พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 5

รอง ผวจ.พะเยา นำข้าราชการและประชาชนในจังหวัดพะเยา ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2561

รอง ผวจ.พะเยา นำข้าราชการและประชาชนในจังหวัดพะเยา ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2561
(11/07/2561)

พะเยา ออกตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ออกตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามสถานประกอบการ/ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
(10/07/2561)

อบจ.พะเยา รับซื้อสับปะรดช่วยเหลือเกษตรกรหลังราคาผลผลิตตกต่ำอย่างหนัก

อบจ.พะเยา รับซื้อสับปะรดช่วยเหลือเกษตรกรหลังราคาผลผลิตตกต่ำอย่างหนัก
(10/07/2561)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล เงินรางวัลๆ ละ๒๕,๐๐๐ บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
(10/07/2561)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ความรู้ จิตสำนึก สร้างวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ความรู้ จิตสำนึก สร้างวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
(10/07/2561)

จังหวัดพะเยา ส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ

จังหวัดพะเยา เร่งสร้างความเข้าใจและเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่ยังมิได้รับสิทธิสวัสดิการบำเหน็จบำนาญ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สนับสนุนส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้ในวัยชรา
(10/07/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบจักรยานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่เชิญตะวัน

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบจักรยานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่เชิญตะวัน โดยเป็นเส้นทางที่นำแนวคิดของการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านเส้นทางแนวคิดของการท่องเที่ยวจิตวิญญาณ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(10/07/2561)

พลังงานจังหวัดพะเยา ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน

พลังงานจังหวัดพะเยา ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน
(10/07/2561)

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน โดยการทำมาตรการประหยัดพลังงาน ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน มาใช้
(10/07/2561)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้เป็นศูนย์ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้ายกระดับการเสริมสร้างความรู้ จิตสำนึก สร้างวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
(10/07/2561)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10  >> หน้าที่ 5      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 04/01/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.02 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:54 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:57 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา