พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนตรวจสอบพื้นที่ และพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคอหิวาต์ เป็ด,ไก่ไม่ให้แพร่กระจายในเขตตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี ไก่และ สัตว์ปีกตายในพื้นที่ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หลังจากมีการนำเสนอข่าวการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ (ห่าไก่) ระบาดหนักในพื้นที่ตำบลหนองหนาม โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยนำไปตรวจสอบและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
(24/07/2560)

จังหวัดลำพูนเชิญชวนนายจ้าง และผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน แล้วไม่มีเอกสารแสดงตนมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายใน วันที่ 7 สิงหาคม นี้

จังหวัดลำพูนจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ระหว่าง 24 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560 ซึ่งนายจ้างและผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนสามารถมายื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
(24/07/2560)

ผู้เข้าประกวดธิดาลำไยลำพูน ประจำปี 2560 เดินสายทำกิจกรรมในสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน

คณะผู้เข้าประกวดธิดาลำไยลำพูน เดินสายทำกิจกรรมในสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์แนะนำตัว การประกวดธิดาลำไยลำพูน งานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน
(23/07/2560)

ชาวอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นอำเภอปลอดขยะเปียกอำเภอแรกของประเทศ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านห้วยยาบ หมู่ 2 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ชาวอำเภอบ้านธิ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นอำเภอที่ปลอดขยะเปียกอำเภอแรกของจังหวัดลำพูนและเป็นอำเภอแรกของประเทศที่มีการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือนทั้งอำเภอ โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
(22/07/2560)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน `ไทยแลนด์ 4.0 OTOP ลำพูน สู่นวัตกรรม`

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชน เที่ยวชม เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ในงาน `ไทยแลนด์ 4.0 OTOP ลำพูน สู่นวัตกรรม`ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน
(22/07/2560)

จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

บ่ายวันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ปี 2560 เพื่อเตรียมการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
(21/07/2560)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการครบรอบ 3 ปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานห้วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการยุติเรื่องไปแล้วหลายเรื่อง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เป็นอย่างดี
(21/07/2560)

สรรพากรพื้นที่ลำพูน แจงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

นางสาวสิมาลัย สังข์นุช สรรพากรพื้นที่ลำพูน เปิกเผยว่า ขณะนี้ ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามมาตรา 40 (5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ และนักแสดงสาธารณะ ให้นำเงินได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 มารวมคำนวณเสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยยื่นแบบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ส่วนผู้ที่จะยื่นในระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ได้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2560
(21/07/2560)

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามให้ความช่วยเหลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่า

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมรับทราบข้อเท็จจริง กรณี กลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่า อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ถูกตัดโควตารับซื้อหญ้าแพงโกล่า ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ
(21/07/2560)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งพยากรณ์อากาศช่วง 18-24 ก.ค.นี้ ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และขอให้ประชาชนเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งการคาดการณ์พยากรณ์อากาศจังหวัดลำพูน จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ว่า ในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีเมฆมาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(21/07/2560)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน แจ้งการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มหลักประกันชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิต

นางสาวไพลิน จินดามณีพร ประกันสังคมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบด้วยการจัดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับ โดยเพิ่มความคุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบด้วยการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มุ่งหวังให้ประชาชน มีหลักประกันชีวิตที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม เช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
(21/07/2560)

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย ต้องใส่ใจกฎจราจร โดยกำหนดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถทั่วไทย รวมทั้งต่อภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ทั่วไทยทุกเสาร์แรกของเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยกำหนดให้บริการในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
(21/07/2560)

Warning: fgets() [function.fgets]: SSL: fatal protocol error in /home/vweb/prlpn/public_html/inc/lastRSS.php on line 138
รายงานสภาวะอากาศ - ลำพูน : อ.เมือง จ.ลำพูน
วันที่ : 25/07/2017 เวลา 04:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 25.4 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1004.35 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 7.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:58 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:03 น.