จังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เตรียมจัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

จังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เตรียมจัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เตรียมจัดกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มีทักษะในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

          นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านต๋อม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส และโรงเรียนบ้านปิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เสริมสร้างทักษะด้านการขี่จักรยานสองล้ออย่างถูกต้อง และเป็นการวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยในการใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุทางถนน ให้นักเรียนและเยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยในอนาคต พร้อมด้วยการฝึกภาคสนามด้วยการขับขี่จักรยานสองล้อในสนามจราจรจำลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขี่ในเส้นทางที่มีทางร่วมทางแยกต่างๆ การขี่บนทางขรุขระ เป็นต้น
          ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ระดมทุกหน่วยงานในพื้นที่ ซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ functional Exercise

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562
(23/08/2562)

พะเยา ระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงงาน

จังหวัดพะเยา ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด วิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับศัยกภาพของพื้นที่
(23/08/2562)

สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำกว๊าน หวั่นกระทบปัญหาภัยแล้ง

ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์คลาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง
(23/08/2562)

จ.พะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ที่มีอัตราว่าง
(23/08/2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก`

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก` เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม และจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
(23/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ โดยจะใช้แอบพลิเคชั่นไลน์ในการรายงานปริมาณน้ำฝน จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่มอบให้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(22/08/2562)