จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังฯปัญหาหมอกควันและไฟป่าเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังฯปัญหาหมอกควันและไฟป่าเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

          วันที่ 12 ม.ค. 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่บริเวณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย 1 (แม่กา) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา โดยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา , เจ้าหน้าที่ทหาร , เจ้าหน้าที่ป้าไม้ และอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่า เพื่อออกปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่
          พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มีการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ เนื่องมาจากที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา มีสถานการณ์หมอกควันปกคลุมสูงหรือมีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ในห้วงที่ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นี้

ข่าวโดย : ทีมข่าวส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา เปิดตลาดประชารัฐต้องชม `ถนนคนเดินฮิมกว๊านพะเยา` แห่งที่ 3

จังหวัดพะเยา เปิดตลาดประชารัฐต้องชม `ถนนคนเดินฮิมกว๊านพะเยา` แห่งที่ 3 พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายบริเวณกว๊านพะเยา หากมาเที่ยวพะเยาแล้วต้องห้ามพลาด
(24/03/2561)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังถูกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่สีเหลือง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังเคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมประกาศให้ประชาชนที่มีสุนัขหรือแมวให้มาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(24/03/2561)

พะเยาเปิดตลาดประชารัฐต้องชม `ถนนคนเดินฮิมกว๊านพะเยา` แห่งที่ 3 บรรยากาศสุดชิล มาเที่ยวพะเยาแล้วพลาดไม่ได้

พะเยาเปิดตลาดประชารัฐต้องชม `ถนนคนเดินฮิมกว๊านพะเยา` แห่งที่ 3 บรรยากาศสุดชิล มาเที่ยวพะเยาแล้วพลาดไม่ได้
(24/03/2561)

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61 คุมเข้มพื้นที่อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61 คุมเข้มพื้นที่อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง พร้อมจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล์ ใน 9 อำเภอ
(23/03/2561)

เจ้าหน้าที่พะเยาสนธิกำลังออกปฏิบัติการตรวจลาดตระเวนกดดันผู้ลักลอบเผาป่า ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เจ้าหน้าที่พะเยาสนธิกำลังออกปฏิบัติการตรวจลาดตระเวนกดดันผู้ลักลอบเผาป่า ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา รวมทั้งออกประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดลำปาง เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า หลังในพื้นที่พบค่าหมอกควันพุ่งสูงและยังคงพบสถานการณ์ไฟป่าต่อเนื่อง
(23/03/2561)

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61 คุมเข้มพื้นที่อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูง พร้อมจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล์ ใน 9 อำเภอ
(23/03/2561)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน พร้อมคัดเลือกชุมชนร่องไฮ ตำบลแม่ใส เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดพะเยาดำเนินโครงการ
(22/03/2561)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน พร้อมคัดเลือกชุมชนร่องไฮ ตำบลแม่ใส เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดพะเยาดำเนินโครงการ
(22/03/2561)