กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 จ.พะเยา ประกาศเตือนประชาชนเข้าพื้นที่การฝึกยิงปืน

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 จ.พะเยา ประกาศเตือนประชาชนเข้าพื้นที่การฝึกยิงปืน

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ทำการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2562 เตือนประชาชนและห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่กระสุนตก หากไม่ปฏิบัติตามและเกิดอันตราย ราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

         
          พันโทเทวารัณย์ ประสาทแก้ว ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 เปิดเผยว่า เนื่องด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำการฝึกปืนและประเมินผลการฝึกเป๋นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2562 ซึ่งจะทำการฝึกยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริง ห้วงวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ สนามยิงปืนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีพื้นที่ตำบลกระสุนตก บริเวณกิ่วหม้อต้อม, กิ่วไร่, กิ่วซาง, ห้วยน้ำขาว และห้วยแม่ปืม ตำบล แม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่เข้าไปในบริเวณดังกล่าว จึงขอประกาศแจ้งเตือนห้ามประชาชน ตลอดจนห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณพื้นที่ตำบลกระสุนตก คือ บริเวณกิ่วหม้อต้อม กิ่วไร่ กิ่วซาง ห้วยน้ำขาว และห้วยแม่ปืม หากไม่ปฏิบัติตามประกาศและ เกิดอันตรายขึ้น ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายยุทธการและการฝึก โทร.0-5443-1588
         

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ระดมทุกหน่วยงานในพื้นที่ ซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ functional Exercise

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562
(23/08/2562)

พะเยา ระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงงาน

จังหวัดพะเยา ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด วิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับศัยกภาพของพื้นที่
(23/08/2562)

สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำกว๊าน หวั่นกระทบปัญหาภัยแล้ง

ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์คลาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง
(23/08/2562)

จ.พะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ที่มีอัตราว่าง
(23/08/2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก`

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก` เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม และจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
(23/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ โดยจะใช้แอบพลิเคชั่นไลน์ในการรายงานปริมาณน้ำฝน จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่มอบให้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(22/08/2562)