จ.พะเยา สร้างอุทยานนกยูงไทย จ.พะเยา ที่บริเวณริมกว๊านพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนกยูงของ จังหวัดพะเยา.

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันนำรูปปั้นนกยูงที่มีขนาดตัวสูงราว 2 เมตร นับ 10 ตัว มาติดตั้งที่บริเวณ สวนอุทยานนกยูงไทยจังหวัดพะเยา

          วันที่ 15 ส.ค.62 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันนำรูปปั้นนกยูงที่มีขนาดตัวสูงราว 2 เมตร นับ 10 ตัว มาติดตั้งที่บริเวณ สวนอุทยานนกยูงไทยจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ริมกว๊านพะเยา เยื้องบ้านโบราณริมกว๊านพะเยา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงยกเนินดินเพื่อนำรูปปั้นนกยูงมาตั้งประจำที่บริเวณอุทยานนกยูงไทยจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนกยูงไทยของจังหวัดพะเยา ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งที่มั่นของนกยูง นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในจังหวัดพะเยานั้น มีนกยูงกระจายอยู่แทบทุกอำเภอ ในจังหวัดพะเยา ชาวจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมมือกัน ในการอนุรักษ์นกยูง โดยจังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นที่มั่นสุดท้ายของนกยูงไทย ที่ยังคงมีนกยูงอยู่เป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวพะเยา ปกป้องและรักษานกยูง เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยการทำเสื้อนกยูงจำหน่ายนำรายได้มาจัดสร้างรูปปั้นนกยูงทั่วจังหวัดพะเยา รวมถึงรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์นกยูงให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยาสืบไป สำหรับจังหวัดพะเยา พบนกยูงแทบทุกอำเภอและพบมากที่ ข่วงนกยูง 69 ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน โดยจะมีนักท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆเดินทางเข้าไปเที่ยวชมนกยูงกันเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จ.พะเยา ประชุมคณะทำงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ พ. ศ. 2562-2565 จังหวัดพะเยาครั้งที่ 1/2562

จังหวัดพะเยา ประชุมคณะทำงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ พ. ศ. 2562-2565 จังหวัดพะเยาครั้งที่ 1/2562
(14/11/2562)

จ.พะเยา จัดโครงการ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
(14/11/2562)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
(14/11/2562)

ผวจ.พะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน `พระบิดาแห่งฝนหลวง`

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน `พระบิดาแห่งฝนหลวง`
(14/11/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า วางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน `วันพระบิดาแห่งฝนหลวง`ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า วางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน `วันพระบิดาแห่งฝนหลวง`ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(14/11/2562)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เปิดโครงการรณรงค์ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เปิดโครงการรณรงค์ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อให้มีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรค
(13/11/2562)

ผวจ.พะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่ใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่ใจ
(13/11/2562)

จ.พะเยา Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย…

จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดโครงการ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย…
(13/11/2562)