จังหวัดพะเยา ออกประกาศ มาตรการ 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด ทุกพื้นที่

จังหวัดพะเยา ออกประกาศ มาตรการ 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด ทุกพื้นที่

จังหวัดพะเยา ออกประกาศ มาตรการ 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในระดับเข้มงวด เริ่มตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2561

          นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดหมอกควันและไฟป่าในหลายปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์หมอกควันและไฟป่ารุนแรงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือเมษายน ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวในระดับเข้มงวด จังหวัดพะเยา จึงออกประกาศกำหนด” มาตรการ 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด”เริ่มตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงสถานการณ์หมอกควันปกคลุม ในปี 2561 และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการดังนี้ ห้ามเผาเด็ดขาดช่วง 60 วัน อันตราย ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2561 ให้ควบคุมการเผาที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวด ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่ชุมชน พื้ยที่ข้างทางฯลฯ หากมีความจำเป็นต้องเผา เช่นพื้นที่เกษตรลดชันไม่สามารถไถกลบได้ให้เผาก่อนหรือหลังช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะต้องขอนุญาตต่อนายอำเภอก่อนดำเนินการ เพื่อจัดระเบียบการเผาในพื้นที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ดำเนินการทางกฎหมายโดยเฉียบขาดกับผู้ที่ลักลอบเผา นอกจากนี้ขอให้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการเผาอย่างเข้มงวด เช่น จัดทำแนวกันไฟ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับอำเภอ ชุมชน และครัวเรือน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานดับไฟ รวมถึงการสนธิกำลังลาดตระเวน ป้องปรามและดับไฟ และการสืบสวนจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด ให้ภาคราชการ เอกชน ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย รัฐวิสาหกิจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมหลีกเลี่ยงการเผา และให้เปิดรับ-แจ้ง เหตุการณ์เผาตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับตำบล ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งและศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา) โทร. 054-449644

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยารายแรกที่อำเภอแม่ใจ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น เพื่อเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยารายแรกที่ อ.แม่ใจ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น เพื่อเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ด้านอาจารย์เฉลิมชัยฯ ยืนยันเป็นศิลปินฝีมือดีของพะเยา
(20/08/2561)

ผู้ว่าฯ พะเยา สั่งการเฝ้าระวังเตือนภัยพื้นที่สูงหลายแห่งค่าดัชนีความชุ่มชื้นดินสูง ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ระดับลุ่มน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอยู่ในระดับปกติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งการเฝ้าระวังเตือนภัยพื้นที่สูงหลายแห่งค่าดัชนีความชุ่มชื้นดินสูง ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ระดับลุ่มน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอยู่ในระดับปกติ
(20/08/2561)

สำนักงานเกษตรกรจังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรกรจังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
(20/08/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกผู้มีรายได้น้อย ดำเนินการไปแล้วกว่า 3,100 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกไปแล้ว จำนวน 3,182 คน
(20/08/2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาคลี่คลายลงแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาคลี่คลายลงแล้ว พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
(19/08/2561)

ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ สั่งเร่งช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม ล่าสุดได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ 14 ตำบล 81หมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย

ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ สั่งเร่งช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม ล่าสุดได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ 14 ตำบล 81หมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย
(18/08/2561)

คืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ปง น้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ในเขตชุมชน นายอำเภอสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายระดมกำลังเข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านเต็มที่

คืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ปง น้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ในเขตชุมชน ระดับน้ำบริเวณต้นน้ำยม เพิ่มระดับสูงขึ้น ล่าสุดนายอำเภอสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายระดมกำลังเข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่
(18/08/2561)

น้ำหลาก เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ใน อ.ปง จ.พะเยา ด้าน ผู้ว่าฯ พะเยา สั่งเจ้าหน้าที่ เร่งให้ความช่วยเหลือ และเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

น้ำหลาก เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ใน อ.ปง จ.พะเยา จากอิทธิพลพายุ `เบบินคา` อปท.เร่งช่วยเหลือ และ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ขนของหนีน้ำ หลังระดับน้ำหลายสายในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้าน ผู้ว่าฯ พะเยา สั่งเจ้าหน้าที่ เร่งให้ความช่วยเหลือ และเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
(18/08/2561)