ค. 61 / 14:51:14
จังหวัดลำพูน เตรียมต้อนรับนักปั่นจักรยานใน กิจกรรม ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ
30 ม.ค. 61 / 14:44:23
จ.ลำพูนจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
30 ม.ค. 61 / 10:58:28
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อเนื้อหมูคุณภาพดีราคาประหยัดระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561
29 ม.ค. 61 / 17:05:15
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จนสำเร็จการศึกษาสูงสุด
29 ม.ค. 61 / 15:12:45
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีสำรวจความเหมาะสม ในโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งจังหวัดลำพูนได้ขออนุมัติงบประมาณ ในพื้นที่ 7 อำเภอ
29 ม.ค. 61 / 15:05:20
สคบ . ดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคจากการถูกผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบ
29 ม.ค. 61 / 14:37:39
กรมประมง แจ้งการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และการทำเครื่องหมายแสดงลักษณ์เรือประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือการทำประมงพาณิชย์
29 ม.ค. 61 / 10:59:17
กรมทางหลวงแจ้งเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย
29 ม.ค. 61 / 10:45:18
สรรพากรพื้นที่ลำพูน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 สำหรับปีภาษี 2560 ภายในเวลาที่กำหนด
28 ม.ค. 61 / 17:08:03
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
26 ม.ค. 61 / 15:43:40
กลุ่มผู้เลี้ยงโค และอบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เชิญเที่ยวงานโคนมตำบลห้วยยาบประจำปี 2561
26 ม.ค. 61 / 14:50:13
ภาครัฐ และภาคเอกชนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1
26 ม.ค. 61 / 13:42:18
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว หลังพบท่อประปาชำรุด พร้อมเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมโดยด่วน
26 ม.ค. 61 / 08:48:44
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม นี้
25 ม.ค. 61 / 15:12:23
กรมการจัดหางานเตือนการเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์
25 ม.ค. 61 / 15:11:43
เตือนแรงงานไทยก่อนตัดสินใจไปทำงานธุรกิจสปาในประเทศรัสเซีย
25 ม.ค. 61 / 15:07:10
รัฐบาลไทยตั้งทีมกฎหมาย สู้คิงส์เกต รักษาผลประโยชน์และป้องกันความเสียหายต่อประเทศ
25 ม.ค. 61 / 14:42:04
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เตือนการเดินทางไปทำงานในธุรกิจนวดสปาที่เลบานอน
25 ม.ค. 61 / 14:37:06
กรมการจัดหางานจังหวัดลำพูน ประกาศจ้างงานตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทย เพื่อทำงานในประเทศมาเลเซีย
25 ม.ค. 61 / 13:58:39
รัฐบาลไทยตั้งทีมกฎหมายมั่นใจล้างข้อกล่าวหา คิงส์เกต
25 ม.ค. 61 / 13:40:39
กพร.ชี้แจงไม่มีเจตนาปิดบังข้อมูล กรณีคำสั่งห้ามเผยแพร่ผลวิจัยบ่อกักเก็บกากแร่รั่วเหมืองทองอัคราฯ พร้อมเผยแพร่ผลการศึกษาการรั่วซึมบ่อกักเก็บแร่อัคราฯโดยเร็วตามระเบียบและขั้นตอน
25 ม.ค. 61 / 13:27:11
จ.ลำพูน จัดสภากาแฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ที่ บริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนจำจังหวัดลำพูน
25 ม.ค. 61 / 12:57:12
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
25 ม.ค. 61 / 12:35:21
ทะเลหมอกลำพูน ณ จุดชมวิวเมืองลี้ ม่านหมอกหนาสุดสายตา
25 ม.ค. 61 / 11:20:48
จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
25 ม.ค. 61 / 11:01:58
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬา ลานกิจกรรม สถานีรถไฟบ้านป่าเส้า
25 ม.ค. 61 / 10:54:52
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "ชัยยะวงศาประชารัฐ" และ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 39 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน
24 ม.ค. 61 / 16:02:13
ทหารและประชาชนชาวชุมชนบ้านแม่ป้อก ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางศาสตร์พระราชา
24 ม.ค. 61 / 13:35:43
จังหวัดลำพูน ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดลำพูน
24 ม.ค. 61 / 10:40:30
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดโครงการ " อุ้ยม่วนใจ๋ " เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
24 ม.ค. 61 / 09:40:08
ธ.ก.ส.ลำพูน จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า รวมมูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท
23 ม.ค. 61 / 16:43:52
จังหวัดลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
22 ม.ค. 61 / 15:10:01
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน เตรียมจัดคอนเสิร์ตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในจังหวัดลำพูน
22 ม.ค. 61 / 13:38:20
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการติดโรคไข้หวัดใหญ่
22 ม.ค. 61 / 13:35:09
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดการสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0
22 ม.ค. 61 / 13:27:32
ผู้รักสุขภาพ ชาวไทยและต่างชาติ ร่วมการแข่งขันวิ่งจามเทวีมินิ – ฮาร์ฟ มาราธอน 2018 ที่ วัดดอยติ อ.เมือง จ.ลำพูน
20 ม.ค. 61 / 12:36:42
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จัดงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
20 ม.ค. 61 / 01:35:25
ตำรวจ , ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน และอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยว
19 ม.ค. 61 / 14:48:55
ประชาชนให้ความสนใจทยอยมาเลือกซื้อ เนื้อสุกร ราคาประหยัด ในโครงการหมูประชารัฐเพื่อประชาชนจังหวัดลำพูน
19 ม.ค. 61 / 13:42:42
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มทักษะยกระดับช่างทอผ้าอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
19 ม.ค. 61 / 11:48:25
จังหวัดลำพูนอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว
19 ม.ค. 61 / 11:32:38
จังหวัดลำพูน ถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้
19 ม.ค. 61 / 11:25:08
จังหวัดลำพูนมุ่งให้เยาวชนเข้าถึงสื่ออย่างสร้างสรรค์
18 ม.ค. 61 / 17:09:52
จิตอาสาอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน
18 ม.ค. 61 / 16:25:15
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเส้นอ้อมเมืองลำพูน – ป่าซาง หมายเลข 116 เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
18 ม.ค. 61 / 14:24:32
จังหวัดลำพูนจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมคนพิการประจำปี 2560
18 ม.ค. 61 / 13:17:51
โรงพยาบาลลี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เนื่องในวันครบรอบ 77 ปี
18 ม.ค. 61 / 13:00:32
เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561
17 ม.ค. 61 / 16:42:49
สวนวังน้ำลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน แหล่งกำเนิดพันธุ์มะม่วงมหาชนก แห่งแรกของไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ที่สำคัญ ของ จ.ลำพูน
17 ม.ค. 61 / 14:23:59
พาณิชย์ลำพูน ประชุมบูรณาการจัดงาน"ตลาดต้องชม" ร่วมกับจัดงาน "แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง" ครั้งที่ 16
17 ม.ค. 61 / 14:15:15
ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลำพูน
17 ม.ค. 61 / 13:55:25
พาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
17 ม.ค. 61 / 10:54:06
ขนส่งจังหวัดลำพูนบริการต่อใบขับขี่ ต่อภาษีรถทั่วไทย
17 ม.ค. 61 / 10:12:59
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยให้เจ้าหนี้ลูกหนี้ รู้สิทธิตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
17 ม.ค. 61 / 09:47:37
จังหวัดลำพูน ออกมาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61 / 17:22:27
จังหวัดลำพูนจัดงานวันครูอาชีวะศึกษา ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61 / 16:07:02
อบจ.ลำพูน จัดงานวันครู 2560 เชิดชูครูผู้พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
16 ม.ค. 61 / 14:23:16
อบจ.ลำพูน กำหนดจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
16 ม.ค. 61 / 12:48:38
จังหวัดลำพูน จัดงานวันครูประจำปี 2561
15 ม.ค. 61 / 17:10:09
น้องต๊อกแต๊ก ศิริณภา เลสัก สาวประเภทสองจากตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน คว้าตำแหน่งเทพีจามจุรี ประจำปี 2560
15 ม.ค. 61 / 16:48:46
ลำพูนจัดแข่งขันจักรยาน " ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม ครั้งที่ 4 "
15 ม.ค. 61 / 15:59:15
" สวนสามแสน " ความภูมิใจของชาวอำเภอลี้ ซึ่งได้ดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยประชาชนได้รวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน
15 ม.ค. 61 / 15:41:24
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐบาลที่จังหวัดลำพูน
14 ม.ค. 61 / 19:45:31
จังหวัดลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภาวะอากาศหนาวในพื้นที่ อำเภอลี้
13 ม.ค. 61 / 23:45:48
หลายภาคส่วนในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
13 ม.ค. 61 / 10:43:00
จังหวัดลำพูน หลายภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
12 ม.ค. 61 / 16:59:09
ลำพูน เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
12 ม.ค. 61 / 10:20:02
จังหวัดลำพูน ชมรมนักปั่นจักรยานลำพูน มอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลป่าซาง
11 ม.ค. 61 / 13:38:47
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดงานนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา"ครั้งที่ 2/2561
11 ม.ค. 61 / 13:02:25
จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำกิจการของตน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry )
11 ม.ค. 61 / 12:05:01
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมให้บริการออกหนังสือ รับรองการ ส่งออก-นำเข้าสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
11 ม.ค. 61 / 11:50:49
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11 ม.ค. 61 / 11:18:26
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำทีมส่วนราชการและสื่อมวลชน ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
11 ม.ค. 61 / 10:37:56
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ แจ้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11 ม.ค. 61 / 10:10:18
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพบปะสื่อมวลชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน
10 ม.ค. 61 / 10:40:08
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ม.ค. 61 / 09:25:51
ขนส่งลำพูน เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร บม
10 ม.ค. 61 / 00:00:43
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
9 ม.ค. 61 / 15:08:33
พาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เกษตร เรียลไทม์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณคงเหลือสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลำพูนที่แท้จริง
9 ม.ค. 61 / 13:31:21
จังหวัดลำพูน กำหนดแผนการดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และโทษจากการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน
8 ม.ค. 61 / 16:39:16
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน กำหนดแผนการเก็บข้อมูลโครงการประจำเดือน มกราคม 2561
5 ม.ค. 61 / 16:10:42
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
5 ม.ค. 61 / 15:55:24
แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
5 ม.ค. 61 / 15:54:36
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยจะมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่
5 ม.ค. 61 / 15:08:34
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดลำพูนลดลง
5 ม.ค. 61 / 14:38:46
เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนร่วม งานวันเด็กแห่งชาติประจำ ปี 2561
5 ม.ค. 61 / 14:38:25
เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนร่วม งานวันเด็กแห่งชาติประจำ ปี 2561
5 ม.ค. 61 / 14:05:55
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
4 ม.ค. 61 / 15:34:22
จังหวัดลำพูนมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 7 วันอันตราย ) มีการเกิดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
3 ม.ค. 61 / 14:31:39
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 ของจังหวัดลำพูน ผ่านไป 6 วัน เกิดอุบัติเหตุสะสมเพิ่มเป็น 54 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
3 ม.ค. 61 / 11:33:42
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจฝึกอบรมวิชาชีพ สร้างอาชีพและช่วยเพิ่มรายได้อีกหนึ่งทางเลือก
2 ม.ค. 61 / 18:49:02
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางกลับไปทำงานหลังเทศกาลปีใหม่ 2561
2 ม.ค. 61 / 12:51:43
จังหวัดลำพูน สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ผ่านไป 5 วันเกิดอุบัติเหตุสะสม 45 ครั้งลดลงจากปีที่แล้ว
1 ม.ค. 61 / 15:41:18
จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
1 ม.ค. 61 / 15:41:11
จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
1 ม.ค. 61 / 15:38:45
จังหวัดลำพูน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเผยมียอดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 80 เทียบกับปีที่ผ่านมา
1 ม.ค. 61 / 15:38:39
จังหวัดลำพูน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเผยมียอดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 80 เทียบกับปีที่ผ่านมา
1 ม.ค. 61 / 15:36:03
จังหวัดลำพูน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเผยมียอดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 80 เทียบกับปีที่ผ่านมา
1 ม.ค. 61 / 12:15:17
พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ในงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย - ต้อน รับปีใหม่วิถีพุทธ และ วิถีธรรม ( ลำพูน ลานบุญล้านนา ครั้งที่ 5 )
31 ธ.ค. 60 / 18:26:07
ผวจ.ลำพูน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
31 ธ.ค. 60 / 09:46:39
วันที่สามของการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต
30 ธ.ค. 60 / 21:20:40
จังหวัดลำพูน แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30 ธ.ค. 60 / 16:49:10
จังหวัดลำพูน วันที่สองของการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
30 ธ.ค. 60 / 15:51:04
ลำพูน เกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ช่วงหวัดหยุดเทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 60 / 15:48:40
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วอุโมงค์ หละปูน ครั้งที่ 15
29 ธ.ค. 60 / 23:58:08
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำพูน
29 ธ.ค. 60 / 12:43:36
วันแรกของการรณรงค์ 7 วัน อันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุรวม 10 ครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
29 ธ.ค. 60 / 11:41:16
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่
29 ธ.ค. 60 / 01:32:09
จ.ลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 ธ.ค. 60 / 17:07:53
จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยและศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
28 ธ.ค. 60 / 16:54:05
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน
27 ธ.ค. 60 / 16:06:41
องคมนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดลำพูน
27 ธ.ค. 60 / 13:29:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผย 14 โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ด้วยความห่วงใยสู่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
