กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ และด้านความมั่นคง

กองทัพภาคที่ 3  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ และด้านความมั่นคง

พล.ท.ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน แถลงข่าวภารกิจกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3

          วันที่ 15 ส.ค.62 พล.ท.ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน แถลงข่าวภารกิจกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา โดย พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษก กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบ จำนวน 45 โครงการแบ่งกลุ่มตามลักษณะของการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานความมั่นคงจำนวน 5 โครงการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 31 โครงการ กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 7 โครงการ กลุ่มงานลักษณะพิเศษจำนวน 2 โครงการ สำหรับในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีโครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน 2 โครงการได้แก่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขตำบลขุนควร อำเภอปง 2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วยโครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการปศุสัตว์ โครงการประมง และโครงการอื่นๆ การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการสกัดกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรไม่ผ่านการเสียภาษี ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค การจับกุมยาเสพติดตามที่แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าว เพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการสกัดกั้นปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งสามารถดำเนินการจับกุมผู้ต้องหารวมถึงยาเสพติดด้านเป็นจำนวนมาก การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ ซึ่ง ได้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่บุกรุกเขตป่าสงวนและดำเนินการตามกฎหมาย การเฝ้าระวังโรคคางทูม จากข้อมูลในการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า สถานการณ์โรคคางทูมในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคทางภูมิแล้ว 1,466 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบให้โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวัง ซึ่งคาดว่าในช่วงนี้อาจพบผู้ป่วยโรคคางทูมเป็นกลุ่มก้อนได้ โดยเฉพาะในสถานที่ ที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันหนาแน่น โดยพบการแพร่ระบาดของโรคคางทูมเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 2 แหล่งที่สำคัญได้แก่ พื้นที่ในค่ายทหาร และในสถาบันการศึกษา…

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วยเข้าร่วมโครงการ`สมาร์ท โชวห่วย`

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย`พัฒนาร้านโชห่วยธรรมดาให้เป็นร้านค้าทันสมัย ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
(20/09/2562)

สสจ.พะเยา เตือนทำฟันปลอมกับหมอเถื่อน เสี่ยงอันตราย

สสจ.พะเยา เตือนประชาชน อย่าใช้บริการทำฟันปลอมเถื่อน เนื่องจากเสี่ยงอันตราย มีโอกาสติดเชื้อเกิดแผลในช่องปาก และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว
(20/09/2562)

จ.พะเยา ปล่อยแมลงหางหนีบกำจัดหนอนกระทู้และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ ในไร่ข้าวโพดเกษตรกร

สนง.เกษตร จ.พะเยา ร่วมกับ อ.ดอกคำใต้ สาธิตการปล่อยแมลงหางหนีบ เพื่อกำจัดนอนกระทู้และแมลงศัตรูพืชในไร่ข้าวโพด หลังพบมีการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ระบาดในหลายพื้นที่
(20/09/2562)

ม.พะเยา เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กำชับทุกหน่วยดูแลสวัสดิการนิสิตและบุคลากร
(20/09/2562)

รพ.พะเยา เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ พระบรมราชชนก

โรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
(19/09/2562)

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกหมอนวดพิการ รองรับบริการและท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา

สนง.พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการบ้านฮวก รองรับการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวจากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
(19/09/2562)

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการบ้านฮวก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลภูซาง
(18/09/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พบสื่อมวลชน

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดกิจกรรม `ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พบสื่อมวลชน` ตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
(18/09/2562)