พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 8

นักศึกษา สาขาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาคุณค่าอาหารชุมชน ให้ถูกหลักโภชนาการ

นักศึกษา สาขาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับแม่ค้าในชุมชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พัฒนาคุณภาพอาหารในพื้นที่ ให้มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นโภชนบำบัด มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและลดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(29/09/2562)

ศิลปินเมืองพะเยาและภรรยาในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 สานต่อเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน

ศิลปินเมืองพะเยาพร้อมภรรยา ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สืบสานเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำไร่นาแบบผสมผสาน รวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
(28/09/2562)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ `การจัดการอารมณ์ รักในวัยเรียน รัก/โลภ/โกรธ/หลง` โดย DJ พี่อ้อย พิธีกรรายการคลับฟรายเดย์

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ `การจัดการอารมณ์ รักในวัยเรียน รัก/โลภ/โกรธ/หลง` โดย DJ พี่อ้อย พิธีกรรายการคลับฟรายเดย์
(28/09/2562)

SME พะเยา รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน

เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ซึ่งเป็นอดีตประธาน SME ไทยจังหวัดพะเยา ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2562 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน
(28/09/2562)

พบฝูงนกยูง กว่า 200 ตัว อาศัยอยู่กับพระวัดถ้ำเทพนิมิต ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นานนับ 10 ปี ด้านหน่วยงานในพื้นที่เตรียมทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่ รับฤดูกาลท่องเที่ยว

พบฝูงนกยูงจำนวนมาก อาศัยอยู่กับพระ วัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ 9 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มาหลาย 10 ปี โดยไม่หนีไปไหน ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น ที่นกยูงจะอาศัยอยู่เพียงช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น ด้านอำเภอดอกคำใต้และเทศบาลตำบลห้วยลาน เตรียมทำเป็นแลนด์มาร์ค รองรับนักท่องเที่ยว
(27/09/2562)

เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงวัว และกลุ่มผู้รวบรวมวัวเพื่อการส่งออก ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ได้รับผลกระทบหลังเกิดโรคระบาดหมู

เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงวัว และกลุ่มผู้รวบรวมวัวเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา ได้รับผลกระทบหนัก หลังเกิดโรคระบาดหมูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทำให้การส่งออกวัวไปยังประเทศจีนไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัวจากพะเยาผ่านเชียงรายได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการงดผ่านเข้าออกของสัตว์
(26/09/2562)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง ทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(26/09/2562)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2562

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2562
(26/09/2562)

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดบริษัทขยะจำลองหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดบริษัทขยะจำลองหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนา ยกระดับ เพิ่มศักยภาพ และคุณภาพการพึ่งพาตนเอง และเสริมสร้างความสุขในชุมชน
(25/09/2562)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา `Kick Off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ` ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา `Kick Off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ` ในพื้นที่จังหวัดพะเยา สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
(25/09/2562)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10  >> หน้าที่ 8      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 22/02/2019 เวลา 07:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 15.0 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 94 %
ความกดอากาศ : 1014.46 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:43 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:24 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา