สคร. 1 เชียงใหม่ สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จ.พะเยา

สคร. 1 เชียงใหม่  สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จ.พะเยา

สคร 1 เชียงหใ่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนพะเยา สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแนะนำการปรุงอาหารแจกจ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ ควรเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบที่บูดเน่าง่าย ป้องกันเด็กเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

          วันนี้ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของ สคร.1 เชียงใหม่ และข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ สร้างช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการภาพลักษณ์ให้ประชาชนและเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ สคร.1 เชียงใหม่ ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากในทุกๆวัน มีโรคและภัยสุขภาพเกิดขึ้นตลอดเวลา มีคนที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีการสื่อสารความเสี่ยงได้รวดเร็วและเข้าใจ จะทำให้ลดโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงลดการระบาดของโรคและมีผลถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำขึ้นมาอีกได้ นายสวาท ชลพล กล่าวว่า สำหรับสถิติของจังหวัดพะเยา พบว่ามีโรคที่เกิดขึ้น อาทิ โรคไข้หูดับ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม และโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะในช่วงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มักจะพบการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากรับประทานอาหารที่นำมาแจกจ่ายให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว จึงขอแนะนำผู้จีดงาน ที่มีการปรุงอาหารแจกจ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ ควรเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบที่บูดเน่าง่าย อาทิ นม ครีม กะทิ ป้องกันเด็กเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และควรรับประทานภายหลังปรุงอาหารไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

นักวาดภาพอิสระชาวพะเยา ใช้เวลาว่างปรับพื้นที่หลังบ้าน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี

นักวาดภาพอิสระชาวบ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา หลังว่างจากการวาดภาพ มาปรับพื้นที่ว่างหลังบ้านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี
(18/06/2561)

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

จังหวัดพะเยา เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
(18/06/2561)

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ทำลายกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ตกค้างหลงเหลืออยู่ภายในบริเวณสนามยิงปืนใหญ่

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 เปิดเผยว่า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำลายกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ตกค้างหลงเหลืออยู่ภายในบริเวณสนามยิงปืนใหญ่ บ้านห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ในห้วงวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
(18/06/2561)

กรมทางหลวง จัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ม.พะเยา

สำนักงานสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด
(18/06/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
(17/06/2561)

ม.พะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` หนุนการท่องเที่ยวจังหวัด

ม.พะเยา จัดวิ่ง `ม.พะเยา มาราธอน 2018` หนุนการท่องเที่ยวจังหวัด
(17/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9 รุ่น 4 อำเภอ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาลุยฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 9 รุ่น 4 อำเภอ
(17/06/2561)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ
(16/06/2561)