จ.พะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา“Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙”

จ.พะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา“Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙”

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา “Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙” วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ ฟรี

          วันนี้ (22 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา“Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙” จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา“Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙” ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่เมืองเก่าพะเยา พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท Marathon ระยะทาง 42.25 กิโลเมตร มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน ,ประเภทประเภท Super Haif Marathon ระยะทาง 26 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมจำนวน 700 คน ,ประเภท FUN RUN ระยะทาง 4.25 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมจำนวน 1,500 คน ทั้ง 3 ประเภท นักกีฬาจะได้รับเสื้อระลึก 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก และผู้เข้าเส้นขัยลำดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัล สำหรับประเภท Marathon และประเภท Super Haif Marathon นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 จะได้รับเสื้อสามารถ ทั้งนี้ผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา“Kwan Phayao Marathon ๒๐๑๙” ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ ฟรี ทาง www.Berving.com ,www.facebook/Berving Thailand และLine@berving สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา โทร 054-887210

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
(19/11/2562)

อุตสาหกรรมพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน

อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน เพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี
(19/11/2562)

จิตอาสาพระราชทาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา พัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์​ผู้เสียสละ​ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จิตอาสาพระราชทาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา พัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์​ผู้เสียสละ​ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
(19/11/2562)

พาณิชย์พะเยา แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3)

พาณิชย์พะเยา แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
(19/11/2562)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม `เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา`

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม `เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา` เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูปและการตลาด เพิ่มมูลค่า พร้อมขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(19/11/2562)

จ.พะเยา ออกประกาศการซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรมด้านราคา ออกตรวจสอบสถานที่ซื้อขายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบเกษตรกร

จังหวัดพะเยาออกประกาศการซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรมด้านราคา ออกตรวจสอบสถานที่ซื้อขายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบเกษตรกร
(19/11/2562)

อ.เมืองพะเยา เปิดตลาดชุมชนตำบลแม่ใส ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง

อำเภอเมืองพะเยา เปิดตลาดชุมชนตำบลแม่ใส ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง
(19/11/2562)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดพะเยา จัด งานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดพะเยา จัด งานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา 8 -20 พฤศจิกายน 2562 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(18/11/2562)