จังหวัดพะเยา แถลงข่าวจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จังหวัดพะเยา แถลงข่าวจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู่แดนใต้ ขยายตลาดเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย

          วันนี้ (14 มิ.ย.61) ที่ห้องพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตรจังหวัดพะเยา, นายอติวรรธน์ หอมนาน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา และนายจรัส สุทธิกุลบุตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 Trendy Agri-Food Market Fair : ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู่แดนใต้ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้พัฒนาศักยภาพด้านการขยายตลาด เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยรองรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นำเสนอผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของดีจากจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน คัดสรรสินค้าและผู้ประกอบการ 60 ราย ที่มีผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมในครั้งนี้
          นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทำเลที่ตั้งเป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ สามารถแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดภาคเหนือตอนบน 2 ไปยังตลาดภูมิภาคอื่นโดยมีระบบและกลไกในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นผู้นำการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย

ข่าวโดย : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงวิทศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 16-18 สิงหาคมนี้

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงวิทศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 `จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม` ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561
(13/08/2561)

ขนส่งพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ขนส่งพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ รับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(13/08/2561)

พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และชาวจังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
(12/08/2561)

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใส จ.พะเยา รวมตัวตีกลองปู่จา ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา รวมตัวตีกลองปู่จา (กลองบูชา) ที่ใช้ในกิจกรรมทางพุทธศาสนามาสืบทอดกันมากว่า 100 ปี
(12/08/2561)

จังหวัดพะเยา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

จังหวัดพะเยา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
(12/08/2561)

ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561...

ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561...
(12/08/2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
(12/08/2561)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและยากจน รับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 89

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและยากจน รับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 89 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
(11/08/2561)