ประชาสัมพันธ์จังหวัด / ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ
ลำดับ หน่วยงาน / สื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์ /โทรสาร
1 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา นางบุษรา สุขวิบูลย์ ผอ.สำนักงาน สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5444-9704 มท.26761 Fax.0-5444-9704 08-5485-1708
2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา นายบุญวาทย์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานีฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5488-7145/ 0-5441-1235 Fax.0-5488-7146 08-1952-0415
3 สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภาคภูธรภาค 5 จ.พะเยา พ.ต.ต.จรุวัจน์ สุปินะ ผู้อำนวยการสถานีฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 5 จ.พะเยา ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5442-8521-(3) 08-1881-2686
4 สถานีวิทยุ กวส. 4 จ.พะเยา พ.ต.ศักดิ์ชัย อินทชยาคม หัวหน้าสถานีฯ สถานีวิทยุ กวส. 4 จ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5443-1396
5 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 จ.พะเยา พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุลุ หัวหน้าสถานีฯ สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 จ.พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5444-5133 08-1953-2399
6 สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จ.พะเยา นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ นายสถานีฯ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จ.พะเยา
7 / 30 ถ.ประตูกลอง 2 อ.เมือง จ.พะเยา 56000
0-5448-4322-(3) 08-9635-1257
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์
7 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. จ.พะเยา นายสุรชัย ศรีชัย ผู้สื่อข่าว 329 ถ.พหลโยธิน ม.14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5443-1773 0-5441-0537 08-1951-3724
8 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์ จ.พะเยา นายสุรพล ลัดลอย ผู้สื่อข่าว 17/3 ถ.ชายกว๊าน อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5443-1128 0-5443-1828 08-1603-4485
9 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นายสินชัย วิรัชเกษม ผู้สื่อข่าว 234 ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 0-5443-1890 08-1020-5410
10 บมจ. อสมท.(สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี) ผู้สื่อข่าว นสพ. มติชน จ.พะเยา นายสมบูรณ์ ใจแก้ว ผู้สื่อข่าว 458 ม.14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5441-0112 08-6182-6975
  " บมจ. อสมท.(สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี) ผู้สื่อข่าว พะเยาเคเบิลทีวี นายธีรศักดิ์ คล้ายดวง ผู้สื่อข่าว 40 ม.16 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 09-1305-9997
11 สถานีโทรทัศน์ TPBS นายศาสนพล พรมเสน ผู้สื่อข่าว ร้าน ซ้อกเกอร์ สปอต อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 0-5449-2131 09-9559346
12 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ นายนิรันต์ บุญแก้ว ผู้สื่อข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5444-9704 มท.26761 Fax.0-5444-9704 08-1281-6319
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ลำดับ หน่วยงาน / สื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์ /โทรสาร
13 นสพ.ไทยรัฐ จ.พะเยา นายจรัสพงษ์ เสมอเชื้อ ผู้สื่อข่าว 160/2 ถ.หัวข่วงแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 08-1998-4760 08-7789-0944
14 นสพ.ไทยรัฐ อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายกำศรวญ ยาศรี ผู้สื่อข่าว 199 หมู่ 13 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 0-5445-1343
15 นสพ.เดลินิวส์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายสันติภาพ ฟูเจริญ ผู้สื่อข่าว 64 ม.13 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 0-5445-1792
16 นสพ.ข่าวสด/ เนชั่น จ.พะเยา น.ส.สายอรุณ ปินะดวง ผู้สื่อข่าว 270 ม.1 ต.สบบง กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 0-5441-6289 08-9755-5343
17 นสพ.ไทยนิวส์ จ.พะเยา นายแผน หวังสันติธรรม ผู้สื่อข่าว 419 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 08-1952-0375
18 นสพ.191, เชียงใหม่นิวส์ จ.พะเยา นายสงคราม ยังวัฒนา ผู้สื่อข่าว อาคารพาณิชย์บริเวณสถานีขนส่ง จ.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5448-1587 08-4040-3279
19 นสพ.ซิงเสียงเยอะเป้าสากลรายวัน จ.พะเยา นายเชิญ ชินอนุกูลพงษ์ ผู้สื่อข่าว ร้านกระจกแสงทอง 1/5 ถ.ประเทศอุดรทิศ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5443-1039 0-5448-1760
20 นสพ.สะกิดข่าว จ.พะเยา นายดอน ไชยมงคล ผู้สื่อข่าว ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5441-1004-117 0-5441-1951
21 นสพ.เมืองพะเยา น.ส.นันทนา รักกอบชัย บรรณาธิการ สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 5 จ.พะเยา ต.ต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5442-8521-3
22 นสพ.พะเยารัฐ นายชัยวัฒน์ จันธิมา บรรณาธิการ 242/2 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 0-5445-1059
    นายสงกรานต์ ปัญญา ผู้สื่อข่าว 242 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 08-9635-0437
  e-mail : phayaorath@hotmail.com
23 นสพ.เครือเดอะเนชั่นกรุ๊ป นายนพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าว   0-8195-1450-6
24 ชมรมสื่อมวลชน จ.พะเยา นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำ ประธานชมรมฯ 496 ถ.เทคนิค ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 081-9504656
25 ชมรมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและนักประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา นางนภาพรรณ มัจฉา ประธานขมรมฯ 541 ม.1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5441-0050
สื่อมวลชนอื่น ๆ
ลำดับ หน่วยงาน / สื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ โทรศัพท์ /โทรสาร
26 ทนายความ/LAWYER นายสุทธิชัย ปัญญโรจน์ ทนายความ 112/13 ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 08-50294726 054-484091
  e-mail : Suthichai_P@hotmail.com
27 นสพ.ข่าวตำรวจและท่องเที่ยว นายจิต ธารศิริไพศาล หัวหน้าศูนย์ข่าว 122 ม.12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 08-98698999 054-410914
28 นสพ.ข่าวตำรวจและท่องเที่ยว นายภัทราวุธ สงวนใจ ผู้สื่อข่าว 33 ม.3 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-410914