จังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุม "การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดพะเยา

          วันที่ 11 ม.ค. 61 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ 4 ภาค ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการติดตามขับเคลื่อนและเร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม โดยให้ดำเนินการลำดับความสำคัญเร่งด่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน ที่อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมสำรวจออกแบบ ดังนี้
          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ตำบลปง อำเภอปง , โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู ตำบลงิม อำเภอปง และโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้

ข่าวโดย : ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

นักวาดภาพอิสระชาวพะเยา ใช้เวลาว่างปรับพื้นที่หลังบ้าน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี

นักวาดภาพอิสระชาวบ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา หลังว่างจากการวาดภาพ มาปรับพื้นที่ว่างหลังบ้านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี
(18/06/2561)

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

จังหวัดพะเยา เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
(18/06/2561)

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ทำลายกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ตกค้างหลงเหลืออยู่ภายในบริเวณสนามยิงปืนใหญ่

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 เปิดเผยว่า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำลายกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ตกค้างหลงเหลืออยู่ภายในบริเวณสนามยิงปืนใหญ่ บ้านห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ในห้วงวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
(18/06/2561)

กรมทางหลวง จัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ม.พะเยา

สำนักงานสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด
(18/06/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
(17/06/2561)

ม.พะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` หนุนการท่องเที่ยวจังหวัด

ม.พะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` หนุนการท่องเที่ยวจังหวัด
(17/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9 รุ่น 4 อำเภอ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 9 รุ่น 4 อำเภอ
(17/06/2561)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ
(16/06/2561)