จังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุม "การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดพะเยา

          วันที่ 11 ม.ค. 61 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ 4 ภาค ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการติดตามขับเคลื่อนและเร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม โดยให้ดำเนินการลำดับความสำคัญเร่งด่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน ที่อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมสำรวจออกแบบ ดังนี้
          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ตำบลปง อำเภอปง , โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู ตำบลงิม อำเภอปง และโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้

ข่าวโดย : ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ออกจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ประจำปี2561 จำนวน 115,330 ครัวเรือน

จังหวัดพะเยา ออกสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)ระดับจังหวัด ประจำปี2561 มีเป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 115,330 ครัวเรือน
(16/01/2561)

เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 ว่า เพื่อให้การบริหารงานตามแผนงานและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(16/01/2561)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2561

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
(16/01/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
(15/01/2561)

นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสตรอว์เบอร์รี่ ของสวนสิงห์คำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสตรอว์เบอร์รี่ ของสวนสิงห์คำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง หลังเกษตรกรในพื้นที่ได้พลิกฟื้นพื้นที่เคยปลูกลิ้นจี่ หันมาปลูกสตรอว์เบอร์รี่จำหน่าย สร้างรายได้
(15/01/2561)

ทสจ.พะเยา เชิญชวนชุมชน/โรงเรียนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2561 การลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์
(15/01/2561)

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2561 เพื่อให้การบริหารงานตามแผนงานและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภา
(14/01/2561)

จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้

จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(14/01/2561)