พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 11

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา แถลงข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม สุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดพะเยา

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุลนายอำเภอแม่ใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(11/09/2562)

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้เรียนครู 4 ปี

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้เรียนครู 4 ปี สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ทำให้นิสิตได้มีงานทำที่เร็วขึ้น และมีแนวโน้มเป็นครูมืออาชีพในอนาคต
(11/09/2562)

สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพะเยา

สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพะเยา พร้อมฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
(11/09/2562)

สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาทางด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาทางด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน พร้อมลงพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 17 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอกคำใต้
(10/09/2562)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 91

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยและยากจน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 91
(10/09/2562)

จังหวัดพะเยา คัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์`ติดดาว`ระดับจังหวัด

จังหวัดพะเยา พิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ `ติดดาว`ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับร้านอาหารหนูณิชย์พาชิม เป็นร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว
(10/09/2562)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและฐานะทางครอบครัวยากจน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 91

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและฐานะทางครอบครัวยากจน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 91 จำนวน 24 แผนก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รับสมัครถึงวันที่ 25 กันยายนนี้
(10/09/2562)

จังหวัดพะเยา เปิด`สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย` สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เปิด`สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย` สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
(09/09/2562)

จังหวัดพะเยา เปิดโครงการป่าในเมือง `สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย` สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา

นายพงษ์พันธ์ วิเขียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ป่าในเมือง `สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย` สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา
(09/09/2562)

เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไหม้บ้าน 2 ชั้นทั้งหลัง ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา คาดค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไหม้บ้าน 2 ชั้นทั้งหลัง ในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา คาดค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ขณะที่ทางอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้
(09/09/2562)
ข่าวย้อนหลัง   <หน้าแรก> << [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >> หน้าที่ 11      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 22/02/2019 เวลา 07:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 15.0 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 94 %
ความกดอากาศ : 1014.46 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:43 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:24 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา