พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 4

จังหวัดพะเยา เปิดตลาดต้องชมบ้านบัว ยกระดับการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน

จังหวัดพะเยา เปิดตลาดต้องชมบ้านบัว ยกระดับการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ระดับฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่
(04/08/2560)

นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการเลี้ยงปลาดุกบ่อดินและในกระชัง ที่บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ

นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการเลี้ยงปลาดุกบ่อดินและในกระชัง ที่บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ ราษฎรในพื้นขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
(04/08/2560)

อำเภอเชียงคำรับมอบดอกไม้จันทน์ 39,603 ดอก จากโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อำเภอเชียงคำ

อำเภอเชียงคำรับมอบดอกไม้จันทน์ 39,603 ดอก จากโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อำเภอเชียงคำ
(04/08/2560)

อำเภอเชียงม่วนจัดโครงการอบรมเสริมสร้างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิตแก่ราษฎรในพื้นที่

อำเภอเชียงม่วนจัดโครงการอบรมเสริมสร้างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิต ราษฎรในพื้นที่ ผู้เข้าอบรมร่วมพร้อมใจกันตั้งปณิธานทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(04/08/2560)

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนะดูแลเด็กอย่างใหกล้ชิด เนื่องจากเข้าสู่ช่วงการระบาดของโรคมือเท้าปาก

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนและแนะนำผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กที่บ้าน ครูศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ให้ตรวจไข้เด็กทุกเช้า เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลระบาดโรคมือเท้าปาก หากพบมีไข้ ตุ่มใสขึ้นตามมือและในปาก ให้หยุดเรียนทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
(04/08/2560)

ผลการดำเนินโครงการ 9101 ที่จังหวัดพะเยา สร้างรายได้ให้เกตรกรเพิ่มขึ้น

นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พบทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงานให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรมีทางเลือกการประกอบอาชีพ.
(04/08/2560)

ชาวพะเยาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวพะเยาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
(03/08/2560)

ชาวพะเยาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวพะเยาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
(03/08/2560)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.พะเยา..

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.พะเยา..
(02/08/2560)

จังหวัดพะเยา เชิญชวนเกษตรกร เข้ารับการสรรหาผู้สมควรยกย่องเป็น`ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน` ปี 2561

จังหวัดพะเยา เชิญชวนสรรหาบุคคล ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆที่สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น `ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน` ปี 2561
(02/08/2560)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10  >> หน้าที่ 4      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - ขอนแก่น : อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 17/08/2017 เวลา 10:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 27.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 79 %
ความกดอากาศ : 1008.16 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออก ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 1.1 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:52 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:34 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา