พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 5

อำเภอเชียงม่วนจัดโครงการอบรมเสริมสร้างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิตแก่ราษฎรในพื้นที่

อำเภอเชียงม่วนจัดโครงการอบรมเสริมสร้างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิต ราษฎรในพื้นที่ ผู้เข้าอบรมร่วมพร้อมใจกันตั้งปณิธานทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(04/08/2560)

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนะดูแลเด็กอย่างใหกล้ชิด เนื่องจากเข้าสู่ช่วงการระบาดของโรคมือเท้าปาก

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนและแนะนำผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กที่บ้าน ครูศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ให้ตรวจไข้เด็กทุกเช้า เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลระบาดโรคมือเท้าปาก หากพบมีไข้ ตุ่มใสขึ้นตามมือและในปาก ให้หยุดเรียนทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
(04/08/2560)

ผลการดำเนินโครงการ 9101 ที่จังหวัดพะเยา สร้างรายได้ให้เกตรกรเพิ่มขึ้น

นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พบทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงานให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรมีทางเลือกการประกอบอาชีพ.
(04/08/2560)

ชาวพะเยาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวพะเยาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
(03/08/2560)

ชาวพะเยาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวพะเยาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
(03/08/2560)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.พะเยา..

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.พะเยา..
(02/08/2560)

จังหวัดพะเยา เชิญชวนเกษตรกร เข้ารับการสรรหาผู้สมควรยกย่องเป็น`ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน` ปี 2561

จังหวัดพะเยา เชิญชวนสรรหาบุคคล ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆที่สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น `ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน` ปี 2561
(02/08/2560)

ครูโรงเรียนบ้านสันหลวง ได้รับรางวัล`ครูขวัญศิษย์`จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี 2560 โดย นางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษ จากโรงเรียนบ้นสันหลวง ได้รับยกย่องให้เป็นครูขวัญศิษย์
(02/08/2560)

สาธารณสุขพะเยา เตือนประชาชนทุกกลุ่มวัยระวังและป้องกันตนเองห่างไกล โรคไข้หวัดใหญ่

สาธารณสุขพะเยา เตือนประชาชนทุกกลุ่มวัยระวังและป้องกันตนเองห่างไกล โรคไข้หวัดใหญ่ โดยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.ค.60 มีรายงานพบผู้ป่วยรวม 513 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
(02/08/2560)

ราษฎรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ราษฎรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำร่องส้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลร่มเย็น สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร
(01/08/2560)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10  >> หน้าที่ 5      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - ขอนแก่น : อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 21/08/2017 เวลา 10:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 28.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 81 %
ความกดอากาศ : 1007.16 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศใต้ ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:53 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:31 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา