ความยากจนสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โอกาส และการปลดปล่อยศักยภาพของตน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถช่วยตนเองได้

นิยามความยากจน
สาเหตุของความยากจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การเขียนแผนธุรกิจ
การทำขยะหอม

 

 

ไข่เค็มไอโอดีน

เงินลงทุน

    - ซื้ออุปกรณ์ เช่น เตา หม้อ โอ่ง หรือถังพลาสติก ประมาณ 3,000 บาท

    - ซื้อไข่ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้แต่ละครั้ง

อุปกรณ์

            เตา หม้อต้มน้ำ โอ่ง/ภาชนะพลาสติก/ภาชนะแก้วสำหรับดองไข่เป็ด เกลือป่นน้ำสะอาดในปริมาณ 1 : 4 และไม้ไผ่ผ่าซีก

รายได้

            ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณของไข่ที่ดองในแต่ละครั้ง  และราคาของไข่เป็ด ที่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญซึ่งขึ้น - ลง อยู่เสมอ

วิธีทำ

            1. ผสมน้ำกับเกลือในปริมาณ 1 : 4 นำไปตั้งไฟให้เดือดและเกลือละลายหมดตั้งทิ้งไว้ให้เย็น

            2. ล้างไข่เป็ดให้สะอาด (ระวังอย่าให้ไข่แตก/ร้าว) ตั้งผึ่งไว้ให้แห้ง

            3. บรรจุไข่ลงในภาชนะที่จะใช้ดอง

            4. เทน้ำเกลือที่เย็นแล้วลงให้ท่วมไข่

            5. นำไม้ไผ่ที่ผ่าซีกแล้ว มาขัดลงในภาชนะที่ดองไข่ เพื่อให้ไข่จมอยู่ในน้ำเกลือทั้งหมด (ระวังอย่าให้ไข่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำ) ทิ้งไว้ 10 - 15 วัน

            6. นำไข่เป็ดที่ดองได้ที่แล้วไปต้มให้สุก โดยใช้ไฟอ่อน ๆ ใช้เวลา ประมาณ ครึ่งชั่วโมง

            7. ช้อนไข่ขึ้นจากน้ำทิ้งไว้ให้เย็น แล้วบรรจุใส่กล่อง หรือถาดใส่ไข่เพื่อส่งไปจำหน่าย

ตลาด/แหล่งจำหน่าย

            ตลาดสดทั่วไป หรือหากผลิตได้จำนวนมากอาจติดต่อพ่อค้าคนกลางมารับไปจำหน่าย

ข้อแนะนำ

            1. ในการดองไข่เค็ม หากต้องการให้ไข่แดงเป็นน้ำมัน ให้ใส่เหล้าขาวลงไปในน้ำเกลือเล็กน้อย

            2. แกว่งสารส้มลงในน้ำที่ใช้ต้มไข่เค็ม เมื่อไข่สุกจะมีนวลขาวเกาะอยู่ที่เปลือกไข่เค็ม ดูน่ารับประทาน หรือจะใช้แป้งข้าวจ้าวทาที่ผิวไข่แทนก็ได้

            3. ภาชนะที่ใช้ดองไข่ ควรเป็นภาชนะที่ไม่ทำปฏิกริยากับเกลือ เช่น ภาชนะที่ทำ ด้วยแก้วพลาสติกอ่างหรือไห ทำจากเครื่องเคลือบดินเผา หรือเหล็กเคลือบที่ไม่กระเทาะ

---------------------------------

ที่มา : ส่งเสริมการมีงานทำ , กอง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, "ทำไข่เค็มไอโอดีน," 150 อาชีพเส้นทางประกอบอาชีพอิสระ กรุงเทพฯ, 2544 , หน้า 66.

คำไข การดำเนินธุรกิจ ทำไข่เค็มไอโอดีน

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738