ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาวะซึมเศร้าพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาวะซึมเศร้าพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่นิสิตมีปัญหาและหาแนวทางหรือวิธีการจัดการปัญหา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          นางสาวอำนวยพร ขัติวงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีศูนย์ให้คำปรึกษากับนิสิต โดยภายใต้การดูแลของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เปิดให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่นิสิตมีปัญหา หรืออยากจะหาข้อวิธีแก้ไขเรื่องราวที่มีปัญหา หรือ แม้แต่กระทั้งบุคลากรที่อยากจะปรึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดจะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่นอน ทำให้ผู้ที่มาปรึกษาสบายใจ และให้ความไว้วางใจ ซึ่งนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมา เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตที่มีปัญหา และหาแนวทางหรือวิธีการจัดการปัญหา ทั้งในเรื่องของครอบครัว การเรียน หรือ ภาวะซึมเศร้า ทางกองพัฒนาคุณภาพชีวิตและนิสิตพิการ มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา หรือ (นักจิตวิทยา) เพื่อแนวทางการรักษาและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผ่านพ้นปัญหาไปด้วยความเรียบร้อยที่ดี
          ด้าน นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้างานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ทางกองฯ ได้ทำหน้าที่เหมือนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทั้งให้คำปรึกษากับนิสิต และร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการอบรมให้กับเครือข่ายคณะ ในการจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และให้บริการได้ทันท่วงที ที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาและทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งหลังจากนี้จะขยายผลเพื่อให้เข้าถึงและพร้อมจะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรบุคคลและสร้างเครือข่ายให้ทำงานเป็นทีม และเข้าถึงเข้าใจผู้ที่มาใช้บริการมากขึ้น
          สำหรับ นิสิต หรือ บุคลากร ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 6265-6267 อาคารสงวนเสริมศรี ชั้น 1 ห้อง To Be Number One วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
(19/11/2562)

อุตสาหกรรมพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน

อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน เพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี
(19/11/2562)

จิตอาสาพระราชทาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา พัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์​ผู้เสียสละ​ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จิตอาสาพระราชทาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา พัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์​ผู้เสียสละ​ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
(19/11/2562)

พาณิชย์พะเยา แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3)

พาณิชย์พะเยา แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
(19/11/2562)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม `เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา`

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม `เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา` เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูปและการตลาด เพิ่มมูลค่า พร้อมขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(19/11/2562)

จ.พะเยา ออกประกาศการซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรมด้านราคา ออกตรวจสอบสถานที่ซื้อขายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบเกษตรกร

จังหวัดพะเยาออกประกาศการซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรมด้านราคา ออกตรวจสอบสถานที่ซื้อขายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบเกษตรกร
(19/11/2562)

อ.เมืองพะเยา เปิดตลาดชุมชนตำบลแม่ใส ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง

อำเภอเมืองพะเยา เปิดตลาดชุมชนตำบลแม่ใส ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง
(19/11/2562)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดพะเยา จัด งานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดพะเยา จัด งานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา 8 -20 พฤศจิกายน 2562 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(18/11/2562)