1

1

1

          1

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

โครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน

นางบุษรา สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน ที่ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(15/12/2561)

จังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ ฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 18 ธันวาคม 2561 นี้

จังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ ฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 18 ธันวาคม 2561 นี้ กระชับความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย - สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่ง หวังดึงดูดท่องเที่ยวสู่อำเภอภูซาง ประตูสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลก
(15/12/2561)

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรม จิตอาสา `เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ` เดินรณรงค์ `คนรักคลอง` ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี` พร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรม จิตอาสา `เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ` เดินรณรงค์ `คนรักคลอง` ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี` พร้อมกันทั่วประเทศ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการรักษาแหล่งน้ำลำคลองในพื้นที่
(15/12/2561)

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรม จิตอาสา `เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ` เดินรณรงค์ `คนรักคลอง` ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี`

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา `เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ` เดินรณรงค์ `คนรักคลอง` ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี` ที่ บริเวณลานข่วงวัฒนธรรม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(15/12/2561)

จ.พะเยาจัด โครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ที่ ค่ายพญางำเมืองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา
(14/12/2561)

พะเยา เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

จังหวัดพะเยา เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ในโครงการโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(14/12/2561)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด `แรงงานนอกระบบสร้างโอกาส สร้างอาชีพ` ในรูปแบบงาน Phayo Informal Labour Fair 2018
(14/12/2561)

สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา งาน ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ สู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาสสร้างอาชีพ ในรูปแบบพะเยา informal labour fair 2018

นายวิวัฒน์ ตันหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ สู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(14/12/2561)