บรรยากาศงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดพะเยาสุดคึกคัก พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลายเที่ยวชมงาน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดพะเยาสุดคึกคัก พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลายเที่ยวชมงาน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดพะเยาสุดคึกคัก พ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลายเที่ยวชมงาน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          วันนี้ (13 ม.ค.61) บรรยากาศการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของจังหวัดพะเยาที่บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยตั้งแต่เช้ามีผู้ปกครองพาบุตรหลานทยอยเดินทางเข้ามาร่วมงานที่ทางจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด ขึ้น เพื่อให้สังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็ก และเยาวชนของชาติตามคำเชิญชวนขององค์กรสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ
          จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชน และมอบขวัญเด็กที่มาร่วมงาน ซึ่งปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ก็ได้นำของขวัญต่างๆ โดยเฉพาะตุ๊กตาหมีตัวโตมามอบให้กับเด็กๆด้วย ซึ่งเด็กๆที่มาร่วมงานในปีนี้ต่างดีใจที่ผู้ใหญ่ใจดี มอบของขวัญให้ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้
          โดยภายในงานมีการออกบูทจัดกิจกรรมงานวันเด็กของส่วนราชการในจังหวัดพะเยา , การแสดงของเด็กนักเรียน การแจกอาหารว่างเด็ก , แจกรางวัล , การเล่นเกมต่างๆ การประกวดระบายสี โดยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดา พ่อ แม่ ผู้ปกครองพาลูกหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          โดยหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยาก็ได้มีการร่วมจัดงานวันเด็กปีนี้อย่างคึกคัก ได้แก่ อบจ.พะเยา ก็ได้มีการจัดงานวันเด็ก ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จังหวัดพะเยา (สวนสมเด็จย่า ริมกว๊าน) , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา สำนักงานขนส่งจังหวัด , กกต.พะเยา , มณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 โดยใช้ชื่องานว่า “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้มีความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องศาสตร์พระราชา ความรู้รักสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม รวมทั้งการมีจิตอาสา มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยขึ้น อากาศยาน การแสดงบนเวที อาทิ จัดการแสดงพักแรมและการดำรงชีพในป่าของทหารใหม่ การแสดงนิทรรศการจำลองศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย การแสดงจักรยานยนต์นำขบวน การแสดงรถดับเพลิงและการผลิตน้ำดื่มด้วย รถดับเพลิง การแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการมีจิตอาสา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ยังมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้เด็กได้สนุกสนานกันอีกด้วย
          ขณะเดียวกันทางอำเภอต่างๆ ก็ได้มีการจัดงานวันเด็กเช่นกันโดยบรรยากาศทั่วเป็นเป็นไปด้วยความคึกคัก...

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(17/03/2561)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้นำความรู้ไปพัฒนาและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในการพัฒนาตนเอง
(16/03/2561)

เรือนจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เรือนจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561
(16/03/2561)

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา เตรียมลงพื้นที่วิคราะห์เป้าหมาย

คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมลงพื้นที่เพื่อวิคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 23 กลุ่มใน ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป(SMEs /OTOP)และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(16/03/2561)

เกษตรกร ชาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ปลูกแตงโมผลไม้คลายร้อนขายในช่วงฤดูร้อน สร้างรายได้ดีปีละหลายแสนบาท

เกษตรกร ชาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ปลูกแตงโมผลไม้คลายร้อนขายในช่วงฤดูร้อน สร้างรายได้ดีปีละหลายแสนบาท
(16/03/2561)

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(15/03/2561)

เรือนจำจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดงานวันพบญาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561
(15/03/2561)

จังหวัดพะเยา มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ในงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ในงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
(15/03/2561)