1

1

1

          1

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม `ถนนสะอาด น่ามอง`

บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม `ถนนสะอาด น่ามอง` มุ่งสร้างจังหวัดสะอาด ภายใต้วิสัยทัศน์พะเยาสะอาดน่าอยู่
(21/09/2561)

ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา

สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ด้านเกษตร ด้านแปรรูป OTOP/ SME และ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความสำเร็จของโครงการ คือ บ้านปงใหม่ หมู่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ประจำปี 2561ของกรมการพัฒนาชุมชน
(21/09/2561)

สสจ.พะเยา ขานรับนโยบาย การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ทางสื่อต่างๆ

สสจ.พะเยา ขานรับนโยบาย การจัดการการจัดการปัญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
(21/09/2561)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เตรียมจัด โครงการ รณรงค์ `สังคมลดขอทานบนฐานความร่วมมือ`

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เตรียมจัด โครงการ รณรงค์ `สังคมลดขอทานบนฐานความร่วมมือ` สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมมือกับภาครัฐแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
(20/09/2561)

คปภ.พะเยา แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คปภ.พะเยา แจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)โดยมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้
(20/09/2561)

จ.พะเยา กำหนดจัด โครงการ รณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ` จังหวัดพะเยา 24 ก.ย.นี้

จ.พะเยา กำหนดจัด โครงการ รณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ` จังหวัดพะเยา 24 ก.ย.นี้
(20/09/2561)

จังหวัดพะเยา เร่งติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว (สะพานเบลีย์) ที่บ้านคะแนง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ซึ่งถูกน้ำป่าพัดคอสะพานขาด ติดตั้งสะพานฝั่งตะวันแล้วเสร็จ ใกล้เที่ยงวันนี้

จังหวัดพะเยา เร่งติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว (สะพานเบลีย์) ที่บ้านคะแนง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ซึ่งถูกน้ำป่าพัดคอสะพานขาด ติดตั้งสะพานฝั่งตะวันแล้วเสร็จ ใกล้เที่ยงวันนี้
(20/09/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนในจังหวัดพะเยา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
(19/09/2561)