TOT Young Club เปิดชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา ยกระดับสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

TOT Young Club เปิดชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา ยกระดับสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

TOT Young Club เปิดชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา ยกระดับสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเยาวชนในพื้นที่

          ที่หอประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม นายวุฒิชัยเสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โทรศัพท์จังหวัดพะเยา บมจ.TOT เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเยาวชนในพื้นที่ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มช่องทางการทำตลาดออนไลน์ หรือ Ecommerce
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผู้ประกอบการในชุมชน และพนักงาน TOT รวมกว่า 40 คน รวมถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้งานอินเทอร์เน็ตการทำตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าชุมชน อีกด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

รพ.พะเยา เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ พระบรมราชชนก

โรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
(19/09/2562)

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกหมอนวดพิการ รองรับบริการและท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา

สนง.พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการบ้านฮวก รองรับการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวจากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
(19/09/2562)

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการบ้านฮวก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลภูซาง
(18/09/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พบสื่อมวลชน

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดกิจกรรม `ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พบสื่อมวลชน` ตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
(18/09/2562)

คณะรัฐศาสตร์ฯ ม.พะเยา ขับเคลื่อนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งคงวามสำเร็จ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา ขับเคลื่อนโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งคงวามสำเร็จ กิจกรรม `ภูมิปัญญาชุมชนเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวด้านการอุปโภคบริโภค: สันป่าม่วง จ.พะเยา`
(18/09/2562)

จ.พะเยา มอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ตามเจตนารมณ์ พะเยาสะอาด น่าอยู่

จังหวัดพะเยา มอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดพะเยาจังหวัดสะอาด ประจำปี 2562บรรลุเจตนารมณ์ `พะเยาสะอาด น่าอยู่`
(18/09/2562)

จ.พะเยา มอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดพะเยาจังหวัดสะอาด ประจำปี 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดพะเยาจังหวัดสะอาด ประจำปี 2562
(17/09/2562)

ผู้ว่าฯ พะเยา เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์ ย้ำนำเสนอข่าวสารถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และรอบด้าน ทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไปสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและประชาชนทั่วไป ย้ำนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และรอบด้าน ทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล
(17/09/2562)