จังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนชาวพะเยา ประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดพะเยา  เชิญชวนประชาชนชาวพะเยา ประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดพะเยา เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคอกชน และประชาชนจังหวัดพะเยา ประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก

         
          นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 เรียกว่า”ธงไตรรงค์” และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และให้เริ่มวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
          จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ได้ร่วมประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน
         

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานข่วงวัฒนธรรมคนเมืองกิจกรรมโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานข่วงวัฒนธรรมคนเมืองกิจกรรมโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ
(20/08/2560)

`ครูดิน` วิ่งมาราธอนการกุศล 750 กิโลเมตร หาทุนสร้างสนามกีฬา ถึงจุดหมายที่จังหวัดพะเยาแล้ว

`ครูดิน` วิ่งมาราธอนการกุศล 750 กิโลเมตร หาทุนสร้างสนามกีฬา ถึงจุดหมายที่จังหวัดพะเยาแล้ว
(19/08/2560)

จ.พะเยาโครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่นจังหวัดพะเยา

จ.พะเยาโครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่นจังหวัดพะเยา
(19/08/2560)

เยาวชนในจังหวัดพะเยา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์จำนวนมาก

อบจ.พะเยา จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีเด็ก ๆ และเยาวชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
(18/08/2560)

ความคืบหน้าเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสมพระเกียรติ เตรียมจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามแบบของกรมศิลปากร จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส่งมอบดอกไม้จันทน์แล้วกว่า 250,000 ดอก จากเป้าหมาย 265,000 ดอก ขณะที่เครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดพะเยาเตรียมจัดกิจกรรม ` ล้านดาวเรืองเมืองพะเยา น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย `
(17/08/2560)

พะเยาจัดเวทีสมัชชาเสริมสร้างแกนนำชุมชนในการจัดการตนเอง 2 ทศวรรษสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยา

จ.พะเยาจัดเวทีสมัชชาเสริมสร้างแกนนำชุมชนในการจัดการตนเอง 2 ทศวรรษสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยา
(17/08/2560)

คลัสเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจ.พะเยา จัดกิจกรรม`ล้านดาวเรืองเมืองพะเยา น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย`

คลัสเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ.พะเยา ร่วมกับ อ.เชียงคำ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนบ้านเปื่อยเปียง ต.หย่วน อ.เชียงคำ ร่วมปลุกดอกดาวเรือง ในกิจกรรม`ล้านดาวเรืองเมืองพะเยา น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย`
(17/08/2560)

จังหวัดพะเยา ปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานคนต่างด้าวจังหวัดพะเยา สรุปยอดคนต่างด้าว 3 สัญชาติ 619 ราย

จังหวัดพะเยา ปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานคนต่างด้าวจังหวัดพะเยา สรุปมีคนต่างด้าว 3 สัญชาติ รวม 619 ราย แยกเป็น แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 324 ราย เมียนมา 287 รายและสัญชาติกัมพูชา จำนวน 8 ราย
(16/08/2560)