27 ธ.ค. 60 / 10:16:06
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เตือนประชาชนระมัดระวังแก๊งตุ้มตุ๋นหลอกลวง
27 ธ.ค. 60 / 10:01:09
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
26 ธ.ค. 60 / 14:59:01
ปภ.ลำพูน ร่วมกับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย ในจังหวัดลำพูน ให้ความรู้แก่นักเรียน ในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
26 ธ.ค. 60 / 13:15:11
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจัดงาน " วันพัฒนาการศึกษา โรงเรียนประตูลี้ OPEN HOUSE ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ"
25 ธ.ค. 60 / 13:56:52
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภาวะอากาศหนาว ที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.ป่าซาง
25 ธ.ค. 60 / 13:18:52
สภากาชาดไทยมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
25 ธ.ค. 60 / 12:59:27
ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 วันที่ 25 มกราคม 2561
25 ธ.ค. 60 / 12:53:22
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในวันหยุดราชการ
25 ธ.ค. 60 / 11:51:54
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Fiberry (ไฟเบอร์รี่)ปลอม
25 ธ.ค. 60 / 11:41:35
สภาวะอากาศในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยังมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
25 ธ.ค. 60 / 11:26:46
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่
25 ธ.ค. 60 / 11:16:36
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองครั้งที่ 1-2561
25 ธ.ค. 60 / 11:02:41
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนชาวลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ในงาน สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึด คนฮักหละปูน
25 ธ.ค. 60 / 11:00:15
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ และห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
25 ธ.ค. 60 / 09:48:29
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมให้กำลังใจสาวประเภทสอง ที่เข้าประกวด เทพีจามจุรี 2560 ชิงมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
24 ธ.ค. 60 / 14:19:56
จังหวัดลำพูนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2561
24 ธ.ค. 60 / 13:51:58
ภาคีหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม และองค์กรชุมชนต่างๆ ร่วมกัน จัดงาน "สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึด คนฮักหละปูน" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและ เกษตรกร
23 ธ.ค. 60 / 15:18:51
เยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันแก้ไข หมอกควันไฟป่า
22 ธ.ค. 60 / 23:34:54
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 33 ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน
22 ธ.ค. 60 / 14:45:26
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดงานแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558 และปี 2559
21 ธ.ค. 60 / 23:39:41
มจร.ลำพูนขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบูชาพระพุทธรูป พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญชัย
21 ธ.ค. 60 / 16:47:20
ทหาร , ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จังหวัดลำพูน จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างหน่วยงาน
21 ธ.ค. 60 / 16:19:15
จังหวัดลำพูนจัดพิธีบวงสรวงพร้อมอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลง และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
21 ธ.ค. 60 / 09:00:05
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายสินค้าชุดกระเช้า ของขวัญ ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่แสดงราคาจำหน่าย ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2561
21 ธ.ค. 60 / 08:50:58
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ส่งมอบฝายตามโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรของชุมชน
20 ธ.ค. 60 / 14:28:46
จ.ลำพูนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ
20 ธ.ค. 60 / 14:25:16
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
20 ธ.ค. 60 / 11:03:10
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่
19 ธ.ค. 60 / 23:44:19
ชาวลำพูน รวมพลังกันจัดกิจกรรม คนละก้าวจากชาวลำพูน รวมพลังใจ ส่งให้พี่ตูน
19 ธ.ค. 60 / 16:39:17
พี่น้องประชาชนชาวลำพูน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเงินสมทบ โครงการ ก้าวคนละก้าว ชาวลำพูนรวมพลังใจให้พี่ตูน
19 ธ.ค. 60 / 16:17:45
บ้านใหม่กาดเหนือ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เป็นหมู่บ้านนำร่องในการเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
19 ธ.ค. 60 / 13:06:40
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
19 ธ.ค. 60 / 12:33:33
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริมให้ นายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวได้รับรู้และเข้าใจในข้อระเบียบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ
19 ธ.ค. 60 / 11:03:46
กพร. เดินหน้าผลักดันสถานประกอบการเหมืองแร่ ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบ ต่อสังคมภายใต้โครงการ CSR-DPIM โดยมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน จำนวน 91 แห่ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 88 ล้านบาท
19 ธ.ค. 60 / 10:57:03
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ การใช้เรือ และแพโดยสาร
19 ธ.ค. 60 / 10:38:02
จังหวัดลำพูน เตือนประชาชนเตรียมพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พ.ศ. 2560 - 2561
19 ธ.ค. 60 / 10:33:28
กพร.เร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีน้ำผุดในนาข้าว คาดรู้ผลโดยเร็ว
19 ธ.ค. 60 / 09:49:06
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน หนึ่งในสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
18 ธ.ค. 60 / 17:04:49
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นำเครือข่ายสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9
18 ธ.ค. 60 / 16:15:14
จังหวัดลำพูนส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุและคนพิการ สู่การเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดลำพูน
18 ธ.ค. 60 / 14:15:15
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
17 ธ.ค. 60 / 19:05:25
คณะนักศึกษา หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจยุคดิจิตอล รุ่น ที่ 1 ศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ฟาร์มนม บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม
16 ธ.ค. 60 / 15:33:14
ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน ชาวลำพูนและต่างจังหวัด ร่วม การแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยว "Lanna Bike Rally Tour Series 2017" สนาม 2 ที่ จังหวัดลำพูน
16 ธ.ค. 60 / 09:16:28
จังหวัดลำพูน สมาคมศิษย์เก่าจักรคำคณาทร จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน จักคำคณาธร มินิมาธอน 2017 ครั้งที่ 1
15 ธ.ค. 60 / 15:05:50
จ.ลำพูนเร่งพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายความมั่นคงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน
15 ธ.ค. 60 / 15:03:02
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมกรอกข้อมูล จปฐ. เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
15 ธ.ค. 60 / 13:16:12
จังหวัดลำพูนพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
15 ธ.ค. 60 / 10:46:52
คณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารแปรรูปที่ 1 (ฝาง) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9
14 ธ.ค. 60 / 17:53:17
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน "ตามรอยพระราชดำริ" ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
14 ธ.ค. 60 / 16:48:15
จังหวัดลำพูน จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ( SMEs )
14 ธ.ค. 60 / 16:46:30
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561
14 ธ.ค. 60 / 16:44:29
จ.ลำพูนเสริมสร้างความปรองดองระหว่างผู้ประกอบการและพนักงานให้ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจ ให้สอดคล้องกับยุค ไทยแลนด์ 4.0
13 ธ.ค. 60 / 13:24:30
จังหวัดลำพูน จัดโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุน สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่สถานประกอบกิจการภาคเอกชนในพื้นที่
13 ธ.ค. 60 / 13:13:59
จังหวัดลำพูนจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ ทสม. และ อปท.
12 ธ.ค. 60 / 17:21:40
จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน หารือแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยแก่พนักงาน ในด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
12 ธ.ค. 60 / 16:16:45
จังหวัดลำพูนจัดประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2560
12 ธ.ค. 60 / 15:52:31
จังหวัดลำพูน เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
12 ธ.ค. 60 / 14:04:10
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ประกอบการที่ประสงค์เงินทุน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ สามารถยื่นขอขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ
12 ธ.ค. 60 / 13:40:15
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ออกหน่วยบริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
12 ธ.ค. 60 / 13:27:30
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
10 ธ.ค. 60 / 15:12:07
ผลการประกวดนางสาวลำพูน ในงานพระนางจามเทวี และ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
10 ธ.ค. 60 / 13:01:09
จังหวัดลำพูน จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ แรกของเดือน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ อ.เมืองลำพูน
10 ธ.ค. 60 / 02:44:04
จังหวัดลำพูนร่วมกับภาคเอกชน ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะในตลาดเทศบาลเมืองลำพูนตามนโยบาย ลำพูนจังหวัดสะอาด ประเทศไทยไร้ขยะ
9 ธ.ค. 60 / 16:34:33
ทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "
8 ธ.ค. 60 / 16:06:44
จ.ลำพูนส่งเสริมความภาคภูมิใจ การดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาว ปกาเกอะญอ ( กระเหรี่ยง ) แบบ ปวาทีสะคา ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้าทอปกาเกอะญอ ประจำปี 2560
8 ธ.ค. 60 / 15:17:33
จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุข ให้ประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง
8 ธ.ค. 60 / 12:33:59
จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้ประกอบการ Startup Business ร่วมฝึกอบรมหัวข้อ "หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน"
8 ธ.ค. 60 / 09:51:37
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน พฤศจิกายน 2560
8 ธ.ค. 60 / 09:50:52
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า
7 ธ.ค. 60 / 23:23:44
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนมุ่งนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
7 ธ.ค. 60 / 16:26:22
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
7 ธ.ค. 60 / 15:38:15
จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ในรอบตัดสิน ( 21 คนสุดท้าย )
7 ธ.ค. 60 / 15:05:23
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ย้ำ ไม่มีการตรวจพบโรคแอนแทรกซ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
7 ธ.ค. 60 / 13:31:52
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.แม่ทา จ.ลำพูน เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
6 ธ.ค. 60 / 16:50:50
จ.ลำพูนเชิญชมการประกวดนางสาวลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
6 ธ.ค. 60 / 14:15:48
ผลการประกวด Miss OTOP Lamphun 2017
6 ธ.ค. 60 / 13:59:26
จังหวัดลำพูน เตรียมประกาศให้ ถนนอินทยงยศ – ถนนเจริญราษฎร์ เป็นถนนควบคุมความเร็ว
6 ธ.ค. 60 / 11:14:48
PEA ลำพูน จับมือบริษัทสื่อสารและเคเบิ้ลทีวี จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ตามนโยบายของรัฐบาล
6 ธ.ค. 60 / 00:50:52
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชนเลือกชม เลือกซื้อสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดลำพูน ที่ตลาดประชารัฐ กรีนมาร์เก็ต ( ตลาดป่าเห็ว ) ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน
5 ธ.ค. 60 / 15:40:00
ลำพูน จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
5 ธ.ค. 60 / 13:52:42
ลำพูนเปิดกาดประชารัฐ "เก็บตะวัน" เพิ่มโอกาสจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้ประชาชน
5 ธ.ค. 60 / 12:21:56
จิตอาสาจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดวัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2560
5 ธ.ค. 60 / 12:17:42
ลำพูน เปิดการแข่งขันจักรยานทางไกล "Tour of Lanna 2017" สนามที่ 3- 4
5 ธ.ค. 60 / 09:57:25
จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
4 ธ.ค. 60 / 23:07:40
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนให้กำลังใจนักปั่นที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ล้านนา 4 จังหวัด ในโครงการ " ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา "
4 ธ.ค. 60 / 13:57:21
ชาวบ้านรวมตัวร้องทุกข์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน วอนแก้ไขปัญหาผลกระทบการดูดทรายในหมู่บ้าน
4 ธ.ค. 60 / 13:26:57
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนจัดพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิเศษประจำปี 2560 จำนวน 103 ทุน
4 ธ.ค. 60 / 12:10:01
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมทำความสะอาดปูชนียสถานของจังหวัดลำพูน ตาม โครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
2 ธ.ค. 60 / 01:40:13
จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงานงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว ประจำปี 2560
1 ธ.ค. 60 / 11:58:55
คณะครู นักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลา เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ประจำปี 2560
1 ธ.ค. 60 / 11:45:42
จังหวัดลำพูน เตรียมเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม Kick off ใน 8 อำเภอ (5 ธันวาคม 2560)
1 ธ.ค. 60 / 10:54:06
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ก่อนเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
30 พ.ย. 60 / 14:40:39
จังหวัดลำพูน งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
30 พ.ย. 60 / 13:15:08
จังหวัดลำพูนเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้
30 พ.ย. 60 / 13:08:04
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามข้อตกลงสัญญา (MOU)เชื่อมโยงการตลาด มันสำปะหลัง ปี 2560/61 จังหวัดลำพูน ไปตลาดปลายทางล่วงหน้ากว่า 10,000 ตัน
30 พ.ย. 60 / 09:11:32
จังหวัดลำพูนมีผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ยอดสะสมถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 851 ราย
29 พ.ย. 60 / 09:09:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมสนทนาใน รายการมองเมืองเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
28 พ.ย. 60 / 21:54:28
ชาวลำพูนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 พ.ย. 60 / 16:29:44
