กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

          วันนี้(16 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา พันเอกวิทยา ชัยสมพร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในการ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ซึ่งมีเครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน และอป.มช.ในจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
          ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ สื่อมวลชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนาสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะได้ร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน พื่อประโยชน์สาธารณะในการที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความรักสมานสามัคคีกัน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานข่วงวัฒนธรรมคนเมืองกิจกรรมโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานข่วงวัฒนธรรมคนเมืองกิจกรรมโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ
(20/08/2560)

`ครูดิน` วิ่งมาราธอนการกุศล 750 กิโลเมตร หาทุนสร้างสนามกีฬา ถึงจุดหมายที่จังหวัดพะเยาแล้ว

`ครูดิน` วิ่งมาราธอนการกุศล 750 กิโลเมตร หาทุนสร้างสนามกีฬา ถึงจุดหมายที่จังหวัดพะเยาแล้ว
(19/08/2560)

จ.พะเยาโครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่นจังหวัดพะเยา

จ.พะเยาโครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่นจังหวัดพะเยา
(19/08/2560)

เยาวชนในจังหวัดพะเยา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์จำนวนมาก

อบจ.พะเยา จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีเด็ก ๆ และเยาวชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
(18/08/2560)

ความคืบหน้าเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสมพระเกียรติ เตรียมจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามแบบของกรมศิลปากร จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส่งมอบดอกไม้จันทน์แล้วกว่า 250,000 ดอก จากเป้าหมาย 265,000 ดอก ขณะที่เครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดพะเยาเตรียมจัดกิจกรรม ` ล้านดาวเรืองเมืองพะเยา น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย `
(17/08/2560)

พะเยาจัดเวทีสมัชชาเสริมสร้างแกนนำชุมชนในการจัดการตนเอง 2 ทศวรรษสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยา

จ.พะเยาจัดเวทีสมัชชาเสริมสร้างแกนนำชุมชนในการจัดการตนเอง 2 ทศวรรษสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยา
(17/08/2560)

คลัสเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจ.พะเยา จัดกิจกรรม`ล้านดาวเรืองเมืองพะเยา น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย`

คลัสเตอร์เครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ.พะเยา ร่วมกับ อ.เชียงคำ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนบ้านเปื่อยเปียง ต.หย่วน อ.เชียงคำ ร่วมปลุกดอกดาวเรือง ในกิจกรรม`ล้านดาวเรืองเมืองพะเยา น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย`
(17/08/2560)

จังหวัดพะเยา ปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานคนต่างด้าวจังหวัดพะเยา สรุปยอดคนต่างด้าว 3 สัญชาติ 619 ราย

จังหวัดพะเยา ปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานคนต่างด้าวจังหวัดพะเยา สรุปมีคนต่างด้าว 3 สัญชาติ รวม 619 ราย แยกเป็น แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 324 ราย เมียนมา 287 รายและสัญชาติกัมพูชา จำนวน 8 ราย
(16/08/2560)