สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอดอกคำใต้และภูกามยาวพร้อมกัน 4 รุ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอดอกคำใต้และภูกามยาวพร้อมกัน 4 รุ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอดอกคำใต้และภูกามยาวพร้อมกัน 4 รุ่น 2 สาขา สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกัน 4 รุ่น 2 สาขา (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ได้แก่ สาขา “ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงสุวรรณ ม.1 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน และสาขา “การแปรรูปสมุนไพร การทำลูกประคบ และสมุนไพรพอกเข่าม่อนปูยา” จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 25 คน ฝึกระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จำนวน 1 รุ่น และฝึก ณ โรงผลิตกล่องกระดาษ อบต.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้รับเป้าหมายฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 200 คน 10 รุ่น โดยต้องฝึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ได้มีแผนเปิดฝึกต่อเนื่องพร้อมกันอีก 3 รุ่น ใน 2 สาขา ได้แก่ การทำบายศรี จำนวน 1 รุ่น และการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายืด อีกจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ทั้ง 10 รุ่นนี้เป็นการฝึกต่อเนื่องจากโครงการ ระยะที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 โดยจะดำเนินการฝึกให้กับผู้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และได้เลือกพัฒนากับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจังหวัดพะเยายังเหลือกลุ่มเป้าหมายอีกประมาณ 4,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามอาชีพที่ตนเองถนัด สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พ้นขีดความยากจน ทั้งนี้ การฝึกสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร สามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการต้องนำเครื่องไปซ่อมในตัวเมือง และยังสามารถช่วยซ่อมเครื่องยนต์เล็กให้กับเพื่อนสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรได้ ขณะที่สาขาการแปรรูปสมุนไพร การทำลูกประคบ และการทำสมุนไพรพอกเข่า เป็นการฝึกขยายผลสร้างเครือข่ายการทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้ในการนวดประคบ และสมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้ อย่างไรก็ตาม นอกจากผู้ผ่านการฝึกสามารถผลิตเพื่อใช้เองภายในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรห้วยแก้ว ในชื่อ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าม่อนปูยา” ได้อีกด้วย จึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีภายหลังการฝึก

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon 2019`

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon 2019` วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมนี้ฟรี
(22/10/2562)

จ.พะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา`Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙`

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙` วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ ฟรี
(22/10/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขาด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ
(22/10/2562)

เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญร่วมงาน `ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562`

เทศบาลเมืองพะเยาเชิญชวนร่วมชมงาน `ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562` ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา
(21/10/2562)

ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาวะซึมเศร้าพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่นิสิตมีปัญหาและหาแนวทางหรือวิธีการจัดการปัญหา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(21/10/2562)

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) กลุ่มที่ 2 จังหวัดพะเยาเชียงราย
(21/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 25562

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562
(21/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
(21/10/2562)