สคร. 1 เชียงใหม่ สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จ.พะเยา

สคร. 1 เชียงใหม่  สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จ.พะเยา

สคร 1 เชียงหใ่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนพะเยา สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแนะนำการปรุงอาหารแจกจ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ ควรเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบที่บูดเน่าง่าย ป้องกันเด็กเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

          วันนี้ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของ สคร.1 เชียงใหม่ และข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการภาพลักษณ์ให้ประชาชนและเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ สคร.1 เชียงใหม่ ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากในทุกๆวัน มีโรคและภัยสุขภาพเกิดขึ้นตลอดเวลา มีคนที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีการสื่อสารความเสี่ยงได้รวดเร็วและเข้าใจ จะทำให้ลดโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงลดการระบาดของโรคและมีผลถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำขึ้นมาอีกได้ นายสวาท ชลพล กล่าวว่า สำหรับสถิติของจังหวัดพะเยา พบว่ามีโรคที่เกิดขึ้น อาทิ โรคไข้หูดับ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม และโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะในช่วงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มักจะพบการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากรับประทานอาหารที่นำมาแจกจ่ายให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว จึงขอแนะนำผู้จีดงาน ที่มีการปรุงอาหารแจกจ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ ควรเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบที่บูดเน่าง่าย อาทิ นม ครีม กะทิ ป้องกันเด็กเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และควรรับประทานภายหลังปรุงอาหารไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(17/03/2561)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้นำความรู้ไปพัฒนาและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในการพัฒนาตนเอง
(16/03/2561)

เรือนจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เรือนจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561
(16/03/2561)

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา เตรียมลงพื้นที่วิคราะห์เป้าหมาย

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมลงพื้นที่เพื่อวิคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 23 กลุ่มใน ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป(SMEs /OTOP)และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(16/03/2561)

เกษตรกร ชาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ปลูกแตงโมผลไม้คลายร้อนขายในช่วงฤดูร้อน สร้างรายได้ดีปีละหลายแสนบาท

เกษตรกร ชาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ปลูกแตงโมผลไม้คลายร้อนขายในช่วงฤดูร้อน สร้างรายได้ดีปีละหลายแสนบาท
(16/03/2561)

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(15/03/2561)

เรือนจำจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561
(15/03/2561)

จังหวัดพะเยา มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ในงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ในงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
(15/03/2561)