จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

          วันนี้ (12 ต.ค.61) นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ตำบลหยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
          ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว อำเภอเชียงคำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จัดขึ้น ในการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 นอกจากนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต และเพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ในการรองรับครู นักเรียน ในจังหวัดภาคเหนือจำนวนกว่า 10,000 คน ที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคในช่วงเดือนธันวาคม 2561 นี้อีกด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

ชาวบ้านร่องไฮสืบทอดตีมีดโบราณกว่า 100 ปี สร้างรายได้ ส่งขายทั่วประเทศ

ชาวบ้านชุมชนบ้านร่องไฮ ยังคงสืบสานวิถีชุมชน ทำการผลิตมีดด้วยมือมานานกว่า 100 ปี ปัจจุบันเริ่มหาได้น้อยลงเนื่องจากมีเทคโลยีที่ทันสมัยขึ้น พร้อมมีการถ่ายทอดฝีมือกันแบบรุ่นต่อรุ่นส่งขายทั่วประเทศ
(10/12/2561)

ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา เดินหน้าเร่งจ่ายสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาตามโครงการสานพลังประชารัฐ

ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา เดินหน้าเร่งจ่ายสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้มีทุนเพาะปลูกกับการผลิตภายในเดือนธันวาคมนี้
(10/12/2561)

สุดงดงาม!!ผู้ว่าฯพะเยา นำชาวพะเยา แปลอักษร `PHAYAO 2561` และนำปั่นจักรยานในกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก จ.พะเยา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ` Bike อุ่นไอรัก ` จังหวัดพะเยา กว่า 6,700 คน ร่วมกันปั่นจักรยานรอบกว๊านพะเยา
(09/12/2561)

ชาวพะเยากว่า 6,700 คน ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก รอบกว๊านพะเยา 29.9 กิโลเมตร พร้อมแปลอักษร PHAYAO 2561

ชาวพะเยากว่า 6,700 คน ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก รอบกว๊านพะเยา 29.9 กิโลเมตร พร้อมแปลอักษร PHAYAO 2561
(09/12/2561)

กกต.ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา มีจำนวน 3 เขตเลือกตั้ง

กกต.ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา มีจำนวน 3 เขตเลือกตั้ง
(09/12/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในอัตราวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
(09/12/2561)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ พร้อมให้บริการงานทดสอบวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ พร้อมให้บริการงานทดสอบวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการรองรับงานบริการงานทดสอบระดับศูนย์ทดสอบให้กับจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง
(08/12/2561)

ธอส.พะเยา เผยโครงการบ้านล้านหลัง มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ธอส.พะเยา เผยโครงการบ้านล้านหลัง มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว
(08/12/2561)