ธ.ก.ส.พะเยา เผยผลการดำเนินงานบัญชี 2561 และสานต่อนโยบายปีบัญชี 2562

ธ.ก.ส.พะเยา เผยผลการดำเนินงานบัญชี 2561 และสานต่อนโยบายปีบัญชี 2562

ธ.ก.ส.พะเยา เผยผลการดำเนินงานบัญชี 2561 และสานต่อนโยบายปีบัญชี 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีฐานะที่มั่นคง ยั่งยืน

          นางณิศชากร พิมยศ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561 (1 เม.ย.61 – 31 มี.ค.62) ว่า ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา มีสำนักงานสาขาทั้งสิ้น 16 สาขา ครบทั้งจังหวัด ดูแลเกษตรกรลูกค้ารวม 6,289 กลุ่ม 83,097 ราย ให้สินเชื่อรวม 17,209 ล้านบาท โดยยึดมั่นการทำงานตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยในปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ตามนโยบายธนาคาร ตามมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีฐานะที่มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ มาตรการด้านผลผลิตการเกษตร และมาตรการส่งเสริมการออม
          สำหรับปีบัญชี 2562 ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปรับการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรกรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การผสมปุ๋ยใช้เอง การปลูกพืชโดยใช้ระบบน้ำหยด เป็นต้น การเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของตลาด เช่น เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ โคเนื้อและโคขุนคุณภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้เป็นตัวกลางเชื่อมการตลาดกับผลผลิตของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME เกษตร เพื่อสนับสนุนสินเชื่อและการเงิน ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม ภายใต้หลัก “ธ.ก.ส. Go Green” โดยมีเป้าหมายจากชุมชนต้นแบบ 124 ชุมชน ทั้งจังหวัดพะเยา
          ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้พัฒนาการบริการผ่าน Application A-Mobile ให้สามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย ทั้งการโอนเงิน การถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM การชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ การซื้อสลากออมทรัพย์และบริการความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ บริการบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ที่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสด เหมาะกับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ ทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
          สำหรับมาตรการในการดูแล เกษตรกรลูกค้าด้านสินเชื่อ และผลผลิตการเกษตรในปีบัญชี 2562 ธ.ก.ส. ยังคงให้ความสำคัญ และเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของธนาคาร ทั้งโครงการประกันภัยข้าวนาปี โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้าน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon 2019`

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon 2019` วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมนี้ฟรี
(22/10/2562)

จ.พะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา`Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙`

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙` วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ ฟรี
(22/10/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขาด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ
(22/10/2562)

เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญร่วมงาน `ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562`

เทศบาลเมืองพะเยาเชิญชวนร่วมชมงาน `ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562` ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา
(21/10/2562)

ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาวะซึมเศร้าพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่นิสิตมีปัญหาและหาแนวทางหรือวิธีการจัดการปัญหา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(21/10/2562)

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) กลุ่มที่ 2 จังหวัดพะเยาเชียงราย
(21/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 25562

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562
(21/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
(21/10/2562)