บรรยากาศงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดพะเยาสุดคึกคัก พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลายเที่ยวชมงาน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดพะเยาสุดคึกคัก พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลายเที่ยวชมงาน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดพะเยาสุดคึกคัก พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลายเที่ยวชมงาน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          วันนี้ (13 ม.ค.61) บรรยากาศการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของจังหวัดพะเยาที่บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยตั้งแต่เช้ามีผู้ปกครองพาบุตรหลานทยอยเดินทางเข้ามาร่วมงานที่ทางจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด ขึ้น เพื่อให้สังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็ก และเยาวชนของชาติตามคำเชิญชวนขององค์กรสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ
          จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชน และมอบขวัญเด็กที่มาร่วมงาน ซึ่งปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ก็ได้นำของขวัญต่างๆ โดยเฉพาะตุ๊กตาหมีตัวโตมามอบให้กับเด็กๆด้วย ซึ่งเด็กๆที่มาร่วมงานในปีนี้ต่างดีใจที่ผู้ใหญ่ใจดี มอบของขวัญให้ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้
          โดยภายในงานมีการออกบูทจัดกิจกรรมงานวันเด็กของส่วนราชการในจังหวัดพะเยา , การแสดงของเด็กนักเรียน การแจกอาหารว่างเด็ก , แจกรางวัล , การเล่นเกมต่างๆ การประกวดระบายสี โดยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดา พ่อ แม่ ผู้ปกครองพาลูกหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          โดยหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยาก็ได้มีการร่วมจัดงานวันเด็กปีนี้อย่างคึกคัก ได้แก่ อบจ.พะเยา ก็ได้มีการจัดงานวันเด็ก ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จังหวัดพะเยา (สวนสมเด็จย่า ริมกว๊าน) , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา สำนักงานขนส่งจังหวัด , กกต.พะเยา , มณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 โดยใช้ชื่องานว่า “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้มีความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องศาสตร์พระราชา ความรู้รักสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม รวมทั้งการมีจิตอาสา มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยขึ้น อากาศยาน การแสดงบนเวที อาทิ จัดการแสดงพักแรมและการดำรงชีพในป่าของทหารใหม่ การแสดงนิทรรศการจำลองศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย การแสดงจักรยานยนต์นำขบวน การแสดงรถดับเพลิงและการผลิตน้ำดื่มด้วย รถดับเพลิง การแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการมีจิตอาสา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ยังมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้เด็กได้สนุกสนานกันอีกด้วย
          ขณะเดียวกันทางอำเภอต่างๆ ก็ได้มีการจัดงานวันเด็กเช่นกันโดยบรรยากาศทั่วเป็นเป็นไปด้วยความคึกคัก...

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ออกจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ประจำปี2561 จำนวน 115,330 ครัวเรือน

จังหวัดพะเยา ออกสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)ระดับจังหวัด ประจำปี2561 มีเป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 115,330 ครัวเรือน
(16/01/2561)

เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 ว่า เพื่อให้การบริหารงานตามแผนงานและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(16/01/2561)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2561

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
(16/01/2561)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
(15/01/2561)

นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสตรอว์เบอร์รี่ ของสวนสิงห์คำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวแห่ซื้อสตรอว์เบอร์รี่ ของสวนสิงห์คำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง หลังเกษตรกรในพื้นที่ได้พลิกฟื้นพื้นที่เคยปลูกลิ้นจี่ หันมาปลูกสตรอว์เบอร์รี่จำหน่าย สร้างรายได้
(15/01/2561)

ทสจ.พะเยา เชิญชวนชุมชน/โรงเรียนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2561 การลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์
(15/01/2561)

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบกิจการด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ไปชำระภาษีประจำปี 2561 เพื่อให้การบริหารงานตามแผนงานและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภา
(14/01/2561)

จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้

จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(14/01/2561)