ความยากจนสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โอกาส และการปลดปล่อยศักยภาพของตน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถช่วยตนเองได้

นิยามความยากจน
สาเหตุของความยากจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การเขียนแผนธุรกิจ
การทำขยะหอม

 

 

หัวไม้รายเดือน_หลากหลายวิธีล้างหนี้บางปลาม้า

ชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยพลังสตรีที่บ้านหันทราย อรัญประเทศ

สร้างงานให้ชุมชนด้วยสมุนไพรไทยที่สระแก้ว

สินเชื่อโรงสีเครือข่ายคนปลูกข้าวลุ่มน้ำโขง

กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านเหล่าคราม ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไหม/ฝ้าย

คืนชีวิตให้ผืนดินด้วยปุ๋ยหมักที่บางสะพานน้อย

ดูแลสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่คำชะอี

ใยกล้วยมหัศจรรย์

นวดแผนนี้ ไม่มี "อ่าง"

4 ปี นมดอยตุง เส้นทางพิสูจน์ชุมชน .. ในการทำธุรกิจร่วมกัน

เหล้าพื้นบ้านไทย

ผลิตอาหารสัตว์จากไม้ผล ลดต้นทุนเพิ่มกำไร

นมข้าวฟื้นภูมิปัญญาให้ชาวบ้าน สร้างงานให้ชุมชน

โรงงานแป้งขนมจีนจังหวัดนครศรีฯ

ขนมจีนข้าวกล้อง สนองพระราชดำริ

หวายแตกหน่อที่บุทุม

ดอกไม้เกล็ดปลา

น้ำพริก .. กลุ่มพัฒนาสตรีบางปู

ขนมหวาน-อาหารไทยอร่อย กลุ่มแม่บ้านลาดสวาย ปทุมธานี

ส้มโอกวนหาดสองแคว

 

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738