จังหวัดพะเยา จัด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา จัด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านดง หมู่ 8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

          วันที่ 25 มิ.ย.2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านดง หมู่ 8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่ ดำเนินการในเชิงรุก ด้วยการนำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจยกระดับความเชื่อมั่น และศรัทธาภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้ มีหน่วยงานที่ออกให้บริการทั้งหมดกว่า 50 หน่วยงาน ประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ แว่นสายตา หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย มี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ให้คำปรึกษาด้านงานช่าง แจกแบบบ้าน เพื่อประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้คำแนะนำส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สำนักงานที่ดินจังหวัด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรม และแก้ไขปัญหาที่ดิน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และสารชีวภัณฑ์ ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชให้คำ แนะนำโครงการที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร การจัดสรรและพัฒนาที่ดินทำกิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งสหกรณ์การความรู้เรื่องการชลประทาน ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบพันธุ์ปลา การตรวจสุขภาพสัตว์ทำหมันสุนัข แมว แจกจ่ายยาถ่ายพยาธิโค กระบือ และวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน สาธิตการฝึกอาชีพ รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และบริการแพทย์แผนไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริการให้คำแนะนำปรึกษาการแก้ไขปัญหาทางสังคม และสถานีสวัสดิการเคลื่อนที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย และบริการตัดผมฟรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กองทุนการออมแห่งชาติ ภาษีสรรพสามิต การให้คำปรึกษาด้านการเงิน สำนักงานพลังงานจังหวัด ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแสงอาทิตย์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รับลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม LPG สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 500 ถุง และบริการตัดผมฟรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด จัดนิทรรศการส่งเสริมการบริการจัดการขยะ ตามโครงการ พะเยาสะอาด น่าอยู่.

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon 2019`

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon 2019` วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมนี้ฟรี
(22/10/2562)

จ.พะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา`Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙`

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา `Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙` วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ ฟรี
(22/10/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขาด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ
(22/10/2562)

เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญร่วมงาน `ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562`

เทศบาลเมืองพะเยาเชิญชวนร่วมชมงาน `ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562` ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา
(21/10/2562)

ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาวะซึมเศร้าพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่นิสิตมีปัญหาและหาแนวทางหรือวิธีการจัดการปัญหา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(21/10/2562)

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) กลุ่มที่ 2 จังหวัดพะเยาเชียงราย
(21/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 25562

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562
(21/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
(21/10/2562)