จังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุม "การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดพะเยา

          วันที่ 11 ม.ค. 61 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ 4 ภาค ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการติดตามขับเคลื่อนและเร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม โดยให้ดำเนินการลำดับความสำคัญเร่งด่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน ที่อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมสำรวจออกแบบ ดังนี้
          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ตำบลปง อำเภอปง , โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู ตำบลงิม อำเภอปง และโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้

ข่าวโดย : ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(17/03/2561)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้นำความรู้ไปพัฒนาและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในการพัฒนาตนเอง
(16/03/2561)

เรือนจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เรือนจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561
(16/03/2561)

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา เตรียมลงพื้นที่วิคราะห์เป้าหมาย

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมลงพื้นที่เพื่อวิคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 23 กลุ่มใน ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป(SMEs /OTOP)และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(16/03/2561)

เกษตรกร ชาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ปลูกแตงโมผลไม้คลายร้อนขายในช่วงฤดูร้อน สร้างรายได้ดีปีละหลายแสนบาท

เกษตรกร ชาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ปลูกแตงโมผลไม้คลายร้อนขายในช่วงฤดูร้อน สร้างรายได้ดีปีละหลายแสนบาท
(16/03/2561)

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(15/03/2561)

เรือนจำจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561
(15/03/2561)

จังหวัดพะเยา มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ในงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ในงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
(15/03/2561)