ขออภัย กำลังปรับปรุง
หน้าแรก ข่าวทั่วประเทศ  ติดต่อสอบถาม
 

ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
สวศ.แม่ฮ่องสอน


ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
เครือข่ายภาคประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน ยื่นข้อเสนอทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแก่ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน

190325145134.jpg
          เครือข่ายภาคประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน ยื่นข้อเสนอทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแก่ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน หลังระดมความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ
          เช้าวันนี้(25 มีนาคม)ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน .....
กองประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2019 นำมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2019 ขอบคุณผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการประกวด

190325134230.gif
          กองประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2019 นำมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2019 ขอบคุณผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการประกวด
          เช้าวันนี้(25 มีนาคม)นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ป .....
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แม่ฮ่องสอน อย่างไม่เป็นทางการ

190325125919.jpg
          นายปัญญา จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ อดีต สส. 4 สมัย ชนะการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แม่ฮ่องสอน อย่างไม่เป็นทางการ
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน สรุปผล .....
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณร้อยละ 80 นายปัญญา จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ

190324210230.gif
          ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณร้อยละ 30นายปัญญา จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ อดีต สส. 4 สมัย มีคะแนนนำ
          หลังปิดหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร .....
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักรมาถึงแม่ฮ่องสอนช่วงบ่ายวันนี้ ขณะที่กกต.แม่ฮ่องสอนพร้อมนับคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

190324151450.jpg
          บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักรมาถึงแม่ฮ่องสอนช่วงบ่ายวันนี้ ขณะที่กกต.แม่ฮ่องสอนพร้อมนับคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
          นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที .....
สวท.แม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ

190325153053.jpg
          จิตอาสาอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านป่ากล้วย ม.8 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
        &nbs .....
อำเภอสบเมย มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุด จากการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

190325152350.gif
          ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งแม่ฮ่องสอน อย่างไม่เป็นทางการ มีประชาชนมาใช้สิทธิ์ 144,801 คน และอำเภอสบเมย มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุด โดยอดีต สส. 4 สมัย พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนที่สุด
         &nbs .....
อำเภอสบเมย มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุด จากการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งแม่ฮ่องสอน อย่างไม่เป็นทางการ มีประชาชนมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 76.40 และอำเภอสบเมย มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุด โดยอดีต สส. 4 สมัย พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนที่สุด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ภายหลังเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจ .....
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เด็กนักเรียน

190325152214.jpg
          โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เด็กนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
          วันนี้(25 มี.ค. 62)ที่โรงเรียนบ้านจอ .....
บรรยากาศการเลือกตั้ง สส. ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

190324145922.gif
          บรรยากาศการเลือกตั้ง สส. ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนตื่นตัว ทะยอยเดินทาง ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
          บรรยากาศการเลือกตั้ง สส. ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนต .....
สวท.แม่ฮ่องสอน
กกต.แม่ฮ่องสอน ประกาศผลนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ส.ส.

190325193528.jpg
          กกต.แม่ฮ่องสอน ประกาศผลรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          วันที่ 25 มีนาคม 2562 กกต.แม่ฮ่องสอน ประกาศผลรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โ .....
แจ้งเตือนประชาชน หากไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุฯ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

190325171047.jpg
          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
    .....
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 27 มีนาคม นี้

190325135746.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดดำเนินโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) เริ่มเวลา 09.00 น.
          ว่าท .....
ผลนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง แม่ฮ่องสอน เขต 1 อย่างไม่เป็นทางการ

190325075200.jpg
          ผลนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง แม่ฮ่องสอน เขต 1 อย่างไม่เป็นทางการ มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 173,490 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 132,547 คน ผู้ไม่มาใช้สิทธิ จำนวน 40,943 คน คิดเป็นร้อยละ 76.40
       &nb .....
กกต.แม่ฮ่องสอน พร้อมนับคะแนนเลือกตั้ง วันนี้เวลา 17.00 น.

190324163446.jpg
           กกต. มีความพร้อมนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง พร้อมกับหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 458 หน่วยเลือกตั้ง และทั่วประเทศ ในวันนี้ เวลา 17.00 น.
         & .....
สวศ.แม่ฮ่องสอน
ล่าสุด! ผลนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างเป็นทางการ

ผลนับคะแนนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นทางการ สรุปมีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 144,801 คน คิดเป็นร้อยละ 83.46
วันนี้ ( 25 มี.ค.62 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กกต.) ได้ประกาศผลการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จัง .....
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แม่ฮ่องสอน อย่างไม่เป็นทางการ พลังประชารัฐนำ

190324215834.jpg
          ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แม่ฮ่องสอน อย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลาประมาณ 21.15 น.
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กกต.) เริ่มนับคะแนนเ .....
ภาพรวมบรรยากาศการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังปิดหีบ

190324185750.jpg
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กกต.) เริ่มนับคะแนนเลือกตั้งแต่เวลา 17.00 น.
          โดยที่ศูนย์ประสานงานเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการนับคะแนนบัตร .....
พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน นั่งรอเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่เช้าเป็นคนแรกก่อนเปิดหีบ

190324111949.jpg
          บรรยากาศเลือกตั้งแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน นั่งรอเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่เช้าเป็นคนแรกก่อนเปิดหีบ
          บรรยากาศช่วงเช้าของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ในพื้นที่ ต.จอ .....
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าคูหา 1 สิทธิ์ 1 เสียง มีค่าเพี่อพัฒนาประเทศไทย

190323183130.jpg
          เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าคูหา 1 สิทธิ์ 1 เสียง มีค่าเพี่อพัฒนาประเทศไทย
          วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 วันสำคัญที่เราคนไทยทุกคนต้องออกไปทำหน้าที่ในฐานะประชาชนชาวไทย ในการไปใช้สิท ..... 

 

เพื่อคนทันสมัย เช่นคุณ

ฟังผ่านสมาร์ทโฟน
Android และ ios
โหลด แอปที่ชื่อ Listen2MyRadio

มาติดตั้งในเครื่อง
แล้วค้นหาสถานีเราชื่อ prms
แล้วท่านจะได้รับข่าวสาร
เพลงเพราะ ๆจากทีมงาน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

User Login
Name : 
Pwd
job : 
 
 

 

 
 


:: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ::
:: โทรศัพท์ 053-611-808 E-mail : prmaehongson@gmail.com ::