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน
28 พ.ย. 60 / 16:21:03
จังหวัดลำพูนจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Forest Fire ระบบแจ้งเหตุและเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน
28 พ.ย. 60 / 14:54:56
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
28 พ.ย. 60 / 14:13:33
จังหวัดลำพูนมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ระดับจังหวัดและระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง
28 พ.ย. 60 / 13:37:47
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลข้าวใหม่ ครั้งแรกของจังหวัดลำพูน
28 พ.ย. 60 / 11:12:54
จังหวัดลำพูน จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2561
28 พ.ย. 60 / 09:59:45
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"
27 พ.ย. 60 / 15:39:06
ขนส่งลำพูนออกหน่วยพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
27 พ.ย. 60 / 15:22:15
ขนส่งลำพูนงดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำพูนห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ในวันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560
26 พ.ย. 60 / 19:53:36
ลำพูน ช่างฟ้อนเล็บ 3,242 คน ฟ้อนถวายแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญชัย ในงานพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2560
25 พ.ย. 60 / 16:53:54
ขอแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างตัวเป็นอดีตผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน ขอเรี่ยไรเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
25 พ.ย. 60 / 15:38:14
จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2560
25 พ.ย. 60 / 10:45:54
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
23 พ.ย. 60 / 18:23:15
จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้
23 พ.ย. 60 / 11:14:17
จิตอาสาอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ร่วมทำความดี ในกิจกรรม สืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยลงเเขกเกี่ยวข้าว
23 พ.ย. 60 / 09:50:25
จังหวัดลำพูน ตรวจสอบการจำหน่ายเข็มที่ระลึกปลอม
22 พ.ย. 60 / 15:33:15
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมกับแจกอาหารน้ำดื่ม และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนชาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน
22 พ.ย. 60 / 12:47:51
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลำพูน มุ่งให้เกิดเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
22 พ.ย. 60 / 11:12:55
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
21 พ.ย. 60 / 21:41:53
จังหวัดลำพูนมุ่งขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
21 พ.ย. 60 / 15:22:34
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ประกันตนโหลด Application ออนไลน์โฉมใหม่ "SSO Connect" ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Digital SSO
21 พ.ย. 60 / 11:45:13
จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดทาสองท่า อำเภอแม่ทา
21 พ.ย. 60 / 11:32:07
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน ยังมีพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการที่สนใจยังมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง
21 พ.ย. 60 / 11:02:18
นางสาวบัณฑิตา ริบแจ่ม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
21 พ.ย. 60 / 10:04:32
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
21 พ.ย. 60 / 09:57:29
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
20 พ.ย. 60 / 13:17:11
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
20 พ.ย. 60 / 10:44:19
จังหวัดลำพูน จัดงาน "วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด" หารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
18 พ.ย. 60 / 13:16:12
ทหาร , ตำรวจ , ฝ่ายปกครอง จังหวัดลำพูน แถลงผลการตรวจยึดอาวุธสงคราม มูลค่านับล้านบาท
17 พ.ย. 60 / 12:35:32
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จัดงาน เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจสานพลังร่วมกับภาครัฐ และชุมชน
17 พ.ย. 60 / 09:35:43
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่หารือเกษตรกร ผู้ประกอบการ วางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยนอกฤดูจังหวัดลำพูน
16 พ.ย. 60 / 15:06:36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แนะประชาชนตรวจหลักฐาน 4 ประการก่อนรับบริการทางการแพทย์ สร้างภูมิคุ้มกันอันตรายจากสถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า
16 พ.ย. 60 / 15:05:51
ผู้บริการนวดและร้านสปาในจังหวัดลำพูน ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้แล้ว ภายในวันที่ 22 ธันวาคม นี้
16 พ.ย. 60 / 14:07:23
จิตอาสาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ว่าการอำเภอ
16 พ.ย. 60 / 13:19:23
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงานฤดูหนาวและงานพระนางจามเทวี ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่
16 พ.ย. 60 / 09:32:32
ยอดสะสม 5 วัน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน มีพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 340 ราย
16 พ.ย. 60 / 09:24:20
ทหาร , ตำรวจ , ฝ่ายปกครอง ,อส. สนธิกำลัง ตรวจค้นเรือนจำ จังหวัดลำพูน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย หรือยาเสพติด
15 พ.ย. 60 / 22:25:19
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนข้าราชการ , ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
15 พ.ย. 60 / 14:22:42
เรือนจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
14 พ.ย. 60 / 14:28:23
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม นี้
14 พ.ย. 60 / 13:13:49
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
14 พ.ย. 60 / 10:18:52
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
13 พ.ย. 60 / 16:25:09
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์/เงื่อนไข แก่ผู้ประกอบการ ให้เข้าใจแนวปฏิบัติเดียวกัน
13 พ.ย. 60 / 14:45:05
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยือน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูนจ.ลำพูน
13 พ.ย. 60 / 11:37:34
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมเปิดให้บริการประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 6 ข้อของนายกรัฐมนตรี
10 พ.ย. 60 / 18:52:56
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ที่จังหวัดลำพูน
10 พ.ย. 60 / 16:06:34
จังหวัดลำพูนชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " พร้อมจัดกิจกรรมให้จิตอาสาฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
10 พ.ย. 60 / 14:46:09
จังหวัดลำพูน เชิญชวนส่งสาวงามร่วมประกวด นางสาวลำพูน ประจำปี 2560
10 พ.ย. 60 / 14:27:07
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม 2561
10 พ.ย. 60 / 14:14:06
จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ วันแรก มี พ่อค้า แม่ค้า มาลงทะเบียนอย่างคึกคัก
10 พ.ย. 60 / 13:53:56
จังหวัดลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
9 พ.ย. 60 / 16:35:31
จิตอาสาอำเภอเมืองลำพูนทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ "
9 พ.ย. 60 / 15:08:54
ลำพูน - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
9 พ.ย. 60 / 14:42:05
จ.ลำพูนประชุมตัดสินผลการประกวด คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
9 พ.ย. 60 / 13:37:57
ชาวอำเภอเมืองลำพูนร่วมสมัครเป็นชมคมรักในหลวง
8 พ.ย. 60 / 17:09:55
จังหวัดลำพูนกำหนดจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 1 – 10 ธันวาคม นี้
8 พ.ย. 60 / 16:24:36
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จำนวน 100 ผืน
8 พ.ย. 60 / 10:10:00
จังหวัดลำพูนประชุมซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน
8 พ.ย. 60 / 09:54:43
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤดูหนาว
8 พ.ย. 60 / 09:41:31
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเมืองลำพูน
8 พ.ย. 60 / 09:01:59
จิตอาสา อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ร่วมทำความสะอาดบริเวณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง ตามโครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
7 พ.ย. 60 / 11:27:11
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลี้ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง
7 พ.ย. 60 / 09:21:05
จัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับแรงงานไทย ผิดกฎหมายในมาเลเซีย
7 พ.ย. 60 / 09:16:43
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6 พ.ย. 60 / 18:37:57
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่องเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานตาม นโยบายของรัฐบาล
6 พ.ย. 60 / 15:05:15
จัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งผู้ที่จะเดินทางไปทำงานนวดสปาในคาซัคสถาน เสี่ยงถูกนายจ้างเอาเปรียบ
6 พ.ย. 60 / 13:37:51
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ตลาดประชารัฐ" ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายนนี้
6 พ.ย. 60 / 11:32:52
จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในจังหวัด
6 พ.ย. 60 / 11:13:04
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
5 พ.ย. 60 / 10:07:23
CPF ลำพูน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ตอบแทนคุณแผ่นดิน ถิ่นครูบา"
4 พ.ย. 60 / 01:55:08
บรรยากาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างคึกคัก
3 พ.ย. 60 / 14:43:05
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
3 พ.ย. 60 / 13:06:24
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ( บสส. ) หรือ SAM เชิญชวนประชาชนร่วมงานทรัพย์สวยเขตภาคเหนือ มหกรรมบ้านธนาคารที่ลำปาง วันที่ 3-5 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
3 พ.ย. 60 / 12:35:27
พาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม"
3 พ.ย. 60 / 10:46:39
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการต่อใบขับขี่ ต่อภาษีรถยนต์ จักรยานยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ
3 พ.ย. 60 / 10:37:54
ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
2 พ.ย. 60 / 22:16:49
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูนเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานตาม นโยบายของรัฐบาล
2 พ.ย. 60 / 16:55:12
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบาย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านธิ เตรียมจัดตั้งตลาดประชารัฐเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสิ้นค้าของชุมชน
2 พ.ย. 60 / 16:28:57
มาตรการการป้องกันภยันตรายในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560
2 พ.ย. 60 / 14:46:50
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบาย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอป่าซาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2 พ.ย. 60 / 11:43:13
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลใหม่ชุดใหม่
2 พ.ย. 60 / 11:42:27
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน รายงานเศรษฐกิจการแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2560
2 พ.ย. 60 / 11:41:47
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2560
2 พ.ย. 60 / 11:40:26
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก"
2 พ.ย. 60 / 11:39:39
สำนักงานขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
2 พ.ย. 60 / 11:38:20
สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำ ที่ได้บันทึกภาพไว้ตั้งแต่วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปจัดแสดงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยส่งได้ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้
2 พ.ย. 60 / 10:00:06
เทศบาลตำบลต้นธง จ.ลำพูน สืบทอดประเพณีลอย โขมด ของอาณาจักรหริภุญชัย หนึ่งเดียวในโลก อย่างยิ่งใหญ่
2 พ.ย. 60 / 01:11:01
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมงานประเพณียี่เป็ง ฟังเทศน์มหาชาติ ถวายทานโคมสามหมื่นดวง แด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2560
1 พ.ย. 60 / 17:02:13
ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ออกตรวจร้านค้า ที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงโดยผิดกฎหมาย
1 พ.ย. 60 / 16:19:34
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 " เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมพู" อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 60 / 15:21:44
จังหวัดลำพูน เตรียมยกระดับตลาดทาดอยแก้ว(ตลาดแม่ทา) เป็นตลาดประชารัฐของจังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 60 / 14:39:27
อำเภอบ้านโฮ่งเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมงาน ประเพณีแห่แค่หลวง และงานฉลอง 100 ปีอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 60 / 13:46:28
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ในอำเภอแม่ทา
1 พ.ย. 60 / 10:31:29
เทศบาลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง สืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของล้านนา
1 พ.ย. 60 / 10:27:22
ญาติและผู้ปกครอง ชาวจังหวัดลำพูนส่งบุตรหลานเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการ ผลัดที่ 2
31 ต.ค. 60 / 16:37:48
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ประกอบพิธี ทำบุญสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการในสังกัด
31 ต.ค. 60 / 15:10:44
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งครบ 57 ปี
31 ต.ค. 60 / 13:47:15
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งมียอดกฐิน รวมกว่า 6 ล้านบาท
31 ต.ค. 60 / 13:28:49
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อ-ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2560/61 ปริมาณ 51,000 ตัน
31 ต.ค. 60 / 12:13:30
จังหวัดลำพูนประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ เริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2560 นี้
30 ต.ค. 60 / 23:34:10
ผวจ.ลำพูนขอบคุณทุกหน่วยงาน ,จิตอาสาและประชาชนชาว จ.ลำพูน ที่ร่วมกันทำให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
30 ต.ค. 60 / 15:51:36
จังหวัดลำพูนมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณทำประโยชน์ด้านวัฒนธรรม และบุคคลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
30 ต.ค. 60 / 15:51:14
จังหวัดลำพูนมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณทำประโยชน์ด้านวัฒนธรรม และบุคคลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
30 ต.ค. 60 / 13:08:27
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)
30 ต.ค. 60 / 11:56:06
สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2560
30 ต.ค. 60 / 11:40:45
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี2560
30 ต.ค. 60 / 11:14:50
จังหวัดลำพูนเร่งพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ
29 ต.ค. 60 / 21:10:53
ตำรวจ ,ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาล ลอยกระทง ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
