1

1

1

          1

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าพิการ นำร่องในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าพิการ นำร่องในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส จากผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับมาเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
(26/09/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตเหตุอุทกภัย ใน อ.ปง จ.พะเยา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตเหตุอุทกภัย ใน อ.ปง จ.พะเยา
(25/09/2561)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่และส่วนราชการจังหวัด วางพวงมาลา ‘วันมหิดล’

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่และส่วนราชการจังหวัด วางพวงมาลา ‘วันมหิดล’ ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
(25/09/2561)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ`

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ`พร้อมประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานและ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
(25/09/2561)

จ.พะเยา ปล่อยขบวน รณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ` จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน - พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

จ.พะเยา ปล่อยขบวน รณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ` จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน - พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
(24/09/2561)

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญเปิดขัวแตะแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ ของชุมชนบ้านบัว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญเปิดขัวแตะพอเพียง แลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนบ้านบัว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ โดยสร้างขัวแตะหรือสะพานไม้ไผ่ ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร ชมวิถีเกษตรพอเพียง และรับทิวทัศน์ท้องทุ่งเทศกาลท่องเที่ยวปีนี้
(24/09/2561)

เกษตรกรในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนขาย สร้างรายได้ดี

เกษตรกรในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนออกจำหน่ายในนามปุ๋ยฟาร์มบ้านสวน สร้างรายได้เป็นอย่างดี
(24/09/2561)

จังหวัดพะเยาเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร 473 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว ที่เสียหายจากวาตภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาสั่งการเร่งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร 473 ครัวเรือน และสิ่งสาธารณูปโภค ที่เสียหายจากวาตภัย กลางดึกคืนวันที่ 23 กันยายน 2561
(23/09/2561)