จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

จังหวัดพะเยา เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

         
          นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ดังนี้ เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา และเวลา 18.30 น.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
          จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
         

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

พัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หวังลดผลกระทบจากโครงการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
(16/06/2562)

สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๋อม พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกและยุงลาย

สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลายและไข้เลือดออกในพื้นที่
(15/06/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือประชารัฐรักสามัคคีเสริมแกร่งผู้ประกอบการสร้างแบรนด์กาแฟประชารัฐพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกยกระดับฝีมือตามโครงการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล และทักษะสนับสนุนจำเป็น สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟแบรนด์พะเยา ให้กับผู้ประกอบกิจการสมาชิกเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด
(15/06/2562)

แขวงทางหลวงพะเยา ปรับปรุงจุดหยุดรถบริเวณทางแยก จุดเสี่ยงย่านชุมชน

แขวงทางหลวงพะเยา ดำเนินการปรับปรุงจุดหยุดรถจักรยาน จักรยานยนต์บริเวณทางแยก รวมทั้งปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณย่านชุมชนและความปลอดภัยหน้าโรงเรียน เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน
(14/06/2562)

มณฑลทหารบกที่ 34 เตรียมพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน

มณฑลทหารบกที่ 34 เตรียมพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
(14/06/2562)

คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตรวจประเมินคุณภาพและคัดเลือกสาธารณะสุขอำเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น

คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตรวจประเมินคุณภาพและคัดเลือกสาธารณะสุขอำเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น เพื่อให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่พึ่งของสังคม โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าการรับการรักษาในโรงพยาบาล
(14/06/2562)

มทบ.34 เตรียมพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รับมือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้.

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 34 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำพื้นที่จังหวัดพะเยา
(14/06/2562)

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกแปรรูปปลาและสมุนไพรให้ผู้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา บูรณาการจัดฝึกแปรรูปปลาและสมุนไพรให้ผู้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ฯ สร้างสินค้าที่ระลึก ประจำตำบล
(14/06/2562)