จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

          วันนี้ (12 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (แม่กา) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลชุดควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา , เจ้าหน้าที่ทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 34 , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ , อส. , และอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่าพะเยา เพื่อออกปฏิบัติเข้มในการควบคุมสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ พร้อมรองรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 15 มกราคม 2561
          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพะเยามีสถานการณ์หมอกควันปกคลุมสูง หรือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือค่า PM 10 สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นพื้นที่ป่าจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันปกคลุม และอาจส่งผลกระทบต่อการเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำหนดเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 15 มกราคมนี้ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั่วทุกพื้นที่ ออกปฏิบัติการเข้มไม่เว้นวันหยุด ในห้วง 10-16 มกราคม 2561 ทั้งการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบเผา การจัดรถฉีดพ่นน้ำ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาเด็ดขาด โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
(22/06/2561)

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำขายผลผลิตไม่ได้

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำขายผลผลิตไม่ได้ ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ
(22/06/2561)

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ
(21/06/2561)

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
(21/06/2561)

จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(21/06/2561)

สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้สถานที่ผลิตและนำเข้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
(21/06/2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา และมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด คือ 87 ปีที่มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสร่วมรับปริญญาชีวิตในครั้งนี้ด้วย
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้
(20/06/2561)