1

1

          1

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยาประกาศสงครามขยะ มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ลดปริมาณขยะมูลฝอยลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดพะเยาประกาศสงครามขยะ มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ปลอดขยะเปียก ปลอดจากการใช้โฟม 100 % ลดปริมาณขยะมูลฝอยลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อมุ่งให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดสะอาด เมืองน่าอยู่
(13/11/2561)

จังหวัดพะเยาประกาศสงครามขยะ

จังหวัดพะเยาประกาศสงครามขยะ มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ลดปริมาณขยะมูลฝอยลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์
(13/11/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ 5 องค์กร สร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ 5 องค์กร สร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลังพันโทษ
(13/11/2561)

ร้านปัน ปักษ์ใต้ ข้าวแกงสูตรนครศรีธรรมราช ขายดีในพะเยา คนแห่อุดหนุนแน่นร้าน

ร้านปัน ปักษ์ใต้ ข้าวแกงสูตรนครศรีธรรมราช ขายดีในพะเยา โดยนำสูตรเด็ดจากนครศรีธรรมราช มาปรุงจำหน่าย ทั้งเครื่องแกง วัตถุดิบที่ปรุงอาหาร ลูกค้าแห่อุดหนุนแน่นร้าน
(12/11/2561)

ชาวบ้าน ติดตามคืบหน้า กรณีร้องเรียนการบริหารงานของ ทต.เวียงลอ ไม่โปร่งใส

อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านตำบลลอ จำนวนกว่า 50 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผ่านนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
(12/11/2561)

กิจกรรมหมอชวนวิ่งสายภาคเหนือเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่จังหวัดพะเยา พร้อมรับมอบคฑาแพทยสภา มุ่งหวังจุดประกายให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง

จังหวัดพะเยา จัดพิธีต้อนรับทีมนักวิ่งและรับมอบคฑาจากจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ `หมอชวนวิ่ง`
(12/11/2561)

จังหวัดพะเยา จัดพิธีต้อนรับทีมนักวิ่ง และรับมอบคฑาจากจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ `หมอชวนวิ่ง`

จังหวัดพะเยา จัดพิธีต้อนรับทีมนักวิ่ง และรับมอบคฑาจากจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ `หมอชวนวิ่ง` ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยแพทยสภา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
(11/11/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคี หนุนหมอนวดพิการโชว์ฝีมือห้างแมคโครพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคี หนุนหมอนวดพิการโชว์ฝีมือห้างแมคโครพะเยา มั่นใจถูกต้องตามหลักวิชาการของการแพทย์แผนไทย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้รับบริการ
(11/11/2561)