เกษตรภูซางเร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เกษตรภูซางเร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เกษตรภูซางเร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พร้อมเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีแนวทางการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐในหลายด้าน

          นายการุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอภูซาง เปิดเผยว่า ประเทศไทยผลิตข้าวเกินความต้องการหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นตัน ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 ล้านตันแต่มีปริมาณผลผลิตในประเทศ 5 ล้านตัน, ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวอยู่ที่ 5,201 บาท/ไร่ ได้กำไร 306 บาท/ไร่ ส่วนการปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 8,314 บาท ได้กำไร 3,690 บาท/ไร่ (ข้อมูลปีการผลิต 2560/2561) รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
          รักษาราชการเกษตรอำเภอภูซาง กล่าวด้วยว่า หลักการของโครงการฯ คือ เกษตรกรต้องมีข้อมูลราคา/เงื่อนไขการรับซื้อผลผลิต/ปริมาณความต้องการผลผลิตของตลาดก่อนตัดสินใจปลูก โดยรัฐจัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรด้วย เช่น การหาตลาด/ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยราคาที่เป็นธรรม , การประกันรายได้ขั้นต่ำของเกษตรกร การรับรองราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชน การทำประกันภัยพืชผลและสนับสนุนความรู้และเงินทุนหรือปัจจัยในการผลิตแก่เกษตรกร
          สำหรับมาตรการจูงใจเกษตรกรและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ สินเชื่อค่าปัจจัยการผลิต/เตรียมดิน ผ่าน ธกส. ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปีของวงเงินไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย รัฐประสานเอกชนให้มารับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์ตามคุณภาพในราคาที่ไม่น้อยกว่าราคาขั้นต่ำที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท รัฐกำหนดนโยบายให้สินเชื่อสภาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรวบรวม/รับซื้อผลผลิตข้าวโพดผ่าน ธกส. ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
          ทั้งนี้เกษตรกรผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพื้นที่ตำบล หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โทร.054-465049 ในเวลาราชการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

แขวงทางหลวงพะเยา จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

แขวงทางหลวงพะเยา จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย เพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ในการเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(19/12/2561)

จังหวัดพะเยาคุมเข้มตรวจร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

จังหวัดพะเยาคุมเข้มตรวจร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(19/12/2561)

จังหวัดพะเยา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้

จังหวัดพะเยา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้ ให้เด็ก เยาวชน พัฒนาและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคต
(19/12/2561)

จังหวัดพะเยาคุมเข้มตรวจร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา ช่วงจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักเรียน คณะครู กว่า 120,000 คน ร่วมแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียนระดับประเทศ 21 -23 ธ.ค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ได้ออกการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่
(19/12/2561)

จังหวัดพะเยา จัดพิธีงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก

จังหวัดพะเยา จัดพิธีงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย - สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น หวังเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
(18/12/2561)

จังหวัดพะเยาจัดพิธียิ่งใหญ่ `งานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ` เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย - สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น หวังเชื่อมโยง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และเจ้าเมืองคอบ ผู้แทนเจ้าแขวงไชยะบุลี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ` ฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ` ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
(18/12/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเทศบาลตำบลงิม และสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ลุยสอนทำบ้านโฟม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเทศบาลตำบลงิม และสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ลุยสอนทำบ้านโฟมเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างบ้านด้วยวัสดุที่เบา สะดวกในการขนย้าย โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง รองรับนักท่องเที่ยว
(18/12/2561)

สสจ.พะเยา ขอความร่วมมือร้านอาหาร เลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่ น้ำดื่มน้ำแข็งสะอาดได้ อย.

สสจ.พะเยา ห่วงใยสุขภาพนักเรียนช่วงงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกร้าน ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่ น้ำดื่มน้ำแข็งสะอาดได้ อย.
(18/12/2561)