พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 7

จังหวัดพะเยาจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

จังหวัดพะเยาจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เปิดให้บริการแบบครบวงจร มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน
(27/07/2560)

จังหวัดพะเยา จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จังหวัดพะเยา จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปิดให้บริการแบบครบวงจร โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
(27/07/2560)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 ส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
(26/07/2560)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมลำน้ำแม่ต๋ำ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ต๋ำและทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแม่ต๋ำ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมลำน้ำแม่ต๋ำ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ต๋ำและทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแม่ต๋ำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
(26/07/2560)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่เด็กนักเรียน ครู และผูัปกครอง ในจังหวัดพะเยา เป็นวันที่ 2

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน ครู และผูัปกครองในจังหวัดพะเยา เป็นวันที่ 2
(26/07/2560)

จังหวัดพะเยา เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงแรงงานตามมาตรการชั่วคราว

จังหวัดพะเยา เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตามประกาศของกระทรวงแรงงานตามมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โดยเปิดรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
(26/07/2560)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำส่วนราชการแถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อสื่อมวลชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำส่วนราชการแถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อสื่อมวลชนในพื้นที่
(25/07/2560)

จ.พะเยามอบรางวัล บุคคลต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

จ.พะเยามอบรางวัล บุคคลต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
(25/07/2560)

จังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

จังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการต่างๆ ของหน่วยงานในจังหวัดพะเยาให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
(25/07/2560)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7สิงหาคม 2560

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีนายจ้างมายื่นคำขอแล้ว จำนวน 61 ราย
(25/07/2560)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10  >> หน้าที่ 7      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - ขอนแก่น : อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 17/08/2017 เวลา 10:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 27.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 79 %
ความกดอากาศ : 1008.16 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออก ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 1.1 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:52 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:34 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา