1

1

1

          1

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ประกาศคุมเข้มป้องกันภยันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทง

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ประกาศคุมเข้มป้องกันภยันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(15/11/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสถานพินิจพะเยา ฝึกซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรให้กับเยาวชนในสถานพินิจฯ
(15/11/2561)

จังหวัดพะเยา จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2561/62

จังหวัดพะเยา จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2561/62 เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพข้ามหอมมะลิ ทั้งด้านการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งออก
(15/11/2561)

จังหวัดพะเยาเปิดเวที รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างเอกสารมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และมอบบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดพะเยาปี 2561 แก่ประชาชนฐานะยากจน

จังหวัดพะเยาเปิดเวที รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างเอกสารมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 กลุ่มเครือข่ายจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และมอบบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดพะเยาปี 2561 แก่ประชาชนฐานะยากจน
(14/11/2561)

พัฒนาฝีมือพะเยาบูรณาสถานพินิจพะเยาฝึกซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา บูรณาการร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาเปิดฝึกอาชีพเสริมและนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย `ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เด็กและเยาวชน`
(14/11/2561)

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเตรียมยื่นข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคนพะเยาต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ต่อไป
(14/11/2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน `พระบิดาแห่งฝนหลวง`

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
(14/11/2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า วางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน `วันพระบิดาแห่งฝนหลวง`ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า วางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน `วันพระบิดาแห่งฝนหลวง`ประจำปี 2561 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(14/11/2561)