หมอกสามฤดู.. กองมูเฉียดฟ้า.. ป่าเขียวขจี ..ประเพณีงาม.. ลือนามถิ่นบัวตอง
หน้าแรก ข่าวทั่วประเทศ  ติดต่อสอบถาม
:: รู้จักกับเรา ::


ประวัติสำนักงาน
บุคลากร
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ กปส.
ข้อมูลวิทยุชุมชน
ข้อมูลสื่อมวลชน
ข้อมูล อปมช.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   
ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง
อำเภอปาย
อำเภอปางมะผ้า
อำเภอขุนยวม
อำภอแม่ลาน้อย
อำเภอแม่สะเรียง
อำเภอสบเมย
  LINE-เครือข่าย
กรมประชาสัมพันธ
สำนักข่าว
NBT Chiangmai
ส.ปชส.เชียงใหม่
สวท.เชียงราย
ส.ปชส.เชียงราย
ส.ปชส.ลำปาง
ส.ปชส.ลำพูน
ส.ปชส.พะเยา
ส.ปชส.แพร่
ส.ปชส.น่าน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
 
LINE-เพื่อนบ้าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
  LINE-เครือข่าย 
กลุ่มพัฒนาบริหาร กปส
สำนักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ

สำนักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ
   
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 15 พ.ย. 2559
Website counter


ฝากข่าว ที่นี่..
20 พ.ย. 2560 171120144057.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกาดมั่วฮิมปาย หรือตลาดริมแม่น้ำปาย ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชำริ บ้านท่าโป่งแดงอ.เมืองแม่ฮ่องสอน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          บ่ายวันนี้(9 ตค.) นายณฐนน ฟูแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเก .....
20 พ.ย. 2560
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัด
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๖๐ เพื่อติดตามสถานการณ์เด็กและสตรีในประไทย รวมทั้งระดับประเทศและระด .....
20 พ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "ชาติไทยมั่นคง ซื่อตรงและโปร่งใส แม่ฮ่องสอนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"
นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์ .....
20 พ.ย. 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมนำสื่อมวลชนในพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการหลวง ในจ.แม่ฮ่องสอนและจ.เชียงใหม่ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เช้าวันนี้( ๒๐ พฤศจิกายน) นางสาวทักสินา เมนไธสง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่โครงการหลวงแม่ลาน้อย ( บ้านดง ) ต.ห้วยฮ้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และโครงการหลวงปางอุ๋ง .....
18 พ.ย. 2560 171118181221.jpg
          จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานเทศกาลสายสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่น ขุนยวม
          (17 พย.)นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววาสนา ไข่แก้ว ประชาสัมพันธ์จ.แม่ฮ่องสอน และนายสิงหา นุชจิโน ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมบันทึกเทปรายการมองเมืองเหนือ ที่nbt เ .....

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


*****************************************
 

********************************************************


 


 

 

 

::: สถานีวิทยุออนไลน๋ :::

เพื่อคนทันสมัย เช่นคุณ

ฟังผ่านสมาร์ทโฟน
Android และ ios
โหลด แอปที่ชื่อ Listen2MyRadio

มาติดตั้งในเครื่อง
แล้วค้นหาสถานีเราชื่อ prms
แล้วท่านจะได้รับข่าวสาร
เพลงเพราะ ๆจากทีมงาน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หรือสะแกน QR Code ก็ได้

::: สถานีวิทยุออนไลน :::
8 จังหวัดภาคเหนือ
 
User Login
Name : 
Pwd
job : 
 

 

 
 
 
 
 
 


 

 


:: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ::
:: โทรศัพท์ 053-611-808 E-mail : prmaehongson@gmail.com ::