สคร. 1 เชียงใหม่ สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จ.พะเยา

สคร. 1 เชียงใหม่  สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จ.พะเยา

สคร 1 เชียงหใ่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนพะเยา สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแนะนำการปรุงอาหารแจกจ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ ควรเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบที่บูดเน่าง่าย ป้องกันเด็กเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

          วันนี้ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของ สคร.1 เชียงใหม่ และข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการภาพลักษณ์ให้ประชาชนและเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ สคร.1 เชียงใหม่ ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากในทุกๆวัน มีโรคและภัยสุขภาพเกิดขึ้นตลอดเวลา มีคนที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีการสื่อสารความเสี่ยงได้รวดเร็วและเข้าใจ จะทำให้ลดโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงลดการระบาดของโรคและมีผลถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำขึ้นมาอีกได้ นายสวาท ชลพล กล่าวว่า สำหรับสถิติของจังหวัดพะเยา พบว่ามีโรคที่เกิดขึ้น อาทิ โรคไข้หูดับ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม และโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะในช่วงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มักจะพบการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากรับประทานอาหารที่นำมาแจกจ่ายให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว จึงขอแนะนำผู้จีดงาน ที่มีการปรุงอาหารแจกจ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ ควรเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบที่บูดเน่าง่าย อาทิ นม ครีม กะทิ ป้องกันเด็กเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และควรรับประทานภายหลังปรุงอาหารไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ออกจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ประจำปี2561 จำนวน 115,330 ครัวเรือน

จังหวัดพะเยา ออกสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)ระดับจังหวัด ประจำปี2561 มีเป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 115,330 ครัวเรือน
(16/01/2561)

เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 ว่า เพื่อให้การบริหารงานตามแผนงานและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(16/01/2561)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2561

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
(16/01/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
(15/01/2561)

นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสตรอว์เบอร์รี่ ของสวนสิงห์คำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสตรอว์เบอร์รี่ ของสวนสิงห์คำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง หลังเกษตรกรในพื้นที่ได้พลิกฟื้นพื้นที่เคยปลูกลิ้นจี่ หันมาปลูกสตรอว์เบอร์รี่จำหน่าย สร้างรายได้
(15/01/2561)

ทสจ.พะเยา เชิญชวนชุมชน/โรงเรียนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2561 การลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์
(15/01/2561)

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2561 เพื่อให้การบริหารงานตามแผนงานและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภา
(14/01/2561)

จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้

จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(14/01/2561)