1

1

          1

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าว จัดงาน มหกรรมโคเนื้อพะเยาล้านนาครั้งที่ 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าว จัดงาน มหกรรมโคเนื้อพะเยาล้านนาครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านโคเนื้อ และสร้างมูลราคาเพิ่มผลิตโคเนื้อ
(21/02/2562)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยและยากจน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90
(21/02/2562)

กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา รวมตัวแปรรูปผลผลิตข้าวอินทรีย์เป็นข้าวแตนโบราณ ออกจำหน่าย สร้างรายได้

กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา รวมตัวแปรรูปผลผลิตข้าวอินทรีย์เป็นข้าวแตนโบราณ ออกจำหน่าย สร้างรายได้ พร้อมเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ
(21/02/2562)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดฝึกช่างตัดผมตำรวจและเยี่ยมฝึกอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดฝึกช่างตัดผมตำรวจและเยี่ยมฝึกอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างโอกาสและทางเลือกเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(21/02/2562)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเปิดฝึกช่างตัดผมตำรวจและเยี่ยมฝึกอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเปิดฝึกช่างตัดผมตำรวจและเยี่ยมฝึกอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จังหวัดพะเยา
(21/02/2562)

จ.พะเยา กำหนด การจัดงานมหกรรม โคเนื้อพะเยาล้านนา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 มี.ค.นี้

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม โคเนื้อพะเยาล้านนา ครั้งที่ 1 ที่ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
(20/02/2562)

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จับมือสหกรณ์ และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำ MOU การซื้อขายผลผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จับมือสหกรณ์ และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำ MOU การซื้อขายผลผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามโครงการ `สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา`
(20/02/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้อำเภอที่มีจุด hotspot เกิดขึ้นเข้าหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้อำเภอที่มีจุด hotspot เกิดขึ้นเข้าหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(20/02/2562)