เกษตรภูซางเร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เกษตรภูซางเร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เกษตรภูซางเร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พร้อมเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีแนวทางการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐในหลายด้าน

          นายการุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอภูซาง เปิดเผยว่า ประเทศไทยผลิตข้าวเกินความต้องการหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นตัน ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 ล้านตันแต่มีปริมาณผลผลิตในประเทศ 5 ล้านตัน, ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวอยู่ที่ 5,201 บาท/ไร่ ได้กำไร 306 บาท/ไร่ ส่วนการปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 8,314 บาท ได้กำไร 3,690 บาท/ไร่ (ข้อมูลปีการผลิต 2560/2561) รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
          รักษาราชการเกษตรอำเภอภูซาง กล่าวด้วยว่า หลักการของโครงการฯ คือ เกษตรกรต้องมีข้อมูลราคา/เงื่อนไขการรับซื้อผลผลิต/ปริมาณความต้องการผลผลิตของตลาดก่อนตัดสินใจปลูก โดยรัฐจัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรด้วย เช่น การหาตลาด/ผู้รับซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยราคาที่เป็นธรรม , การประกันรายได้ขั้นต่ำของเกษตรกร การรับรองราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชน การทำประกันภัยพืชผลและสนับสนุนความรู้และเงินทุนหรือปัจจัยในการผลิตแก่เกษตรกร
          สำหรับมาตรการจูงใจเกษตรกรและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ สินเชื่อค่าปัจจัยการผลิต/เตรียมดิน ผ่าน ธกส. ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปีของวงเงินไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย รัฐประสานเอกชนให้มารับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์ตามคุณภาพในราคาที่ไม่น้อยกว่าราคาขั้นต่ำที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท รัฐกำหนดนโยบายให้สินเชื่อสภาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรวบรวม/รับซื้อผลผลิตข้าวโพดผ่าน ธกส. ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
          ทั้งนี้เกษตรกรผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพื้นที่ตำบล หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โทร.054-465049 ในเวลาราชการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สสจ.พะเยา เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูกาลระบาด ปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนประชาชน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูกาลระบาด ควรระมัดระวังและป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก แนะหากมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก รีบไปพบแพทย์ทันที
(18/06/2562)

จังหวัดพะเยาจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(18/06/2562)

เกษตรและสหกรณ์พะเยา ออกตรวจสอบการใช้เคื่องหมาย Q สินค้าเกษตรปลอดภัย

เกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา ออกตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย
(18/06/2562)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จับมือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง รู้เท่าทันเชื้อก่อโรคสำคัญในเด็ก

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จับมือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง รู้เท่าทันเชื้อก่อโรคสำคัญในเด็ก ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก อุจจาระร่วง
(18/06/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือช่างควบคุมติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระบบอินเวอร์เตอร์
(18/06/2562)

จังหวัดพะเยา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดพะเยา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมรวมจำนวน 4 ครั้ง
(18/06/2562)

พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างช่างควบคุมติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง
(18/06/2562)

จังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

จังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559
(17/06/2562)