27 ต.ค. 60 / 16:42:17
ประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดี
27 ต.ค. 60 / 14:38:13
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
27 ต.ค. 60 / 11:58:05
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาประกอบพิธีลอยในแม่น้ำกวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
27 ต.ค. 60 / 11:31:35
พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วม ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
26 ต.ค. 60 / 17:43:25
พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนหลายหมื่นคน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
25 ต.ค. 60 / 23:16:40
จังหวัดลำพูนซักซ้อมการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
25 ต.ค. 60 / 16:19:49
กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรม Big cleaenning Day ทำความสะอาดรอบพระเมรุมาศจำลอง
25 ต.ค. 60 / 15:11:45
จังหวัดลำพูนปล่อยแถวรณรงค์จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน งานพิธีวางดอกไม้จันทน์จังหวัดลำพูนในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
24 ต.ค. 60 / 23:12:18
จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรจังหวัดลำพูนร่วมปฏิบัติการออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
24 ต.ค. 60 / 16:13:15
จ.ลำพูนเร่งเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
23 ต.ค. 60 / 15:06:32
พาณิชย์ลำพูน ออกชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติของร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ พร้อมทั้งตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า
23 ต.ค. 60 / 10:24:46
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
22 ต.ค. 60 / 21:18:34
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ถวายผ้ากฐินสามัคคี และ ถวายธรรมศาลา แด่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
21 ต.ค. 60 / 16:12:31
กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยือน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จังหวัดลำพูน
21 ต.ค. 60 / 15:04:39
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย ชาติชาย สุวิทย์ศักดานนท์ อัญเชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย แด่ พระสงฆ์ สามเณร ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมืองลำพูน
20 ต.ค. 60 / 23:02:27
จังหวัดลำพูน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
20 ต.ค. 60 / 15:47:38
จ.ลำพูนจัดพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่อำเภอเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
20 ต.ค. 60 / 15:35:35
จังหวัดลำพูน ประชาชนชาวอำเภอเมือง ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสารับมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
20 ต.ค. 60 / 13:09:23
พาณิชย์ลำพูน บูรณาการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับเกษตรกรแปลงใหญ่ กว่า 1,480 ตัน
19 ต.ค. 60 / 16:37:10
พาณิชย์ลำพูน ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และทำเข้าใจประชาชนในพื้นที่ถึงสินค้าที่สามารถซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้
19 ต.ค. 60 / 16:05:13
จ.ลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน
19 ต.ค. 60 / 15:22:45
จังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อการกุศลตอบแทนคุณแผ่นดินถิ่นครูบา
19 ต.ค. 60 / 13:17:07
จังหวัดลำพูนรับไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน
18 ต.ค. 60 / 22:05:49
จังหวัดลำพูนเตรียมรับไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน
18 ต.ค. 60 / 17:49:52
สถานการณ์อุทกภัยในเขต อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นมีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว
18 ต.ค. 60 / 16:15:45
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังภาวะอากาศในช่วงนี้ ยังมีฝนตกหนัก และสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
18 ต.ค. 60 / 15:36:19
จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานดอกไม้จันทน์อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ส่งมอบดอกไม้จันทน์
18 ต.ค. 60 / 14:47:12
จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอป่าซาง ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
18 ต.ค. 60 / 13:29:06
พาณิชย์จังหวัดลำพูน คุมเข้มสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ช่วงเทศกาลกินเจ
18 ต.ค. 60 / 11:09:47
จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอป่าซาง ร่วมกันทำความสะอาด รอบบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และสถานที่โดยรอบ วัดพระพุทธบาทตากผ้า เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
18 ต.ค. 60 / 09:58:59
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนจัดตกแต่งสถานที่ราชการและตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลองด้วยดอกดาวเรือง
18 ต.ค. 60 / 09:43:03
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนจัดตกแต่งสถานที่ราชการและตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลองด้วยดอกดาวเรือง
18 ต.ค. 60 / 09:32:58
ครม. มีมติขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
18 ต.ค. 60 / 09:32:20
เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
17 ต.ค. 60 / 23:00:41
ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ และ ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
17 ต.ค. 60 / 18:42:03
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชาชนร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
17 ต.ค. 60 / 16:06:37
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเร่งเปิดทางน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
17 ต.ค. 60 / 14:47:09
จิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอป่าซาง ร่วมกันประดับต้นดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั่วบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน
17 ต.ค. 60 / 14:30:05
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน แจ้งข้อปฏิบัติของสื่อมวลชนและผู้ที่จะบันทึกภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
17 ต.ค. 60 / 11:58:16
วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูนประกอบพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทให้แก่ ผู้ที่ร่วมบรรพชา อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
17 ต.ค. 60 / 09:21:23
สถานการณ์น้ำที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ยังวิกฤติ
16 ต.ค. 60 / 15:37:33
เกษตรจังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าว ผลสำเร็จโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
16 ต.ค. 60 / 15:35:16
วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูนประกอบพิธีปลงผมนาคให้แก่ ผู้ที่ร่วมบรรพชา อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
16 ต.ค. 60 / 14:37:55
จังหวัดลำพูนซ้อมเสมือนจริงพิธีถวายดอกไม้จันทน์
16 ต.ค. 60 / 14:23:36
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ค้ากักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภค
16 ต.ค. 60 / 14:06:53
ขนส่งลำพูน ห่วงใยการเดินทาง แนะให้ประชาชนใช้บริการรถเช่าเหมาหรือรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย ตรวจสอบสัญญาก่อนการว่าจ้างทุกครั้ง
16 ต.ค. 60 / 13:42:00
อบจ.ลำพูน กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
16 ต.ค. 60 / 13:34:16
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
16 ต.ค. 60 / 13:06:06
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
16 ต.ค. 60 / 12:51:35
จังหวัดลำพูนเร่งสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15 ต.ค. 60 / 21:46:58
จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนรับฟังรายการพิเศษ น้อมใจอาลัยพ่อหลวง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95.00 MHz
15 ต.ค. 60 / 15:15:55
พาณิชย์จังหวัดลำพูน ติดตามตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดลำพูน
15 ต.ค. 60 / 11:24:11
จังหวัดลำพูน เร่งซ่อมแซมถนนบ้านห้วยฮ่อมนอก ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จากกรณีดินและหินสไลด์ปิดถนนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
14 ต.ค. 60 / 12:45:46
ชาวจังหวัดลำพูนจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ต.ค. 60 / 18:15:04
จังหวัดลำพูนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
13 ต.ค. 60 / 12:48:26
จังหวัดลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองเพื่อการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
13 ต.ค. 60 / 09:25:56
พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต
12 ต.ค. 60 / 15:16:35
จังหวัดลำพูน มุ่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
12 ต.ค. 60 / 14:33:45
จังหวัดลำพูนจัดรถรับ – ส่ง อำนวยความสะดวกประชาชน พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคมนี้
12 ต.ค. 60 / 13:17:25
ประชาชนชาวอำเภอเมือง จ.ลำพูนรับมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 60 / 10:53:38
จังหวัดลำพูน ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
12 ต.ค. 60 / 10:33:27
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกว่า 1,600 เรื่อง
12 ต.ค. 60 / 01:19:13
ผวจ.ลำพูน ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุดินถล่ม ปิดเส้นทางระหว่าง หมู่บานห้วยฮ่อมนอก - ห้วยฮ่อมใน ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา
12 ต.ค. 60 / 00:35:36
รองนายกรัฐมนตรีมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
11 ต.ค. 60 / 16:44:36
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
11 ต.ค. 60 / 15:36:19
ชาว อ.ป่าซาง จ.ลำพูนรับมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11 ต.ค. 60 / 14:21:33
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการจราจร และด้านการรักษาความปลอดภัย
11 ต.ค. 60 / 13:03:03
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "ธ เสด็จแดนลำพูน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดเดือนตุลาคมนี้
11 ต.ค. 60 / 10:44:46
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน แจ้งหลักเกณฑ์การบันทึกภาพพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต้องได้รับอนุญาตก่อนบันทึกภาพ
11 ต.ค. 60 / 09:48:19
ตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมกันกำหนดจัดกิจกรรม "แสงสุดท้าย ณ ลำพูน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11 ต.ค. 60 / 09:31:43
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
11 ต.ค. 60 / 09:17:57
สมาคมศิษย์เก่าจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งสมาคมศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและจัดสร้างหอจดหมายเหตุ
10 ต.ค. 60 / 17:22:14
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชนประชาชนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร
10 ต.ค. 60 / 16:07:27
ชาว อ .บ้านธิ , เวียงหนองล่อง และ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูนรับมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับภูมิภาค
10 ต.ค. 60 / 14:03:43
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ
10 ต.ค. 60 / 08:56:05
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมและตกแต่งสถานที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
9 ต.ค. 60 / 18:35:41
ผู้พิการชาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
9 ต.ค. 60 / 15:15:32
ชาว อ .แม่ทา และ อ.ลี้ จ.ลำพูน รับมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับภูมิภาค
9 ต.ค. 60 / 15:14:43
จังหวัดลำพูนเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "จังหวัดสะอาด" ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
9 ต.ค. 60 / 12:11:32
สมาคมทหารผ่านศึกลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงจำอวดหน้าม่าน จากรายการคุณพระช่วย ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 นี้
9 ต.ค. 60 / 11:05:35
พาณิชย์ลำพูน เดินหน้าติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 6.3 หลังพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้
8 ต.ค. 60 / 12:38:01
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดกิจกรรม "ปั่นสองล้อ ผ่อสวนลำใย" นำผู้บริหาร บุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่จังหวัดลำพูน
7 ต.ค. 60 / 22:53:46
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขต อ.ป่าซาง , เวียงหนองล่อง และ อ.ลี้
6 ต.ค. 60 / 16:56:10
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.ลี้
6 ต.ค. 60 / 09:58:49
พุทธศาสนิกชนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันออกพรรษา
5 ต.ค. 60 / 17:51:09
จังหวัดลำพูนประชุมวีดีทัศน์ทางไกล แนวทางการจัดเตรียมงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ต.ค. 60 / 17:21:27
หลายอำเภอในจังหวัดลำพูน จัดอบรมซักซ้อมทำความเข้าใจและมอบหมายภารกิจให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจพิธีถวายดอกไม้จันทน์
5 ต.ค. 60 / 13:37:02
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
5 ต.ค. 60 / 09:40:59
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนสภาวะอากาศในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวัง
5 ต.ค. 60 / 09:17:53
ครม. แจ้งการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4 ต.ค. 60 / 17:31:47
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูน ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 80
4 ต.ค. 60 / 15:33:50
พาณิชย์จังหวัดลำพูน ติดตามการจำหน่ายต้นดอกดาวเรือง เพื่อป้องปรามการเอาเปรียบผู้บริโภค และจำหน่ายในราคาสูงเกินจริง
4 ต.ค. 60 / 11:17:47
จังหวัดลำพูนมอบสิ่งของพระราชทาน (รอบแรก) ให้แก่ตัวแทนทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ
4 ต.ค. 60 / 10:22:08
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศบัญชีรถที่ระงับทะเบียน เนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกัน ครบ 3 ปี
4 ต.ค. 60 / 09:22:24
จังหวัดลำพูน รายงานผลการดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
3 ต.ค. 60 / 18:57:47
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูน มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70
3 ต.ค. 60 / 18:56:12
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานตาม นโยบายของรัฐบาล
3 ต.ค. 60 / 14:38:56
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ประดับตกแต่งดอกดาวเรืองบริเวณโดยรอบสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
3 ต.ค. 60 / 13:31:54
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถะ (E to E)
3 ต.ค. 60 / 13:31:12
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
3 ต.ค. 60 / 13:30:10
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน รายงานเศรษฐกิจการแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2 ต.ค. 60 / 14:48:48
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
2 ต.ค. 60 / 14:38:33
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
2 ต.ค. 60 / 13:22:05
ชาวจังหวัดลำพูนทยอยไปใช้สิทธิ ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ
