ยุติธรรมจังหวัดพะเยา รับสมัครเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดพะเยา

ยุติธรรมจังหวัดพะเยา รับสมัครเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดพะเยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ 2563-2564

          นางศิริพร ผาสุกดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ 2563-2564 (มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติไทย ,อายุระหว่าง 30 -75 ปี ,มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฯลฯ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือสอบไล่ได้ชั้นความรู้เนติบัณฑิตไทย หรือเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายหรือด้านคดีในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานภาคเอกชนมาแล้วมาน้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอื่น (ถ้ามี) ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเดิม)ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา โทร 0- 5444 -9705

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย`

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย` พัฒนาร้านโชห่วยธรรมดาให้เป็นร้านค้าทันสมัย ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันพาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย`
(21/09/2562)

สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เตรียมเพิ่มผลผลิต หลังเป็นที่ต้องการตลาด

สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เตรียมพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตโคขุนดอกคำใต้ หลังเนื้อโคขุนเป็นที่ต้องการของตลาดจนไม่สามารถผลิตได้ทัน เตรียมจะขยายกลุ่มผู้เลี้ยงและเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นถึง 100 ตัวต่อเดือน
(21/09/2562)

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วยเข้าร่วมโครงการ`สมาร์ท โชวห่วย`

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย`พัฒนาร้านโชห่วยธรรมดาให้เป็นร้านค้าทันสมัย ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
(20/09/2562)

สสจ.พะเยา เตือนทำฟันปลอมกับหมอเถื่อน เสี่ยงอันตราย

สสจ.พะเยา เตือนประชาชน อย่าใช้บริการทำฟันปลอมเถื่อน เนื่องจากเสี่ยงอันตราย มีโอกาสติดเชื้อเกิดแผลในช่องปาก และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว
(20/09/2562)

จ.พะเยา ปล่อยแมลงหางหนีบกำจัดหนอนกระทู้และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ ในไร่ข้าวโพดเกษตรกร

สนง.เกษตร จ.พะเยา ร่วมกับ อ.ดอกคำใต้ สาธิตการปล่อยแมลงหางหนีบ เพื่อกำจัดนอนกระทู้และแมลงศัตรูพืชในไร่ข้าวโพด หลังพบมีการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ระบาดในหลายพื้นที่
(20/09/2562)

ม.พะเยา เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กำชับทุกหน่วยดูแลสวัสดิการนิสิตและบุคลากร
(20/09/2562)

รพ.พะเยา เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ พระบรมราชชนก

โรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
(19/09/2562)

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกหมอนวดพิการ รองรับบริการและท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา

สนง.พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการบ้านฮวก รองรับการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวจากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
(19/09/2562)