พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 10

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยจังหวัดพะเยาเตรียมก่อสร้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/ 2562
(30/07/2562)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยา มหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยา มหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาจังหวัดพะเยาสู่จังหวัดคุณธรรม
(30/07/2562)

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าซางและตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เริ่มปักดำนาหลังฝนตกลงมาในพื้นที่

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าซางและตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เริ่มทำการปักดำนา หลังจาก 2-3 วันที่ผ่านมีฝนตกลงมา ส่งผลให้ชาวนาในพื้นที่สามารถมีน้ำทำนาและทำการปักดำนาได้ ขณะที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยามีปริมาณเพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้
(30/07/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เดินสายมอบวุฒิบัตร เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทยและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานหมอนวดคุณภาพ 4 รุ่น 3 อำเภอ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เดินสายมอบวุฒิบัตร เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดไทยและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานหมอนวดคุณภาพ 4 รุ่น 3 อำเภอ โดยผู้ผ่านทุกคน จะยื่นเป็นผู้ให้บริการนวดถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะได้ใบรับรอง (สพส.14) ภายใน 60 วัน นับจากยื่นและเอกสารครบ
(29/07/2562)

พาณิชย์พะเยา เผยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง

พาณิชย์พะเยา เผยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง โดยชดเชยให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาท รายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อไร่
(29/07/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
(28/07/2562)

จ.พะเยา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ...

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562
(28/07/2562)

จ.พะเยา เปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลขที่ 1021 สายพะเยา ภูซาง
(28/07/2562)

จ.พะเยาประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(28/07/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(28/07/2562)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]  >> หน้าที่ 10      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 22/02/2019 เวลา 07:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 15.0 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 94 %
ความกดอากาศ : 1014.46 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:43 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:24 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา