พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เปิดขัวแตะบุญ ท่าเรือโบราณ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา เปิดขัวแตะบุญท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว มุ่งสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนบริเวณรอบกว๊านพะเยา ทางฝั่งทิศตะวันตก
(21/11/2561)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ตั้งคณะกรรมการกลางระดับจังหวัดตามข้อเสนอเกษตรกร ดูแลความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพื่อป้องกันการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
(21/11/2561)

จังหวัดพะเยาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม `Bike อุ่นไอรัก` 9 ธ.ค. 61 เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6,700 คน ใช้เส้นทางชมทิวทัศน์รอบกว๊านพะเยา ระยะทาง 26 กม.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงปั่นจักรยาน ` Bike อุ่นไอรัก ` ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต -สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมปั่นจักรยาน ` Bike อุ่นไอรัก ` ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งเปิดลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.bikeuairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.61 เป็นต้นไป นั้น
(21/11/2561)

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด รุ่นที่ 2 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา
(21/11/2561)

แถลงข่าวก้าวครูดิน `ฟ้าบานเย็นขาว กว๊านพะเยา มินิมาราธอน` ครั้งที่ 12 หาเงินไปสมทบสร้างสนามกีฬาและลู่วิ่งยางมาตรฐานให้กับจังหวัดพะเยา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมโครงการ `ก้าวครูดิน ฟ้าบานเย็น กว๊านพะเยา มินิมาราธอน` ครั้งที่ 12 โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูปกครองโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายนคร สรรพานิช นายกสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา และนายสถาวร จันทร์ผ่องศรี หรือ ครูดิน ศิษย์เก่าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อดีตนักกรีฑามาราธอนทีมชาติไทย ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา
(21/11/2561)

สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา ขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้สนใจร่วมกิจกรรมโครงการ `ก้าวครูดิน ฟ้าบานเย็นขาว กว๊านพะเยามินิมาราธอน ครั้งที่ 12`

สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา ขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้สนใจร่วมกิจกรรมโครงการ `ก้าวครูดิน ฟ้าบานเย็นขาว กว๊านพะเยามินิมาราธอน ครั้งที่ 12`นำรายได้สร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชน พร้อมสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความประพฤติดี
(21/11/2561)

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด รุ่นที่ 2

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด รุ่นที่ 2 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(21/11/2561)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ตั้งคณะกรรมการกลาง ระดับจังหวัดตามข้อเสนอเกษตรกร ดูแลความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพื่อป้องกันการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
(20/11/2561)

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนพฤศจิกายน2561

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนพฤศจิกายน2561 ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
(20/11/2561)

สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพะเยา

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา สรุปผลการขับเคลื่อนฯในปี 2561 และร่วมหารือเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562
(20/11/2561)
ข่าวย้อนหลัง   <หน้าแรก> << [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >> หน้าที่ 11      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 04/01/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.02 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:54 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:57 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา