กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 แจ้งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองทัพภาคที่ 3 เข้าทำลายกระสุนที่ทำการยิงไปแล้ว ในพื้นที่ ตำบลแม่ปืม ห้วงวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2562

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 แจ้งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองทัพภาคที่ 3 เข้าทำลายกระสุนที่ทำการยิงไปแล้ว ในพื้นที่ ตำบลแม่ปืม ห้วงวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2562

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 แจ้งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองทัพภาคที่ 3 เข้าทำลายกระสุนที่ทำการยิงไปแล้ว ในพื้นที่ ตำบลแม่ปืม ห้วงวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2562

          พันโทเทวารัณย์ ประสาทแก้ว ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 เปิดเผยว่า เนื่องด้วย ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองพันกระสุน กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทำลายกระสุนที่ทำการยิงไปแล้วไม่ระเบิด(ด้าน) บริเวณ กิ่วหม้อต้อม,กิ่วไร่ ,กิ่วซาง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ห้วงวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2562 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่เข้าไปในบริเวณดังกล่าว กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จึงขอประกาศห้ามประชาชน และห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณพื้นที่ กิ่วหม้อต้อม, กิ่วไร่ ,กิ่วซาง ตามห้วงวันที่ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามประกาศและเกิดอันตรายขึ้น ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 โทร.0 5443 1588

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน `ผ่อโกมหลากสี แอ๋วป๋าเวณียี่เป็งกว๊านพะเยา 2562` ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน `ผ่อโกมหลากสี แอ๋วป๋าเวณียี่เป็งกว๊านพะเยา 2562` ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง และขบวนแห่กระทงจาก 14 ชุมชน
(20/10/2562)

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เดินหน้าสร้างเครือข่ายการผลิตไก่ดำสายพันธุ์ชี้ฟ้าชาติพันธุ์ม้ง บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เดินหน้าสร้างเครือข่ายการผลิตไก่ดำสายพันธุ์ชี้ฟ้าชาติพันธุ์ม้ง บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่สูง
(20/10/2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับ อสม. พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่าย อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(19/10/2562)

อ.ดอกคำใต้ จัดกิจกรรม จิตอาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน

อ.ดอกคำใต้ จัดกิจกรรม จิตอาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน
(18/10/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน พร้อมให้ความสำคัญในการสร้างความสงบสุขและบริหารราชการอย่างสมดุลในพื้นที่ทุกฝ่าย
(18/10/2562)

แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธา ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน หลังจังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงเรื่องกลิ่นเหม็น ทำให้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้

แรงงานทั้งชาวไทยและเมีนมาร์ ของบริษัทเจ.เค.ชนาธาร ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมตัวเรียกร้องกับทางจังหวัดพะเยา หลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถูกปิดโรงงานชั่วคราว เรื่องน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น โดยทางจังหวัดได้สั่งปิดชั่วคราว และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ทำให้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้จากการหยุดกิจการดังกล่าว
(18/10/2562)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล
(18/10/2562)

แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน โดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากที่จังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราว

แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน โดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากที่จังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงาน หลังถูกชาวบ้านร้องกลิ่นเหม็น…
(18/10/2562)