คณะจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ศึกษาดูงานที่ จ.พะเยา ก่อนเข้าร่วมประชุมด้านการค้าการลงทุน

คณะจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ศึกษาดูงานที่ จ.พะเยา ก่อนเข้าร่วมประชุมด้านการค้าการลงทุน

คณะจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ศึกษาดูงานที่ จ.พะเยา ก่อนเข้าร่วมประชุมด้านการค้าการลงทุน ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

          ท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และท่านวันนา แก้วสันติ หัวหน้าห้องว่าการแขวงอุดมไชย พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านอาชีพ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน บ้านบัวให้การต้อนรับ
          จากนั้นเดินทางไปดูการดำเนินงานโรงสีข้าวชุมชนบ้านบัวหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น ซึ่งสร้างด้วยงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2556 ด้วยงบประมาณ 1,349,000บาท ซึ่งโรงสีแห่งนี้ เป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆในทุกขั้นตอนการผลิตจากการเก็บรักษา และได้เดินทางไปดูงานการผลิต เตาแกลบชีวมวล ที่บ้านนายเสาร์แก้ว ใจบาล หมู่ที่ 4 ซึ่งได้คิดค้นพลังงานทดแทน ด้วยการสร้างเตาแกลบชีวมวล หนึ่งในนวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัจจุบันผลงานของปราชญ์คนนี้ ได้ขยายผลต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆ ตลอดจนผู้สนใจมาเยี่ยมชมศึกษางานศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก
          หลังจากนั้นคณะได้เดินทางมาดูกิจกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ วิถีชีวิตพอเพียงซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติในบ้านบัว เป็นลักษณะกลุ่มช่างทำแคร่ไม้ไผ่ และบันไดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งราษฎรของหมู่บ้านนอกจากจะมีอาชีพจักสาน เข่ง สุ่มไก่ จากไม้ไผ่แล้ว ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นช่างในหมู่บ้าน ก็ได้รวมตัวกันทำอาชีพจักรสารแคร่ไม้ไผ่ และทำบันไดไม้ไผ่ ออกจำหน่ายในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงจนมีผู้สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก สามารถทำรายได้ให้กับกลุ่มช่างบ้านบัวได้เป็นอย่างดี
          โดยในวันนี้ (24 มิ.ย.62) คณะจากแขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ การค้าชายแดนจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว และศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้าการลงทุน ในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและประเทศคู่ค้า ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon 2019`

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon 2019` วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมนี้ฟรี
(22/10/2562)

จ.พะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา`Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙`

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙` วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ ฟรี
(22/10/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขาด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ
(22/10/2562)

เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญร่วมงาน `ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562`

เทศบาลเมืองพะเยาเชิญชวนร่วมชมงาน `ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562` ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา
(21/10/2562)

ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาวะซึมเศร้าพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่นิสิตมีปัญหาและหาแนวทางหรือวิธีการจัดการปัญหา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(21/10/2562)

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) กลุ่มที่ 2 จังหวัดพะเยาเชียงราย
(21/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 25562

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562
(21/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
(21/10/2562)