ปศุสัตว์พะเยาบูรณาการ 3 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ปศุสัตว์พะเยาบูรณาการ 3 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

สำนักงานปศุสัตว์พะเยาบูรณาการ 3 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจฯ บูรณาการ 3 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์กรมประมง และกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรฯ และสหกรณ์ โดยตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เชียงคำและอำเภอภูซาง
          ในส่วนภารกิจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการดังนี้ - ตรวจสอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ - ป้ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ - เลขทะเบียนอาหารสัตว์ - สถานที่เก็บอาหารสัตว์ และคุณภาพอาหารสัตว์
          จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 (ขอขอบคุณข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา)

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน `มหกรรมการจัดการระบบสุขภาวะชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยา`

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน `มหกรรมการจัดการระบบสุขภาวะชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยา` เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ นวัตกรรม และแบบอย่างความสำเร็จ
(16/09/2562)

จังหวัดพะเยา จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

จังหวัดพะเยา จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด `กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม`
(16/09/2562)

จังหวัดพะเยา จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด `กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม`

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา
(16/09/2562)

จังหวัดพะเยา เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(16/09/2562)

จังหวัดพะเยา จัดงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

จังหวัดพะเยา จัดงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
(16/09/2562)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เปิด โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เปิด โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา
(16/09/2562)

จังหวัดพะเยา จัดงานเยาวชนแห่งชาติ.

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562
(16/09/2562)

`ธรรมนัส` รมช.เกษตรฯ เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ มาที่ บ้านต๊ำพระแล หมู่ 11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา เป็นประธานในโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(16/09/2562)