จังหวัดพะเยา แถลงข่าวจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จังหวัดพะเยา แถลงข่าวจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู่แดนใต้ ขยายตลาดเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย

          วันนี้ (14 มิ.ย.61) ที่ห้องพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตรจังหวัดพะเยา, นายอติวรรธน์ หอมนาน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา และนายจรัส สุทธิกุลบุตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 Trendy Agri-Food Market Fair : ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู่แดนใต้ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้พัฒนาศักยภาพด้านการขยายตลาด เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยรองรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นำเสนอผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของดีจากจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน คัดสรรสินค้าและผู้ประกอบการ 60 ราย ที่มีผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมในครั้งนี้
          นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทำเลที่ตั้งเป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ สามารถแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดภาคเหนือตอนบน 2 ไปยังตลาดภูมิภาคอื่นโดยมีระบบและกลไกในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นผู้นำการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย

ข่าวโดย : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
(22/06/2561)

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ
(21/06/2561)

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
(21/06/2561)

จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(21/06/2561)

สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้สถานที่ผลิตและนำเข้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
(21/06/2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา และมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด คือ 87 ปีที่มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสร่วมรับปริญญาชีวิตในครั้งนี้ด้วย
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาคมท่องเที่ยวพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาคมท่องเที่ยวพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา
(20/06/2561)