จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

          วันนี้ (12 ต.ค.61) นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ตำบลหยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
          ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว อำเภอเชียงคำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จัดขึ้น ในการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 นอกจากนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต และเพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ในการรองรับครู นักเรียน ในจังหวัดภาคเหนือจำนวนกว่า 10,000 คน ที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคในช่วงเดือนธันวาคม 2561 นี้อีกด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดพะเยา ติดตามโครงการที่ขอรับงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา(กรอ.)
(15/02/2562)

จังหวัดพะเยาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวประชาธิปไตย ประจำปี 2562

จังหวัดพะเยาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวประชาธิปไตย ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(15/02/2562)

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดงาน `เทศกาลดอกคำใต้งาม` ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดงาน `เทศกาลดอกคำใต้งาม` ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวดอกคำใต้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
(15/02/2562)

มณฑลทหารบกที่ 34 เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ปั่นรวมใจเทิดไท้ พ่อขุนเจืองธรรมิกราช `ขุนเจือง BIKE 2019 ครั้งที่ 1`

มณฑลทหารบกที่ 34 เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ปั่นรวมใจเทิดไท้ พ่อขุนเจืองธรรมิกราช `ขุนเจือง BIKE 2019 ครั้งที่ 1` ชิงถ้วยรางวัลแม่ทัพภาคที่ 3
(15/02/2562)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา นำเสนอแผนงานกิจกรรมของคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา
(14/02/2562)

กกต.ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จังหวัดพะเยา

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา ย้ำ กกต. ต้องการความร่วมมือส่วนราชการทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม
(14/02/2562)

อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันแห่งความรัก

อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันแห่งความรัก มีคู่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
(14/02/2562)

จังหวัดพะเยา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ

จังหวัดพะเยา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการเตรียมพื้นที่การเกษตร โดยวิธีไถกลบตอซัง
(14/02/2562)