จังหวัดพะเยา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยะบุลี -แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยะบุลี -แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา พร้อมภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยะบุลี -แขวงอุดมไชย สปป.ลาว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

          นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา และภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา กับท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี พร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และท่านวันนา แก้วสันติ หัวหน้าห้องว่าการแขวงอุดมไชยพร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ซึ่ง จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และขยายตลาดการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและประเทศคู่ค้า เพื่อส่งเสริมการค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา
          ทั้งนี้ กิจกรรมการประชุมหารือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างจังหวัดพะเยา แขวงไชยบุรี และแขวงอุดมไชยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดพะเยา จำนวน 86 คน ภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยบุรี – แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงละ 16 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยบุรี และแขวงอุดมไชยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับจังหวัดพะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

คึกคัก!! ผู้ว่าฯพะเยานำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ผู้ว่าฯพะเยานำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
(16/07/2562)

บรรยากาศเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เนื่องในคืนวันอาสาฬหบูชา มีพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาร่วมเวียนกันอย่างคึกคัก

บรรยากาศเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เนื่องในคืนวันอาสาฬหบูชา มีพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาร่วมเวียนกันอย่างคึกคัก ขณะที่บรรยากาศการเวียนเทียนหลายวัดในจังหวัด มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมากเช่นกัน
(16/07/2562)

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 ณ วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา
(16/07/2562)

ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562
(16/07/2562)

ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562
(16/07/2562)

ราษฎร อ. ปง จ.พะเยา ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ราษฎร อ. ปง จ.พะเยา ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาภัยแล้ง
(15/07/2562)

จังหวัดพะเยา เชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดพะเยา เชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
(15/07/2562)

ชาวบ้านตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา กว่า 300 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังชาวบ้านประสบภัยแล้ง ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร

ชาวบ้านตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา กว่า 300 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังชาวบ้านประสบภัยแล้ง ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร
(15/07/2562)