2 ต.ค. 60 / 09:39:20
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
1 ต.ค. 60 / 17:41:05
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่เดินทางถึงจังหวัดลำพูนแล้ว
29 ก.ย. 60 / 23:28:31
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูนมีความก้าวหน้ามาก
29 ก.ย. 60 / 23:27:04
การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูนมีความก้าวหน้ามาก
29 ก.ย. 60 / 13:19:46
กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนกัลปพฤกษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต
29 ก.ย. 60 / 13:10:54
จังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
29 ก.ย. 60 / 11:18:17
เทศบาลเมืองลำพูน มุ่งส่งเสริมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ " ลำพูน 2020 "
29 ก.ย. 60 / 11:16:30
พาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ร้านธงฟ้าประชารัฐ" ที่สามารใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าเพื่ออุปโภค-บริโภคได้
28 ก.ย. 60 / 14:46:46
จังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
28 ก.ย. 60 / 13:16:59
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
28 ก.ย. 60 / 08:57:01
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและประชาชน ร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
27 ก.ย. 60 / 16:31:50
จังหวัดลำพูนเชิญชวน ข้าราชการ ประชาชน ร่วมร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30 - 08.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน
27 ก.ย. 60 / 14:31:05
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริม แก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงจากเดิมในปีที่ผ่านมา
26 ก.ย. 60 / 15:44:03
ชาวชุมชนคุ้ยขยะ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน รับมอบบ้านพอเพียง ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมกันก่อสร้างขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้อาศัยในชุมชนคุ้ยขยะให้ดีขึ้น
26 ก.ย. 60 / 10:21:06
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เชิญชวนประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017"
26 ก.ย. 60 / 10:19:35
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)
25 ก.ย. 60 / 14:38:19
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมตรวจสอบร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าบุหรี่และสุรา ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
25 ก.ย. 60 / 13:33:49
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำพูน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ รวม 24 วัน มียอดสะสมรวม 13,588 ราย
25 ก.ย. 60 / 13:25:31
สำนักงานพาณิชย์ลำพูน ออกสำรวจความพร้อม และแจกป้ายประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ธงฟ้าประชารัฐ" และประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงโครงการอย่างแท้จริง
22 ก.ย. 60 / 10:27:12
ความคืบหน้างานก่อสร้างส่วนยอดพระเมรุมาศจำลอง ที่จังหวัดลำพูน แล้วเสร็จกว่า 90 %
22 ก.ย. 60 / 08:43:13
จังหวัดลำพูน คว้าแชมป์ "จังหวัดสะอาด" อันดับที่ 1 ของประเทศ
21 ก.ย. 60 / 19:35:19
เกษตรกร อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอผลผลิตของตน หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ 9101
21 ก.ย. 60 / 15:27:37
จังหวัดลำพูน จัดงานฉลองเปรียญธรรมและปริญญาบัตร ให้แก่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 180 รูป
21 ก.ย. 60 / 10:45:34
จังหวัดลำพูนส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) ปี 2560 ให้กับประชาชนวันนี้เป็นวันแรก
20 ก.ย. 60 / 16:15:25
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
20 ก.ย. 60 / 15:00:56
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อมตาม โครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
19 ก.ย. 60 / 17:38:20
สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน และสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเรียกร้องให้รัฐบาลเพิกถอนทะเบียนสารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19 ก.ย. 60 / 16:05:32
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก หอม แดง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนถึงรัฐบาลขอให้ระงับการนำเข้าหอมแดงจากประเทศต่างเทศ
19 ก.ย. 60 / 13:31:48
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ
19 ก.ย. 60 / 13:26:10
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน สิงหาคม 2560
19 ก.ย. 60 / 13:24:39
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
19 ก.ย. 60 / 13:23:42
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกบางพื้นที่
19 ก.ย. 60 / 09:37:42
ประกันสังคมลำพูน แจ้งโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม พร้อมให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
18 ก.ย. 60 / 15:40:59
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
18 ก.ย. 60 / 13:27:31
นายอำเภอทุกอำเภออัญเชิญดอกไม้จันทน์มอบแก่จังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในการประกอบในงานพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ก.ย. 60 / 13:23:45
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
18 ก.ย. 60 / 13:16:50
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดลำพูน มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
17 ก.ย. 60 / 19:07:33
ชาวอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงเทพมหานครฯ
16 ก.ย. 60 / 14:38:23
จังหวัดลำพูน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
16 ก.ย. 60 / 12:11:14
ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธี บวงสรวง เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระนางจามเทวีประจำปี 2560
16 ก.ย. 60 / 10:53:02
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดกิจกรรม Academic Symposium 2017 ภายใต้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
15 ก.ย. 60 / 18:52:36
ประชาชนจังหวัดลำพูน ทั้ง 8 อำเภอต่างทยอยไปลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15
15 ก.ย. 60 / 17:21:37
จังหวัดลำพูนประชุม วีดีทัศน์ทางไกล แนวทางการจัดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 ก.ย. 60 / 13:06:23
การก่อสร้าง ฝายตามโครงการคนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ ในเขตตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีความก้าวหน้ามาก
15 ก.ย. 60 / 11:38:23
จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์แห่งเมืองหริภุญชัย
14 ก.ย. 60 / 16:04:41
สวท.ลำพูน ประกอบพิธีทำบุญเนื่องใน โอกาสเข้าสู่ปีที่ 33 ของการก่อตั้ง
13 ก.ย. 60 / 15:43:35
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่ ผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
13 ก.ย. 60 / 14:58:59
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดลำพูนให้ความรู้ด้านภาษี และการลงทุนแก่ประชาชน ในงาน " เดินหน้าธุรกิจยุค 4 . 0 "
13 ก.ย. 60 / 09:43:27
คปภ. ขับเคลื่อน 5 มาตรการเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย
13 ก.ย. 60 / 09:35:11
กพร. ยืนยันกฎหมายแร่ฉบับใหม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้การทำเหมืองแร่เป็นไปอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
13 ก.ย. 60 / 09:31:33
ม.44 ระงับเหมืองทองชั่วคราว เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยประชาชน และตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ผู้แทนรัฐบาล อยู่ระหว่างการเจรจากับคิงส์เกต ยังไม่มีข้อยุติใด ๆ
13 ก.ย. 60 / 09:21:28
กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำการพิจารณาอนุญาตคำขอตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน พ.ร.บ.แร่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม นี้
13 ก.ย. 60 / 09:17:45
กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำการพิจารณาอนุญาตคำขอตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน พ.ร.บ.แร่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม นี้
13 ก.ย. 60 / 09:09:44
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมเรื่องร้องทุกข์กว่า 1,500 เรื่อง
13 ก.ย. 60 / 09:08:51
สสว. เชิญเที่ยวงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน "รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย"
12 ก.ย. 60 / 19:39:33
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน " เดินหน้าธุรกิจยุค 4 . 0 "
12 ก.ย. 60 / 19:10:19
จังหวัดลำพูนติดตามการบริหารจัดการข้าวจังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2560 / 2561
12 ก.ย. 60 / 16:02:00
สคบ.ลำพูน แจงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลังปีงบประมาณ 2560 มุ่งให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า และบริการ
12 ก.ย. 60 / 14:46:23
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2560
11 ก.ย. 60 / 18:43:23
จังหวัดลำพูนมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อไปสู่การเป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน
11 ก.ย. 60 / 14:46:50
ขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งเจ้าของรถป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียน รีบดำเนินการจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย
11 ก.ย. 60 / 13:03:28
จังหวัด ลำพูน คัดเลือกพ่อตัวอย่าง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี ประจำปี 2560
11 ก.ย. 60 / 13:01:44
ธ.ก.ส.ลำพูน มอบทุนอาหารกลางวันและข้าวหอมมะลิให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
11 ก.ย. 60 / 11:17:09
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เดินหน้าขยายตลาดในจีน เน้นท่องเที่ยวเชิงกีฬา รุกฐานลูกค้ากลุ่มที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ
11 ก.ย. 60 / 10:40:06
ประชาชนจังหวัดลำพูน สนใจไปลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 10
10 ก.ย. 60 / 12:42:24
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 3/2560
10 ก.ย. 60 / 08:30:20
ชมรมนักวิ่งจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง สลากย้อม 1เดียวในโลก
8 ก.ย. 60 / 19:54:59
เยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ร่วมสวดมนต์และศึกษาพระธรรม ตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร จังหวัดลำพูน
7 ก.ย. 60 / 23:52:21
ชาวชุมชนบ้านปางกอตัน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนร่วมกันสร้างฝายพวงเสริมสร้างความสามารถให้แหล่งน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้ดีขึ้น
7 ก.ย. 60 / 23:41:49
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูนชี้แจงกรณีมีการลักลอบทิ้งขยะบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 11
7 ก.ย. 60 / 00:39:03
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมใจกันรักษาความสะอาดเพื่อให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดสะอาดระดับประเทศ
6 ก.ย. 60 / 17:14:56
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยอดรวม 6 วัน เกือบ 3 พันคน
6 ก.ย. 60 / 14:03:59
กศน.จังหวัดลำพูน จัดงาน "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต"เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2560
6 ก.ย. 60 / 13:00:52
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ย้ำสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ เสริมความงาม หรือสปา ต้องขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
6 ก.ย. 60 / 11:29:15
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจสั่งจองพระกริ่ง – เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60"
5 ก.ย. 60 / 22:11:33
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์ในเขตภาคเหนือ
5 ก.ย. 60 / 09:12:10
จังหวัดลำพูน มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 สะสม 4 วัน รวม 1,125 คน
4 ก.ย. 60 / 23:46:27
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ทำบุญงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2560
4 ก.ย. 60 / 17:07:28
จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
4 ก.ย. 60 / 16:04:39
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชาวลำพูนสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
4 ก.ย. 60 / 15:30:59
จังหวัดลำพูน ทบทวนแผนพัฒนากำลังคน ปี พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ และภาคเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
4 ก.ย. 60 / 11:54:23
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
4 ก.ย. 60 / 10:52:39
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชม และชิมอาหารที่มีลำไยเป็นส่วนประกอบ และ เยี่ยมชมต้นสลากย้อมในงานประเพณีทำบุญสลากย้อมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
3 ก.ย. 60 / 22:32:05
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ หมู่บ้านน้ำพุ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
3 ก.ย. 60 / 19:03:57
จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก จังหวัดแรกของประเทศไทย
3 ก.ย. 60 / 12:35:57
จังหวัดลำพูน เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี OBEC Young Soccer 2017 รับคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ
3 ก.ย. 60 / 01:05:07
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และจังหวัดลำพูน จัดหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน ชาวอำเภอลี้
2 ก.ย. 60 / 23:39:48
จังหวัดลำพูนร่วมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้
2 ก.ย. 60 / 19:03:41
ททท. จัดงาน Creative Lamphun Festival เทศกาลท่องเที่ยวลำพูน มิติใหม่สร้างสรรค์ 2-3 กันยายนนี้ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
1 ก.ย. 60 / 11:48:26
พิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จังหวัดลำพูนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
1 ก.ย. 60 / 09:35:16
จังหวัดลำพูน จัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ส.ค. 60 / 16:07:09
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) อนุมัติเงินกู้สนับสนุน ผู้ประกอบการ ลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูน จำนวน 106 ราย
31 ส.ค. 60 / 14:25:21
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2560
31 ส.ค. 60 / 11:56:13
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งมติที่ประชุมให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
31 ส.ค. 60 / 09:37:11
จังหวัดลำพูน มุ่งป้องกันกลุ่มเสี่ยงใช้สารเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง
31 ส.ค. 60 / 09:17:51
ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดี กับ นักกีฬา ชาวจังหวัดลำพูน ที่ คว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย
31 ส.ค. 60 / 09:17:08
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน แจ้งการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
31 ส.ค. 60 / 09:16:19
กศน. จังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"
31 ส.ค. 60 / 09:15:13
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 60 / 20:56:59
จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560
30 ส.ค. 60 / 18:03:41
