กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

          วันนี้(16 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา พันเอกวิทยา ชัยสมพร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในการ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ซึ่งมีเครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน และอป.มช.ในจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
          ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ สื่อมวลชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนาสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะได้ร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน พื่อประโยชน์สาธารณะในการที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความรักสมานสามัคคีกัน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปลูกผักกูดจำหน่ายสร้างรายได้ วันละไม่ต่ำกว่า 600 บาท

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปลูกผักกูดจำหน่ายโดยใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เก็บขายได้ทุกวัน ซึ่งแต่ละวันสามารถสร้างรายได้ วันละไม่ต่ำกว่า 600 บาท
(22/10/2560)

จ.พะเยาประชุมหัวหน้าจิตอาสาเฉพาะกิจ เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จ.พะเยาประชุมหัวหน้าจิตอาสาเฉพาะกิจ เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน 8 งาน ของจังหวัดพะเยา
(21/10/2560)

จ.พะเยาประกอบพิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน มอบให้อำเภอ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จ.พะเยาประกอบพิธีอัญเชิญไฟหลวงและหีบเพลิงพระราชทาน มอบให้อำเภอ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
(21/10/2560)

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ประกาศปิดเส้นทางการจราจร บริเวณถนนชายกว๊าน ตั้งแต่ 25-27 ตุลาคม 2560

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ประกาศปิดเส้นทางการจราจร บริเวณถนนชายกว๊าน ตั้งแต่บริเวณสามแยกร้านอาหารแสงจันทร์ตลอดสาย จนถึงบริเวณสามแยกข้างสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันที่ 25 ตุลาคม จนถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560
(21/10/2560)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
(21/10/2560)

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(21/10/2560)

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขยายเวลาปิดเส้นทางจราจรถนนชายกว๊าน ตั้งแต่สามแยกร้านแสงจันทร์ ถึงสามแยกข้างสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา 25 - 27 ตุลาคม นี้ ห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขยายเวลาปิดเส้นทางจราจรถนนชายกว๊าน ตั้งแต่สามแยกร้านแสงจันทร์ ถึงสามแยกข้างสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา วันที่ 25 - 27 ตุลาคม นี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา
(20/10/2560)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาฯ ด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาฯ ด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
(20/10/2560)