จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

          วันนี้ (12 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (แม่กา) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลชุดควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา , เจ้าหน้าที่ทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 34 , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ , อส. , และอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่าพะเยา เพื่อออกปฏิบัติเข้มในการควบคุมสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ พร้อมรองรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 15 มกราคม 2561
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพะเยามีสถานการณ์หมอกควันปกคลุมสูง หรือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือค่า PM 10 สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นพื้นที่ป่าจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันปกคลุม และอาจส่งผลกระทบต่อการเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำหนดเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 15 มกราคมนี้ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั่วทุกพื้นที่ ออกปฏิบัติการเข้มไม่เว้นวันหยุด ในห้วง 10-16 มกราคม 2561 ทั้งการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบเผา การจัดรถฉีดพ่นน้ำ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาเด็ดขาด โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ออกจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ประจำปี2561 จำนวน 115,330 ครัวเรือน

จังหวัดพะเยา ออกสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)ระดับจังหวัด ประจำปี2561 มีเป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 115,330 ครัวเรือน
(16/01/2561)

เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 ว่า เพื่อให้การบริหารงานตามแผนงานและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(16/01/2561)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2561

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
(16/01/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
(15/01/2561)

นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสตรอว์เบอร์รี่ ของสวนสิงห์คำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสตรอว์เบอร์รี่ ของสวนสิงห์คำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง หลังเกษตรกรในพื้นที่ได้พลิกฟื้นพื้นที่เคยปลูกลิ้นจี่ หันมาปลูกสตรอว์เบอร์รี่จำหน่าย สร้างรายได้
(15/01/2561)

ทสจ.พะเยา เชิญชวนชุมชน/โรงเรียนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2561 การลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์
(15/01/2561)

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2561 เพื่อให้การบริหารงานตามแผนงานและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภา
(14/01/2561)

จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้

จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(14/01/2561)