ขออภัย กำลังปรับปรุง
หน้าแรก ข่าวทั่วประเทศ  ติดต่อสอบถาม
 

ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
สวศ.แม่ฮ่องสอน


ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้านวัด โรงเรียน

190823163748.gif
          จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้านวัด โรงเรียน
          จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้านวัด โรงเรียน โดยม .....
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามศาสตร์พระราชา

190823093625.jpg
          ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามศาสตร์พระราชา
          นักเรียนจากโรงเรียนศึกษาส .....
พม.เตรียมจัดโครงการห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า จ.แม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการ พม.ห่ว .....
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน

190822140453.gif
          คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน
          เช้าวันนี้( 22 สิงหาคม)คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ .....
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน

190822134506.gif
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน
          เช้าวันนี้ 22 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลา .....
สวท.แม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

190822172315.jpg
          อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
          (22 ส.ค.62) ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่อง .....
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการเยาวชน "ต้นกล้า" หัวใจสะอาด โตไปไม่โกง ประจำปี 2562

190821151649.jpg
          เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการเยาวชน "ต้นกล้า" หัวใจสะอาด โตไปไม่โกง เสริมสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน
          วันนี้(21 ส.ค.62)ที่ห้องประชุมเทศบาล .....
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ลงตรวจพื้นที่ ไม่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

190819152202.jpg
          สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ลงตรวจพื้นที่ ไม่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
          นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และนางสาวชุติกาญจน์ งามวิสัย นักวิชาการส่งเสริมกา .....
ปภ.เขต 10 ลำปางสร้างสะพานแบริ่งข้ามห้วย แม่สามแลบ อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

190818203127.jpg
          อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการสนับสนุน การสร้างสะพานแบริ่งข้ามห้วยแม่สามแลบจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
          วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) จนท. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาส .....
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝนตกหนักตลอดช่วง ถนนทางหลวง 108 ทรุดตัว

190817132413.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝนตกหนักตลอดช่วง ถนนทางหลวง 108 ทรุดตัว ระหว่างบ้านห้วยกุ้ง - กองลอย รถสามารถสัญจรไปมาได้ 1 ช่องทาง
          เช้าวันนี้ (17 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกร .....
สวท.แม่ฮ่องสอน
นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านสบสอย ต.ปางหมู ช่วยชาวบ้านย้ายพืชผลการเกษตร

190825142828.jpg
          นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านสบสอย ต.ปางหมู ช่วยชาวบ้านย้ายพืชผลการเกษตร
          หลังจากเกิดเหตุฝนตกอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสอย เกิดน้ำป่าไหลหล .....
นายอำเภอปาย นำทีมทำบัตรประชาชน ให้กับผู้สูงอายุติดเตียง ในหลายพื้นที่ของอำเภอปาย

190825111747.jpg
          นายอำเภอปาย นำทีมทำบัตรประชาชน ให้กับผู้สูงอายุติดเตียงและที่เดินทางไม่สะดวก ในหลายพื้นที่ของอำเภอปาย
          การให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการนำบริการจากภาครัฐไปสู่ประชาชนถึงพื้นท .....
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย 26-30 สิงหาคสนี้

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ลดปริมาณขยะ และรักษาความสะอาดตลาดสายหยุด
นายธวัชชัย วงศ์วานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงาน และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัด .....
เกิดเหตุน้ำท่วม บ้านเรือนราษฎร บริเวณริมลำน้ำปาย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา โดยขณะนี้น้ำลดระดับลงแล้ว

190825104305.jpg
          เกิดเหตุน้ำท่วม บ้านเรือนราษฎร บริเวณริมลำน้ำปาย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา โดยขณะนี้น้ำลดระดับลงแล้ว
          นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ .....
อำเภอปาย เตรียมพร้อม จัดเดิน-วิ่งพิทักษ์ปาย The West Wind Trail 2019 สัมผัสประสบการณ์ ทั้งความสวยงามของธรรมชาติ และผจญภัยเมืองในหมอก

190824103513.jpg
          อำเภอปาย เตรียมพร้อม จัดเดิน-วิ่งพิทักษ์ปาย The West Wind Trail 2019 สัมผัสประสบการณ์ ทั้งความสวยงามของธรรมชาติ และผจญภัยเมืองในหมอก
          วานนี้ ( 23 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. นาย .....
สวศ.แม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

190820164833.jpg
          อำเภอปาย ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562
          เช้าวานนี้(19 ส.ค.62) สำนักงานเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ .....
ด่วน ! อ.ปาย-อ.ปางมะผ้า เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

190816222323.jpg
          ด่วน ! อ.ปาย-อ.ปางมะผ้า เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
          วันนี้(16ส.ค.62)สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน รายงานว่าสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ทำ .....
ข้อพึงระวังในการใช้รถใช้ถนน!! ช่วงฤดูฝน

ข้อพึงระวังในการใช้รถใช้ถนน!! ช่วงฤดูฝน
การสัญจรช่วงฤดูฝน ถือว่าเป็นช่วงที่ทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสูงขึ้นจากหลายๆปัจจัย ทั้งฝนที่ตกลงมาทำให้ถนนลื่น ควบคุมรถได้ยากขึ้น ทั้งระยะการเบรกของรถก็มากขึ้นในขณะที่ถนนลื่น ทั้งแอ่งน้ำขังที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆตามข้างทาง และการขับรถมาเร็วๆอาจจะ .....
จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

190812130123.jpg
          จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป และประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
   &n .....
จ.แม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "101 อาชีพ"เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

190809164347.jpg
          จ.แม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "101 อาชีพ"เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
        &nbs ..... 

 

เพื่อคนทันสมัย เช่นคุณ

ฟังผ่านสมาร์ทโฟน
Android และ ios
โหลด แอปที่ชื่อ Listen2MyRadio

มาติดตั้งในเครื่อง
แล้วค้นหาสถานีเราชื่อ prms
แล้วท่านจะได้รับข่าวสาร
เพลงเพราะ ๆจากทีมงาน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

User Login
Name : 
Pwd
job : 
 
 

 

 
 


:: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ::
:: โทรศัพท์ 053-611-808 E-mail : prmaehongson@gmail.com ::