จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

          วันนี้ (12 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (แม่กา) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลชุดควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา , เจ้าหน้าที่ทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 34 , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ , อส. , และอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่าพะเยา เพื่อออกปฏิบัติเข้มในการควบคุมสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ พร้อมรองรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 15 มกราคม 2561
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพะเยามีสถานการณ์หมอกควันปกคลุมสูง หรือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือค่า PM 10 สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นพื้นที่ป่าจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันปกคลุม และอาจส่งผลกระทบต่อการเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำหนดเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 15 มกราคมนี้ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั่วทุกพื้นที่ ออกปฏิบัติการเข้มไม่เว้นวันหยุด ในห้วง 10-16 มกราคม 2561 ทั้งการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบเผา การจัดรถฉีดพ่นน้ำ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาเด็ดขาด โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 พร้อมจัดกิจกรรม Kick Off Phayao Cleaning Day

จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 พร้อมจัดกิจกรรม Kick Off Phayao Cleaning Day เพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาดภายใต้เจตนารมณ์พะเยาสะอาดน่าอยู่
(18/03/2561)

จ.พะเยาประกอบพิธีวันทองถิ่นไทยประจําป 2561 และกิจกรรม Kick off phayao cleaning day

จ.พะเยาประกอบพิธีวันทองถิ่นไทยประจําป 2561 และกิจกรรม Kick off phayao cleaning day
(18/03/2561)

ประชาชนจิตอาสา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ กำจัดวัชพืช ในสระน้ำหนองหวี

ประชาชนจิตอาสา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ กำจัดวัชพืช ในสระน้ำหนองหวี สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน
(18/03/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการสัปดาห์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการสัปดาห์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
(18/03/2561)

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(17/03/2561)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้นำความรู้ไปพัฒนาและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในการพัฒนาตนเอง
(16/03/2561)

เรือนจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เรือนจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561
(16/03/2561)

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา เตรียมลงพื้นที่วิคราะห์เป้าหมาย

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมลงพื้นที่เพื่อวิคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 23 กลุ่มใน ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป(SMEs /OTOP)และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(16/03/2561)