1

1

1

          1

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยา ยกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยา ยกมาตรฐานช่างสีรถยนต์ เป็นการสร้างแรงงานคุณภาพ (Super worker) ตามนโยบายเร่งด่วน 1 ใน 13 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(18/02/2562)

สสจ.พะเยา เตือนประชาชน เฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงช่วงปัญหาหมอกควัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงช่วงเกิดสภาวะหมอกควัน
(17/02/2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จัดการแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพ แม่ใสสัมพันธ์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จัดการแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพ แม่ใสสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ที่สร้างความสนุกสนาน ความประทับใจ และเรียกเสียงหัวเราะ ของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
(17/02/2562)

ปศุสัตว์พะเยา แนะประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย

ปศุสัตว์พะเยา แนะประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ มีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศ
(16/02/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยยกระดับทักษะช่าง สร้างแรงงานคุณภาพ 2 สาขา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยยกระดับทักษะช่าง สร้างแรงงานคุณภาพ 2 สาขา Super worker ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(16/02/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดพะเยา ติดตามโครงการที่ขอรับงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา(กรอ.)
(15/02/2562)

จังหวัดพะเยาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวประชาธิปไตย ประจำปี 2562

จังหวัดพะเยาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวประชาธิปไตย ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(15/02/2562)

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดงาน `เทศกาลดอกคำใต้งาม` ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดงาน `เทศกาลดอกคำใต้งาม` ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวดอกคำใต้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
(15/02/2562)