จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังฯปัญหาหมอกควันและไฟป่าเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังฯปัญหาหมอกควันและไฟป่าเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

          วันที่ 12 ม.ค. 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่บริเวณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย 1 (แม่กา) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา โดยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา , เจ้าหน้าที่ทหาร , เจ้าหน้าที่ป้าไม้ และอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่า เพื่อออกปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่
          พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มีการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ เนื่องมาจากที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา มีสถานการณ์หมอกควันปกคลุมสูงหรือมีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ในห้วงที่ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นี้

ข่าวโดย : ทีมข่าวส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา และมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด คือ 87 ปีที่มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสร่วมรับปริญญาชีวิตในครั้งนี้ด้วย
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาคมท่องเที่ยวพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาคมท่องเที่ยวพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา
(20/06/2561)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว พัฒนาผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพนำเที่ยวและการให้บริการ
(20/06/2561)

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
(19/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกจักสานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ สาขา การจักสานให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
(19/06/2561)

มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ภายใต้โครงการ `ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน`

มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ภายใต้โครงการ `ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน`
(19/06/2561)