กองทัพภาคที่ 3 กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ และด้านความมั่นคง

กองทัพภาคที่ 3 กอ.รมน.ภาค 3  แถลงข่าวการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ และด้านความมั่นคง

กองทัพภาคที่ 3 กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวภารกิจกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3

          พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงข่าวภารกิจกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบ จำนวน 45 โครงการแบ่งกลุ่มตามลักษณะของการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานความมั่นคงจำนวน 5 โครงการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 31 โครงการ กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 7 โครงการ และกลุ่มงานลักษณะพิเศษจำนวน 2 โครงการสำหรับในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีโครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขตำบลขุนควร อำเภอปง และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ นอกจากนี้ยังมี โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วย โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการปศุสัตว์ โครงการประมง และโครงการอื่นๆ
          ในส่วนของการดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการสกัดกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรไม่ผ่านการเสียภาษี ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมถึงการจับกุมยาเสพติดตามที่แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าว เพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการสกัดกั้นปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งสามารถดำเนินการจับกุมผู้ต้องหารวมถึงยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ซึ่งได้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่บุกรุกเขตป่าสงวนและดำเนินการตามกฎหมาย
          โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กล่าวด้วยว่า ในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคคางทูม จากข้อมูลในการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่าสถานการณ์โรคคางทูมในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคทางภูมิแล้ว 1,466 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบให้โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวัง ซึ่งคาดว่าในช่วงนี้อาจพบผู้ป่วยโรคคางทูมเป็นกลุ่มก้อนได้โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันหนาแน่นโดยพบการแพร่ระบาดของโรคคางทูมเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 2 แหล่งที่สำคัญได้แก่ พื้นที่ในค่ายทหาร และในสถาบันการศึกษา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

สาธารณสุขพะเยา เตือนประชาชน อย่าใช้บริการทำฟันปลอมเถื่อน เนื่องจากเสี่ยงอันตราย มีโอกาสติดเชื้อ

สาธารณสุขพะเยา เตือนประชาชน อย่าใช้บริการทำฟันปลอมเถื่อน เนื่องจากเสี่ยงอันตราย มีโอกาสติดเชื้อเกิดแผลในช่องปาก และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว
(22/09/2562)

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย`

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย` พัฒนาร้านโชห่วยธรรมดาให้เป็นร้านค้าทันสมัย ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันพาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย`
(21/09/2562)

สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เตรียมเพิ่มผลผลิต หลังเป็นที่ต้องการตลาด

สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เตรียมพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตโคขุนดอกคำใต้ หลังเนื้อโคขุนเป็นที่ต้องการของตลาดจนไม่สามารถผลิตได้ทัน เตรียมจะขยายกลุ่มผู้เลี้ยงและเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นถึง 100 ตัวต่อเดือน
(21/09/2562)

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วยเข้าร่วมโครงการ`สมาร์ท โชวห่วย`

พาณิชย์พะเยา เชิญชวนร้านค้าโชวห่วย สมัครเข้าร่วมโครงการ `สมาร์ท โชวห่วย`พัฒนาร้านโชห่วยธรรมดาให้เป็นร้านค้าทันสมัย ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
(20/09/2562)

สสจ.พะเยา เตือนทำฟันปลอมกับหมอเถื่อน เสี่ยงอันตราย

สสจ.พะเยา เตือนประชาชน อย่าใช้บริการทำฟันปลอมเถื่อน เนื่องจากเสี่ยงอันตราย มีโอกาสติดเชื้อเกิดแผลในช่องปาก และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว
(20/09/2562)

จ.พะเยา ปล่อยแมลงหางหนีบกำจัดหนอนกระทู้และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ ในไร่ข้าวโพดเกษตรกร

สนง.เกษตร จ.พะเยา ร่วมกับ อ.ดอกคำใต้ สาธิตการปล่อยแมลงหางหนีบ เพื่อกำจัดนอนกระทู้และแมลงศัตรูพืชในไร่ข้าวโพด หลังพบมีการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ระบาดในหลายพื้นที่
(20/09/2562)

ม.พะเยา เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กำชับทุกหน่วยดูแลสวัสดิการนิสิตและบุคลากร
(20/09/2562)

รพ.พะเยา เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ พระบรมราชชนก

โรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
(19/09/2562)