สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาพันธ์ SME และเรือนจำพะเยาฝึกผู้ต้องขังแปรรูปเกษตร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาพันธ์ SME และเรือนจำพะเยาฝึกผู้ต้องขังแปรรูปเกษตร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาพันธ์ SME และเรือนจำพะเยาฝึกผู้ต้องขังแปรรูปเกษตร เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ

          นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และนายนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา ฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14-16 ให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 30 คน ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา
          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกอาชีพเสริมครั้งนี้ บูรณาการร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างเรือนจำจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา นำร่องสร้าง “โรงงานในเรือนจำ” ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโครงการ “ประชารัฐจังหวัดพะเยา ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยเน้นการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปมันฝรั่ง มันเทศ เผือก กล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ นางตวงรัตน์ ธนพงษ์ศรียา กรรมการผู้จัดการบริษัทเต็มเต็ม จำกัด ผู้ประกอบกิจการสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา ได้มาเป็นวิทยากรสอนด้วยตนเองตลอดหลักสูตร ผู้ผ่านการฝึกและมีทักษะฝีมือดี จะได้รับงานจ้างเหมารายชิ้นเข้ามาทำในเรือนจำตลอดกระบวนการตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ เป็นการพัฒนาทักษะผู้ต้องขัง ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้อีกด้วย นอกจากนี้ นายนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา และหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.นรินทร์ทรัพย์ ยังได้กำหนดฝึกอาชีพ สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมในช่วงสัปดาห์หน้าให้กับผู้ต้องขัง พร้อมจะนำเสื้อผ้ารายชิ้นเข้ามาจ้างผู้ต้องขังเย็บในเรือนจำอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา จัดเตรียมอุทยานนกยูงบริเวณริมกว๊านพะเยา เตรียมรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดพะเยา จัดเตรียมอุทยานนกยูงบริเวณริมกว๊านพะเยา เตรียมรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นจังหวัดที่มีนกยูงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นแหล่งชมนกยูงอันดับ 2 ของโลก โดยสามารถเดินทางมาถ่ายรูปเช็คอิน บริเวณอุทยานนกยูงแห่งนี้ได้
(15/09/2562)

การแข่งขันกว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1 คึกคัก

การแข่งขันกว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1 คึกคัก โดยมีผู้เข้าร่วการแข่วขันกว่า 600 คน ท่ามกลางบรรยากาศของกว๊านพะเยาที่สวยงามตามธรรมชาติ
(15/09/2562)

จังหวัดพะเยา จัดการแข่งขัน กว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศบาลเมืองพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดการแข่งขัน โดยอำเภอเมืองพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ณ กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(15/09/2562)

ผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตโคลนพอกสมุนไพร แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

ผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตโคลนพอกสมุนไพร เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ โดยการใช้สมุนไพรบำบัด ใช้กรรมวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการรักษาความเจ็บป่วยแบบองค์รวม
(14/09/2562)

สมาชิกวุฒิสภา เผยภาพร่วมในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ที่จังหวัดพะเยา

สมาชิกวุฒิสภา เผยภาพร่วมในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ที่จังหวัดพะเยา ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่คณะ สว. ได้มีการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้พบกับสภาพปัญหา ได้รับคำแนะนำต่างๆ
(13/09/2562)

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นวันที่ 2 รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานรัฐ-องค์กรเอกชน และประชาชนในพื้นที่ กรณีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การพัฒนากว๊านพะเยา และแรงงานข้ามช

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปยังศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของตัวแทนหอการค้า จังหวัดพะเยา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
(13/09/2562)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดพะเยา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดพะเยา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์
(13/09/2562)

จังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

จังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (functional exercise)`
(13/09/2562)