1

1

1

          1

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนในจังหวัดพะเยา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
(19/09/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนในจังหวัดพะเยา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนในจังหวัดพะเยา
(19/09/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา`ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1` ให้กับช่างพิการและช่างผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา`ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1` ให้กับช่างพิการและช่างผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้ลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส พลิกจากผู้พิการที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับกลายเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
(19/09/2561)

ชาวบ้านแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา ปั้นผางประทีปด้วยมือ เป็นรูป 13 นักษัตร แบบล้านนา ใช้งานบุญ งานวัด ลอยกระทง ขายทั้งในและต่างจังหวัด

พบงานสร้างสรรค์การปั้นผางประทีปด้วยมือของชาวบ้าน บอกถึงเรื่องราวของชุมชนและเรื่องราวความเชื่อของคนล้านนา เป็นรูป 13 นักษัตร ออกจำหน่าย ทั้งในและต่างจังหวัด ใช้ในงานบุญ งานวัด งานลอยกระทง
(19/09/2561)

พมจ.พะเยา จัดโครงการถอดบทเรียนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เตรียมถอดบทเรียนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัดพะเยา
(19/09/2561)

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกมาตรฐานช่างพิการด้านอะลูมิเนียมก่อสร้าง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา`ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)` ให้กับช่างพิการและช่างผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ให้มีมาตรฐานฝีมือสาขาอะลูมิเนียมก่อสร้างเทียบเท่าช่างที่เป็นคนปกติ
(19/09/2561)

จังหวัดพะเยา จัดโครงการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา จัดโครงการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา
(18/09/2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยที่ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จากเหตุฝนตกหนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยที่ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จากเหตุฝนตกหนัก พร้อมให้หน่วยงาน ทหาร อบจ. แขวงทางหลวง เร่งแก้ไขสะพานขาดชำรุดให้ใช้การได้ตามปกติ
(18/09/2561)