จังหวัดลำพูน จัดเตรียมเพาะกล้าดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วจังหวัดในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
30 ส.ค. 60 / 16:43:59
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ชาวอำเภอลี้รับบริการ จากหน่วยบริการจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ 1 กันยายน นี้ ที่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้
30 ส.ค. 60 / 13:45:24
จังหวัดลำพูน ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีอุปสมบท ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 89 รูป
29 ส.ค. 60 / 17:35:45
พาณิชย์จังหวัดลำพูน สำรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ
29 ส.ค. 60 / 15:44:13
กพร. ชี้แจงการพิจารณาคำขออาชญาบัตร ประทานบัตรที่ค้างอยู่จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.แร่ใหม่ทันที ไม่สามารถผ่อนปรนได้
29 ส.ค. 60 / 15:41:45
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรีและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
29 ส.ค. 60 / 15:38:45
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนัก
29 ส.ค. 60 / 11:52:06
จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของกองทัพไทยกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ปี 2560
29 ส.ค. 60 / 10:34:47
จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
28 ส.ค. 60 / 12:21:45
ขอเชิญชวนประชาชนติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย
27 ส.ค. 60 / 15:03:31
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัด โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
25 ส.ค. 60 / 15:08:00
จังหวัดลำพูน สานพลังประชาชน ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
24 ส.ค. 60 / 23:02:32
จังหวัดลำพูน ชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ในอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมเวทีรับฟังขอคิดเห็น การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ไมน์ จำกัด
24 ส.ค. 60 / 19:38:05
ชาวตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
24 ส.ค. 60 / 19:01:56
จังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน ที่ ตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
24 ส.ค. 60 / 18:49:29
จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
24 ส.ค. 60 / 18:04:41
พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 และบุคคลไร้ที่พึ่ง อายุระหว่าง 18 – 60 ปี ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
24 ส.ค. 60 / 17:23:15
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จังหวัดลำพูน
24 ส.ค. 60 / 15:12:11
กพร. ประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 วันที่ 29 สิงหาคมนี้
24 ส.ค. 60 / 15:10:29
คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ทองคำ ครอบคลุม 7 ด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การกำกับดูแล การมีส่วนร่วมของประชาชน และการแบ่งปันผลประโยชน์
24 ส.ค. 60 / 15:08:21
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระวัง พายุ "ฮาโตะ"
24 ส.ค. 60 / 14:32:52
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ การบริหารจัดการพลังงาน Energy 4.0 และรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด
24 ส.ค. 60 / 08:59:19
ประชาชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ร่วมร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง
22 ส.ค. 60 / 23:08:33
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
22 ส.ค. 60 / 22:52:50
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ให้กำลังใจนักบาสเกตบอลระดับเยาวชน ที่ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2017
22 ส.ค. 60 / 16:47:23
ชาวอำเภอลี้ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปประกอบพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 ส.ค. 60 / 16:16:17
จังหวัดลำพูน ประกาศอำเภอปลอดขยะเปียกครบทุกอำเภอแล้ว
22 ส.ค. 60 / 16:13:04
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน "สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก" ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
22 ส.ค. 60 / 15:32:43
วัดป่าตึงงาม จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
22 ส.ค. 60 / 12:44:38
จ.ลำพูนเชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
22 ส.ค. 60 / 10:17:23
กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
22 ส.ค. 60 / 09:22:09
จังหวัดลำพูน ประกาศยกย่องชื่นชม อป.พร. เทศบาลตำบลป่าสัก หลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างจริงจัง
22 ส.ค. 60 / 09:03:28
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
22 ส.ค. 60 / 08:58:18
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือปรับแผนปฏิบัติ (เพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
22 ส.ค. 60 / 08:42:59
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัย
21 ส.ค. 60 / 16:51:17
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ 3 ปี
21 ส.ค. 60 / 15:49:06
จังหวัดลำพูน เดินหน้าต่อเนื่อง ประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอ ที่ 6 ที่มีการจัดการกับขยะเปียกได้เป็นอย่างดี และเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
21 ส.ค. 60 / 15:26:58
นักกีฬาบาสเกตบอลจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย สพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2017 ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคมนี้ ที่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จังหวัดลำพูน
20 ส.ค. 60 / 09:11:23
สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ตามกฎหมาย
19 ส.ค. 60 / 15:12:03
ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งศึกษาการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต
18 ส.ค. 60 / 16:56:34
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชาวตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
18 ส.ค. 60 / 14:44:50
นักศึกษา ครูและบุคลากร สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน.ลำพูนเกมส์ ประจำปี 2560
18 ส.ค. 60 / 13:33:55
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560
18 ส.ค. 60 / 11:35:14
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่
17 ส.ค. 60 / 18:48:25
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน ถวายแด่พระสุพรหมยานเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
16 ส.ค. 60 / 10:30:59
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
16 ส.ค. 60 / 10:29:59
สำนักงานกองทุนยุติธรรม จัดกิจกรรมภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม
15 ส.ค. 60 / 17:51:05
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนติดตามรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่จะจัดรายการสถานีประชาชนสัญจร ในวันที่ 1 กันยายน นี้ ที่หอประชุมอำเภอลี้
15 ส.ค. 60 / 16:31:52
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน "เมืองผ้าฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" หมู่บ้าน CIV บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง
15 ส.ค. 60 / 12:42:18
ธ.ก.ส. ลำพูนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน
15 ส.ค. 60 / 11:03:51
ผลการประกวดร้องเพลงลำพูน ในงานลำไยไทยลำไยลำพูนประจำปี 2560 ประเภทเยาวชน
14 ส.ค. 60 / 22:44:25
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทุนกองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในจังหวัดลำพูน
14 ส.ค. 60 / 15:24:20
ผลการประกวด ธิดาลำไย ในงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560
12 ส.ค. 60 / 20:36:59
ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12 ส.ค. 60 / 17:10:14
จังหวัดลำพูน เดินหน้าต่อเนื่อง ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอ ที่ 4 ที่มีการจัดการกับขยะเปียกได้เป็นอย่างดี และเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
12 ส.ค. 60 / 15:41:59
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
12 ส.ค. 60 / 09:17:37
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพสกนิกรชาวลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรใน ‘วันแม่แห่งชาติ’ 12 สิงหาคม 2560
11 ส.ค. 60 / 15:51:35
จังหวัดลำพูน มอบบ้านพอเพียงชนบท ตามนโยบายประชารัฐ ภายใต้ " เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง จังหวัดลำพูน " จำนวน 239 หลัง
11 ส.ค. 60 / 15:10:08
คณะนักออกแบบมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน
11 ส.ค. 60 / 14:40:02
จังหวัดลำพูนเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
11 ส.ค. 60 / 14:34:34
ชาวอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11 ส.ค. 60 / 11:50:48
ปส. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย แนะสังเกตสัญลักษณ์ก่อนรับบริการทางรังสี
10 ส.ค. 60 / 16:38:28
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง
10 ส.ค. 60 / 14:02:48
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์(ศพอ.)ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์(ศพอ.) ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2560
10 ส.ค. 60 / 11:04:12
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน กรกฎาคม 2560
10 ส.ค. 60 / 11:02:45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 "การพัฒนาสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์"
10 ส.ค. 60 / 10:53:33
ผลการประกวดร้องเพลงลำพูน ในงานลำไยไทยลำไยลำพูนประจำปี 2560 ประเภทประชาชนทั่วไป
10 ส.ค. 60 / 09:42:39
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
9 ส.ค. 60 / 16:32:30
จังหวัดลำพูน เตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
9 ส.ค. 60 / 16:25:27
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งออกมาตรการด่วนฟื้นฟูเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน หลังพายุถล่มโรงงานอีสาน สั่งการหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ทันที
9 ส.ค. 60 / 16:15:02
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดลำพูนจับสลากมอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้แก่ลูกค้า ครั้งที่ 1 / 2560
9 ส.ค. 60 / 15:38:26
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศตามโครงการจัดเทศน์เพื่อการกุศล "77 จังหวัด รวมใจ..เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"
9 ส.ค. 60 / 14:25:10
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
9 ส.ค. 60 / 10:18:32
จังหวัดลำพูนมุ่งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9 ส.ค. 60 / 08:59:33
จังหวัดลำพูน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ
9 ส.ค. 60 / 08:58:29
ครม.เห็นชอบ เปลี่ยนการแสดงธงชาติในวันพิธีสำคัญ
9 ส.ค. 60 / 08:56:21
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน แจ้งข้อหารือในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในการจับสุนัขและแมวจรจัด
9 ส.ค. 60 / 08:55:33
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
9 ส.ค. 60 / 00:57:53
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560
8 ส.ค. 60 / 15:28:29
จังหวัดลำพูนเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกภายในเดือน กันยายน นี้
8 ส.ค. 60 / 15:19:57
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน มีเรื่องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส สถิติรวม 1,501 เรื่อง มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
8 ส.ค. 60 / 13:26:54
จ. ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ลานอนุสาวรีย์จามเทวี ก่อนเปิดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560
7 ส.ค. 60 / 16:55:57
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
7 ส.ค. 60 / 14:58:42
ศาลจังหวัดลำพูน จัดงานวันรพี ประจำปี 2560 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
6 ส.ค. 60 / 01:27:21
เทศบาลตำบลอุโมงค์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเชิญชวน ประชาชนเที่ยวชมกาดฮิมน้ำอุโมงค์ ทุกวัน ศุกร์เสาร์ และอาทิตย์ ( ทุกสัปดาห์ )
5 ส.ค. 60 / 16:28:06
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "มหัศจรรย์ลำไย ทำอะไรได้เยอะแยะ" เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องมากยิ่งขึ้น
4 ส.ค. 60 / 14:34:45
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560
4 ส.ค. 60 / 14:33:35
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
4 ส.ค. 60 / 13:36:04
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ที่ 15 ติดตามการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดลำพูน
4 ส.ค. 60 / 12:52:26
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
4 ส.ค. 60 / 12:51:41
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำลำพูน เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2560
4 ส.ค. 60 / 12:51:01
แนวทางการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนายา
4 ส.ค. 60 / 12:50:05
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งสร้างการรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 ส.ค. 60 / 12:49:08
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
4 ส.ค. 60 / 10:55:24
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยขบวนคาราวานรถลำไย เชียงใหม่-ลำพูน สู่ผู้บริโภคโดยตรงทั่วประเทศ
3 ส.ค. 60 / 15:14:30
อบจ.ลำพูน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 (พ.ศ.2561-2564)
3 ส.ค. 60 / 12:23:27
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดลำพูน
2 ส.ค. 60 / 18:42:18
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรที่จังหวัดลำพูน
2 ส.ค. 60 / 16:53:34
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน พุ่งเป้าส่งเสริม อปท. จัดทำแผนป้องกันกลโกง
2 ส.ค. 60 / 15:50:57
จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์รวบรวมจำหน่ายลำไยจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
2 ส.ค. 60 / 11:32:03
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส เนื่องในวันมหิดล 2560
2 ส.ค. 60 / 11:31:20
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมโครงการจัดเทศน์การกุศล "77 จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"
1 ส.ค. 60 / 20:03:02
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560
1 ส.ค. 60 / 19:23:45
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน นำลำไยสด ไปแลกเปลี่ยนกับกล้วยไข่ ของจังหวัดกำแพงเพชร เพิ่มช่องทางการกระจายลำไยสดให้กว้างขวางมากขึ้น
31 ก.ค. 60 / 11:22:06
จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2560
30 ก.ค. 60 / 19:56:01
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กด like PAGE IR เพื่อติดตามข่าวสารของรัฐบาล พร้อมเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนสู่รัฐบาล สร้างการสื่อสารแบบสองทาง
30 ก.ค. 60 / 18:45:53
ความหลากหลายทางชีวภาพ
30 ก.ค. 60 / 10:01:00
ยอดรวมสถิติของประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกฯ 34 วัน รวม 2,245 คน
28 ก.ค. 60 / 18:47:44
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตาเเละอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล
