จังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนชาวพะเยา ประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดพะเยา  เชิญชวนประชาชนชาวพะเยา ประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดพะเยา เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคอกชน และประชาชนจังหวัดพะเยา ประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก

         
          นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 เรียกว่า”ธงไตรรงค์” และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และให้เริ่มวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
          จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ได้ร่วมประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน
         

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยากำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยากำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลัก 3 เก็บ 3 โรค คือ การเก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ
(24/06/2560)

ชาวอำเภอเชียงคำร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ชาวอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(24/06/2560)

ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดพะเยา จัดการแข่งขัน เปตอง`แม่กาพะเยาโอเพ่น`

ชมรมกีฬาเปตอง จ.พะเยา และฝ่ายกีฬาเปตอง จ.พะเยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เชิญนักกีฬา เปตอง ร่วมการแข่งขันเปตอง `แม่กาพะเยาโอเพ่น` เพื่อเผยแพร่กีฬาเปตองให้เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายประชาชนทุกระดับ
(23/06/2560)

พมจ.พะเยา เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานคัดเลือก`เยาวชนดีศรีพะเยา ประจำปี 2560`

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เชิญชวนเยาวชน อายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก `เยาวชนดีศรีพะเยา ประจำปี 2560` ใน 6 สาขา เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
(23/06/2560)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มียอดสะสม วันที่ 12 -22 มิถุนายน 2560 รวม 425 คน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มียอดสะสม วันที่ 12 -22 มิถุนายน 2560 รวม 425 คน โดยผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนด้วย
(23/06/2560)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดให้ผู้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้พัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้าง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญชวนสถานประกอบการฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ยื่นกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0 เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง
(22/06/2560)

อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมกับราษฎรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปลูกป่าประชารัฐในพื้นที่ที่ได้รับคืนจากราษฎร เนื้อที่ 7.81 ไร่

อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมกับราษฎรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปลูกป่าประชารัฐในพื้นที่ที่ได้รับคืนจากราษฎร เนื้อที่ 7.81 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ
(22/06/2560)

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดงานวันเกียรติยศ ประจำปี 2560

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดงานวันเกียรติยศ พร้อมพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ใหม่
(22/06/2560)