1

1

1

          1

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.จ.ะัเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยาจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 63 `ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่ เทคโนโลยี`

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 63 `ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่ เทคโนโลยี`
(16/01/2562)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2562

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
(16/01/2562)

จังหวัดพะเยา ประกาศผลการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2561/62

จังหวัดพะเยา ประกาศผลการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2561/62 ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวมะลิให้มีคุณภาพ
(16/01/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกจักสานกระติ๊บข้าวสีธรรมชาติให้ผู้สูงอายุเป็นสินค้าหลักประจำชุมชน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกจักสานกระติ๊บข้าวสีธรรมชาติให้ผู้สูงอายุเป็นสินค้าหลักประจำชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของจังหวัดพะเยา
(16/01/2562)

จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขณะที่ผู้ว่าฯ สั่งปรับแผนตามสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(16/01/2562)

จ.พะเยา กำหนด 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด และประชุมเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันไฟป่า ปี 2562

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมรับมือหมอกควันไฟป่า ปี 2562 ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่ และกำหนด 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด
(15/01/2562)

จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จังหวัดพะเยา ประจำเดือนมกราคม 2562
(15/01/2562)

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกจักสานกระติ๊บข้าวสีธรรมชาติให้ผู้สูงอายุเป็นสินค้าหลักประจำชุมชน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอาชีพเสริม สาขาการจักสาน (30 ชั่วโมง) ให้กับผู้สูงอายุตำบลควรพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของจังหวัดพะเยา
(15/01/2562)