กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

กอ.รมน.พะเยาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด

          วันนี้(16 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา พันเอกวิทยา ชัยสมพร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในการ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ซึ่งมีเครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน และอป.มช.ในจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
          ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ สื่อมวลชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนาสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะได้ร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน พื่อประโยชน์สาธารณะในการที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความรักสมานสามัคคีกัน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยากำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยากำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลัก 3 เก็บ 3 โรค คือ การเก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ
(24/06/2560)

ชาวอำเภอเชียงคำร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ชาวอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(24/06/2560)

ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดพะเยา จัดการแข่งขัน เปตอง`แม่กาพะเยาโอเพ่น`

ชมรมกีฬาเปตอง จ.พะเยา และฝ่ายกีฬาเปตอง จ.พะเยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เชิญนักกีฬา เปตอง ร่วมการแข่งขันเปตอง `แม่กาพะเยาโอเพ่น` เพื่อเผยแพร่กีฬาเปตองให้เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายประชาชนทุกระดับ
(23/06/2560)

พมจ.พะเยา เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานคัดเลือก`เยาวชนดีศรีพะเยา ประจำปี 2560`

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เชิญชวนเยาวชน อายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก `เยาวชนดีศรีพะเยา ประจำปี 2560` ใน 6 สาขา เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
(23/06/2560)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มียอดสะสม วันที่ 12 -22 มิถุนายน 2560 รวม 425 คน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มียอดสะสม วันที่ 12 -22 มิถุนายน 2560 รวม 425 คน โดยผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนด้วย
(23/06/2560)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดให้ผู้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้พัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้าง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญชวนสถานประกอบการฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ยื่นกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0 เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง
(22/06/2560)

อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมกับราษฎรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปลูกป่าประชารัฐในพื้นที่ที่ได้รับคืนจากราษฎร เนื้อที่ 7.81 ไร่

อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมกับราษฎรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปลูกป่าประชารัฐในพื้นที่ที่ได้รับคืนจากราษฎร เนื้อที่ 7.81 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ
(22/06/2560)

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดงานวันเกียรติยศ ประจำปี 2560

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดงานวันเกียรติยศ พร้อมพิธีประดับเครื่องหมายและหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ใหม่
(22/06/2560)