พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 7

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดการสัมมนาและส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจังหวัดพะเยา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดการสัมมนาและส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจังหวัดพะเยา
(10/09/2561)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนการ ฝึกปฏิบัติสำหรับคนพิการ
(10/09/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบเครื่องมือช่างให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบเครื่องมือช่างชุมชน 127 ชุด ตามโครงการ `เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตจังหวัดพะเยา`
(10/09/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยสอนมาตรฐานให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกเตรียมเข้าทำงานให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้ สาขา`นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)` ยกระดับทักษะฝีมือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าคนปกติ
(09/09/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดพลาสติกที่ปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ที่มีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
(08/09/2561)

จังหวัดพะเยา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้ร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one

จังหวัดพะเยา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้ร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one พร้อมบริการตรวจสุขภาพฟรี และดนตรีขับกล่อมเพื่อให้ความบันเทิงแก่คณะฯ
(07/09/2561)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมกลองปูจา อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ดนตรีล้านนาตะวันออก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมกลองปูจา อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ดนตรีล้านนาตะวันออก
(07/09/2561)

จ.พะเยา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ คณะผู้ร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one กว่า 3,260 คน

จ.พะเยา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ คณะผู้ร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one กว่า 3,260 คน
(07/09/2561)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เปิดโสตสัมผัสวิถีภูมิปัญญาดนตรีล้านนา ในงานมหกรรมกลองปูจา อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ดนตรีล้านนาตะวันออก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมกลองปูจา อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ดนตรีล้านนาตะวันออก
(07/09/2561)

TOT พะเยา จัดอบรมตามโครงการเน็ตประชารัฐและเพื่อสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและการส่งเสริมให้การใช้งานแก่ประชาชน

TOT พะเยา จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ตามโครงการเน็ตประชารัฐและเพื่อสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและการส่งเสริมให้การใช้งานแก่ประชาชน
(06/09/2561)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10  >> หน้าที่ 7      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 04/01/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.02 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:54 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:57 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา