ความยากจนสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โอกาส และการปลดปล่อยศักยภาพของตน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถช่วยตนเองได้

นิยามความยากจน
สาเหตุของความยากจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การเขียนแผนธุรกิจ
การทำขยะหอม

 

 

ธูปสมุนไพรไล่ยุง

            ยุงเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ มาสู่มนุษย์ เช่น โรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก แนวทางหนึ่งที่จะกำจัดยุงพวกนี้ได้ นั่นคือการใช้ยาฆ่าแมลง แต่ยาฆ่าแมลงก็มีสารเคมีอันก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ และราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง ธูปสมุนไพร จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการทำธูปสมุนไพรหหนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังหาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

วัสดุ-อุปกรณ์

          1. เปลือกต้นธูปสับเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง 2 ส่วน
          2. เปลือกสะเดา, เปลือกต้นอีเหม็น, ผิวมะกรูด, หัวข่า , ตะไคร้หอม สับเป็นชิ้นเล็กๆ ในอัตราอย่างละ 1 ส่วน
          3. น้ำตะไคร้หอมที่คั้นจากใบสด 1 ขวด
          4. ก้านธูปทำจากไม้ไผ่ตากแดดให้แห้ง

วิธีการทำ

          1. นำสมุนไพรที่เตรียมไว้ทั้งหมดมาสับให้ละเอียดและผึ่งแดดให้แห้งสนิท
          2. นำสมุนไพรที่ผึ่งแห้งแล้วแต่ละชนิดเข้าเครื่องบดเพื่อให้สมุนไพรมีความละเอียด
          3. ล่อนด้วยตะแกรงหรือใช้ผ้าขาวบางกรองอีกครั้งหนึ่งเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผง เพื่อเวลาปั้นจะได้ง่าย หากสมุนไพรหยาบเกินไปจะทำให้ปั้นไม่ได้
          4. นำสมุนไพรผงแต่ละชนิดมาคลุกเคล้ากัน โดยใช้อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก ยกเว้นเปลือกต้นธูปให้ใช้ 2 เท่า
          5. พอคลุกเคล้าได้ที่ ให้นำก้านธูปจุ่มในน้ำตะไคร้หอม หลังจากนั้นนำก้านมาคลุกใน ผงธูปเพื่อให้สมุนไพรต่าง ๆ ติดกับก้านธูป
          6. ใช้มือคลึงให้สมุนไพรเสมอกัน
          7. นำธูปที่ได้ไปจุ่มในน้ำตะไคร้แล้วนำขึ้นมาคลึงกับผงธูปอีกครั้ง โดยทำในลักษณะเช่นนี้ ทั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน
          8. เสร็จแล้วนำธูปไปตากแดดให้แห้งสนิท แล้วบรรจุลงห่อ

เคล็ดลับการทำ

            ในการคลึง ผู้ทำควรใช้มือคลึงให้เสมอกัน เพราะถ้าคลึงสมุนไพรไม่แน่นจะทำให้แตกง่าย และห้ามนำธูปไปตากแดดจัดๆ เพราะจะทำให้ธูปแตกได้

เริ่มต้นกับอาชีพทำธูปสมุนไพร

            การทำธูปสมุนไพรไล่ยุงมีกรรมวิธีไม่ยุ่งยากเป็นการนำพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ และเกิดรายได้แก่กลุ่มผู้สนใจ ในปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสนใจใช้ธูปไล่ยุงจำนวนมาก เพราะ ไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้เหมือนยาจุดกันยุง การทำธูปไล่ยุงสามารถวางจำหน่ายตามร้าน ขายสมุนไพร หรือ สหกรณ์ของชุมชนได้

          ธูปสมุนไพรไล่ยุง เป็นการแนะนำวิธีการทำธูปไล่ยุง   โดยนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว ประโยชน์ของการใช้ธูปสมุนไพรคือไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ที่มา : อัจฉรา สุขสมบูรณ์. "ใช้สมุนไพรทำธูปไล่ยุง". กรมส่งเสริมการเกษตร. http://www.doae.go.th/report/bt_110.html "ธูปสมุนไพรไล่ยุง". วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารการวิจัยและพัฒนา, (มกราคม-มีนาคม 2545) :71.

คำไข เคล็ดลับ-วิธีการ ธูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738