จ.พะเยา สร้างอุทยานนกยูงไทย จ.พะเยา ที่บริเวณริมกว๊านพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนกยูงของ จังหวัดพะเยา.

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันนำรูปปั้นนกยูงที่มีขนาดตัวสูงราว 2 เมตร นับ 10 ตัว มาติดตั้งที่บริเวณ สวนอุทยานนกยูงไทยจังหวัดพะเยา

          วันที่ 15 ส.ค.62 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันนำรูปปั้นนกยูงที่มีขนาดตัวสูงราว 2 เมตร นับ 10 ตัว มาติดตั้งที่บริเวณ สวนอุทยานนกยูงไทยจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ริมกว๊านพะเยา เยื้องบ้านโบราณริมกว๊านพะเยา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงยกเนินดินเพื่อนำรูปปั้นนกยูงมาตั้งประจำที่บริเวณอุทยานนกยูงไทยจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนกยูงไทยของจังหวัดพะเยา ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งที่มั่นของนกยูง นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในจังหวัดพะเยานั้น มีนกยูงกระจายอยู่แทบทุกอำเภอ ในจังหวัดพะเยา ชาวจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมมือกัน ในการอนุรักษ์นกยูง โดยจังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นที่มั่นสุดท้ายของนกยูงไทย ที่ยังคงมีนกยูงอยู่เป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวพะเยา ปกป้องและรักษานกยูง เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยการทำเสื้อนกยูงจำหน่ายนำรายได้มาจัดสร้างรูปปั้นนกยูงทั่วจังหวัดพะเยา รวมถึงรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์นกยูงให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยาสืบไป สำหรับจังหวัดพะเยา พบนกยูงแทบทุกอำเภอและพบมากที่ ข่วงนกยูง 69 ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน โดยจะมีนักท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆเดินทางเข้าไปเที่ยวชมนกยูงกันเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาของสังคมไทย พร้อมสานสัมพันธ์ไมตรีกับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว
(10/12/2562)

อ.ภูซาง จ.พะเยา แถลงข่าวจัดงาน ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 ธ.ค.นี้

อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จัดงานแถลงข่าวจัดงาน ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธ.ค.2562 บริเวณกิ่วหก หมู่ 12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง
(10/12/2562)

บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวที่จังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่น้ำตกภูซาง น้ำตกอุ่นแห่งเดียวในไทย

บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวที่จังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่น้ำตกภูซาง น้ำตกอุ่นแห่งเดียวในไทย ประกอบกับเป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งที่จะขึ้นไปยังภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
(10/12/2562)

นิสิต ม.พะเยา ระดมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง

นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระดมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง
(10/12/2562)

ประกาศกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้

ประกาศกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/ 63 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)
(09/12/2562)

นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกม่อนแสนสุข อำเภอปอง จังหวัดพะเยา ที่สามารถชมได้ถึง 360 องศา

จังหวัดพะเยา เปิดแหล่งท่องเที่ยวม่อนแสนสุข ในพื้นที่ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่สามารถชมทะเลหมอกได้ 360 องศา เนื่องจากสามารถชมทะเลหมอกในตอนเช้าและชมพระอาทิตย์ ในตอนเย็น
(09/12/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2562...

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพะเยา ภายใต้กรอบแนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
(09/12/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด `Zero Tolerance (ทอลเลอเล็นซ์) : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต`

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด `Zero Tolerance (ทอลเลอเล็นซ์) : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต` เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมือง ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต พร้อมทั้งให้กลไกหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
(09/12/2562)