พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 3

กรมทางหลวง จัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ม.พะเยา

สำนักงานสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด
(18/06/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
(17/06/2561)

ม.พะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` หนุนการท่องเที่ยวจังหวัด

ม.พะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` หนุนการท่องเที่ยวจังหวัด
(17/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9 รุ่น 4 อำเภอ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 9 รุ่น 4 อำเภอ
(17/06/2561)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ
(16/06/2561)

กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่ใส จังหวัดพะเยา รวมตัวผลิตเตาไร้ควันประหยัดพลังงานใช้ในครัวเรือน

กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมตัวผลิตเตาไร้ควันประหยัดพลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในครัวเรือน พร้อมยินดีเปิดสอนให้กับผู้สนใจ
(16/06/2561)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัด โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัด โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
(15/06/2561)

พมจ.พะเยาเปิด โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา

พมจ.พะเยาเปิด โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา
(15/06/2561)

สาธารณสุขพะเยาให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สาธารณสุขพะเยาให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น แนะนำและชักชวนให้เจ้าของบ้าน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยตนเอง
(15/06/2561)

จังหวัดพะเยา แถลงข่าวจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู่แดนใต้ ขยายตลาดเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย
(14/06/2561)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10  >> หน้าที่ 3      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 04/01/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.02 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:54 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:57 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา