สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

          วันที่ 14 มิถุนายน 60 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดขึ้น ที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงช่องทางการตลาดการเชื่อมโยงการตลาดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ โคเนื้อของจังหวัดพะเยา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดการแปรรูปการเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนการพัฒนาการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคร่วมถึงจะเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยาด้วย
          นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นเจ้าภาพได้ร่วมโครงการ ผลิตโคคุณภาพตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกข้าวที่มีปัญหาด้านการตลาด ให้ปรับเป็นเลี้ยงโคที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประกอบกับปริมาณการเลี้ยงโคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขาดแคลนโคเนื้อในการบริโภคในปี 2560 จังหวัดพะเยา มีข้อมูลโคเนื้อ 40,57 5 ตัว ในปี 2561 มีโคเนื้อ 38,190 ตัว ลดลง 2,385 ตัว หรือประมาณร้อยละ 6 ของปี 2560 และประเทศไทยผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอต่อการบริโภคต้องนำเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พม่า และอินเดีย แต่ก็ยังมีการส่งออกโคมีชีวิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยในปีที่ผ่านมา มีการส่งออกโคมมีชีวิต 160,000 ตัว มูลค่า 2,090 ล้านบาท ตลาดหลักคือประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และมาเลเซีย
          แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยการพัฒนาการเลี้ยง โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำ ที่มีในท้องถิ่น เช่น การใช้มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้โคเนื้อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ที่มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการมีศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้มีการวางแผน ด้านการตลาดเพื่อให้เป็นไปในทางที่เดียวกันเช่นการให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านการตลาด กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนาด้านการตลาดโคเนื้อ การจัดโรดโชว์สัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อ รวมถึงการเชื่อมโยงการตลาดให้ผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายโดยตรง

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.จ.ะัเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงวิทศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 16-18 สิงหาคมนี้

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงวิทศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 `จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม` ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561
(13/08/2561)

ขนส่งพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ขนส่งพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ รับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(13/08/2561)

พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และชาวจังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
(12/08/2561)

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใส จ.พะเยา รวมตัวตีกลองปู่จา ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา รวมตัวตีกลองปู่จา (กลองบูชา) ที่ใช้ในกิจกรรมทางพุทธศาสนามาสืบทอดกันมากว่า 100 ปี
(12/08/2561)

จังหวัดพะเยา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

จังหวัดพะเยา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
(12/08/2561)

ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561...

ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561...
(12/08/2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
(12/08/2561)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและยากจน รับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 89

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและยากจน รับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 89 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
(11/08/2561)