หมอกสามฤดู.. กองมูเฉียดฟ้า.. ป่าเขียวขจี ..ประเพณีงาม.. ลือนามถิ่นบัวตอง
หน้าแรก ข่าวทั่วประเทศ  ติดต่อสอบถาม
:: รู้จักกับเรา ::


ประวัติสำนักงาน
บุคลากร
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ กปส.
ข้อมูลวิทยุชุมชน
ข้อมูลสื่อมวลชน
ข้อมูล อปมช.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   
ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง
อำเภอปาย
อำเภอปางมะผ้า
อำเภอขุนยวม
อำภอแม่ลาน้อย
อำเภอแม่สะเรียง
อำเภอสบเมย
  LINE-เครือข่าย
กรมประชาสัมพันธ
สำนักข่าว
NBT Chiangmai
ส.ปชส.เชียงใหม่
สวท.เชียงราย
ส.ปชส.เชียงราย
ส.ปชส.ลำปาง
ส.ปชส.ลำพูน
ส.ปชส.พะเยา
ส.ปชส.แพร่
ส.ปชส.น่าน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
 
LINE-เพื่อนบ้าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
  LINE-เครือข่าย 
กลุ่มพัฒนาบริหาร กปส
สำนักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ

สำนักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ
   
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่ม 15 พ.ย. 2559
Website counter


ฝากข่าว ที่นี่..
18 ม.ค. 2561
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 ชิงเงินรางวัลรวม 650,000 บาท พร้อมโล่ชูเกียรติ
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง เตรียมจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หั .....
18 ม.ค. 2561 180118172824.jpg
          หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17 จัดพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย
          เช้าวันนี้(18 มค.)พันเอกวรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17 นำกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรา .....
18 ม.ค. 2561
องคมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่
เช้าวันนี้(18 มค.)พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำร .....
18 ม.ค. 2561 180118155405.jpg
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนถนนคนเดิน
          บ่ายวันนี้(18 มค.)นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสายวัฒนธรรมจัง .....
16 ม.ค. 2561
กสจ.ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กสจ.
สำนักงาน กสจ. ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๒ ชั่วโมง การบำรุงรักษารถยนต์ การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมเบื้องต้น การทำของว่าง ( ขนม ) การทำเบเกอรี่ การเย็บกระเป๋าผ้า .....

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


*****************************************
 

********************************************************


 


 

 

 

::: สถานีวิทยุออนไลน๋ :::

เพื่อคนทันสมัย เช่นคุณ

ฟังผ่านสมาร์ทโฟน
Android และ ios
โหลด แอปที่ชื่อ Listen2MyRadio

มาติดตั้งในเครื่อง
แล้วค้นหาสถานีเราชื่อ prms
แล้วท่านจะได้รับข่าวสาร
เพลงเพราะ ๆจากทีมงาน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หรือสะแกน QR Code ก็ได้

::: สถานีวิทยุออนไลน :::
8 จังหวัดภาคเหนือ
 
User Login
Name : 
Pwd
job : 
 

 

 
 
 
 
 
 


 

 


:: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ::
:: โทรศัพท์ 053-611-808 E-mail : prmaehongson@gmail.com ::