28 ก.ค. 60 / 14:39:04
ผู้ว่าฯ ลำพูน นำประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
28 ก.ค. 60 / 13:00:21
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
28 ก.ค. 60 / 12:51:25
ผู้ว่าฯ ลำพูน นำประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
27 ก.ค. 60 / 20:00:44
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
27 ก.ค. 60 / 19:29:43
ผู้ประกอบการจากสาธารณประชาชนจีน ลงนามการซื้อขายลำไย กับ เกษตรกรจังหวัดลำพูน
27 ก.ค. 60 / 18:24:16
คณะนักวิ่ง - ปั่น 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ถึงจังหวัดลำพูนแล้ว
27 ก.ค. 60 / 17:40:28
เกษตรกรจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
27 ก.ค. 60 / 12:37:15
จังหวัดลำพูน จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการรังวัดออกโฉนดที่ดินของประชาชน
26 ก.ค. 60 / 16:46:12
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคระบาดในสัตว์ปีก
26 ก.ค. 60 / 16:02:38
เครือข่ายผู้ประกอบการ พนักงานนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือจังหวัดลำพูนร่วมโครงการสร้างมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
26 ก.ค. 60 / 14:49:47
จังหวัดลำพูน ตั้งศูนย์เฉพาะกิจประชุมติดตามสถานการณ์ลำไยอย่างใกล้ชิด และได้รับข่าวดีจากอินโดนีเซีย แจ้งว่าเปิดโควต้ารับซื้อลำไยแล้ว คาดการณ์ว่าจะช่วยระบายผลผลิตลำไยของจังหวัดลำพูนได้มากขึ้น
26 ก.ค. 60 / 12:38:58
พาณิชย์จังหวัดลำพูน สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน (War Room) ติดตามสถานการณ์ลำไยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560
25 ก.ค. 60 / 20:50:26
จังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน ที่ ตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง
25 ก.ค. 60 / 20:09:55
จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
25 ก.ค. 60 / 19:56:19
จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคและกระบือให้แก่เกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
25 ก.ค. 60 / 19:45:51
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดให้บริการทำหมันสัตว์และฉีดวัคซีน แก่สัตว์เลี้ยงในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
25 ก.ค. 60 / 15:40:29
PEA ลำพูน จัดกิจกรรมมอบแสงสว่างให้ผู้ยากไร้ ออกบริหารตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
25 ก.ค. 60 / 14:16:04
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
25 ก.ค. 60 / 13:41:48
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในโอกาสครบรอบปีที่ 88
25 ก.ค. 60 / 10:15:52
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ 3 ปี
25 ก.ค. 60 / 10:11:06
ขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งงดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำพูน ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ชั่วคราว
25 ก.ค. 60 / 09:59:36
ขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถไปชำระภาษี
25 ก.ค. 60 / 09:55:57
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งภาพร่วมประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
25 ก.ค. 60 / 09:45:29
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วง 24-27 กรกฎาคมนี้
24 ก.ค. 60 / 17:47:58
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนตรวจสอบพื้นที่ และพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคอหิวาต์ เป็ด,ไก่ไม่ให้แพร่กระจายในเขตตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
24 ก.ค. 60 / 14:29:21
จังหวัดลำพูนเชิญชวนนายจ้าง และผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน แล้วไม่มีเอกสารแสดงตนมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายใน วันที่ 7 สิงหาคม นี้
23 ก.ค. 60 / 14:49:39
ผู้เข้าประกวดธิดาลำไยลำพูน ประจำปี 2560 เดินสายทำกิจกรรมในสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน
22 ก.ค. 60 / 10:24:04
ชาวอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นอำเภอปลอดขยะเปียกอำเภอแรกของประเทศ
22 ก.ค. 60 / 00:47:38
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน "ไทยแลนด์ 4.0 OTOP ลำพูน สู่นวัตกรรม"
21 ก.ค. 60 / 17:25:54
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
21 ก.ค. 60 / 15:59:05
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการครบรอบ 3 ปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานห้วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
21 ก.ค. 60 / 13:14:51
สรรพากรพื้นที่ลำพูน แจงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
21 ก.ค. 60 / 12:34:17
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามให้ความช่วยเหลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่า
21 ก.ค. 60 / 10:39:09
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งพยากรณ์อากาศช่วง 18-24 ก.ค.นี้ ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และขอให้ประชาชนเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้
21 ก.ค. 60 / 10:25:19
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน แจ้งการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มหลักประกันชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิต
21 ก.ค. 60 / 09:45:53
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
21 ก.ค. 60 / 09:36:55
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
20 ก.ค. 60 / 15:48:48
เมืองซินโจว มณฑลซานซี สานความสัมพันธ์เมืองพี่น้องกับจังหวัดของไทย
20 ก.ค. 60 / 15:24:51
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ให้แก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
20 ก.ค. 60 / 14:54:43
จังหวัดลำพูนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
20 ก.ค. 60 / 13:31:56
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครื่องดื่มเกลือแร่ "สปอนเซอร์" ขอเชิญชมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
20 ก.ค. 60 / 13:31:15
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัด Day Camp ส่งเสริมเด็กบ้านกลาง "โตไปไม่โกง"
20 ก.ค. 60 / 13:06:22
จังหวัดลำพูน จัดสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
20 ก.ค. 60 / 11:01:35
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่จังหวัดลำพูน
19 ก.ค. 60 / 20:17:48
คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดลำพูนติดตามสอดส่องการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง และ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
19 ก.ค. 60 / 17:39:25
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชน
19 ก.ค. 60 / 16:51:07
กอ.รมน.ลำพูน ร่วมกับ สวท.ลำพูน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อขยายเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล
18 ก.ค. 60 / 18:18:53
จังหวัดลำพูนจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร ระหว่าง 24 ก.ค. – 7 ส.ค. นี้
18 ก.ค. 60 / 10:07:38
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝน
18 ก.ค. 60 / 09:41:37
สคบ.ออกประกาศคุมรถจักรยานยนต์ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการขับขี่
18 ก.ค. 60 / 09:35:17
กรมเจ้าท่า ขอให้ผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 ขอให้รีบแจ้งให้สำนักงานเจ้าท่าที่สะดวกทราบ ภายใน 60 วัน
17 ก.ค. 60 / 20:05:26
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนรับบริการตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
17 ก.ค. 60 / 19:59:09
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เปิดจองเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เริ่ม 14 กรกฎาคมนี้
17 ก.ค. 60 / 19:47:51
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
17 ก.ค. 60 / 17:17:56
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศบัญชีรถที่ระงับทะเบียน เนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกัน ครบ 3 ปี
17 ก.ค. 60 / 17:14:06
จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือน
17 ก.ค. 60 / 15:33:53
ขอเชิญร่วมร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
17 ก.ค. 60 / 15:33:09
พยาธิใบไม้ตับ ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี
17 ก.ค. 60 / 15:31:52
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
17 ก.ค. 60 / 10:20:23
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 และสามเณรบวชเรียน โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
16 ก.ค. 60 / 02:02:21
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
14 ก.ค. 60 / 18:49:28
จังหวัดลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมการใช้เครื่องหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจุสินค้าเกษตรหรือบนตัวสินค้าเกษตร
13 ก.ค. 60 / 14:53:16
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายลำไยอินทรีย์ เพื่อจัดหาตลาดรับซื้อลำไยในฤดูกาล และสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของรัฐบาล
13 ก.ค. 60 / 11:59:49
จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตร และสวดเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
12 ก.ค. 60 / 17:11:17
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้กำลังใจ และสนับสนุนคณะนักวิ่ง – นักปั่นจักรยานจากคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษา ในโครงการ วิ่ง- ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค
12 ก.ค. 60 / 16:38:43
เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักมุ่งเป็นหมู่บ้านตำบลปลอดขยะ ตามนโยบายของรัฐบาล
12 ก.ค. 60 / 13:49:04
ตำบลลี้ และตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก มุ่งเป็นหมู่บ้านตำบลปลอดขยะ ตามนโยบายของรัฐบาล
12 ก.ค. 60 / 13:09:25
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์การซื้อขายลำไยในฤดู ผลผลิตปี 2560 ของจังหวัดลำพูน
11 ก.ค. 60 / 17:35:39
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อม ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดรอบตัดสินระดับประเทศ 13 – 15 ก.ค. 2560
11 ก.ค. 60 / 16:05:33
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"
11 ก.ค. 60 / 16:01:12
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
11 ก.ค. 60 / 10:40:39
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมประกวดร้องเพลงลำพูน งานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9 ก.ค. 60 / 00:07:12
พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัด ลำพูน ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
8 ก.ค. 60 / 21:08:11
บริษัทเบทาโกร สาขาลำพูน รับมอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐที่บริษัทเอกชนได้ประมูลซื้อ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
8 ก.ค. 60 / 09:10:02
ผู้ว่าฯลำพูน นำพุทศาสนิกชนชาวลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
7 ก.ค. 60 / 23:43:52
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดลำพูน อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปถวายแด่วัดสวนดอก
7 ก.ค. 60 / 16:16:48
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พร้อมการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
7 ก.ค. 60 / 12:56:03
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำพูน
7 ก.ค. 60 / 12:04:42
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 91 ครอบครัว
7 ก.ค. 60 / 11:05:56
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6 ก.ค. 60 / 19:14:03
หมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน หมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดลำพูน ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยกันอย่างสงบสุข ห่างไกลจากอบายมุข
6 ก.ค. 60 / 17:17:37
จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะหรี่ยง ประจำปี 2561
6 ก.ค. 60 / 17:03:12
สสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2560
6 ก.ค. 60 / 13:48:52
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ Smart City for Aging Tourism โครงการวิจัยเรื่อง " เมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน 1 "
6 ก.ค. 60 / 10:58:34
จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด
5 ก.ค. 60 / 18:51:59
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย และเยี่ยมชมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน
5 ก.ค. 60 / 18:41:01
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 ก.ค. 60 / 16:44:28
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
4 ก.ค. 60 / 18:27:58
จังหวัดลำพูน จัดอบรมพัฒนาเครือขายมวลชนเฝ้าระวังสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4 ก.ค. 60 / 17:34:39
กลุ่มจิตอาสาพนักงาน สถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
4 ก.ค. 60 / 16:53:22
พาณิชย์ลำพูน นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
4 ก.ค. 60 / 16:33:55
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
4 ก.ค. 60 / 14:34:19
ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
3 ก.ค. 60 / 18:28:57
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปถวายแด่วัดแม่ยากดวงดี
3 ก.ค. 60 / 17:22:42
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำหนดคุณภาพเครื่องคัดลำไยให้ได้มาตรฐาน สร้างความเป็นธรรมในกระบวนการ ซื้อ - ขายลำไย
3 ก.ค. 60 / 11:39:49
จัดหางานจังหวัดลำพูน ชี้แจงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพิ่มโทษจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปรับ 4-8 แสนบาท
3 ก.ค. 60 / 10:53:55
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
3 ก.ค. 60 / 10:44:48
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
2 ก.ค. 60 / 08:37:48
คนพิการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1 ก.ค. 60 / 15:10:44
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนบ้านน้ำพุ
30 มิ.ย. 60 / 17:07:22
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำในพื้นที่
30 มิ.ย. 60 / 16:47:49
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
30 มิ.ย. 60 / 16:09:47
จังหวัดลำพูน ส่งเสริมให้ชาวตำบลศรีบัวบาน เป็นหมู่บ้านปลอดขยะเปียก โดยการนำมาทำปุ๋ยหมัก
30 มิ.ย. 60 / 15:35:08
เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดลำพูนร่วมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
30 มิ.ย. 60 / 15:25:51
ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ ร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
30 มิ.ย. 60 / 15:25:05
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กำหนดเขตเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช เป็นกิจการควบคุม
30 มิ.ย. 60 / 15:21:37
สำนักงานพาณิชย์ลำพูน จัดจุดจำหน่ายสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย หวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง
30 มิ.ย. 60 / 15:20:42
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ นายจ้างและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
30 มิ.ย. 60 / 15:20:08
กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ประชุมหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อย (รส.)
