สำนักงานโยธาฯจ.พะเยา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองเก่า เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

สำนักงานโยธาฯจ.พะเยา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองเก่า  เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

สำนักงานโยธาฯจ.พะเยา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองเก่า เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

          วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองเก่า เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก ซึ่งสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
          สำหรับโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออกที่ผ่านมา ได้ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ส่วน ประกอบด้วย การประชุมเปิดโครงการ , รับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด , การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยหรือ Focus Group เพื่อปรึกษาหารือเฉพาะด้าน และการประชุมนำเสนอผลงาน
          โดยครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกทั้ง 4 จังหวัดประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จังหวัดละ 1 ครั้ง เพื่อให้ภาครัฐเอกชน และประชาชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับ ทราบผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จโครงการ
          สรุปการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการสรุป และประมวลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเมืองเก่า เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก พร้อมด้วยการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง ในหัวข้อเมืองเก่าทรงคุณค่าสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ Moving Lanna Forward to recreating the past For The Future ซึ่งจะเป็นการต่อยอด และบูรณาการผลการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติผนวกกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเก่า อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคมนี้

จังหวัดพะเยา เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคมนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
(15/10/2562)

สาธารณสุขพะเยา ร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย 3 ชนิด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีอันตรายที่ใช้ในการเกษตร 3 ชนิด พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
(15/10/2562)

ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ฟรี ตามวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือระบบไฟฟ้าชำรุดไม่ได้มาตรฐาน ในโครงการ `จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม`

ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ฟรี ตามวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือระบบไฟฟ้าชำรุดไม่ได้มาตรฐาน โดยช่างชำนาญการ เพื่อให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามาตรฐานไฟฟ้าในโครงการ `จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม`
(14/10/2562)

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยากว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรเทโวฯ คึกคัก

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยากว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะคึกคัก เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ประจำปี 2562
(14/10/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร
(13/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(13/10/2562)

จ.พะเยา จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง ถวายในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.62

จังหวัดพะเยา โดย อ.เมืองพะเยา จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง ถวายในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.62
(13/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(13/10/2562)