หมอกสามฤดู.. กองมูเฉียดฟ้า.. ป่าเขียวขจี ..ประเพณีงาม.. ลือนามถิ่นบัวตอง
หน้าแรก ข่าวทั่วประเทศ  ติดต่อสอบถาม
:: รู้จักกับเรา ::


ประวัติสำนักงาน
บุคลากร
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ กปส.
ข้อมูลวิทยุชุมชน
ข้อมูลสื่อมวลชน
ข้อมูล อปมช.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   
ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง
อำเภอปาย
อำเภอปางมะผ้า
อำเภอขุนยวม
อำภอแม่ลาน้อย
อำเภอแม่สะเรียง
อำเภอสบเมย
  LINE-เครือข่าย
กรมประชาสัมพันธ
สำนักข่าว
NBT Chiangmai
ส.ปชส.เชียงใหม่
สวท.เชียงราย
ส.ปชส.เชียงราย
ส.ปชส.ลำปาง
ส.ปชส.ลำพูน
ส.ปชส.พะเยา
ส.ปชส.แพร่
ส.ปชส.น่าน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
 
LINE-เพื่อนบ้าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
  LINE-เครือข่าย 
กลุ่มพัฒนาบริหาร กปส
สำนักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ

สำนักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ
   
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 15 พ.ย. 2559
Website counter


ฝากข่าว ที่นี่..
20 มี.ค. 2562 190320130437.gif
          ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 2 ชุด เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          วันนี้(20 มีค.)คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสม .....
20 มี.ค. 2562 190320101657.jpg
          เด็ก เยาวชนร่วมบรรพชา ภาคฤดูร้อน ตาม"ครงการต้นกล้าคุณธรรม ที่สวนธรรมภูสมะ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
          เช้าวันนี้(20 มีค.) สวนธรรมภูสมะ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะศรัทธาจัดพิธีบรรพชาสามเณร -อุปสมบท พระภิกษุ ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 12 ตามโครงการต้นกล้าคุณธรรม ที .....
19 มี.ค. 2562 190319192326.jpg
          นิติกรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ที่อ.ขุนยยวม
           เมื่อวานนี้(18 มีค.) นายวรพันธ์ ปัญญาดี นิติกรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ที่ย .....
19 มี.ค. 2562 190319182931.jpg
          สวนธรรมภูสมะ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะศรัทธาจัดพิธีบรรพชาสามเณร -อุปสมบท พระภิกษุ ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 12 ตาม"ครงการต้นกล้าคุณธรรม
          เย็นวันนี้(19 มีค.)นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง อดีตผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีขอขมาของผู้ที่เข้าพิธีบรรพชาสาม .....
19 มี.ค. 2562 190319134458.jpg
          ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนจำนวนมากมาใช้บริการส่วนราชการต่างๆ ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านแม่ระนา อ.ปางมะผ้า
          เช้าวันนี้ (19 มีนาคม) จ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม .....

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


*****************************************
 

********************************************************


 


 

 

 

::: สถานีวิทยุออนไลน๋ :::

เพื่อคนทันสมัย เช่นคุณ

ฟังผ่านสมาร์ทโฟน
Android และ ios
โหลด แอปที่ชื่อ Listen2MyRadio

มาติดตั้งในเครื่อง
แล้วค้นหาสถานีเราชื่อ prms
แล้วท่านจะได้รับข่าวสาร
เพลงเพราะ ๆจากทีมงาน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หรือสะแกน QR Code ก็ได้

::: สถานีวิทยุออนไลน :::
8 จังหวัดภาคเหนือ
 
User Login
Name : 
Pwd
job : 
 

 

 
 
 
 
 
 


 

 


:: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ::
:: โทรศัพท์ 053-611-808 E-mail : prmaehongson@gmail.com ::