30 มิ.ย. 60 / 14:20:49
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา แบบ Face to Face ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
29 มิ.ย. 60 / 20:44:34
หมู่บ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน รับการตรวจประเมินให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ระดับภาค ประจำปี 2560
29 มิ.ย. 60 / 19:41:20
จังหวัดลำพูน เร่งรัดผู้รับเหมาให้ดำเนินการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ เขตรอยต่อ ต. เหมืองง่า – อุโมงค์ จ.ลำพูน ถึง อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่
29 มิ.ย. 60 / 16:26:10
จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
29 มิ.ย. 60 / 16:20:58
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงตลาดซื้อขายล่วงหน้าข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2560/61
29 มิ.ย. 60 / 16:18:36
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561
29 มิ.ย. 60 / 16:17:31
จังหวัดลำพูน มอบรางวัลการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน และการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
29 มิ.ย. 60 / 16:08:58
สสจ.ลำพูน แจ้งเตือนประชาชนเลือกซื้อน้ำผึ้งหรือสินค้าประเภทอาหาร ที่มีฉลากและมีเครื่องหมาย อย.
28 มิ.ย. 60 / 16:49:45
จังหวัดลำพูน ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
28 มิ.ย. 60 / 16:00:30
โรงเรียน วชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมประกวดโรงเรียนสภาต้นแบบ ระดับประเทศ
28 มิ.ย. 60 / 15:31:11
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน สำรวจสถานที่เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 มิ.ย. 60 / 10:20:19
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีใจรักงานบริการ และมุ่งมั่นในการทำงาน สมัครเข้าทำงาน ตามโครงการพี่ใหญ่ ไฟแรง
27 มิ.ย. 60 / 17:33:46
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
26 มิ.ย. 60 / 16:04:22
คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนประชาชน เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนเข้ารับรางวัล เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560
26 มิ.ย. 60 / 15:52:12
กพร. เปิดฝึกอบรมขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ มุ่งผลักดันผู้ประกอบการใช้วัตถุระเบิดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสากล
26 มิ.ย. 60 / 15:47:23
กพร. สร้างพื้นที่สีเขียว ผุดสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
26 มิ.ย. 60 / 15:44:01
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค
26 มิ.ย. 60 / 15:32:52
ข้าราชการ เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
26 มิ.ย. 60 / 15:32:28
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดลำพูนสนธิกำลังร่วมจู่โจมค้นเรือนจำ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
24 มิ.ย. 60 / 18:42:53
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น 1 โดยไม่พึ่งยาเสพติด และ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ต้านภัยการค้าประเวณี
24 มิ.ย. 60 / 14:48:26
ยอดสะสม 10 วัน มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดลำพูน รวม 657 คน
24 มิ.ย. 60 / 10:12:16
โรงพยาบาลลำพูนเปิดอาคารหลังใหม่ สาขาเวียงยอง
23 มิ.ย. 60 / 23:47:40
กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายสร้างการรับรู้ประกอบแสง, สี และเสียง เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
23 มิ.ย. 60 / 18:49:12
ดอยช้าง จุดสูงสุดอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
23 มิ.ย. 60 / 14:28:11
ผู้ประกอบการแปรรูปลำไย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
23 มิ.ย. 60 / 12:40:52
จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
23 มิ.ย. 60 / 11:53:56
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญชวนร่วมประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก"
23 มิ.ย. 60 / 11:52:19
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
23 มิ.ย. 60 / 11:51:40
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12/2560
23 มิ.ย. 60 / 11:50:56
จังหวัดลำพูน แจ้งแก้ไขระเบียบว่าด้วยกองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูน
23 มิ.ย. 60 / 10:19:52
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน คนใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
22 มิ.ย. 60 / 23:58:06
บุคลากร โรงพยาบาลลำพูน ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 มิ.ย. 60 / 13:00:20
ชุมชนบ้านป่าพลู ต.ป่าพลู เป็นหมู่บ้านปลอดขยะแห่งแรก ของอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
22 มิ.ย. 60 / 12:50:55
โครงการคนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ ที่อำเภอลี้ ช่วยให้ประชาชนชาวอำเภอลี้ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ในช่วงหน้าแล้งและช่วยชะลอความแรงของกระแสน้ำในฤดูฝน
21 มิ.ย. 60 / 15:17:45
ข้อดีของการจ้างคนพิการเข้าทำงาน
21 มิ.ย. 60 / 14:15:58
ชาวชุมชนบ้าน ป่ารกฟ้า ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมลดปัญหาขยะเปียกโดยนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินในเกิดความอุดมสมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
20 มิ.ย. 60 / 15:36:08
หลายภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
20 มิ.ย. 60 / 09:14:27
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดตั้งเสียงตามสายและสถานีวิทยุ "Voice Radio Online SSO Lamphun"
20 มิ.ย. 60 / 09:13:52
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวน ผู้ว่างงาน ร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
20 มิ.ย. 60 / 09:13:14
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
19 มิ.ย. 60 / 15:37:47
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอม ในพื้นที่อำเภอป่าซาง
19 มิ.ย. 60 / 11:21:44
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในประชาคมอาเซียน
19 มิ.ย. 60 / 11:02:24
บรรยากาศการเปิดรับความคิดเห็นของคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดลำพูน มีประชาชนทยอยมาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
18 มิ.ย. 60 / 23:20:37
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งมอบเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
17 มิ.ย. 60 / 23:05:21
จังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหา ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ
16 มิ.ย. 60 / 13:44:22
จังหวัดลำพูน เชิญชวนสาวงามเข้าร่วมประกวดธิดาชาวสวนลำไย ประจำปี 2560
16 มิ.ย. 60 / 12:12:55
นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16 มิ.ย. 60 / 11:45:48
ชาวบ้านตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 มิ.ย. 60 / 23:52:01
ชมรม TO BE NUMER ONE ร.ร.ธีรกานท์ บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีเป้าหมายพัฒนาสู่ระดับยอดเพชรในปี พ.ศ. 2565
15 มิ.ย. 60 / 16:40:37
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
15 มิ.ย. 60 / 15:45:13
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย สิทธิของคนพิการ
15 มิ.ย. 60 / 15:41:18
การเรียนรู้เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความเข้าใจถึงสภาวะทางจิตสังคมของคนพิการ
15 มิ.ย. 60 / 15:40:14
พลังคนพิการ พลังทางสังคม พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
15 มิ.ย. 60 / 11:34:24
จังหวัดลำพูนส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
15 มิ.ย. 60 / 11:05:44
จังหวัดลำพูนมุ่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อไม่ให้มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
15 มิ.ย. 60 / 10:36:08
จังหวัดลำพูน ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
14 มิ.ย. 60 / 22:08:46
เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560
14 มิ.ย. 60 / 09:49:24
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
14 มิ.ย. 60 / 09:44:41
ประชาชนในจังหวัดลำพูน สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เป็นวันที่ 2
14 มิ.ย. 60 / 09:28:31
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน
14 มิ.ย. 60 / 09:23:31
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
14 มิ.ย. 60 / 09:21:14
กพร. แจงไม่มีการชะลอการพิจารณาประทานบัตร รอ พ.ร.บ.แร่ ใหม่
14 มิ.ย. 60 / 09:17:53
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
12 มิ.ย. 60 / 23:50:24
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมให้เร่งหามาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ
12 มิ.ย. 60 / 17:02:00
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกฯ วันเเรก
12 มิ.ย. 60 / 14:01:24
ขนส่งจังหวัดลำพูน เน้นย้ำการขอรับใบขับขี่รถ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam ผ่านการทดสอบขับรถตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องมาสอบด้วยตนเองเท่านั้น
12 มิ.ย. 60 / 13:48:29
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560
12 มิ.ย. 60 / 11:27:57
คณะครู นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดลำพูน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
12 มิ.ย. 60 / 10:04:34
จัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวัน
12 มิ.ย. 60 / 09:59:14
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนคนไทย ที่ไปทำงานในกาตาร์ โดยใช้วีซ่าผิดประเภท
11 มิ.ย. 60 / 23:58:04
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน
10 มิ.ย. 60 / 00:47:18
ชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
9 มิ.ย. 60 / 22:16:34
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดธนาคารสินค้าเกษตรสถานบันเกษตรกร (ธนาคารโคนมแทนฝูง) ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมลำพูน
9 มิ.ย. 60 / 17:37:00
จังหวัดลำพูนเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
9 มิ.ย. 60 / 16:07:25
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่
9 มิ.ย. 60 / 15:27:46
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน นำหลักวิถีครูบาศรีวิชัยมาส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต
9 มิ.ย. 60 / 13:30:18
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
9 มิ.ย. 60 / 11:40:05
คณะครู , นักเรียนในจังหวัดลำพูน จำนวน 15 แห่ง ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันท์เพื่อถวายในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
9 มิ.ย. 60 / 09:56:36
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
9 มิ.ย. 60 / 09:42:27
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ผู้ปลูกลำไยลำพูน และพันธมิตรภาคเอกชน กระจายผลผลิตลำไยสหกรณ์ถึงมือผู้บริโภค
8 มิ.ย. 60 / 16:27:45
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล เพื่อนำไปประดิษฐานที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " หริภุญไชย " จังหวัดลำพูน
8 มิ.ย. 60 / 15:58:59
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจประเมินหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ที่ จังหวัดลำพูน
8 มิ.ย. 60 / 15:16:12
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 อย่างสมพระเกียรติ
8 มิ.ย. 60 / 11:31:18
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์
8 มิ.ย. 60 / 10:04:16
จังหวัดลำพูนขอเชิญประชาชน ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
7 มิ.ย. 60 / 16:39:28
จังหวัดลำพูน เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 บำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
7 มิ.ย. 60 / 16:28:51
ส่วนราชการ , ทหารและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
7 มิ.ย. 60 / 13:42:48
จังหวัดลำพูน จัดงานวัน สหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 มิ.ย. 60 / 17:34:06
จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน "บ้านธิเมืองสามไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน"
6 มิ.ย. 60 / 16:07:45
จ.ลำพูนเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUNBER ONE ( TO BE NUNBER ONE FRIEND CORNER ) ที่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ.แม่ทา จ.ลำพูน
5 มิ.ย. 60 / 18:20:49
จังหวัดลำพูนเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน
5 มิ.ย. 60 / 16:49:31
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
4 มิ.ย. 60 / 23:04:24
กรมวิชาการเกษตรส่งเสริมความรู้การเพาะปลูกพืชผ่าน สมาร์ทบอกซ์
4 มิ.ย. 60 / 22:54:58
เกษตรกรชาว อ.แม่ทา จ.ลำพูนเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกลำไย นอกฤดูในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 2560
4 มิ.ย. 60 / 02:24:44
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน เชิญชวนประชาชน เลือกซื้อมะม่วง และผลผลิตการเกษตรในงาน เทศกาลมะม่วงหละปูน 3 – 4 มิถุนายน นี้ ที่ห้างบิ๊กซี ลำพูน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